Plánovanie štruktúry lokalít a kolekcií lokalít

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Určenie cieľov a účelov webovej lokality sú dôležité faktory zvážiť pri vytváraní webovej lokality v Office SharePoint Server 2007. Dôkladné plánovanie pomôže zabezpečiť, aby na webovej lokalite jednoduchšie na používanie a spravovanie.

Obsah tohto článku

Určenie používateľov lokality

Stanovenie obsahu lokality

Plánovanie navigačnej štruktúry

Určenie možností prístupu k lokalitám a k obsahu lokality

Určenie používateľov lokality

Rozhodnutie o tom, aký druh lokality chcete vytvoriť, závisí od zamýšľaného rozsahu a používania lokality. Môžete vytvoriť oddelenú lokalitu pre každý projekt, na ktorom váš tím pracuje. Môžete napríklad vytvoriť webovú lokalitu najvyššej úrovne pre celú organizáciu a v rámci tejto lokality samostatné lokality pre každý tím.

Kolekcie lokalít, lokality a podlokality

Webové lokality a podlokality najvyššej úrovne a je možné použiť na rozdelenie obsahu lokalít do odlišných stránok, ktoré možno spravovať oddelene. Webové lokality najvyššej úrovne môžu mať niekoľko podlokalít a samotné podlokality môžu mať niekoľko vlastných podlokalít. Môžete vytvoriť toľko úrovní lokalít, koľko vaši používatelia potrebujú. Celá štruktúra webovej lokality najvyššej úrovne a všetkých jej podlokalít sa nazýva kolekcia lokalít.

Táto hierarchia umožňuje používateľom vytvoriť hlavnú pracovnú lokalitu pre celý tím a jednotlivé pracovné lokality a zdieľané lokality pre vedľajšie projekty. Webové lokality najvyššej úrovne a podlokality umožňujú rôzne úrovne kontroly funkcií a nastavení lokalít.

Správcovia kolekcie lokalít a názov skupiny vlastníkov lokality

Správcovia kolekcie lokalít majú všetky povolenia na všetkých lokalitách v kolekcii lokalít. Členovia skupiny vlastníkov lokality názov webovej lokality najvyššej úrovne v kolekcii lokalít, môžete ovládať nastavenia a funkcie webovej lokality najvyššej úrovne a všetky podlokality, ktoré dedí povolenia. Napríklad správca kolekcie lokalít a členom skupiny vlastníci lokality názov lokality najvyššej úrovne v rámci webovej lokality môžete postupujte takto:

 • Spravovať používateľov, skupiny a povolenia.

 • Zobrazovať štatistiky používania.

 • Meniť miestne nastavenia.

 • Spravovať galérie webová časť a šablón.

 • Spravovať výstrahy.

 • Meniť názov lokality a popis, motív a usporiadanie domovskej stránky.

 • Konfigurovať nastavenia, napríklad miestne nastavenia, pre webovú lokalitu najvyššej úrovne a všetky podlokality.

 • Aktualizovať nastavenie e-mailu pre webovú lokalitu najvyššej úrovne a všetky podlokality, ak nastavenie e-mailu sú povolené v centrálnej správe lokality SharePoint

 • Konfigurovať nastavenia webových častí pre webovú lokalitu najvyššej úrovne a všetky podlokality.

Keď podlokality používa jedinečné povolenia, členovia skupiny vlastníkov názov lokality pre webovú lokalitu najvyššej úrovne nie je možné vykonať krokov uvedených vyššie pre danú lokalitu. Porovnanie, správcovia kolekcie lokalít môžete vykonať tieto akcie na všetkých podlokalitách bez ohľadu na to, či podlokalita má jedinečné povolenia.

Členom skupiny vlastníci lokality názov lokality podlokality môžete ovládať nastavenia a funkcie iba pre túto podlokalitu a pod ním podlokalitách, ktoré dedia povolenia. Napríklad správca podlokality môžete nasledujúcim spôsobom:

 • Pridávať, odstraňovať alebo meniť používateľov a skupiny, ak boli nastavené jedinečné povolenia.

 • Zobrazovať štatistiky používania.

 • Meniť miestne nastavenia.

 • Spravovať galérie webových častí a šablón.

 • Spravovať výstrahy.

 • Meniť názov lokality a popis, motív a usporiadanie domovskej stránky.

Na začiatok stránky

Stanovenie obsahu lokality

Office SharePoint Server 2007 poskytuje centrálne umiestnenie, kde môžete uverejniť informácie, ako sú tímové dokumenty, projektové plány, udalosti, a oznámenia, skôr než zverejňovanie takýchto informácií prostredníctvom e-mailu. Na webovej lokalite slúži ako tohto centrálneho umiestnenia a, môžete vytvoriť lokalitu kedykoľvek budete potrebovať na ukladanie a zdieľanie dokumentov na jednom mieste. Môžete to urobiť váš tím, projektu alebo obchodné potreby.

Pri vytváraní novej lokality, spustíte výberom niektorej zo niekoľko šablón lokality. Šablóny lokality sú zoskupené do štyroch kategórií: spolupráca, schôdze, podnik a publikovanie. Každá šablóna obsahuje stránok, zoznamov, knižníc, a ďalšie prvky alebo funkcie, ktoré podporujú konkrétnych scenároch publikovanie obsahu, správy obsahu, správy záznamov alebo analytické nástroje.

Preskúmajte Všetky šablóny a vyberte tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Majte na pamäti, že po výbere šablóny, môžete prispôsobiť ho ako chcete. Ďalšie informácie o šablónach lokalít nájdete v článku šablóny lokalít.

Uloženie prispôsobení v podobe šablón

Existujúcu lokalitu alebo zoznam môžete uložiť ako šablónu. Vlastné šablóny sú spôsob, ako zbaliť množinu zmien na existujúcej lokalita a sprístupniť ich pre nové lokality a zoznamy. Každá Vlastná šablóna na základe definície lokality. V knižniciach na použitie pre všetky lokality v kolekcia lokalít môžu obsahovať webových častí, šablón zoznamov a šablóny lokalít. Vlastné šablóny sú k dispozícii prostredníctvom stránok Galéria šablón lokalít a Galéria šablón zoznamov.

Na začiatok stránky

Plánovanie navigačnej štruktúry

Navigácia pozostáva z prepojení, ktoré používatelia používajú na prístup k hlavným častiam a stránkam lokality. Dostupné sú nasledovné prvky navigácie lokality:

Prvky navigácie lokality

Popis

Zobraziť obsah celej lokality

Prvok navigácie, ktorý sa zobrazí ako prepojenie na ľavej strane stránky, priamo nad panelom Rýchle spustenie. Toto prepojenie nemôžete prispôsobovať ani vypnúť. Keď kliknete na toto prepojenie, zobrazí sa stránka Celý obsah lokality, ktorá poskytuje zoznam prepojení na všetky zoznamy, knižnice, diskusné skupiny, prieskumy a Kôš lokality.

Rýchle spustenie

Prispôsobiteľný prvok navigácie, ktorý zobrazuje hlavičky sekcií a prepojenia na rôzne oblasti lokality. Predvolene sa panel Rýchle spustenie zobrazuje priamo pod prepojením Zobraziť obsah celej lokality.

Stromové zobrazenie

Prvok navigácie, ktorý má rovnaký vzhľad a prostredie ako aplikácia Windows Explorer. Vetvy stromu, ktoré obsahujú ďalšie objekty, môžete rozbaliť a zobraziť ich. Stromové zobrazenie nie je možné konfigurovať a nezobrazuje sa predvolene. Stromové zobrazenie sa zobrazuje priamo na paneli pre rýchle spustenie.

Panel prepojení v hornej časti

Prispôsobiteľný prvok navigácie, ktorý sa zobrazuje ako jedna alebo viac kariet s hypertextovými prepojeniami vo vrchnej časti všetkých stránok lokality.

Panel podrobností obsahu

Prvok navigácie poskytujúci množinu hypertextových prepojení, ktoré môžete použiť na rýchlu navigáciu hierarchiou práve zobrazenej lokality. Tento panel podrobností sa nezobrazuje, keď ste na domovskej stránke lokality. Keď však prechádzate hierarchiou lokality smerom nadol, zobrazí sa tento panel podrobností nad názvom stránky, na ktorej sa práve nachádzate.

Globálny panel podrobností

Prvok navigácie poskytujúci hypertextové prepojenia, ktoré môžete použiť na prechádzanie na ďalšie lokality v rámci kolekcie lokality. Tento panel podrobností je zobrazený vždy a zobrazuje sa v ľavej hornej časti stránky, nad názvom lokality.

Na začiatok stránky

Určenie možností prístupu k lokalitám a k obsahu lokality

Pri nastavovaní webovej lokality, musíte spôsob, ako môžete určiť, kto má prístup k nemu. Pre typické internetovú lokalitu, pravdepodobne budete chcieť každý, kto príde na lokalitu, aby sa zobrazil obsah, ale nechcete, aby ich mohli zmeniť obsah. Na lokalite intranet spoločnosti chcete niektorí používatelia mohli ovládať štruktúru lokality, ale viacerí používatelia pridať nový obsah alebo účasť v skupine alebo prieskumov. extranet sa majú starostlivo určiť používateľov, ktorí môžu zobraziť lokalitu vôbec. Vo všeobecnosti platí, prístup k webovým lokalitám sa ovláda spojením používateľské kontá s povoleniami, ktorými sa ovláda konkrétnych akcií, používatelia môžu vykonávať.

Povolenia môžete nastaviť na lokalite najvyššej úrovne, na podlokalite a na úrovniach zoznamu a knižnice. V časti Pozrite tiež sú uvedené prepojenia na ďalšie informácie o nastaveniach povolení.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×