Office
Prihlásenie

Plánovanie kapacity a testovanie rýchlosti načítania SharePointu Online

Tento článok popisuje, ako môžete nasadiť do prostredia SharePoint Online bez vykonania tradičného testovania zaťaženia, pretože nie je povolené.

Napriek tomu, že sa aktívne testovanie zaťaženia v prostredí SharePoint Online dôrazne neodporúča, existujú aj iné spôsoby, ako môžete zabezpečiť, že bude lokalita po spustení pre používateľov optimálne fungovať.

S produktom SharePoint Online nemusíte robiť plánovanie kapacít, pretože sa vykonáva automaticky ako súčasť našej ponuky služieb. S lokálnymi prostrediami sa testovanie zaťaženia používa na overenie predpokladaného rozsahu a nájdenie zlomového bodu farmy, tak že sa farma maximálne zaťaží. S prostredím SharePoint Online musíme robiť veci inak. Keďže ide o prostredie s viacerými nájomníkmi, musíme chrániť všetkých nájomníkov v tej istej farme, a z toho dôvodu automaticky obmedzíme akékoľvek záťažové testy. Znamená to, že ak sa pokúsite testovať zaťaženie svojho prostredia, získate neuspokojivé a potenciálne zavádzajúce výsledky.

Jedným z hlavných prínosov prostredia SharePoint Online v porovnaní s lokálnym nasadením je elasticita cloudu. Naše rozsiahle prostredie je nastavené tak, aby každodenne obsluhovalo milióny používateľov, takže je dôležité, aby sme efektívne zvládli kapacitu prostredníctvom automatického rozširovania fariem podľa potreby. Tento článok vysvetľuje, ako plánujeme rast kapacity a rozširovanie. Tento článok zahŕňa aj prístupy, ktoré môžete použiť, nakoľko nezahŕňajú testovanie zaťaženia.

Ako Office 365 predpovedá zaťaženie a rozširuje kapacitu

Správa kapacity servera sa v prostredí SharePoint Online vykonáva dvoma spôsobmi:

  • Prognózovanie kapacity

  • Vyrovnávanie zaťaženia vo farmách s jedným serverom

Na rozdiel od plánovania lokálneho prostredia sme schopní v prípade prognózovania kapacity v prostredí SharePoint Online zostaviť štatistiky a grafy potenciálnych požiadaviek v ľubovoľnej skupine serverov. Agregačný dopyt môže vyzerať podobne ako požiadavky v zóne (kde zóna je skupina fariem SharePoint) na obrázku nižšie:

Graf zobrazujúci prognostickú kapacitu: prognózovanie

Hoci je rast v niektorej farme nepredvídateľný, agregovaný súčet požiadaviek v zóne je predvídateľný. Identifikovaním trendov rastu v prostredí SharePoint Online môžeme plánovať budúce rozšírenie.

Aby sme mohli efektívne využívať kapacitu a zvládnuť neočakávaný rast, máme v každej farme automatizáciu, ktorá sleduje záťaž klientskych zariadení a v prípade potreby zaisťuje potrebné škálovanie. Hlavnou metrikou, ktorú používame ako signál na škálovanie klientskych zariadení, je zaťaženie procesora. Naším cieľom je udržať maximálnu záťaž procesora pod 40 %. Je to tak preto, aby bol k dispozícii dostatok medzipamäte na absorbovanie neočakávaných špičiek. Keď zaťaženie dosahuje v ustálenom stave 40 %, pridáme do fariem klientske zariadenia.

Graf zobrazujúci prognostickú kapacitu: spravovanie fariem

Ďalšie servery je možné rýchlo pridať do farmy použitím tých, ktoré boli predtým pridané do zóny použitím prognózy použitia.

Ako naplánujem spustenie lokality?

Mali by ste očakávať, že farma, v ktorej sa spúšťa vaša nová lokalita, bude automaticky monitorovaná tak, aby sa pridali nové klientske servery, ako je to popísané vyššie. Z tohto dôvodu nepotrebujeme žiadne oznámenie o spustení vašej novej lokality.

Podľa iných osvedčených postupov pre jednu stránku v prostredí SharePoint Online je nepravdepodobné, že by spustenie novej lokality dokonca aj pre 100 000 používateľov malo na farmu nejaký vplyv.

Existuje niekoľko stratégií na plánovanie vydania novej lokality SharePoint Online. Ako je znázornené na nasledujúcom obrázku, počet pozvaných používateľov je často výrazne vyšší ako počet používateľov, ktorí skutočne danú lokalitu používajú. Tento obrázok zobrazuje stratégiu zavedenia vydania. Táto metóda pomáha nielen so zaťažovaním výkonu, ale môže tiež pomôcť identifikovať spôsoby, ako vylepšiť lokalitu SharePoint skôr, ako si ju zobrazí väčšina používateľov.

Graf zobrazujúci pozvaných aj aktívnych používateľov

V pilotnej fáze je dobré získať pripomienky od používateľov, ktorým organizácia dôveruje a o ktorých sa vie, že budú lokalitu používať. Týmto spôsobom je možné posúdiť, ako sa systém používa, ako aj jeho výkon.

Potom začne zavádzanie vo vlnách pre všetkých používateľov, pričom sa zároveň získavajú pripomienky a vykonáva sa pravidelná kontrola výkonu. Má to tú výhodu, že sa systém pomaly uvádza a ako sa stále viac používa, je ho možné ďalej zlepšovať. Zároveň nám to umožňuje reagovať na zvýšené zaťaženie, keď sa lokalita postupne zavádza pre ďalších a ďalších používateľov.

A keďže sú testy zaťaženia zakázané, zákazníci môžu chcieť nastaviť pravidelné príkazy ping pre službu na meranie dostupnosti a časového oneskorenia. Týmto sa identifikujú základné požiadavky pre ich lokalitu. Tieto príkazy ping sa ale musia spúšťať s nízkou frekvenciou, aby sa predišlo problémom s obmedzením dostupnosti služieb popísaným skôr v tomto článku.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×