Plánovanie plánovaných činností a schôdzí v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Plánovanie plánovaných činností a schôdzí v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Outlook môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na naplánovanie plánovaných činností alebo naplánovanie schôdzí s inými používateľmi. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Dozviete sa, ako skontrolovať, či sú pozvaní ľudia k dispozícii, opakovať schôdze, nastaviť pripomenutia schôdzí a žiadať odpovede od ľudí, ktorých pozvete v Outlook.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Naplánovanie plánovanej činnosti

Karta Domov so zvýraznenou položkou Tvary v programe PowerPoint 2010.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 2. Zaznie názov aktuálneho zobrazenia, napríklad „Work week view“ (Zobrazenie pracovného týždňa), za ktorým bude nasledovať počet udalostí v zobrazení.

 2. Pomocou moderátora stlačte kombináciu klávesov ALT + H, N, čím otvoríte prázdne okno plánovanej činnosti. S ČEĽUSŤami stlačte kombináciu klávesov ALT + H, N, 1. Zameranie sa nachádza v poli Predmet .

 3. Zadajte predmet plánovanej činnosti, a potom stlačením klávesu Tab sa presuňte do poľa Miesto.

 4. Zadajte miesto plánovanej činnosti, a potom stlačením klávesu Tab sa presuňte do poľa Dátum začatia.

 5. Ak chcete zmeniť počiatočný dátum, stlačte šípku nadol alebo nahor, čím posuniete začiatočný dátum o deň dopredu alebo dozadu. Ak chcete zmeniť čas, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „Start time“ (Čas začatia), a potom stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo nahor meňte čas začatia o pol hodiny.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „End date“ (Dátum ukončenia). Ak chcete zmeniť dátum ukončenia, stlačte šípku nadol alebo nahor, čím posuniete začiatočný dátum a deň dopredu alebo dozadu. Ak chcete zmeniť čas, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „End time“ (Čas ukončenia), a potom stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo nahor meňte čas začatia o pol hodiny.

 7. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "message, editing" (správa, úpravy), a potom pomocou klávesnice zadajte všetky informácie, ktoré chcete pre plánovanú činnosť použiť. Pri ČEĽUSTiach sa ozve "Notes, Edit" (poznámky, upraviť).

 8. Ak chcete uložiť plánovanú činnosť, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, A a potom V. Okno plánovanej činnosti sa zatvorí a premiestnite sa do zobrazenia kalendára.

Dajte ostatným ľuďom vedieť o svojej dostupnosti

K plánovanej činnosti môžete pridať indikátor stavu, ktorý bude informovať ostatných o vašej dostupnosti. Ak si s vami niekto bude chcieť naplánovať schôdzu, môže tak zistiť, či ste k dispozícii alebo nie.

 1. Po otvorení okna s plánovanou činnosťou stlačte kombináciu klávesov Alt + H, B a otvorte ponuku Zobraziť ako.

 2. Stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť dostupnosti.

 3. Ak chcete vybrať možnosť, stlačte kláves Enter. Ponuka Zobraziť ako sa zavrie.

 4. Ak chcete uložiť zmeny, stlačte kombináciu klávesov ALT + H, A, V. Okno plánovanej činnosti sa zavrie a zameranie sa vráti do kalendára.

Naplánovanie schôdze a pozvanie účastníkov

 1. Ak chcete vytvoriť pozvánku na schôdzu z ľubovoľného miesta v Outlook (napríklad e-maily, kalendár alebo úlohy), stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + Q. Otvorí sa okno schôdze , zameranie sa presunie na pole Komu v pozvánke a ozve sa: "Komu, úprava".

 2. Ak chcete na schôdzu pozvať ľudí, zadajte meno osoby a e-mailovú adresu (ak ju poznáte).

  Outlook automaticky vyhľadá v adresári zhodné výsledky. Na konkrétne návrhy prejdete pomocou klávesu so šípkou nadol. Pri presúvaní budete počuť mená a adresy.

  Tip: Ak chcete potvrdiť e-mailové adresy, môžete použiť dialógové okno Kontrola mien na vyhľadávanie. Ak chcete otvoriť dialógové okno Kontrola mien , stlačte kombináciu klávesov ALT + H, čím prejdete na kartu schôdza, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "check Names button" (tlačidlo Skontrolovať mená), a potom stlačte kláves ENTER. Zameranie sa presunie na krstné meno výsledkov hľadania a ozve sa názov. Pomocou klávesov so šípkou nahor alebo nadol sa presúvajte v zozname a potom stlačením klávesu ENTER vyberte meno a adresu.

 3. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať navrhované mená. Meno vyberiete stlačením klávesu Enter.

 4. Stlačením klávesu Tab prejdete na textové pole Predmet. Ozve sa: „Subject, editing“ (Predmet, úpravy). Potom zadajte predmet schôdze.

 5. Opätovným stlačením klávesu Tab sa premiestnite do textového poľa Miesto. Ozve sa: „Location editable, edit“ (Upraviteľné miesto, upraviť). Potom zadajte miesto.

  Tipy: Ak používate konto servera Microsoft Exchange, môžete použiť dialógové okno Vybrať miestnosti: Všetky miestnosti. Získate tak informácie o dostupnosti miestností, ktoré potom môžete rezervovať.

  1. Ak sa chcete presunúť na tlačidlo miestnosti... , keď sa zameranie nachádza v poli miesto , stlačte kláves Tab. Počujete: "izby... tlačidlo. "

  2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Výber miestností , stlačte kláves ENTER. Zameranie sa presunie na pole Hľadať a ozve sa „Select Rooms, All Rooms, Search, Editing“ (Vybrať miestnosti, Všetky miestnosti, Hľadať, úpravy).

  3. Ak chcete v zozname miestností nájsť dostupnú miestnosť, prejdite na zoznam stlačením klávesu so šípkou nadol. Ozve sa názov vybratej miestnosti spolu s podrobnosťami, napríklad dostupnosťou miestnosti a telefónnym číslom.

  4. Pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor prejdite na zoznam miestností. Aktuálnu vybratú miestnosť na schôdzu si rezervujete stlačením klávesu Enter.

  5. Opätovným stlačením klávesu Enter sa zameranie vráti späť na pozvánku. Ozve sa predmet schôdze a „Rooms… button“ (tlačidlo Miestnosti...).

 6. Ak chcete určiť trvanie schôdze, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Start date, editing“ (Dátum začiatku, úpravy). V tomto poli sa predvolene nachádza deň a dátum vytvorenia pozvánky na schôdzu.

  Tip: Pred uložením alebo odoslaním pozvánky na schôdzu môžete skontrolovať dostupnosť pozvaných ľudí. Ďalšie informácie nájdete v časti Kontrola dostupnosti pozvaných ľudí.

  V závislosti od dĺžky schôdze použite jednu z dvoch nasledujúcich metód:

  • Ak bude schôdza trvať celý deň, zadajte dátum schôdze a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Unchecked, All day event check box“ (Nezačiarknuté, začiarkavacie políčko Celodenná udalosť). Políčko začiarknite stlačením medzerníka. Ozve sa: „Checked.“ (Začiarknuté).

  • Ak bude schôdza trvať kratšie ako celý deň, zadajte dátum schôdze a stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Start time“ (Čas začatia). Zadajte čas začatia schôdze a potom stlačte kláves Enter.

   Zameranie sa presunie na textové pole Čas ukončenia a ozve sa „End time“ (Čas ukončenia).

 7. Ak chcete zadať čas ukončenia schôdze, zadajte čas ukončenia a potom stlačte kláves Enter.

 8. Ak chcete odoslať pozvánku na schôdzu, stlačte kombináciu klávesov ALT + S. Zameranie sa presunie na aktuálne aktívne okno.

Kontrola dostupnosti pozvaných ľudí

Po zadaní mien do pozvánky na schôdzu môžete skontrolovať, kedy sú dané osoby k dispozícii.

 1. V okne schôdze stlačte kombináciu klávesov ALT + H a potom stlačte, čím otvoríte rozvrhový asistent.. Počujete: "všetci účastníci zoznam."

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Options button“ (Tlačidlo Možnosti), a potom stlačením klávesu Enter otvorte rozbaľovaciu ponuku Možnosti. Ozve sa: „Menu“ (Ponuka). Stlačením klávesu so šípkou nadol prechádzajte položkami, kým sa neozve: "automatický výber". Potom stlačením klávesu Enter otvorte vedľajšiu ponuku.

 3. Vo vedľajšej ponuke sa môžete pohybovať pomocou klávesu so šípkou nadol. Počas presúvania sa ozvú možnosti, ako napríklad „All People and Resources“ (Všetci ľudia a zdroje) alebo „All People and One Resource“ (Všetci ľudia a jeden zdroj). Ak chcete vybrať možnosť, stlačte kláves Enter.

 4. Automatický výber vyberie ďalší dostupný časový úsek, ktorý zodpovedá vybratej možnosti. S moderátorom počujete navrhovaný dátum a èas a každý názov účastníka a stav dostupnosti, ako napríklad "Anna Zuzana, Free." Pri použití ČEĽUSTí Vypočujte si dostupnosť jednotlivých účastníkov pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol na prechádzanie zoznamom účastníkov.

 5. Vyberte niektorú z týchto možností:

  • Ak chcete potvrdiť čas a odoslať pozvánku na schôdzu, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

  • Ak chcete potvrdiť čas a vrátiť sa do formulára pozvánky, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a klávesy P, P. Ak chcete pozvánku upraviť, použite na to kláves Tab, pomocou ktorého sa môžete posúvať v poliach pozvánky.

  • Ak sa chcete vrátiť k položke Automatický výber a vyhľadať inú možnosť, zopakujte predchádzajúce kroky. Vo väčšine prípadov zameranie zostáva na tlačidle Možnosti a môžete stlačiť kláves Enter. V ostatných prípadoch stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Options button“ (Tlačidlo Možnosti).

Vytvorenie opakovanej schôdze

Ak napríklad plánujete každotýždennú poradu, môžete ju jednoducho zmeniť na opakovanú schôdzu. Týmto spôsobom nebudete musieť pridávať schôdzu pre každý týždeň jednotlivo.

 1. V okne Pozvánka na schôdzu stlačte kombináciu klávesov ALT + H a potom stlačením klávesu E prejdite na položku otvoriť dialógové okno Opakovanie plánovanej činnosti . Počujete: "Opakovanie plánovanej činnosti. Spustiť, upraviť. Ozve sa aj počiatočný čas schôdze.

 2. Ak chcete presunúť zameranie na pole skupina Typ opakovania , v dialógovom okne Opakovanie plánovanej činnosti stláčajte kláves TAB, kým sa neozve aktuálne vybratý vzor ("Daily", "týždenný", "mesačne" alebo "ročne").

 3. Na presun medzi spôsobmi opakovania a na ich výber použite klávesy so šípkami. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Denné možnosti

   Ak chcete vybrať možnosť Denná, stlačte kombináciu klávesov ALT + D. Ozve sa: "Daily" (denne).

   • Každý pracovný deň

    Stlačte kláves Tab a potom stlačením kombinácie klávesov Alt + K presuňte zameranie a vyberte možnosť Každý pracovný deň. Ozve sa: „Every weekday“ (Každý pracovný deň).

   • Každých niekoľko dní

    Ak chcete presunúť zameranie na každé tlačidlo, stlačte kombináciu klávesov ALT + V. Počujete: "každý." Ak chcete presunúť zameranie na textové pole dní, stlačte kláves Tab. Ozve sa: "každý, Upraviteľný text". Zadajte počet dní (napríklad ak chcete určiť, aby sa schôdza opakovala raz za dva dni, zadajte hodnotu 2), a potom stlačte kláves ENTER.

  • Týždenné možnosti

   • Týždenne

    Ak chcete vybrať možnosť Týždenne, stlačte kombináciu klávesov Alt + W. Ozve sa: "Weekly" (týždenný).

   • Každých niekoľko týždňov

    Vyberte možnosť Týždenne. Stlačením klávesu Tab presuniete zameranie do textového poľa Opakovať každý. Ozve sa „Recur every, editable text, week“ (Opakovať každý, upraviteľný text, týždeň). Zadajte počet týždňov (napríklad ak chcete určiť, aby sa schôdza opakovala každé tri týždne, zadajte číslo 3).

  • Mesačné možnosti

   • Mesačne

    Ak chcete vybrať možnosť Mesačne, stlačte kombináciu klávesov Alt + M. Ozve sa: "Monthly" (mesačne).

   • Každých niekoľko mesiacov

    Vyberte možnosť Mesačne. Ak chcete nastaviť opakovanie schôdzí, trikrát stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Day, editable text, of every, editable text, month“ (Deň, upraviteľný text, každý, upraviteľný text, mesiac). Zadajte počet mesiacov (napríklad ak chcete určiť, aby sa schôdza opakovala každé tri mesiace, zadajte číslo 3).

  • Ročne

   Ak chcete vybrať možnosť Ročne, stlačte kombináciu klávesov Alt + Y. Počujete: "ročne."

  Po výbere možností opakovania zatvoríte dialógové okno Opakovanie plánovanej činnosti , stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "OK button" (tlačidlo OK), a potom stlačte kláves ENTER.

Uskutočnenie schôdze cez Skype

Schôdzu môžete jednoducho zmeniť na online schôdzu cez Skype.

 1. V okne schôdze vyberte možnosť schôdze cez Skype a vytvorte prepojenie na schôdzu cez Skype, stlačte kombináciu klávesov ALT + H, O, M.

 2. Outlook pridá Podrobnosti o online schôdzi a prepojenie v poli správy o schôdzi.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v Outlookovom kalendári

Outlook pre Mac môžete použiť s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky macOS, na plánovanie plánovaných činností alebo plánovanie schôdzí s inými používateľmi. Skontrolujte, či sú ľudia, ktorých pozvete, k dispozícii, aby sa schôdze zopakovali, alebo vytvorte schôdze cez Skype v Outlook pre Mac.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Naplánovanie novej plánovanej činnosti alebo schôdze

 1. V Outlook stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar, Apple“ (Panel s ponukami, Apple). Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „File“ (Súbor). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku súbor .

 2. Ak chcete otvoriť vedľajšiu ponuku Nové, stlačte kláves so šípkou nadol a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť novú plánovanú činnosť, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Appointment“ (Plánovaná činnosť), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa nové okno plánovanej činnosti so zameraním na textové pole Predmet.

  • Ak chcete vytvoriť novú schôdzu, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Meeting“ (Schôdza), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno novej schôdze so zameraním na textové pole Komu:.

 4. Ak chcete prehľadávať možnosti plánovanej činnosti alebo schôdze, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab.

  • Ak vytvárate schôdzu, ak chcete pozvať ľudí, zadajte kontakty do poľa Komu: text.

  • Ak chcete udalosť pomenovať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Subject, edit text“ (Predmet, upraviť text), a potom zadajte požadovaný názov udalosti.

  • Ak chcete nastaviť miesto schôdze, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Location edit text“ (Text úpravy miesta), a potom zadajte požadované miesto.

  • Ak chcete nastaviť dátum a čas začiatku a ukončenia udalosti, stláčajte kláves Tab, kým sa neozvú predvolené hodnoty. Ak chcete hodnoty zmeniť, zadajte nové hodnoty.

   Tip: Ak chcete vytvoriť celodennú udalosť, stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým nebudete počuť "celodenná udalosť, nezačiarknuté políčko", a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  • Ak chcete nastaviť dobu pripomenutia pre udalosť, stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "Reminder pop-up button" (tlačidlo kontextového tlačidla), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  • Ak chcete pridať ďalšie informácie o udalosti, napríklad agendu schôdze, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "New Link" (nová položka), a potom zadajte požadované informácie.

 5. Po dokončení pridávania podrobností vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak vytvárate plánovanú činnosť, stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "Save and close button" (tlačidlo Uložiť a ukončiť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  • Ak vytvárate schôdzu, stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "Send button" (tlačidlo Odoslať), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Okno s novou udalosťou sa zavrie a vrátite sa na predchádzajúce zobrazenie v programe Outlook.

Dajte ostatným ľuďom vedieť o svojej dostupnosti

Poskytnite ostatným informácie o svojej dostupnosti počas trvania udalosti.

 1. V okne udalosti stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve aktuálny stav dostupnosti (napríklad "zaneprázdnený") a "Zobraziť ako, kontextové tlačidlo", a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 2. Ak chcete vybrať dostupnosť, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve dostupnosť, ktorú chcete zobraziť. Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

Pozvanie ostatných na uskutočnenie schôdze

Pozvite ostatných používateľov, aby sa k vám pripojili, a zmeňte plánovanú činnosť na schôdzu.

 1. V okne plánovanej činnosti stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "invite button" (tlačidlo pozvať), a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vytvorte schôdzu.

 2. Zameranie sa presunie na novovytvorené textové pole Komu, kam môžete zadať kontakty osôb pozvaných na schôdzu.

 3. Po dokončení môžete pozvánky odoslať stlačením kombinácie klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "Send button" (tlačidlo Odoslať), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Kontrola dostupnosti pozvaných ľudí

Po zadaní mien do pozvánky na schôdzu môžete skontrolovať, kedy sú dané osoby k dispozícii.

 1. V okne schôdze stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "Scheduling, nezačiarknuté políčko", a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte zobrazenie plánovania .

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "status účastníka – tabuľka, riadok 1 z (...)," a za ním meno organizátora a stav účastníka. Stav pozvanej osoby prehľadávate stlačením klávesu so šípkou nadol. VoiceOver pri presúvaní oznámi mená pozvaných osôb a ich dostupnosti.

 3. Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia plánovanej činnosti , stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "plánovaná činnosť, nezačiarknuté políčko", a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Vytvorenie opakovanej schôdze

Ak napríklad plánujete každotýždennú poradu, môžete ju jednoducho zmeniť na opakovanú schôdzu. Týmto spôsobom nebudete musieť pridávať schôdzu pre každý týždeň jednotlivo.

 1. V okne udalosti stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "opakovanie button" (tlačidlo opakovanie), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa nové okno, v ktorom môžete vybrať možnosti opakovanej udalosti so zameraním na kontextové tlačidlo opakovať .

 2. Ak chcete vybrať frekvenciu schôdze, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a potom stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým nebudete počuť frekvenciu opakovania plánovanej činnosti (denne, týždenne, mesačne, ročne). Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Ak chcete prehľadávať ďalšie možnosti, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab. Po dokončení stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "OK default button" (tlačidlo OK predvolené), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Uskutočnenie schôdze cez Skype

Schôdzu môžete jednoducho zmeniť na online schôdzu cez Skype.

 1. V okne schôdze stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "Online Meeting, tlačidlo ponuky" alebo "schôdza cez Skype", a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 2. Ak chcete vytvoriť prepojenie na schôdzu cez Skype, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Outlook pridá všetky podrobnosti o schôdzi online a prepojenie do poľa Popis.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v Outlookovom kalendári

Pomocou funkcie Outlook pre iOS môžete pomocou funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky systému iOS naplánovať plánované činnosti alebo schôdze s inými používateľmi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Naplánovanie novej plánovanej činnosti alebo schôdze

 1. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Create an event button“ (Tlačidlo Vytvoriť udalosť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno Nová udalosť so zameraním v textovom poli Názov a klávesnica na obrazovke je v dolnej polovici obrazovky.

 2. Zadajte názov udalosti.

 3. Ak chcete nastaviť dátum a čas začiatku a ukončenia udalosti, ťahajte prstom doľava, kým sa neozvú predvolené hodnoty. Ak chcete hodnoty zmeniť, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete zmeniť, a potom ťahajte prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná hodnota. Ak chcete potvrdiť výber, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done button“ (Tlačidlo Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete vytvoriť celodennú udalosť, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „All-day, switch button, off“ (Celý deň, tlačidlo zapnutia, vypnuté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete nastaviť miesto schôdze, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Location button“ (Tlačidlo Miesto), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Začnite zadávať miesto. Zoznam navrhovaných miest sa počas písania bude aktualizovať. Ak chcete vybrať miesto, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadované umiestnenie, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete nastaviť dobu upozornenia na udalosť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Alert" (upozornenie), za ktorým nasleduje aktuálna hodnota upozornenia, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete doplniť k udalosti viac informácií, napríklad program schôdze, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Description button“ (Tlačidlo Popis), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Klávesnica na obrazovke je v dolnej polovici obrazovky. Po skončení zadávania podrobností ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Po dokončení pridávania podrobností schôdze v podrobnostiach udalosti ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Done button“ (Tlačidlo Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozvanie ostatných na uskutočnenie schôdze

Pozvite ostatných používateľov, aby sa k vám pripojili, a zmeňte plánovanú činnosť na schôdzu.

 1. Keď upravujete alebo vytvárate udalosť, ťahajte prstom doprava v okne Upraviť udalosť alebo Nová udalosť, kým sa neozve „People button“ (Tlačidlo Ľudia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak chcete zistiť, ako otvárať a upravovať udalosti v kalendári, pozrite si tému otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára.

  Otvorí sa okno Ľudia so zameraním v upraviteľnom textovom poli a klávesnica na obrazovke sa zobrazí v dolnej polovici obrazovky.

 2. Začnite písať meno kontaktu. Počas písania sa zoznam navrhovaných kontaktov aktualizuje. Ak chcete vybrať kontakt, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadované meno, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zopakujte tento postup pre všetky kontakty, ktoré chcete pozvať.

 3. Po ukončení ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vytvorenie opakovanej schôdze

Ak napríklad plánujete každotýždennú poradu, môžete ju jednoducho zmeniť na opakovanú schôdzu. Týmto spôsobom nebudete musieť pridávať schôdzu pre každý týždeň jednotlivo.

 1. Keď upravujete alebo vytvárate udalosť, v okne Nová udalosť ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "REPEAT, none, button" (opakovať, žiadne, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Opakovať.

 2. Ak chcete vybrať frekvenciu schôdze, ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť frekvenciu, v ktorej sa má schôdza vyskytnúť. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Ak chcete presunúť zameranie, prejdite späť do okna Nová udalosť , ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Back button" (tlačidlo späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Uskutočnenie schôdze cez Skype

Schôdzu môžete jednoducho zmeniť na online schôdzu cez Skype.

 1. Keď upravujete alebo vytvárate udalosť, ťahajte prstom doprava v okne Upraviť udalosť alebo Nová udalosť, kým sa neozve „Skype call, switch button, off“ (Hovor cez Skype, tlačidlo prepnutia, vypnuté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete uložiť zmeny, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Outlook pridá všetky podrobnosti o schôdzi online a prepojenie do poľa Popis.

 3. Ak sa chcete prihlásiť k schôdzi cez Skype, otvorte udalosť a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "join button" (tlačidlo JOIN), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v Outlookovom kalendári

Pomocou Outlook pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android môžete naplánovať plánované činnosti alebo schôdze s inými používateľmi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Naplánovanie novej plánovanej činnosti alebo schôdze

Umožnite čítačke obrazovky, aby vám pomohla s naplánovaním plánovanej činnosti alebo schôdze.

 1. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Add new event button“ (Tlačidlo Pridať novú udalosť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno Nová udalosť so zameraním v textovom poli Názov a klávesnica na obrazovke je v dolnej polovici obrazovky.

 2. Zadajte názov udalosti.

 3. Ak chcete nastaviť dátum a čas začiatku a ukončenia udalosti, ťahajte prstom doľava, kým sa neozvú predvolené hodnoty. Ak chcete zmeniť hodnoty, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete potvrdiť výber, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete vytvoriť celodennú udalosť, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „All-day event“ (Tlačidlo Celodenná udalosť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Chcete nastaviť miesto schôdze, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Location“ (Miesto), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete zadať názov požadovaného miesta, dvakrát ťuknite na obrazovku a začnite písať. Zoznam navrhovaných miest sa počas písania bude aktualizovať. Ak chcete vybrať miesto, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadované umiestnenie, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak používate viacero kalendárov, môžete určiť, ku ktorému kalendáru pridávate novú udalosť. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Calendar (Kalendár), < aktuálne konto kalendára>“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný kalendár, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete nastaviť dobu upozornenia na udalosť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Alert" (upozornenie), za ktorým nasleduje aktuálna hodnota upozornenia, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete doplniť k udalosti viac informácií, napríklad program schôdze, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Description“ (Popis), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Klávesnica na obrazovke sa zobrazí v dolnej polovici obrazovky. Po skončení zadávania podrobností ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Po dokončení pridávania podrobností schôdze v podrobnostiach udalosti ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Save“ (Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozvanie ostatných na uskutočnenie schôdze

Pozvite ostatných používateľov, aby sa k vám pripojili, a zmeňte plánovanú činnosť na schôdzu.

 1. Keď upravujete alebo vytvárate udalosť, ťahajte prstom doprava v okne Upraviť udalosť alebo Nová udalosť, kým sa neozve „People“ (Ľudia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak chcete zistiť, ako otvárať a upravovať udalosti v kalendári, pozrite si tému otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára.

  Otvorí sa okno Pridať ľudí so zameraním v upraviteľnom textovom poli a klávesnica na obrazovke je v dolnej polovici obrazovky.

 2. Začnite písať meno kontaktu. Počas písania sa zoznam navrhovaných kontaktov aktualizuje. Ak chcete vybrať kontakt, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadované meno, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zopakujte tento postup pre všetky kontakty, ktoré chcete pozvať.

 3. Po upravení názvu ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vytvorenie opakovanej schôdze

Ak napríklad plánujete každotýždennú poradu, môžete ju jednoducho zmeniť na opakovanú schôdzu. Týmto spôsobom nebudete musieť pridávať schôdzu pre každý týždeň jednotlivo.

 1. Ak vytvárate udalosť, v okne Nová udalosť ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "REPEAT, Never" (opakovať, nikdy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Opakovať.

 2. Ak chcete vybrať frekvenciu schôdze, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Frequency (nikdy), dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve frekvencia, v ktorej sa má schôdza vyskytnúť. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Ak chcete uložiť zmeny, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Save“ (Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie späť do okna Nová udalosť .

Uskutočnenie schôdze cez Skype

Schôdzu môžete jednoducho zmeniť na online schôdzu cez Skype.

 1. Keď upravujete alebo vytvárate udalosť, ťahajte prstom doprava v okne Upraviť udalosť alebo Nová udalosť, kým sa neozve „Skype“ (Skype), „Skype meeting“ (Schôdza cez Skype) alebo „Off switch“ (Tlačidlo vypnutia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete uložiť zmeny, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Save“ (Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Outlook pridá všetky podrobnosti o schôdzi online a prepojenie do poľa Popis.

 3. Ak sa chcete prihlásiť k schôdzi cez Skype, otvorte udalosť a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve Popis a potom Skype URL schôdze, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v Outlookovom kalendári

Outlook Web App môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na naplánovanie plánovaných činností alebo schôdzí s inými používateľmi v kalendári. Otestovali sme ju s moderátorom, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Táto téma predpokladá, že tabla na čítanie je vypnutá.

 • Ak používate Outlook Web App, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Outlook Web App sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook Web App.

 • Momentálne aktualizujeme Outlook.office.com (Outlook na webe). Niektorí ľudia už používajú nový Outlook a pre ostatných sa bude predvolene zobrazovať klasická verzia, kým aktualizáciu nedokončíme. Ďalšie informácie nájdete v téme Získanie pomoci s novou službou Outlook na webe. Keďže pokyny v tejto téme sa vzťahujú na nové používateľské prostredie, odporúčame vám prejsť z klasického používateľského prostredia na nový Outlook. Ak chcete prejsť na nový Outlook, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook), potom stlačte kláves Enter. Ak sa namiesto „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook) ozve „Command toolbar“ (Panel s nástrojmi príkazov), už používate nový Outlook.

Obsah tohto článku

Naplánovanie novej plánovanej činnosti alebo schôdze

Umožnite čítačke obrazovky, aby vám pomohla s naplánovaním plánovanej činnosti alebo schôdze.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + 2. Počujete "naLožené", za ktorým nasleduje počet udalostí a počet aktuálne vybratých kalendárov.

 2. Ak chcete vytvoriť novú udalosť, stlačte kombináciu klávesov CTRL + N. Otvorí sa okno s podrobnosťami o udalosti so zameraním na textové pole Názov udalosti. Ozve sa: "Pridanie podrobností o udalosti. Pridajte názov.

 3. Ak chcete prehľadávať ďalšie možnosti udalosti, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab.

  • Ak chcete pomenovať udalosť, zadajte názov do poľa pridať názov .

  • Ak vytvárate schôdzu, stlačte kláves Tab. Ozve sa: "pozvať účastníkov". Ak chcete pridať kontakt, zadajte požadovaný kontakt a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete nastaviť dátum a čas začiatku a konca udalosti, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve predvolené hodnoty. Ak chcete zmeniť dátum, keď je k dátumu začatia alebo ukončenia, stlačte kláves SR + kláves so šípkou doprava, stlačením klávesu Enter otvorte rozbaľovací kalendár a potom pomocou klávesov so šípkami Prehľadávajte rozbaľovací kalendár a stlačením klávesu ENTER vyberte položku. Ak chcete zmeniť hodiny, zadajte nové hodnoty.

  • Ak chcete nastaviť umiestnenie schôdze, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "search of Room or Location" (vyhľadať miestnosť alebo miesto), a potom zadajte požadované umiestnenie.

  • Ak chcete pridať ďalšie informácie o udalosti, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Add a rescription or attach Documents" (Pridať popis alebo priložiť dokumenty), a potom zadajte požadované informácie.

 4. Po skončení stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať) (v prípade schôdze) alebo „Save button“ (Tlačidlo Uložiť) (v prípade plánovanej činnosti). Potom stlačte medzerník.

 5. Okno s novou udalosťou sa zavrie a vrátite sa na zobrazenie Kalendár.

Pozvanie ostatných na uskutočnenie schôdze

Pozvite ostatných používateľov, aby sa k vám pripojili, a zmeňte plánovanú činnosť na schôdzu.

 1. V okne Podrobnosti o udalosti stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve: "pozvať účastníkov".

 2. Ak chcete pridať kontakt, zadajte alebo prilepte e-mailovú adresu účastníka, a potom stlačte kláves Enter. Rovnaký postup zopakujte pri všetkých účastníkoch.

Kontrola dostupnosti pozvaných ľudí

Po zadaní mien do pozvánky na schôdzu, vám program Outlook pomôže vybrať čas, kedy je každý pozvaný používateľ k dispozícii.

 1. V okne Podrobnosti o udalosti stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve návrh času schôdze, v časti plán. Moderátor oznamuje navrhovaný termín schôdze.

 2. Ak chcete prehľadávať ďalšie navrhované časy, stláčajte klávesy so šípkami nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaný navrhnutý čas. Moderátor pri presúvaní oznamuje navrhované časy. Ak chcete daný čas vybrať, stlačte medzerník.

 3. Ak nemôžete nájsť v danom dni vhodný čas, overte si dostupnosť pozvaných v inom dni. Ak chcete vyhľadať ďalšie dni, v časti plánstlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "Open month Picker, tlačidlo zbalené", a potom stlačte medzerník. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve aktuálne vybratý deň, a potom prostredníctvom klávesov so šípkami dané dni prehľadávajte. Stlačením klávesu Enter vyberte deň.

Vytvorenie opakovanej schôdze

Ak napríklad plánujete každotýždennú poradu, môžete ju jednoducho zmeniť na opakovanú schôdzu. Týmto spôsobom nebudete musieť pridávať schôdzu pre každý týždeň jednotlivo.

 1. V okne s podrobnosťami udalosti stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve: "Repeat" (opakovať).

 2. Ak chcete vybrať frekvenciu schôdze, stlačte medzerník a potom použite kláves so šípkou nadol, kým nebudete počuť frekvenciu, v ktorej sa má schôdza vyskytnúť. Tlačiareň vyberiete stlačením medzerníka.

Uskutočnenie online schôdze

Schôdzu môžete jednoducho zmeniť na online schôdzu pomocou Skype alebo Microsoft Teams.

Poznámka: V závislosti od vašej organizácie a od toho, či ste predplatiteľom Office 365, Skype a/alebo Microsoft Teams nemusí byť k dispozícii.

V okne Podrobnosti o udalosti vykonajte jeden z týchto krokov:

 • Ak máte k dispozícii buď Skype, alebo Microsoft Teams, stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "off, Team Meeting, prepínací prepínač" alebo "vypnuté, schôdza cez Skype, prepínač prepínania". Možnosť, ktorú počujete, určuje váš správca. Stlačením klávesu ENTER sa schôdza zmení na online schôdzu.

 • Ak sú k dispozícii aj Skype aj Microsoft Teams, stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "Add Online Meeting" (pridať online schôdzu), a potom stlačením klávesu so šípkou nadol vyberte medzi dostupnými možnosťami a stlačením klávesu ENTER potvrďte výber.

Po odoslaní pozvánky Outlook pridá do tela udalosti podrobnosti o online schôdzi a prepojenie.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Outlooku na webe a v službe Outlook.com

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v Outlookovom kalendári

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×