Plánované trvanie (pole úlohy)

V poli Plánované trvanie sa zobrazuje celkový rozsah aktívneho pracovného času pre úlohu tak, ako je to zadaný alebo vypočítaný programom Microsoft Project na základe dátumu začiatku, dátumu dokončenia, kalendárov a ďalších faktorov plánovania. Plánované trvanie je vo všeobecnosti súhrn pracovného času od začiatku do konca úlohy, do ktorého sa nepočíta čas medzi rozdelením úloh a mimopracovný čas. V prípade manuálne naplánovaná úloha ide o trvanie odporúčané programom Project a toto pole je len na čítanie. Ak ide o automaticky naplánovaná úloha, rozsah plánovaného trvania je rovnaký ako rozsah v poli Trvanie.

Typ údajov.    pole Trvanie

Typ záznamu.    vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    V prípade, že pre manuálne alebo automaticky naplánovanú úlohu nie je v poli Trvanie zadaná doba, program Project vypočíta plánované trvanie úlohy zrátaním množstva aktívneho pracovného času medzi plánovaným začatím a plánovaným dokončením úlohy a zadá túto hodnotu do poľa Plánované trvanie. Ak počiatočný alebo koncový dátum nie je známy, program Project vytvorí odhad trvania pre jeden deň.

Môžete zadať alebo vybrať hodnotu v poli Plánované trvanie pre automaticky naplánovanú úlohu, čím sa aktualizuje pole Trvanie. Pre manuálne zadané úlohy je pole Plánované trvanie určené len na čítanie.

Najlepšie použitie.    Pole Plánované trvanie môžete použiť na prezeranie výpočtov programu Project pre manuálne naplánované úlohy. Plánované trvanie vyjadruje aj časový rozsah, ktorý je zobrazený na svetlejších pruhoch zástupných symbolov v Ganttovom grafe pre manuálne naplánované úlohy.

Príklad.    Karol má naplánovanú prácu na manuálne naplánovanej úlohe „Napísanie návrhu“ na stredu, štvrtok a piatok. Jakub má naplánovanú prácu na úlohe „Napísanie návrhu“ na stredu a štvrtok. Šimon má naplánovanú prácu na úlohe „Napísanie návrhu“ na nasledujúci pondelok a utorok. Chcete mať istotu, že zadané trvanie je presné. Do tabuľkovej časti zobrazenia Ganttovho grafu pridáte pole Plánované trvanie, v ktorom sa zobrazí trvanie práce na úlohe „Napísanie návrhu“, a teda aj jej naplánované trvanie, čiže päť dní (streda, štvrtok, piatok, pondelok a utorok).

Poznámky.    Predvolené trvanie nových úloh je odhadované na 1 deň (1 d?). Ak ide o odhad trvania, hodnota je označená otáznikom. Pridajte otáznik ku každému odhadovanému trvaniu. Ak ide o potvrdené trvanie, odstráňte otáznik. Podľa odhadovaných trvaní môžete filtrovať alebo zoraďovať.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×