Plánovanie schôdzí so stovkami účastníkov

Poznámka: Tieto zmeny sa vzťahujú len na schôdze vytvorené v Office 365, ktoré zahŕňajú stovky účastníkov. Nemajú vplyv na menšie schôdze.

V minulosti sa pri odoslaní pozvánky na schôdzu stovkám účastníkov pomocou služieb Office 365 mohlo stať, že ste nemohli aktualizovať alebo zrušiť pozvánku. Dochádzalo k tomu preto, že Outlook uviedol do riadka Komu pozvánky každú osobu, ktorá prijala, nezáväzne prijala alebo odmietla účasť, pričom počet osôb, ktoré môžu byť uvedené v e-mailovej správe alebo pozvánke na schôdzu, je obmedzený. Ak na pozvánku odpovedali stovky účastníkov, mohlo dôjsť k tomu, že ste boli vylúčení zo svojej schôdze.

Aby sme zabránili vzniku tohto problému, zmenili sme spôsob, akým služby Office 365 spracovávajú odpovede na pozvánky na schôdze so stovkami účastníkov. Vďaka týmto zmenám budete vždy môcť aktualizovať alebo zrušiť schôdzu a zobraziť zoznam účastníkov. Zobraziť zoznam účastníkov pri veľkých schôdzach je možné len s použitím aktualizovanej verzie programu Outlook. Ak používate neaktualizovanú verziu programu Outlook, úplný zoznam účastníkov sa nezobrazí.

Ako sa zmenil spôsob sledovania odpovedí?

Ako sa odpovede sledovali predtým

Maximálny počet príjemcov ľubovoľnej odoslanej položky v Office 365 je 500 bez ohľadu na to, či ide o bežnú e-mailovú správu alebo pozvánku na schôdzu. Pri odosielaní e-mailovej správy alebo pozvánky na schôdzu do distribučného zoznamu sa distribučný zoznam považuje iba za 1 príjemcu.

V prípade schôdzí to predstavovalo problém, pretože zoznam príjemcov schôdze a zoznam odpovedí sa sledovali podľa rovnakej vlastnosti v položke schôdze. Organizátor schôdze teda odoslal pozvánku do distribučného zoznamu (1 príjemca) a s postupnými odpoveďami členov distribučného zoznamu na schôdzu sa jednotlivé osoby pridávali do zoznamu príjemcov na sledovanie ich odpovede (čo napokon po dosiahnutí dostatočného počtu odpovedí od ľudí spôsobovalo, že zoznam príjemcov prekročil počet 500).

Klienti Outlooku používali rovnakú vlastnosť na zobrazenie zoznamu príjemcov v riadku Komu aj zobrazenie zoznamu odpovedí na karte Sledovanie.

Ako sa odpovede sledujú momentálne

Zoznam príjemcov sa naďalej sleduje podľa staršej vlastnosti, no zoznam odpovedí sa teraz sleduje podľa novej samostatnej vlastnosti v položke schôdze.

Služby Office 365 budú až do dosiahnutia počtu 400 alebo viac príjemcov naďalej sledovať odpovede v existujúcej vlastnosti príjemcov, aby sa v starších klientoch pri väčšine schôdzí naďalej zobrazovali jednotlivé odpovede. To znamená, že nedôjde k žiadnej zmene správania pri schôdzach s menej ako 400 príjemcami. V prípade schôdze s 400 alebo viac príjemcami sa presné odpovede na schôdzu zobrazia len v aktualizovaných klientoch.

Maximálny počet príjemcov v Office 365 je 500, ako hranica na zastavenie sledovania odpovedí však bol zvolený počet 400, aby sa vytvorila rezerva pre tieto dva scenáre:

  • Ak niektorý účastník prepošle schôdzu, príjemcovia preposlanej schôdze sa vždy pridajú do zoznamu príjemcov pod podmienkou, že zoznam ešte neobsahuje viac ako 500 účastníkov.

  • Ak organizátor pridá nových účastníkov, pridaní účastníci sa vždy pridajú do zoznamu príjemcov pod podmienkou, že zoznam ešte neobsahuje viac ako 500 účastníkov.

Súhrn zmien

Veľkosť schôdze

Starší klienti

Aktualizovaní klienti

400 alebo menej príjemcov

všetci jednotliví príjemcovia a ich odpovede

všetci jednotliví príjemcovia a ich odpovede

od 400 do 2 000 príjemcov

prvých 400 príjemcov a ich odpovede

všetci jednotliví príjemcovia a ich odpovede

2 000 a viac príjemcov

prvých 400 príjemcov a ich odpovede

prvých 2 000 príjemcov a ich odpovede

Poznámky:

  • Noví účastníci pridaní do schôdze organizátorom sa pridajú aj v prípade, že schôdza má už viac ako 400 účastníkov.

  • V budúcnosti aktualizujeme Outlook tak, aby zobrazil celkové počty podľa typu odpovede: Prijaté, Nezáväzne prijaté, Odmietnuté a Bez odpovede. Pomôže to najmä pri schôdzach s viac ako 2 000 príjemcami.

  • Tento článok sa vzťahuje len na schôdze organizované ľuďmi používajúcimi Office 365, pretože limit 500 príjemcov je špecifický pre Office 365. Správcovia v lokálnych prostrediach Exchange si môžu vybrať, či sa má uplatňovať maximálny počet príjemcov, a v prípade jeho výberu tento maximálny počet stanoviť. Pri schôdzach organizovaných používateľom v lokálnom prostredí Exchange klienti naďalej používajú staršiu vlastnosť príjemcov ako pre zoznam príjemcov, tak aj pre zoznam odpovedí.

Je vaša verzia programu Outlook aktualizovaná?

V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam verzií Outlooku, ktoré sa aktualizovali novou metódou sledovania odpovedí na pozvánku na schôdzu.

Klient

Stav aktualizácie

Outlook 2016 pre Windows

Ešte neaktualizované

Outlook 2016 pre Mac

Ešte neaktualizované

Outlook na webe a Outlook.com

Ešte neaktualizované

Outlook pre iOS

Ešte neaktualizované

Outlook pre Android

Ešte neaktualizované

Kalendár pre Windows 10

Ešte neaktualizované

Čo robiť, ak sa vaša verzia Outlooku neaktualizovala?

Ak sa vaša verzia programu Outlook ešte neaktualizovala, zobrazí sa vám len maximálne 400 príjemcov a ich odpovede. Ak nepotrebujete vedieť, kto odpovedal na vašu pozvánku, pozrite si časť Nechcem zobraziť odpovede na moju pozvánku na schôdzu.

Nechcem zobraziť odpovede na moju pozvánku na schôdzu

Ak nepotrebujete vedieť, kto odpovedal na vašu pozvánku na schôdzu, môžete vypnúť odpovede. Možnosť vypnutia odpovedí poskytujú Outlook pre Windows, Outlook pre Mac, Outlook na webe a Outlook.com.

Keď sú odpovede vypnuté, nebudete dostávať e-maily, keď niekto prijme, nezáväzne prijme alebo odmietne pozvánku, a odpovede sa nebudú zaznamenávať v pozvánke na schôdzu. Je to užitočné, keď chcete informovať ľudí o určitej udalosti, ale nepotrebujete vedieť presný počet účastníkov alebo nechcete dostávať e-mail zakaždým, keď niekto prijme pozvánku.

Outlook 2016 pre PC

Snímka obrazovky s tlačidlom Požadovať odpovede v Outlooku 2016 pre Windows

Outlook 2016 pre Mac

Snímka obrazovky s tlačidlom Požadovať odpovede v Outlooku 2016 pre Mac

Outlook na webe a Outlook.com

Snímka obrazovky s tlačidlom Požadovať odpovede v Outlooku na webe

Súvisiace témy

Vytvorenie, úprava alebo odstránenie žiadosti o schôdzu alebo plánovanej činnosti v službe Outlook.com alebo Outlooku na webe

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×