Plánovanie plánovaných činností a schôdzí v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Plánovanie plánovaných činností a schôdzí v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou Outlook Kalendár s moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, môžete naplánovať plánované činnosti alebo schôdze s inými používateľmi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

Obsah tohto článku

Naplánovanie novej plánovanej činnosti alebo schôdze

Umožnite čítačke obrazovky, aby vám pomohla s naplánovaním plánovanej činnosti alebo schôdze.

 1. V ľubovoľnom zobrazení potiahnite jedným prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve "Items" (položky), a potom ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "New Button" (tlačidlo nové), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno Nová udalosť.

 2. Ak chcete udalosť pomenovať, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Event name“ (Názov udalosti), dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom zadajte názov udalosti pomocou klávesnice na obrazovke.

  Tip: Klávesnicu môžete vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. Moderátor ohlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete položku vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete nastaviť miesto schôdze, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Location editable text“ (Upraviteľný text miesta). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku a zadajte miesto prostredníctvom klávesnice na obrazovke.

 4. Ak chcete nastaviť dátum a čas začiatku a ukončenia udalosti, ťahajte prstom doľava, kým sa neozvú predvolené hodnoty dátumu a času. Ak chcete hodnoty zmeniť, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaný dátum a čas, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete vytvoriť celodennú udalosť, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Unchecked All-day checkbox“ (Nezačiarknuté začiarkávacie políčko Celý deň), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete doplniť k udalosti viac informácií, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Event description, editable text“ (Popis udalosti, upraviteľný text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom zadajte ďalšie informácie pomocou klávesnice na obrazovke.

 6. Ak vytvárate schôdzu, ak chcete pozvať ľudí, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "pozvať niekoho, Upraviteľný text", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete pridať kontakt, zadajte kontakt pomocou klávesnice na obrazovke a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Enter" (Enter), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete pre udalosť nastaviť čas upozornenia, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Reminder button“ (Tlačidlo Pripomenutie), dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaná možnosť. Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 8. Po dokončení pridávania podrobností vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vytvoriť plánovanú činnosť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save and close button“ (Tlačidlo Uložiť a zavrieť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete vytvoriť schôdzu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Okno s novou udalosťou sa zavrie a vrátite sa späť na zobrazenie kalendára.

Dajte ostatným ľuďom vedieť o svojej dostupnosti

Poskytnite ostatným informácie o svojej dostupnosti počas trvania udalosti.

 1. V okne udalosti ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „More options button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Show as button“ (Tlačidlo Zobraziť ako), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Zobraziť ako.

 2. Ak chcete vybrať dostupnosť, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaná dostupnosť, ktorú chcete zobraziť. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Pozvanie ostatných na uskutočnenie schôdze

Pozvite ostatných používateľov, aby sa k vám pripojili, a zmeňte plánovanú činnosť na schôdzu.

 1. Keď upravujete alebo vytvárate udalosť, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "pozvať niekoho, Upraviteľný text", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak chcete zistiť, ako otvárať a upravovať udalosti v kalendári, pozrite si tému otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára.

 2. Ak chcete pridať kontakt, zadajte kontakt pomocou klávesnice na obrazovke a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Enter" (Enter), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete pridať ďalšie kontakty, zopakujte ďalšie pozvania.

 3. Ak chcete odoslať pozvánku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vytvorenie opakovanej schôdze

Ak napríklad plánujete každotýždennú poradu, môžete ju jednoducho zmeniť na opakovanú schôdzu. Týmto spôsobom nebudete musieť pridávať schôdzu pre každý týždeň jednotlivo.

 1. V okne udalosti ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „More options button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Off, repeat button“ (Vypnuté, tlačidlo opakovania), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa nová karta, kde môžete vybrať možnosti opakovanej udalosti.

 2. Ak chcete vybrať frekvenciu schôdze, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Repeat pattern weekly“ (Opakovať týždenne). Ak chcete inú frekvenciu ako Týždenne, dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaná frekvencia schôdze. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Ak chcete prehľadávať iné možnosti, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Moderátor pri presúvaní oznamuje možnosti.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v Outlookovom kalendári

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×