Plánovanie extranetových lokalít typu business-to-business (B2B) v SharePointe Online

Štandardné funkcie externého zdieľania v službe SharePoint Online možno využiť na vytvorenie lokality extranetovej spolupráce typu business-to-business (B2B). V službe SharePoint Online existuje niekoľko bezplatných funkcií zdieľania, vďaka ktorým je služba SharePoint Online skvelým miestom poskytujúcim jednoduché, vysokozabezpečené zapojenie pre pripojených partnerov.

Ak používate aj SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016, dôrazne odporúčame revíziu dostupných funkcií hybridného nasadenia SharePointu na integráciu SharePoint Servera so službami Office 365.

Na pomoc s plánom extranetovej lokality prejdeme nasledujúce úlohy v tomto článku:

  • Vyberte model pozvánky, ktorý vám najviac vyhovuje.

  • Na základe toho, ku ktorým funkciám budú vaši partneri potrebovať prístup, rozhodnite, či ich používatelia budú potrebovať licencie služby SharePoint Online.

  • Vytvorte plán životného cyklu pre vašich hostí a určite, čo sa stane s obsahom a používateľskými kontami po dokončení spolupráce, pre ktorú vytvárate lokalitu.

Po dokončení tohto článku si prečítajte tému Zabezpečenie extranetovej lokality služby SharePoint Online.

Výber spôsobu pozvania používateľov partnera

Jedným z kľúčových aspektov používania extranetovej lokality je spravovanie používateľov externých obchodných partnerov. Tu sú niektoré spôsoby, ako môžu správcovia zriadiť používateľov partnera v adresári organizácie:

  • Model pozvánky pre hosťa zo strany používateľa    – Toto je predvolené nastavenie pre kolekciu novej lokality a odporúčaný model, keďže poskytuje správcom kontrolu a zároveň flexibilitu pre koncových používateľov, ktorí budú môcť spolupracovať s novými používateľmi svojho podnikového partnera bez väčšieho zásahu.

  • Model pozvánky pre hosťa zo strany vlastníka lokality    – Ak chcete mať väčšiu kontrolu ako v predvolenom, zdieľanom modeli, nad tým, kto môže pozvať nových používateľov na lokalitu, môžete nakonfigurovať lokalitu tak, aby iba vlastníci lokalít mohli pozvať nových používateľov. To zabráni rozosielaniu ad hoc pozvánok používateľmi lokality.

  • Model správcom riadených používateľov partnera    – v modeli používateľov partnera riadených správcom v službách Office 365 vopred vyplníte adresár nájomníka služieb hosťami, ktorých budete pozývať na svoju lokalitu. Dá sa to tak, že importujete používateľov od iných nájomníkov služieb Office 365 alebo Azure AD.

Pozrite si tému Zabezpečenie extranetovej lokality služby SharePoint Online s podrobnosťami, ako sa tieto možnosti vzťahujú na zdieľanie lokality a ktoré nastavenia treba vybrať.

Priradenie licencií používateľom partnera

Používateľské kontá hostí majú obmedzené možnosti v službe SharePoint Online. Pozrite si tému Správa externého zdieľania v prostredí SharePoint Online s podrobnosťami o týchto funkciách a ďalších možnostiach, ktoré je možné poskytnúť. Ak zistíte, že používatelia partnera potrebujú ďalšie funkcie, ako napríklad vytváranie tímových lokalít, môžete týmto používateľským kontám priradiť licencie SharePointu Online.

Poznámka: Priradenie licencií služby Exchange Online používateľom partnera typu hosť nie je podporované.

Auditovanie a vytváranie zostáv o externých používateľoch

Výkaz aktivít služieb Office 365 v Centre dodržiavania súladu pre Office 365 slúži na zobrazenie používateľskej a správcovskej činnosti v službách Office 365 v rámci vašej spoločnosti. Zostavu možno filtrovať podľa dátumu a udalostí spojených s používateľskou aktivitou na sledovanie stavu extranetových pozvánok do služby SharePoint Online a informácií o tom, kto pozvánky odoslal a kto ich prijal.

Ak chcete sledovať stav vašich pozvánok pre extranetové kontá vrátane zmien zoznamu povolených a zamietnutých domén, osôb, ktoré odoslali pozvánku na zdieľanie, osôb, ktoré o to požiadali, a informácií o tom, či to bolo prijaté, zrušené alebo uplynula platnosť, pozrite si tému Vyhľadávanie v denníku auditu v Centre ochrany pre služby Office 365.

Príklad 1:   

Ak chcete vytvoriť zostavu, ktorá zobrazuje, komu boli odoslané pozvánky na vašu extranetovú lokalitu a kto pozvánky vydal, nastavte filtre zostavy takto:

Výkaz aktivít služieb Office 365 filtrovaný na tvorbu pozvánky

Príklad 2:   

Ak chcete vytvoriť zostavu, ktorá zobrazuje všetky aktivity externého partnera spojené s prístupom k súboru, nastavte filtre udalosti takto:

Zostava o aktivitách služieb Office 365 zobrazujúca všetky aktivity extranetového partnera

Riadenie životného cyklu používateľov obchodných partnerov

Po skončení platnosti zmluvy s obchodným partnerom je dôležité, aby ste odstránili všetky prístupy externého obchodného partnera na SharePoint Online. Tu je kontrolný zoznam správcovských činností, ktoré treba vykonať:

  • Odstránenie povolení    – Odstránenie povolení používateľských kont partnera, ktoré umožňovali prístup na lokality. Dá sa to vykonať odstránením skupiny zabezpečenia, ktorej boli členmi, alebo výberom možnosti Nastavenia lokality > Povolenia pre lokalitu > Členovia a odstránením identity používateľov na tejto stránke.

  • Odstránenie používateľských kont partnera    – Odstránenie používateľov partnera zo služieb Office 365 za predpokladu, že už nepotrebujú prístup k nejakému z iných prostriedkov nájomníka. Pozrite si tému Odstránenie používateľa v službách Office 365.

  • Archivácia    – Archivácia lokality, ktorú ste vytvorili pre svojho partnera v službe SharePoint Online.

Pozrite tiež

Správa externého zdieľania v prostredí SharePoint Online

Azure Active Directory – B2B spolupráca

Organizačné vzťahy v rámci Exchange servera

Umožnite svojim používateľom Skypu for Business komunikovať s externými používateľmi Skypu for Business

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×