Plánovanie lokalít a správa používateľov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak máte na starosti spravovanie všetkých tímových lokalít vašej organizácie v rámci predplatného služieb Office 365 Small Business, tento článok vás prevedie niektorými kľúčovými úlohami a koncepciami, ktoré sú spojené so spravovaním kolekcie lokalít a jej používateľov.

Obsah tohto článku

Čo je kolekcia lokalít?

Spravovanie kolekcie lokalít

Plánovanie lokalít v kolekcii lokalít

Správa používateľov

Plánovanie používania funkcií kolekcie lokalít

Plánovanie povolenia viacerých jazykov na lokalitách

Čo je kolekcia lokalít?

Predvolené lokality SharePoint Online v službách Office 365 Small Business sú súčasťou jednej kolekcie lokalít. Kolekcia lokalít predstavuje skupinu lokalít SharePoint s rovnakým vlastníkom, ktoré zdieľajú rovnaké nastavenia správy, napríklad povolenia. Kolekcie lokalít sú usporiadané hierarchicky a vždy obsahujú jednu lokalitu najvyššej úrovne a ďalšie podlokality.

Hierarchický diagram kolekcie lokalít s lokalitou najvyššej úrovne a podlokalitami.

Na začiatku má kolekcia lokalít SharePointu Online tri kolekcie lokalít: tímovú lokalitu, osobné lokality a verejnú webovú lokalitu. V rámci tímovej lokality môžete vytvoriť ďalšie podlokality. Podlokality môžu vytvárať aj jednotliví používatelia v rámci vlastných osobných lokalít.

Poznámka: V SharePointe Online pre služby Office 365 Small Business nie je možné vytvárať ďalšie kolekcie lokalít.

Tímová lokalita    Tímové lokality a lokality, ktoré ste vytvorili v časti, sú k dispozícii pre používateľov, ktorých pozvete tým, že im povolenia na lokalitu alebo externým používateľom explicitne zdieľate lokality s použitím funkciu externého zdieľania. Na základe predvoleného nastavenia všetci používatelia v adresári služieb Office 365 pridať ako členov do kolekcie lokalít interné a návštevníkom verejnej lokalite kolekcie lokalít. Na tímovej lokalite, organizácie, tímu alebo skupiny môžete navzájom prepojiť a spolupracujte na dokumentoch a iných súborov, uverejňujú oznamy, plánovanie schôdzí, udržanie úloh, sledovanie problémov alebo položiek akcie, ukladanie informácií v zoznamoch, atď. Môžete tiež vytvoriť rôzne podlokality zo šablón dostupných lokalít na tímovej lokalite.

Verejná webová lokalita    Verejne prístupná webová lokalita slúži ako webová prezentácia organizácie. Verejná webová lokalita obsahuje všetko potrebné na to, aby ste mohli začať s navrhovaním lokality – knižnice na ukladanie obsahu lokality, napríklad logá, grafiku alebo dokumenty, ako aj to najdôležitejšie, Sprievodcu návrhom lokality, pomocou ktorého možno prispôsobiť obsah a štýl lokality.

Osobné lokality (webové lokality osobnej lokality) osobných lokalít poskytnite používateľom vo vašej organizácii s široký výber funkcií sociálnych sietí. Tieto funkcie patria:

 • Informačný kanál s aktualizáciami:    stránka, na ktorej môžu používatelia lokality komunikovať

 • OneDrive for Business:    miesto, kde môžu používatelia ukladať, zdieľať a synchronizovať osobné obchodné dokumenty, fotografie alebo iné mediálne súbory

 • Lokality:    prispôsobená stránka, na ktorej si môžu používatelia uložiť odkazy na užitočné webové lokality

 • Profil:    stránka, na ktorej sa môžu používatelia predstaviť ostatným aj organizácii

Na začiatok stránky

Spravovanie kolekcie lokalít

Ako správca kolekcie lokalít máte ku kolekcii lokalít prístup na úrovni povolenia Úplný prístup. To znamená, že máte prístup k obsahu na všetkých podlokalitách tímovej lokality a pomocou Sprievodcu návrhom lokality môžete navrhovať verejnú webovú lokalitu. Môžete spravovať povolenia používateľov pre tímovú lokalitu a verejnú webovú lokalitu, ako aj vykonávať úlohy správy zodpovedajúce jednotlivým lokalitám. Okrem týchto úloh sa môže od správcu kolekcie lokalít požadovať vykonávanie ďalších úloh.

Typické zodpovednosti správcu kolekcie lokalít

Správca kolekcie lokalít lokality SharePointu Online má nasledujúce zodpovednosti:

 • slúži ako kontaktný bod medzi používateľmi a globálnym správcom služieb Office 365 (ak ním zároveň nie je),

 • prideľuje používateľom povolenia na prístup k tímovej lokalite,

 • prideľuje používateľom povolenia na navrhovanie verejnej webovej lokality,

 • konfiguráciou povolení na úrovni kolekcie lokalít rozhoduje, kto má prístup k dôležitému obsahu uloženému na lokalitách SharePointu Online,

 • rozhoduje, ktoré funkcie budú k dispozícii osobám používajúcim lokality v kolekcii lokalít,

 • poskytuje čiastočnú technickú podporu používateľom kolekcie lokalít,

 • vyberá pre kolekciu lokalít sekundárneho správcu kolekcie lokalít,

 • pomáha so správou niektorých funkcií, ako napríklad:

  • zapína alebo vypína dostupné funkcie kolekcie lokalít,

  • vytvára alebo prispôsobuje typy obsahu lokality,

  • nastavuje miestne nastavenia.

Na začiatok stránky

Plánovanie lokalít v kolekcii lokalít

Aj keď je celkom jednoduché vytváranie ďalších lokalít pre váš tím, je vhodné plánovanie lokalít budete chcieť, pretože vám môže pomôcť zachovať svoje SharePoint Online stránky spravovateľné časom. Mali by ste zvážiť, či chcete povoliť používateľom vo vašej spoločnosti vytvárať vlastné novej tímovej lokality na riadenie projektov. Ak chcete ďalšie centrálne kontrolu nad ako lokality sa vytvorili, môžete vypnúť túto možnosť (môžete vždy ho znova zapnete neskôr Ak zmeníte názor). Ďalšie informácie nájdete v téme Správa vytvárania lokalít v SharePointe Online.

Uvádzame zoznam šablón lokalít, ktoré sú k dispozícii v SharePointe Online pre služby Office 365 Small Business, ako aj popis jednotlivých šablón. Pomocou tohto zoznamu sa môžete rozhodnúť, ktoré typy lokalít vašej organizácii najviac vyhovujú.

 • Blog    Lokalita pre osobu alebo tím, na ktorej možno zverejňovať nápady, postrehy a odborné poznatky, ktoré môžu návštevníci lokality komentovať.

 • Lokalita komunity    Lokalita umožňujúca účasť v diskusiách komunity.

 • Projektová lokalita    Lokalita umožňujúca spoluprácu na projekte a jeho správu.

 • Lokalita tímu    Lokalita pre tímy na rýchlu organizáciu, vytvorenie a zdieľanie informácií. Poskytuje knižnicu dokumentov a zoznamy na správu oznamov, prvkov kalendára, úloh a diskusií.

Riadenie

Riadenie predstavuje skupinu politík, rolí, zodpovedností a procesov, prostredníctvom ktorých sa riadi a kontroluje spôsob spolupráce tímov organizácie pri dosahovaní obchodných cieľov. Pokiaľ ide o kolekciu lokalít SharePoint Online, pomocou plánu riadenia sa môžu plánovať roly, zodpovednosti a politiky nevyhnutné na podporu kolekcie lokalít. Do úvahy treba okrem iného vziať aj tieto faktory:

 • architektúru informácií vrátane webových stránok, dokumentov, zoznamov a údajov,

 • činnosti údržby vrátane správy používateľských kont,

 • politiky značky a prispôsobovania,

 • školenia.

Je dôležité príprava plánu riadenia pre vašu organizáciu. Vypracovanie plánu riadenia účasťou, môžete predísť identifikovať vlastníctvo for business a technických tímov, definovať, kto je zodpovedný za oblasti systému. Ďalšie informácie o vypracovanie plánu riadenia nájdete v téme najvhodnejšie postupy pri vytváraní a správe tímových lokalít.

Na začiatok stránky

Spravovanie používateľov

Sú vytvorené používateľské kontá v Office 365 globálny správca. Ako správca kolekcie lokalít, priradiť povolenia pre týchto používateľov pomocou nastavenia Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. tímovej lokality.

Používateľské kontá v balíku Office 365

Globálny správca pridáva nových používateľov služieb Office 365 Small Business pomocou centra spravovania služieb Office 365, ktoré je portálom na správu používateľov aj na konfiguráciu služieb. Pri pridaní nového používateľa globálny správca:

 • určí, či môže tento používateľ získať prístup aj do centra spravovania,

 • nastaví geografickú oblasť používateľa,

 • vyberie typ používateľskej licencie,

 • vytvorí používateľovi meno používateľa a heslo.

Používatelia tímovej lokality

Po pridaní nového používateľa do služieb Office 365 pre malé podniky adresár používateľov, danému používateľovi sa automaticky pridá do skupiny SharePoint s názvom člena (ľudia, ktorí môžu upravovať obsah a stránky) na internej lokalite a návštevníkov (ľudia, ktorí môžu zobraziť, a prečítajte si) na publ IC lokality. Ak potrebujete niektorí používatelia majú prístup viac než návštevník alebo člen, môžete upraviť povolenia pre týchto používateľov pridaním ďalších skupín služby SharePoint, ako sú vlastníci (ľudia sa úplný prístup na lokalitu). Úrovne povolení a členstvo v skupine SharePoint sú uvedené v časti nastavenia v Používatelia a povolenia. Ďalšie informácie o úrovniach povolení a členstvo v skupine, nájdete v časti úrovne povolení a členstvo v skupine v tomto článku.

Úrovne povolení a členstvo v skupine

Úrovne povolení sú kolekciami povolení (alebo práv v SharePointe), pomocou ktorých sa používateľom povoľuje vykonávanie skupiny súvisiacich úloh. Úroveň povolenia Čítať napríklad obsahuje povolenia Zobraziť položky, Otvoriť položky, Zobraziť stránky a Zobraziť verzie (okrem iného), ktoré sú potrebné na zobrazenie stránok, dokumentov, ako aj položiek na stránkach lokality SharePoint. Povolenia môžu byť súčasťou viacerých úrovní povolení.

Priradenie povolení priamo jednotlivým používateľom sa neodporúča, pretože sa tým sťažuje sledovanie toho, kto má k lokalitám prístup. Namiesto toho treba priradiť povolenia sharepointovým skupinám a potom priradiť používateľov do príslušných sharepointových skupín. Využiť môžete aj predvolene vytvorené sharepointové skupiny.

Sharepointovú skupinu tvorí množina používateľov, ktorí sú definovaní na úrovni kolekcie lokalít na jednoduché spravovanie povolení. Každá skupina má priradenú predvolenú úroveň povolení.

Poznámka:  Po priradení úrovní povolení sharepointovým skupinám na úrovni kolekcie lokalít sa tieto úrovne povolení predvolene dedia na všetkých lokalitách a v celom obsahu lokalít. Toto predvolené nastavenie sa nazýva dedenie povolení. Môžete tiež určiť, či sa má dedenie povolení prerušiť, alebo sa majú udeliť jedinečné povolenia. Toto je užitočné najmä v prípade súborov, ktoré by mali vidieť len konkrétni používatelia. Po prerušení dedenia povolení môžete odstrániť všetky ostatné sharepointové skupiny a udeliť prístup len konkrétnym sharepointovým skupinám alebo používateľom.

Povolenia používateľa určujú obsah, ku ktorému má používateľ na lokalite prístup, členstvo v sharepointovej skupine preto treba dôkladne zvážiť. Používateľ, ktorý je napríklad zodpovedný za vytváranie a prispôsobovanie lokalít, musí byť minimálne členom skupiny Návrhár. Na druhej strane používateľovi, ktorý potrebuje iba čítať obsah a prípadne pridávať komentáre na blog, stačí iba členstvo v skupine Členovia.

Predvolené roly

V tejto časti nájdete predvolené roly v SharePointe Online a popis činností, ktoré môže používateľ s konkrétnou rolou na lokalite vykonávať.

 • Správcovia kolekcie lokalít    Správcovia kolekcie lokalít majú úroveň povolení Úplný prístup . Mať prístup k obsahu v všetky podlokality v rámci tímovej lokality, a použiť návrhár lokalít na navrhovanie webovej lokality na webovej stránke. Môžete pridať používateľov na webovú lokalitu a potom tímovej lokality a administratívnych a auditovania úloh, ktoré sú relevantné na lokality.

 • Vlastníci lokalít    Na základe predvoleného nastavenia členovia skupiny vlastníci majú úroveň povolení Úplný prístup na lokalite, sú vytvorené na tímovej lokalite. Môžu sa pridávať používateľov a vykonávať všetky správcovské úlohy zodpovedajúce ich stránkach. Môžete použiť aj návrhár lokalít na navrhovanie webovej lokality.

  Tip: Dobrým nápadom je pridať na domovskú stránku lokality kontaktné informácie o vlastníkovi lokality. Pomocou toho môžu nájsť používatelia vlastníka, keď potrebujú pomoc v oblasti správy.

  Poznámka: Používateľ, ktorý vytvoril lokalitu v rámci najvyššej lokality v tímovej lokalite, sa automaticky stáva vlastníkom tejto lokality.

 • Návrhár    Členovia skupiny Návrh majú predvolene úroveň povolení Návrh. Na tímovej lokalite môžu vytvárať zoznamy a knižnice dokumentov, upravovať stránky, ako aj používať motívy, orámovania a šablóny CSS. Pomocou Návrhára lokality môžu tiež navrhovať webovú lokalitu.

 • Úprava    Na základe predvoleného nastavenia používatelia v skupine členovia majú Upraviť úroveň povolenia. Na tímovej lokalite editory môžete zobraziť a pridať, aktualizovať a odstrániť, a schvaľovať a prispôsobovať zoznamy a knižnice. Návrhár lokalít sú nemožno použiť na navrhovanie webovej lokality.

 • Prispievateľ    Úroveň povolení Prispieť nie je predvolene priradená žiadnej skupine. Prispievatelia môžu na tímovej lokalite pridávať, upravovať a odstraňovať položky v existujúcich zoznamoch a knižniciach dokumentov, ako aj pracovať s webovými časťami. Nemôžu navrhovať webovú lokalitu pomocou Návrhára lokality.

 • Návštevník    Členovia skupiny Návštevníci majú predvolene úroveň povolení Čítať. Na tímovej lokalite môžu návštevníci zobrazovať stránky, položky zoznamov a dokumenty. Návštevníci nemôžu navrhovať webovú lokalitu pomocou Návrhára lokality.

Správcovské roly

Pri prvom vytvorení lokality SharePoint Online sa predvolene vytvoria tieto správcovské roly:

 • Globálny správca    Správca najvyššej úrovne v službách Office 365. Keď sa zaregistrujete na kúpu služieb Office 365, stanete sa globálnym správcom. Globálni správcovia majú prístup ku všetkým funkciám v centre spravovania služieb Office 365 (napríklad k pridávaniu používateľov do adresára, pridávaniu domén a spravovaniu nastavení služieb) a len oni môžu priraďovať ostatné správcovské roly. V spoločnosti môže byť aj viac globálnych správcov, prvý globálny správca sa však v SharePointe Online predvolene stáva predvoleným správcom kolekcie lokalít.

 • Správca kolekcie lokalít    Správcovia kolekcie lokalít majú úplný prístup ku kolekcii lokalít SharePoint Online. Majú prístup k obsahu všetkých podlokalít tímovej lokality a pomocou Návrhára lokality môžu navrhovať webovú lokalitu v rámci webovej lokality. Môžu pridávať používateľov tímovej lokality a verejnej webovej lokality, ako aj vykonávať úlohy správy a auditu, ktoré sa vzťahujú na lokality. Správca kolekcie lokalít môže pridať ďalšieho správcu kolekcie lokalít alebo zmeniť správcu kolekcie lokalít prostredníctvom stránky Nastavenie lokality.

Ďalšie informácie o spravovaní používateľov a povolení nájdete v téme plánovanie stratégie povolení, princípy úrovne povolení v SharePointea Vytvorenie a správa skupín SharePoint

Na začiatok stránky

Plánovanie používania funkcií kolekcie lokalít

Ako správca kolekcie lokalít SharePoint Online, sa správa funkcií kolekcie lokalít. Aktivácia alebo deaktivácia funkcií podľa plánu riadenia, môžu zahŕňať tieto úlohy. Ďalšie informácie nájdete v téme povolenie alebo zakázanie funkcií kolekcie lokalít. Prečítajte si aj Správa Koša kolekcie lokalít SharePoint.

Na začiatok stránky

Plánovanie povolenia viacerých jazykov na lokalitách

Správca kolekcie lokalít môže zapnúť funkciu viacjazyčného používateľského rozhrania (Multiple Language User Interface – MUI) a povoliť používateľom zobrazovať lokality v iných jazykoch ako tie, ktoré sú v kolekcii lokalít nastavené ako predvolené.

Keď je zapnutá funkcia MUI, používatelia môžu v inom jazyku zobrazovať nasledujúce prvky:

 • názov a popis lokality,

 • predvolené ponuky a akcie SharePointu,

 • predvolené stĺpce,

 • vlastné stĺpce (zoznam alebo lokalitu),

 • prepojenia na navigačnom paneli,

Ďalšie informácie o viacjazyčnom používateľskom rozhraní (nájdete) nájdete v téme Úvod do viacjazyčných funkcií.

Na začiatok stránky

Vráťte sa do Príručka plánovania SharePointu Online pre Office 365 for business

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×