Plánovanie udalostí a medzníkov pomocou kalendára

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete použiť predvolený kalendár udalostí s názvom Kalendárzverejňovanie udalostí, napríklad tímové, obchodné, spoločenské a celodenné udalosti alebo medzníkov – ako napríklad dátum vydania termíny projektu a produktu. Kalendár má špeciálne Kalendár zobrazenie, ktoré vám pomôže vizuálne plánovanie a udalostí, môžete vyhľadať pomocou deň, týždeň, mesiac a rok. Kalendár je však zoznam, takže si môžete vytvoriť zobrazenia udalosti, dátumy, časy, miesta a iné súvisiace informácie v oveľa rovnakým spôsobom ako ostatné typy zoznamov.

Poznámka: Hoci nie sú popísané v tejto téme Pomocníka, môžete tiež vytvoriť skupiny alebo zdroj kalendára na plánovanie a koordináciu schôdze pre vašich kolegov a rezervácia zdrojov, napríklad audio vizuálne zariadenia a miestností na schôdze. Môžete dokonca prekrytia až desať kalendáre do jedného kalendára umožňujú lepšiu koordináciu činností v rôznych kalendároch. Napokon, môžete synchronizovať kalendáre s e-mailové servery a programy, ktoré sú kompatibilné s technológiami lokality SharePoint, ako napríklad Microsoft Exchange a Microsoft Outlook 2010.

Ďalšie informácie o týchto funkciách kalendára nájdete v časti Pozrite tiež.

Čo chcete urobiť?

Ďalšie informácie o udalosti kalendára

Zmena zobrazenia kalendára

Vytvorenie nového kalendára

Úprava kalendára

Spravovanie udalosti v kalendári

Pridanie udalosti pomocou formulára

Pridanie udalosti odoslaním e-mailu

Úprava udalosti pomocou formulára

Odstránenie udalosti

Odstránenie kalendára

Ďalšie informácie o kalendári udalostí

Predvolený kalendár, s názvom kalendára, často sa pre vás vytvorí, keď správca vytvorí novú lokalitu. Môžete použiť tento predvolený kalendár:zverejňovanie udalostí, ako sú tímové, obchodné, sociálne a celodenné udalosti; alebo poštou medzníkov – ako napríklad dátum vydania termíny projektu a produktu. Kalendár má špeciálne Kalendár zobrazenie, ktoré vám pomôže vizuálne plánovanie a udalostí, môžete vyhľadať pomocou deň, týždeň, mesiac a rok. Môžete rýchlo vyhľadať deň alebo časovo úsek a upraviť udalosti. Niekoľko tlačidiel a ovládacích prvkov tiež pomôže prechod dopredu a dozadu v rámci zobrazenia kalendára, napríklad zistiť, budúci mesiac alebo predchádzajúceho roka, ako zobrazuje nasledujúci obrázok.

Základný kalendár

Zadajte udalosti v určitom čase dňa alebo ako celodenné udalosti.

Kliknite na položku Pridať prepojenie, ktorá sa zobrazí po vybratí dňa alebo časového úseku, a pridajte udalosti.

Po kliknutí na názov udalosti sa zobrazia základné podrobnosti o udalosti.

Ak chcete zobraziť všetky podrobnosti o udalosti, kliknite sem.

Ak nie je potrebné ďalej prispôsobovať predvolený kalendár, môžete do neho spolu so svojím tímom okamžite pridávať udalosti. Do kalendára je množné pridať udalosti zadaním textu alebo odoslaním e-mailovej správy, ktorá môže obsahovať aj prílohy. Medzi typické udalosti patria revízie rozpočtu, správy o stave a iné pripomenutia, schôdze zamestnancov, projektové stretnutia, termíny dovoleniek, dátumy vydania produktov, konferencie a pracovné medzníky.

Na vyberanie a presúvanie položiek v kalendári je možné použiť aj myš. Vo všeobecnosti platí, že dni, časové úseky alebo udalosti môžete vybrať tak, že na ne kliknete. Kliknutím na voľné miesto v kalendári sa výber zruší. Po vybratí udalosti môžete túto udalosť myšou presunúť na iný deň alebo časový úsek. Presunutie myšou zrušíte stlačením klávesu ESC.

Kalendár je možné prispôsobiť aj zmenou názvu alebo iných nastavení. Na takéto prispôsobenie je potrebné povolenie na zmenu návrhu zoznamov. Keďže kalendár je zoznamom, proces aktualizovania kalendára je možné spravovať rovnako ako aktualizácie ľubovoľného iného zoznamu. Môžete napríklad:

 • vyžadovať schválenie pre položky, ktoré sa odosielajú do kalendára,

 • prostredníctvom povolení určovať, ktoré skupiny osôb môžu upravovať alebo zobraziť udalosti,

 • sledovať verzie položiek kalendára a zobrazovať tak ich zmeny a obnovovať predchádzajúce verzie,

 • nastaviť upozornenia v kalendári a prijímať e-mailové upozornenia,

 • vytvárať zobrazenia udalostí, dátumov, umiestnení a iných súvisiacich informácií,

 • odoslať prepojenie na kalendár obchodnému partnerovi alebo zoznamu príjemcov (na páse s nástrojmi kliknite na kartu Kalendár a potom v skupine Zdieľať a sledovať kliknite na položku Odoslať prepojenie e-mailom).

Ak ide o rozsiahly kalendár alebo ak chcete zobrazovať udalosti vo formáte tabuľky, môže byť užitočné vytvoriť ďalšie zobrazenia kalendára. Môžete napríklad vytvoriť filter na zobrazenie podmnožiny dátumov, napríklad udalostí počas nasledujúcich dvoch týždňov, a prípadne zobraziť tento zoznam vo webovej časti na domovskej stránke lokality.

Ďalšie informácie o spravovaní a vytvorenie zobrazení v v časti Pozrite tiež.

Poznámky: 

 • Pri vytváraní lokality sa definuje aj konkrétne časové pásmo. Toto časové pásmo môže, ale nemusí, byť rovnaké ako časové pásmo definované v počítači. Ak chcete identifikovať časové pásmo pre lokalitu, obráťte sa na správcu lokality. Časové pásmo vo svojom počítači identifikujete zobrazením dialógového okna Dátum a čas – vlastnosti (otvorte okno Ovládací panel systému Windows a kliknite na položku Dátum a čas).

 • Ak chcete prispôsobiť zobrazenie kalendára, použite editor webových stránok, ktorý je kompatibilný s technológiou SharePoint – ako napríklad program Microsoft SharePoint Designer 2010.

Na začiatok stránky

Zmena zobrazenia kalendára

Kalendár vám umožňuje využívať niekoľko spôsobov navigácie. Môžete zmeniť zobrazenie na zobrazenie dňa, týždňa alebo mesiaca, zobraziť rôzne roky pomocou výberu dátumu, používať klávesy so šípkou na rýchle prepínanie medzi mesiacmi, týždňami a dňami, rozbaľovať a zbaľovať položky dátumu a kliknutím na dátum zobraziť úplný kalendár pre daný deň.

Prezeranie kalendára

Na prispôsobenie zobrazenie kalendára podľa mesiaca, týždňa alebo dňa a rozbalenie alebo zbalenie podrobností o udalostiach môžete použiť pás s nástrojmi.

Pomocou týchto šípok môžete rýchlo prepínať na predchádzajúce alebo nasledujúce zobrazenia mesiaca, týždňa alebo dňa.

Pri zobrazení mesiaca a týždňa môžete kliknutím na dátum v kalendári zobraziť všetky udalosti v jednom dni.

Výber dátumu v zobrazení roka vám umožňuje zobraziť iný rok alebo vyhľadať mesiac a v zobrazení mesiaca vám umožňuje vyhľadať konkrétny dátum.

Zvýraznenie aktuálneho dňa v zobrazení kalendára.

Na začiatok stránky

Vytvorenie nového kalendára

 1. Prejdite na lokalitu obsahujúcu kalendár, pre ktorú chcete vytvoriť nový kalendár.

 2. Kliknite na ponuku Akcie lokality Ponuka Akcie lokality , na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom na tlačidlo Vytvoriť Tlačidlo Vytvoriť .

  Poznámka: Vzhľad lokality a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 3. Na stránke Vytvoriť v časti Sledovanie kliknite na položku Kalendár.

 4. Do poľa Názov zadajte názov kalendára. Názov kalendára je povinný.
  Názov sa zobrazí v hornej časti stránky kalendára, stane sa súčasťou webovej adresy stránky kalendára a zobrazí sa v navigačných prvkoch, ktoré pomáhajú používateľovi vyhľadať a otvoriť kalendár.

 5. Kliknite na položku Vytvoriť.

Na začiatok stránky

Úprava kalendára

 1. Prejdite na lokalitu obsahujúcu kalendár, ktorý chcete upraviť.

 2. Kliknite na názov kalendára na paneli Rýchle spustenie, alebo kliknite na položku Akcie lokality kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v časti príslušného zoznamu kliknite na názov kalendára.

  Poznámka: Vzhľad lokality a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Kalendár a potom v skupine Nastavenia kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

 4. Ak chcete zmeniť názov a popis, v časti Všeobecné nastavenia kliknite na položku Názov, popis a navigácia a zadajte iný názov a popis.

 5. Ak chcete zmeniť na prepojenie na kalendár na paneli Rýchle spustenie, kliknite na tlačidlo Áno alebo nie v časti Navigácia.

 6. Ak je dostupná vo formulári Novej položky časť e-mailu, správca povolil lokality na prijímanie obsahu e-mailom. Ak chcete zmeniť, či ľudia môžu pridávať udalosti do kalendára odoslaním e-mailu, kliknite na položku Áno,alebo nie. Potom v dialógovom okne e-mailovú adresu zmeniť prvú časť adresy, ktoré chcete používateľom umožniť používanie kalendára.

 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Správa udalostí v kalendári

Udalosti môžete pridávať pomocou formulára alebo pomocou e-mailu. Udalosti tiež môžete upravovať a odstraňovať. Na vykonávanie týchto operácií sú potrebné povolenia na návrh pre kalendár.

Pridanie udalosti pomocou formulára

 1. Prejdite na lokalitu obsahujúcu kalendár, do ktorého chcete pridať udalosť.

 2. Kliknite na názov kalendára na paneli Rýchle spustenie, alebo kliknite na položku Akcie lokality kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v časti príslušného zoznamu kliknite na názov kalendára.

  Poznámka: Vzhľad lokality a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 3. Ukážte na deň alebo časovo úsek, pre ktorú chcete pridať udalosť, a potom kliknite na položku Pridať. Zobrazí sa Nová položka formulár.

  Dvakrát kliknite na deň alebo časovo úsek. V zobrazení dňa, ktorý má pol krokoch pre časový úsek, môžete potiahnite po väčších časové obdobie, ako je napríklad 8:30 do 12:00, a potom kliknite na položku Pridať.

 4. Zadajte informácie, ako je napríklad názov, miesto, Počiatočný časa koniec.

 5. Ak chcete položku nastaviť ako celodennú udalosť, v sekcii Celodenná udalosť začiarknite políčko Nastaviť túto činnosť ako celodennú, ktorá nezačína ani nekončí o určitej hodine.

 6. Ak chcete, aby sa udalosť opakovala, napríklad o 11:00 každú stredu, v sekcii Opakovanie začiarknite políčko Nastaviť túto udalosť ako opakovanú.

 7. Ak chcete uložiť udalosť, kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Pridanie udalosti odoslaním e-mailovej správy

Kalendáre môžu byť nastavené tak, aby používatelia mohli pridávať položky odoslaním e-mailovej správy, ak je na lokalite povolený príjem obsahu prostredníctvom e-mailov. Položky kalendára je možné poslať z kalendára alebo e-mailového programu, ktorý podporuje formát iCalendar. Skôr ako odošlete e-mail do kalendára, je potrebné zistiť, či je kalendár nastavený na prijímanie e-mailov. Ak áno, je potrebné získať jeho adresu.

O btain e-mailových adries pre Kalendár d o jeden alebo viac z nasledujúcich krokov:

 • Zobrazte adresár e-mailového programu. Ak tam e-mailová adresa nie je, je potrebné ju získať od osoby, ktorá nastavila zoznam. Adresu potom pridajte do zoznamu kontaktov e-mailového programu, aby ste ju neskôr ľahko našli.

 • Zobrazte popis zoznamu, ktorý sa zobrazuje pod názvom zoznamu. Vlastník lokality mohol pridať e-mailovú adresu zoznamu do popisu.

 • Ak sa e-mailová adresa nezobrazuje v popise zoznamu a máte povolenie na zobrazenie nastavenia zoznamu, zobrazte nastavenia e-mailov pre zoznam:

  1. Prejdite na lokalitu obsahujúcu zoznam, do ktorého chcete odoslať udalosť prostredníctvom e-mailu.

  2. Kliknite na názov zoznamu na paneli Rýchle spustenie, alebo kliknite na položku Akcie lokality kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v časti príslušného zoznamu kliknite na názov zoznamu.

   Poznámka: Vzhľad lokality a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

  3. Na páse nástrojmi v časti Nástroje kalendára kliknite na kartu Kalendár a potom v skupine Nastavenie kliknite na položku Nastavenie.

  4. Na stránke Nastavenia zoznamu, ak je v zozname povolené prijímanie e-mailov, jeho adresa sa zobrazí v časti Informácie o zoznamevedľa položky E-mailová adresa.

 • Ak chcete odoslať položku kalendára prostredníctvom e-mailu pomocou e-mailová adresa skupiny lokality SharePoint. Vaša organizácia môže používať svoj vlastný zoznam e-mailu, s názvom skupiny SharePoint, ktorá umožňuje členom jeho odoslanie e-mailu do vzájomných interakcií. Adresa skupiny SharePoint môže obsahovať adresy kalendárov, tak, aby sa pri odosielaní e-mailu členom skupiny, prílohy k správam sa automaticky pridajú do kalendára.

Odoslanie e-mailu do kalendára

 1. Ak chcete odoslať položku kalendára, odošlite z aplikácie na prácu s e-mailovými správami alebo kalendárom žiadosť o schôdzu alebo plánovanú činnosť.

  Kalendáre je možné nastaviť tak, aby prostredníctvom e-mailu prijímali aj prílohy k položkám. Ak chcete do položky kalendára zahrnúť prílohu, priložte k svojej žiadosti o schôdzu aj súbor tak, ako zvyčajne.

 2. Do poľa na alebo kópia zadajte adresu kalendára. Ak skupina lokality SharePoint už zahŕňa kalendár, namiesto toho zadajte e-mailovú adresu skupiny lokality SharePoint.

 3. Odoslanie správy. Vo väčšine e-mailových aplikácií kliknete na Odoslať správu odošlete. Položka sa pridá do zoznamu a by sa mali zobraziť v zozname.

 4. Ak sa položka nezobrazí v zozname ihneď, obnovte okno prehliadača.

Položky zoznamu sa zobrazia po chvíli v závislosti od nastavenia e-mailového servera.

Ak na lokalitu odošlete prostredníctvom e-mailovej správy položku kalendára, účastníkov schôdze je potrebné informovať o prípadných zmenách. Ak na lokalite zmeníte podrobnosti o schôdzi, aktualizácie týkajúce sa schôdze alebo jej zrušenia sa z lokality nebudú odosielať automaticky.

Na začiatok stránky

Úprava udalosti pomocou formulára

 1. Prejdite na lokalitu obsahujúcu kalendár, do ktorého chcete pridať udalosť.

 2. Kliknite na názov kalendára na paneli Rýchle spustenie, alebo kliknite na položku Akcie lokality kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v časti príslušného zoznamu kliknite na názov kalendára.

Poznámka: Vzhľad lokality a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 1. Vyhľadajte udalosť, ktorú chcete upraviť, kliknite na textové prepojenie a potom kliknite na možnosť Upraviť položku.

 2. Udalosť môžete upraviť vykonaním niektorých z nasledujúcich krokov:

  • Zmeňte požadované informácie, ako je napríklad názov, miesto, Počiatočný čas a Konečný čas.

  • Ak chcete zmeniť nastavenie položky ako celodennej udalosti, v sekcii Celodenná udalosť začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Nastaviť túto činnosť ako celodennú, ktorá nezačína ani nekončí o určitej hodine.

  • Ak chcete, aby sa udalosť opakovala, napríklad každú stredu o 11:00, alebo ak chcete udalosť nastaviť ako udalosť, ktorá sa nebude opakovať, v sekcii Opakovanie začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Nastaviť túto udalosť ako opakovanú.

  • Kliknutím na tlačidlo Uložiť uložíte zmeny.

Na začiatok stránky

Odstránenie udalosti

 1. Prejdite na lokalitu obsahujúcu kalendár, v ktorom chcete odstrániť udalosť.

 2. Kliknite na názov kalendára na paneli Rýchle spustenie, alebo kliknite na položku Akcie lokality kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v časti príslušného zoznamu kliknite na názov kalendára.

  Poznámka: Vzhľad lokality a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 3. Vyhľadajte udalosť, ktorú chcete odstrániť, a kliknite na textové prepojenie. Zobrazí sa formulár udalosti.

 4. Na páse s nástrojmi, kliknite na položku kartu Zobraziť a potom v Spravovať skupinu, kliknite na položku Odstrániť položku.

 5. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie operácie, kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete tiež vybrať udalosti, a potom stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Odstránenie kalendára

Dôležité: Odstránením kalendára sa odstránia aj položky, metaúdaje o položkách, história verzií, nastavenie kalendára a špecifické úrovne povolení priradené ku kalendáru. Pred odstránením kalendára by ste sa mali uistiť, že daný kalendár momentálne nikto nepoužíva a že kalendár nebude nikto potrebovať. Mali by ste sa tiež uistiť, že rozumiete procesom a politikám odstraňovania kalendárov vo vašej organizácii. Tieto politiky môžu obmedzovať povolenie na odstránenie kalendárov.

 1. Kliknite na názov kalendára na paneli Rýchle spustenie alebo kliknite na položku Akcie lokality, ďalej na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v príslušnej časti zoznamu kliknite na názov kalendára.

  Poznámka: Vzhľad lokality a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 2. Na páse s nástrojmi, v časti Nástrojov kalendár, kliknite na položku kartu Kalendár a potom v skupine nastavenia kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

 3. V časti Povolenia a správa kliknite na položku Odstrániť tento zoznam.

 4. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie odstránenia, kliknite na tlačidlo OK, ak s istotou viete, že chcete knižnicu odstrániť.

Omylom odstránenú knižnicu môže byť v závislosti od nastavenia lokality možné obnoviť pomocou priečinka Kôš. Ďalšie informácie o používaní priečinka Kôš získate v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×