Plánovanie prispôsobení, riešení a aplikácií pre SharePoint Online

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Značky a prispôsobovania SharePointu Online sa líši od značky a prispôsobovania produktov servera SharePoint Server. SharePoint Online sa aktualizuje s novými funkciami v pravidelných intervaloch a tieto aktualizácie môžu ovplyvniť určité druhy prispôsobenia. K dispozícii sú však Odporúčané prispôsobenie a značka techniky dostupné dnes, môžete uľahčiť prístup k vašim požiadavkám značky a prispôsobovania. Napríklad, ak chcete, aby štrukturálnych zmien na predlohu je potrebné upozorňovať na nové správy s snahy spoločnosti aktualizácie pre SharePoint Online. Najjednoduchším spôsobom, ako chcete byť informovaní je Pozrite si Plán služieb Office 365 a monitorovať blogu služieb Office 365.

Aktualizácie softvéru od spoločnosti Microsoft pre SharePoint Online sa poskytujú oveľa rýchlejšie ako pre SharePoint server a prispôsobovanie predlôh, ktoré predstavujú základ produktu, spôsobia, že prispôsobenia budú ovplyvnené danými aktualizáciami. Problém sa odstráni opakovaným použitím prispôsobení na aktualizovaných stránkach. Mať neustále k dispozícii najnovšie aktualizácie je možné, ale v SharePointe Online je potrebné aktualizovať oveľa častejšie.

Som zvyknutý na prispôsobovanie produktov SharePoint servera, aký je rozdiel v prípade SharePointu Online?

Spôsoby prispôsobovania, ktoré fungujú v SharePoint serveri, nemusia nutne fungovať aj v SharePointe Online. Niektoré metódy prispôsobovania a rozširovania SharePoint servera sú napríklad založené na skutočnosti, že platforma nepodlieha neustálym aktualizáciám. To v prípade SharePointu Online neplatí. SharePoint Online je neustále zlepšovaný a všetky prispôsobené súbory môžu byť aktualizáciami ovplyvnené. Tu je niekoľko odporúčaní pre bežné prispôsobenia v SharePointe a porovnanie súkromných nasadení SharePointu a SharePointu Online.

Typ prispôsobenia   

SharePoint server   

SharePoint Online    

Pracovný postup   

Začiatok s hotovými pracovnými postupmi

SharePoint Designer alebo Visual Designer

Zmeny v hotových pracovných postupoch sa neprepíšu novými aktualizáciami

Ďalšie prispôsobenia sa prepíšu novými aktualizáciami

Hlavička/päta   

SharePoint Designer s prispôsobenými stránkami

Žiaden ekvivalent, prispôsobené stránky si vyžadujú priebežnú údržbu

Bloky s obsahom   

CBQ (bez obmedzení)

CBQ (s obmedzeniami)

Označenie vlastnou značkou – všeobecné (farby, logá atď.)   

Izolované riešenia, prispôsobené predlohy

Zložené vzhľady alebo vloženie štýlov prostredníctvom modelu aplikácie

Navigácia   

Začiatok s hotovými nástrojmi

Štrukturálna, spravovaná navigácia riadená vyhľadávaním

Začiatok s hotovými nástrojmi

Možnosti navigácie pre SharePoint Online

Možnosti prispôsobenia – od jednoduchých po zložité

Prispôsobenia SharePointu Online zahŕňajú všetko od netechnických zmien, ktoré možno rýchlo použiť v prehliadači pomocou príkazov alebo funkcií až po vývoj vlastných aplikácií pomocou nástrojov vývojárov lokality:

 1. Prispôsobenie pomocou prehliadača    Pomocou nastavení prehliadača je možné v SharePointe Online vykonať jednoduché prispôsobenia, napríklad zmenu názvu a loga, aktualizáciu navigačných prepojení, použitie nového motívu lokality, zmenu obsahu stránky alebo zmenu zobrazení zoznamov a knižníc. Prispôsobenia pomocou prehliadača sú najjednoduchšími prispôsobeniami a vyžadujú minimálnu technickú odbornosť.

 2. Prispôsobenia pomocou podporovaných nástrojov a aplikácií    Ak chcete vykonať rozsiahlejšie prispôsobenia, môžete použiť podporované nástroje SharePointu. Aplikácie balíka Office – Access 2013, Excel 2013 a Visio 2013 – napríklad umožňujú vytvoriť na lokalite veľmi dynamické stránky s množstvom údajov. Access 2013 dokonca umožňuje vytvorenie sharepointovej aplikácie bez použitia kódu.

 3. Prispôsobenia pomocou vzdialeného poskytovania    V službe SharePoint Online, môžete použiť vlastný kód CSOM v aplikácie pre SharePoint zriadenia kolekcie lokalít SharePoint, lokality a podlokality s označením vlastnou značkou prvky. Tento model poskytovania lokality sa nazýva vzdialenej poskytovania.

 4. Prispôsobenia pomocou aplikácií pre SharePoint    Nového modelu aplikácií Cloud v SharePointe Online vám umožní pridávať aplikácie na lokality a je Odporúčané náhradou za riešenia v izolovanom priestore do budúcnosti. Môžete použiť existujúce aplikácie tretích strán alebo vytvoriť vlastné. Pridanie aplikácií na lokalitu, ak chcete prispôsobiť konkrétne funkcie alebo informácií. Môžete napríklad pridať aplikácie, ktoré všeobecné úlohy, ako je napríklad čas a sledovanie výdavkov. Alebo môžete použiť aplikácií a vzdialené poskytovania implementovať prvkov značky do lokality. Môžete tiež pridať aplikácie ktoré zobrazenia správy alebo informácie od iných poskytovateľov, alebo že pripojenie sociálnych webových stránok.

  • Aplikácie tretích strán    Aplikácie tretích strán sa nachádzajú v SharePoint Obchode, čo je trhovisko hosťované na lokalite Office.com a dostupné z lokalít SharePointu Online. Vyberte aplikácie, ktoré chcete mať k dispozícii vo vašom nájomníkovi. Správcovia môžu taktiež nakupovať licencie na konkrétne aplikácie pre všetkých používateľov v organizácii (vyžadujú sa povolenia Vlastník lokality alebo vyššie).

  • Vlastné aplikácie    Vaša organizácia môžete vytvoriť vlastné aplikácie pre SharePoint Online a sprístupniť ich používateľom prostredníctvom lokality katalógu aplikácií. Ak viete, ako vytvoriť webovú aplikáciu, potom viete, ako vytvoriť aplikáciu pre SharePoint. Môžete použiť ľubovoľný jazyk, napríklad HTML, JavaScript, PHP, alebo .NET a vaše obľúbené webové vývojové nástroje, vrátane Microsoft Visual Studio a "Napa" Office 365 vývojové nástroje. Ďalšie informácie nájdete v téme Začíname s vývojom aplikácií pre SharePoint.

Na začiatok stránky

Je možné vyvinúť aj izolované riešenia?

Riešenia v izolovanom priestore sa nepoužíva v SharePointe Online, ako zástupca architektúry nie je vo všetkých zdieľaných viacerých nájomníkov prostredí ekonomicky scalable. Je potrebné udržiavať riešenia v izolovanom priestore na všetkých lokalitách pre všetkých zákazníkov v závislosti je mimoriadne vysoké. Alternatívne riešenia, ako je napríklad Vzdialená konfigurácia ponúka podobné možnosti bez požiadaviek na priebežnú údržbu.

Izolované riešenia prenesené v rámci migrácie budú obmedzený čas fungovať aj naďalej, avšak spoločnosť Microsoft sa zameriava na alternatívne riešenia pre SharePoint Online a dôrazne odporúča nahradiť všetky izolované riešenia alternatívnymi funkciami, ako sú napríklad aplikácie online. Majte na pamäti, že priebežné aktualizácie SharePointu Online môžu ovplyvniť niektoré izolované riešenia.

S uvedením modelu cloudových aplikácií (CAM) a aplikácií pre SharePoint sú teraz k dispozícii vhodné alternatívy k starším a zavedenejším spôsobom označovania vlastnou značkou a poskytovania prostriedkov lokalitám SharePointu.

Pomocou aplikácií pre SharePoint na poskytovanie prostriedkov pre označovanie vlastnou značkou v celom podniku a škálovanie spravovania označovania vlastnou značkou môžete vykonávať všetky druhy označovania lokalít vlastnou značkou. Tento postup sa nazýva Vzdialené poskytovanie prostriedkov. Zatiaľ čo vývojári SharePointu používali v minulosti na poskytovanie prostriedkov lokalitám a kolekciám lokalít rámec funkcií v SharePointe, šablóny lokalít, webové šablóny a definície lokalít, vzdialené poskytovanie prostriedkov je možné použiť na vytváranie prispôsobených aplikácií pre SharePoint, ktoré poskytujú prostriedky pre označovanie vlastnou značkou a vykonávajú aj ďalšie úlohy poskytovania prostriedkov lokalite.

Na začiatok stránky

Prečo aplikácie?

Aplikácie pre SharePoint poskytujú v porovnaní s izolovanými riešeniami niekoľko výhod. Aplikácie poskytujú používateľom možnosť rozšírenia lokalít SharePointu bez toho, aby vznikla ďalšia prevádzková záťaž pre správcov. Koncoví používatelia navyše môžu aplikácie jednoducho vyhľadať a pridať. Okrem toho sú aplikácie pre SharePoint Online vytvorené špecificky pre cloud, vďaka čomu sa integrujú s cloudovými prostriedkami plynulejšie a flexibilnejšie ako izolované riešenia.

Ďalšie technické informácie o tom, kedy je vhodné vyvíjať prispôsobené aplikácie namiesto izolovaných riešení, nájdete v téme Porovnanie aplikácií pre SharePoint so sharepointovými riešeniami. Pozrite tiež témy Začíname s vývojom aplikácií pre SharePoint, Balíky s riešeniami pre SharePoint a Sharepointové vzory a postupy na Githube.

Na začiatok stránky

Príklady bežných prispôsobení v SharePointe Online

Ak chcete určiť druh prispôsobenia alebo vývoja vhodný pre vašu organizáciu, premyslite si, čo chcete prispôsobiť a ktoré typy riešení chcete vyvíjať.

Existuje viacero rozličných spôsobov, pomocou ktorých môžete dosiahnuť rovnaký výsledok na lokalite SharePoint. Ak je vaším cieľom napríklad vytvoriť dokonale prispôsobený zoznam, môžete prostredníctvom jednotlivých nastavení zoznamu v prehliadači nakonfigurovať zoznam a jeho zobrazenia. Tento spôsob vám možno dokonca postačí na vykonanie všetkých požadovaných prispôsobení.

Je vhodné najskôr začať s prispôsobovaním pomocou prehliadača, ktorým môžete dosiahnuť podobné prispôsobenia ako pomocou podporovaných nástrojov a aplikácií.

Obsah tejto časti:    

Možnosti prispôsobenia: od jednoduchých po zložité

Je možné vyvinúť aj izolované riešenia?

Čo chcete prispôsobiť? (tipy na prispôsobenie)

Sprístupnenie riešení alebo aplikácií pre používateľov

Preskúmanie partnerských riešení a služieb

Zmena vzhľadu a štýlu alebo dizajnu webovej lokality   

Najskôr vyskúšajte možnosti pomocou prehliadača:

Potom použite riešenia bez kódu:

Potom zvážte použitie riešení s vlastným kódom:

Stránku Nastavenie lokality môžete použiť na:

V sprievodcovi návrhom lokality môžete využiť svoje znalosti o jazykoch HTML, CSS a JavaScript (k dispozícii iba pre publikačné lokality) na:

 • jednoduché navrhnutie predlôh HTML a rozložení stránky v ľubovoľnom editore HTML,

 • konverziu súboru HTML na predlohu ASP.NET,

 • pridanie dôležitých funkcií na stránky (napríklad vyhľadávacieho poľa alebo ovládacieho prvku navigácie) z Galérie zlomkov kódov,

 • navrhnutie jedinečných používateľských rozhraní pre rôzne zariadenia vytvorením kanálov zariadení.

Ďalšie informácie o používaní Sprievodcu návrhom lokality sa nachádzajú v téme MSDN: Vývoj návrhu lokality v SharePointe 2013.

Program InfoPath Designer môžete použiť na:

 • prispôsobenie formulárov zoznamov, formulárov pracovných postupov a formulárov z knižnice formulárov,

 • použitie nového rozloženia, farieb a motívov vo formulároch.

Ďalšie informácie o práci s programom InfoPath nájdete v téme Vyhľadanie obsahu o programe InfoPath 2010 a 2013.

Vývoj aplikácií pre SharePoint, ktorých súčasťou sú komponenty aplikácie alebo vlastné akcie v používateľskom rozhraní, napríklad príkazy na páse s nástrojmi alebo v ponukách.

Program Visual Studio môžete použiť na:

 • vytvorenie vlastných stránok lokality,

 • vytvorenie vlastných vylepšení pása s nástrojmi,

 • vytvorenie vlastných dialógových okien alebo ovládacích prvkov na páse s nástrojmi,

 • nasadenie vlastných navrhnutých riešení ako funkcií.

Poznámka: Ak je to možné, na prispôsobenie lokality skúste namiesto vlastných predlôh použiť vlastné prvky CSS a motívy. Vlastné predlohy spôsobia pri vydaní súhrnných inovácií pre zákazníkov zablokovanie inovácie na najnovšiu verziu používateľského rozhrania. Pri inovácii tak môžu v organizácii vzniknúť neočakávané náklady.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie vzhľadu informácií na lokalitách   

Najskôr vyskúšajte možnosti pomocou prehliadača:

Potom použite riešenia bez kódu:

Potom zvážte použitie riešení s vlastným kódom:

Prispôsobenie jednotlivých stránok lokality:

 • pridanie a úprava textu, obrázkov, videa a iných objektov,

 • pridanie a prispôsobenie webových častí,

 • pridanie a prispôsobenie nových zoznamov a knižníc,

 • vytvorenie vlastných zobrazení a formulárov pre zoznamy a knižnice,

 • vytvorenie a úprava obsahu a publikačných stránok,

 • zapnutie alebo vypnutie funkcií.

Pridanie aplikácií tretích strán pre SharePoint s cieľom integrovať informácie na lokality. Prečítajte si tému Zakúpenie aplikácie zo SharePoint Obchodu.

Vytvorenie sharepointových aplikácií pomocou Accessu 2013. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vytvorenie accessovej aplikácie.

Program SharePoint Designer môžete použiť na:

 • pridanie textu, obrázkov, skriptov a webových častí na stránky.

 • vytvorenie a prispôsobenie stránok webových častí a lokality,

 • pridanie vlastných akcií,

 • pridanie vlastnej navigácie.

Microsoft InfoPath 2013 môžete použiť na:

 • pridanie textu, obrázkov a prepojení na formuláre zoznamov a pracovných postupov,

 • pridanie vlastných pripojení údajov a funkcií do formulárov zoznamov a pracovných postupov.

Ďalšie informácie o práci s programom InfoPath nájdete v téme Vyhľadanie obsahu o programe InfoPath 2010 a 2013.

Podporované aplikácie balíka Microsoft Office môžete použiť na:

 • publikovanie zošitov s údajmi, grafmi a vizualizáciami pomocou Excelu 2013 a služby Excel Services,

 • publikovanie vizualizácií údajov pomocou Visia 2013 a služby Visio Services.

Webovú časť Editor skriptov môžete použiť na pridanie kódu JavaScript na stránky lokality.

Vývoj aplikácií pre SharePoint, ktorých súčasťou sú komponenty aplikácie určené na zobrazovanie informácií

Program Visual Studio môžete použiť na:

 • vytvorenie vlastných stránok lokality,

 • vytvorenie vlastných webových častí,

Na začiatok stránky

Zobrazenie obsahu z rôznych zdrojov údajov   

Najskôr vyskúšajte možnosti pomocou prehliadača:

Potom použite riešenia bez kódu:

Potom zvážte použitie riešení s vlastným kódom:

 • Pridanie webových častí načítavajúcich obsah z externých lokalít alebo zdrojov údajov

 • Prispôsobenie zobrazení zoznamu a formulárov z rozličných zdrojov údajov

Excel 2013 a Excel Services umožňujú zobrazenie a vizualizáciu údajov z rôznych zdrojov údajov.

Access 2013 umožňuje rýchle vytvorenie sofistikovaných riešení podobných databázam bez použitia kódu, pričom SQL Server plní úlohu serverovej databázy.

Pridanie aplikácií tretích strán pre SharePoint s cieľom integrovať informácie na lokality. Prečítajte si tému Zakúpenie aplikácie zo SharePoint Obchodu.

Konfigurácia služby Business Connectivity Services a pripojenie k zdrojom údajov, napríklad databázam SQL Azure alebo webovým službám Windows Communication Foundation.

InfoPath 2013 umožňuje zobrazenie údajov zo zoznamov a knižníc formulárov pomocou:

 • vlastných formulárov zoznamu,

 • vlastných formulárov z knižnice formulárov,

 • vlastných aplikácií založených na formulároch.

Ďalšie informácie o práci s programom InfoPath nájdete v téme Vyhľadanie obsahu o programe InfoPath 2010 a 2013.

Vývoj vlastných aplikácií pre SharePoint umožňujúcich integráciu a zobrazenie informácií.

Program Visual Studio môžete použiť na:

 • vytvorenie vlastných definícií zoznamov,

 • vytvorenie vlastných stránok lokality,

 • vytvorenie vlastných webových častí,

 • vytvorenie vlastných dialógových okien alebo ovládacích prvkov na páse s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Sprístupnenie riešení alebo aplikácií pre používateľov

Riešenie alebo vlastnú aplikáciu možno budete potrebovať po dokončení vývoja sprístupniť v rámci niektorých lokalít alebo kolekcií lokalít v prostredí SharePointu Online. Tu je niekoľko postupov:

 • Ak riešenie predstavuje prispôsobený zoznam alebo špecializovanú lokalitu či stránku, s používateľmi môžete zdieľať prepojenie na príslušnú stránku alebo lokalitu.

 • Ak ste vyvinuli vlastnú sharepointovú aplikáciu alebo aplikáciu balíka Office, môžete ju sprístupniť tak, že ju nahráte na lokalitu Katalóg aplikácií. Ďalšie informácie o sprístupnení vlastných aplikácií sa nachádzajú v téme Použitie katalógu aplikácií na sprístupnenie vlastných podnikových aplikácií v prostredí SharePointu Online.

 • V prípade pridania aplikácie tretej strany zo SharePoint Obchodu môžete aplikáciu sprístupniť pre všetkých používateľov všetkých kolekcií lokalít v prostredí SharePointu Online tak, že získate licencie pre všetkých používateľov v organizácii. Ďalšou možnosťou je získanie licencií iba pre používateľov, ktorí aplikáciu potrebujú, a priradenie týchto licencií príslušným používateľom. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Zakúpenie aplikácie zo SharePoint Obchodu a Správa licencií na aplikácie pre prostredie SharePointu Online.

 • Ak chcete zmeniť nastavenie, ktoré používateľom lokality umožňuje získavať aplikácie zo SharePoint Obchodu, prečítajte si tému Konfigurácia nastavení pre SharePoint Obchod.

 • Sprístupniť možno aj vlastné riešenia. Ak však používatelia selektívne používajú iba izolované riešenia, bude náročné zabezpečovať obnovenie daných lokalít s aktualizovanými riešeniami potom, ako proces aktualizácie SharePointu Online zmení dané lokality.

Na začiatok stránky

Preskúmanie partnerských riešení a služieb

Ak sa zaujímate o služby alebo aplikácie od partnerov spoločnosti Microsoft, ktoré sú k dispozícii pre službu SharePoint Online, vyhľadajte aplikácie služieb Office 365 v Microsoft AppSource. Existujú aj mnohé open source riešenia vyvinutý spoločné SharePointu Online komunity, vrátane Microsoft, MVP, partnerov a zákazníkov na Office 365 Developer vzory a postupy Github lokality.

Ďalšie technické informácie o tom, kedy je vhodné vyvíjať prispôsobené aplikácie namiesto izolovaných riešení, nájdete v téme Porovnanie aplikácií pre SharePoint so sharepointovými riešeniami. Pozrite tiež témy Začíname s vývojom aplikácií pre SharePoint, Balíky s riešeniami pre SharePoint, Informácie o optimalizácii SharePointu Online a Sharepointové vzory a postupy na Githube.

Na začiatok stránky

Návrat na tému Príručka plánovania SharePointu Online pre služby Office 365 for business.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×