Plán ukončenia jediného prihlásenia prostredníctvom Yammera a nástroja DSync

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Jediné prihlásenie prostredníctvom služby Yammer  (SSO) a synchronizácia adresárov (DSync) sú nástroje starších systémov, ktoré spoločnosť Yammer vytvorila ešte predtým, než ju odkúpila spoločnosť Microsoft. Keďže sa Yammer čoraz viac integruje so službami Office 365, chceme, aby zákazníci nemuseli zvládať samostatné nástroje služby Yammer a udržiavať ich. Namiesto toho môžu používať známe nástroje služieb Office 365 prístupné pomocou jediného prihlásenia (prihlásenie do služieb Office 365 prostredníctvom federovanej identity a synchronizácie adresárov (Azure Active Directory Connect). Všimnite si, že nástroj na prihlásenie do služieb Office 365 môžete konfigurovať sami, kým pri jedinom prihlásení prostredníctvom služby Yammer bolo potrebné na vykonanie tejto akcie kontaktovať tím technickej podpory spoločnosti Yammer.

Obsah tohto článku:

Poznámka: Niektoré správcovia sú aktuálne spustené na problémy s Yammer DSync pomôckou. Pomoc pri riešení problémov, pozrite si tému KB: "zlyhanie neočakávané prihlásenia" pri spustení nástroja na synchronizáciu adresárov služby Yammer.

Plán ukončenia používania jediného prihlásenia prostredníctvom Yammera a nástroja DSync

Jediné prihlásenie prostredníctvom služby Yammer a nástroj DSync sa prestali používať. Siete v rámci služby Yammer, ktoré v súčasnosti používajú jediné prihlásenie prostredníctvom služby Yammer, bude potrebné zmeniť na používanie prihlásenia do služieb Office 365 pre Yammer. Siete, ktoré používajú nástroj Yammer DSync, bude potrebné zmeniť tak, aby používali nástroj synchronizácie Azure Active Directory.

Dôležité termíny týkajúce sa tohto ukončenia používania:

 • 18. november, 2015:    Oznámenie o ukončení používania jediného prihlásenia prostredníctvom služby Yammer a nástroja Yammer DSync.

 • 1. apríl, 2016:    Siete služby Yammer nebudú môcť nastavovať nové konfigurácie alebo vykonávať výrazné zmeny v konfiguráciách jediného prihlásenia alebo nástroja DSync.

 • 1. december, 2016:    Jediné prihlásenie prostredníctvom služby Yammer a nástroj DSync už nebudú fungovať.

Ak nevykonáte žiadne akcie, po 1. decembri 2016 nastanú tieto zmeny:

 • Jediné prihlásenie prostredníctvom Yammera:    Yammer prestane fungovať. Sieť začne používať identitu služieb Office 365 (ak je sieť priradená k nájomníkovi služieb Office 365) alebo identitu služby Yammer (meno používateľa a prihlasovacie heslo).

 • Synchronizácia adresára pre Yammer DSync:   Yammer prestane fungovať. Žiadne ďalšie zmeny v lokálnej službe Active Directory sa už v službe Yammer neprejavia.

Scenáre pre jediné prihlásenie prostredníctvom Yammera a ich náhrady

Ak v súčasnosti používate pri konkrétnych scenároch alebo správaní jediné prihlásenie prostredníctvom služby Yammer, môžete prejsť na nové metódy a pokračovať v používaní podobných funkcií. Tieto scenáre a ich náhrady nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Scenár pre jediné prihlásenie prostredníctvom Yammera

Náhrada

Prihlásenie:    Všetci používatelia siete budú presmerovaní na prihlásenie prostredníctvom služby Active Directory Federation Services (ADFS). Používatelia bez poverení pre Active Directory Federation Services (ADFS) sa prihlásiť nemôžu.

Prepnite na možnosť Vynútenie identity služieb Office 365. Povolíte tak svojej sieti prihlasovať sa len prostredníctvom služby Office 365/Azure Active Directory. Následne nakonfigurujte federovanú identitu služieb Office 365. Pozrite si tému Objasnenie identity v službách Office 365 a Azure Active Directory.

Prihlásenie:    Trvalé prepojenie a priame prepojenia siete umožňujú používateľovi vykonať overenie priamo u poskytovateľovi služby Active Directory Federation Services (ADFS)

Nastavte svoju sieť tak, aby používala prepnutie na možnosť Vynútenie identity služieb Office 365, aby to vyhovovalo tomuto správaniu.

Prihlásenie:    Používatelia bez e-mailu

Používatelia bez e-mailu sa môžu prihlásiť pomocou svojich poverení platných pre služby Office 365 a pomocou svojho hlavného mena používateľa (UPN) namiesto názov konta.

Registrácia:    Používatelia, ktorí sa chcú zaregistrovať do sietí služby Yammer, budú presmerovaní tak, aby sa prihlásili u svojho poskytovateľa služby Active Directory Federation Services (ADFS).

Nastavte svoju sieť tak, aby používala prepnutie na možnosť Vynútenie identity služieb Office 365, aby to vyhovovalo tomuto správaniu.

Blokovanie používateľov:    Pravidlá možno nakonfigurovať na úroveň služby Active Directory Federation Services (ADFS) tak, aby sa určitým používateľom obmedzil prístup k službe Yammer prostredníctvom jediného prihlásenia.

 • Obmedzenie prístupu používateľa:    Yammer poskytuje licencie pre každého používateľa na úrovni služby Azure Active Directory, a to pomocou rovnakého mechanizmu poskytovania licencií, aký sa v súčasnosti používa pri iných stavoch zaťaženia, napríklad SharePoint a Exchange. Ako správca služieb Office 365 môžete začiarkavacie políčko pre licencie na Yammer používať pri každom používateľovi a riadiť tak ich prístup do služby Yammer.

  Všimnite si, že licencie budú vynútené v sieťach so zapnutou možnosťou Vynútenie identity služieb Office 365. V sieťach, ktoré nemajú možnosť vynútenia identity služieb Office 365 zapnutú, sa môžu používatelia pripojiť prostredníctvom overenia svojej e-mailovej adresy, vytvorením identity služby Yammer a prihlásením sa s vlastným používateľským menom a heslom.

 • Filtrovanie používateľov:    Možnosti služby Azure Active Directory môžete použiť na ovládanie toho, ktorí používatelia z vášho lokálneho adresára sa majú synchronizovať. Ďalšie informácie nájdete v téme: Synchronizácia služby Azure AD Connect: Konfigurácia filtrovania.

Filtrovanie je v súčasnosti k dispozícii. Poskytovanie licencie pre každého používateľa bude k dispozícii čoskoro.

Siete nachádzajúce sa mimo nájomníka služieb Office 365:    Siete môžu byť pripojené k nájomníkom služieb Office 365, jediné prihlásenie prostredníctvom služby Yammer však funguje aj v nájomníkoch, ktorí k službám Office 365 pripojení nie sú.

Svoju sieť Yammer musíte aktivovať prostredníctvom služieb Office 365. Siete, ktoré nie sú k nájomníkovi služieb Office 365 priradené, budú od 1. decembra 2016 podporovať len staršie verzie identity služby Yammer (prihlásenie pomocou e-mailovej správy a hesla).

Scenáre pre nástroj DSync a ich náhrady

Ak v súčasnosti používate pri konkrétnych scenároch alebo správaní nástroj Yammer DSync, môžete prejsť na nové metódy a pokračovať v používaní podobných funkcií. Tieto scenáre a ich náhrady nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Scenár nástroja DSync v Yammeri

Náhrada

Poskytovanie:    Používatelia získajú balík vytvorený v službe Yammer pomocou nástroja Yammer DSync. Následne sa potom každý používateľ zaregistruje prostredníctvom Yammera pomocou procesu registrácie pozostávajúceho z viacerých krokov.

Používatelia získajú balík vytvorený v službách Office 365 pomocou nástroja Azure Active Directory Connect. Potom získa každý používateľ prístup k službe Yammer bez nutnosti prihlásiť sa samostatným procesom prihlásenia.

Priradenie:    Používatelia služby Yammer budú priradení k službe Active Directory prostredníctvom e-mailovej adresy, do Yammera sa však synchronizuje len primárna e-mailová adresa.

Používatelia budú priradení k službám Office 365 prostredníctvom ich primárnej e-mailovej adresy, proxy adries a hlavného mena používateľa (UPN), a to v tomto danom poradí.

Synchronizácia vlastností používateľa:    Zmeny vlastností používateľa v lokálnej službe Active Directorysa synchronizujú so službou Yammer pomocou nástroja DSync v Yammeri. Priradenie synchronizácie polí je možné konfigurovať.

Zmeny vlastností používateľa v lokálnej službe Active Directory sa prenesú do služby Azure Active Directory pomocou nástroja Azure Active Directory Connect. Priradenie synchronizácie polí je možné konfigurovať – tu sú ďalšie informácie: Zmeny v pravidlách synchronizácie. Všetky kľúčové vlastnosti používateľov v službe Azure Active Directory budú synchronizované Yammerom.

V súčasnosti je pre nových používateľov k dispozícii jednorazové vyplnenie vlastností používateľa. Možnosť synchronizácie vlastností používateľa bude k dispozícii už čoskoro.

Životný cyklus používateľa:    Používatelia sú v Yammeri pozastavení, keď sú pozastavení alebo odstránení aj v lokálnej službe Active Directory.

V súčasnosti je k dispozícii možnosť Spravovania používateľov Yammera v rámci ich životného cyklu v službách Office 365. Možnosť blokovania používateľov v Yammeri v prípade, keď sú používatelia blokovaní aj v službe Azure Active Directory, bude k dispozícii už čoskoro.

Oznámenia:    Správcovia majú možnosť odosielať správy používateľom, keď si v službe Yammer prvýkrát vytvárajú konto.

Táto funkcia nie je podporovaná.

Zostavy:    Správca môže v správcovskej časti siete získať zostavu používateľov v sieti, ktorí pôvodne neboli vytvorení prostredníctvom synchronizácie.

Táto funkcia nebude podporovaná. Nebude však ani potrebná, pretože integrácia služieb Office 365 a Azure Active Directory zahŕňa prihlásenie aj synchronizáciu, čo umožňuje sieti so zapnutou možnosťou Vynútenie identity služieb Office 365 povoliť len prístup používateľom v rámci adresára služieb Office 365 a s licenciami na Yammer.

Siete, ktoré nie sú pripojené k službám Office 365:   Yammer DSync funguje aj v sieťach, ktoré nie sú k službám Office 365 pripojené.

V sieťach, ktoré nie sú k službám Office 365 pripojené, nebude synchronizácia adresárov podporovaná.

Ako prejsť na používanie prihlásenia do služby Office 365 na vykonanie synchronizácie Yammera a služby Azure Active Directory

Tento postup použite na prechod z používania jediného prihlásenia prostredníctvom služby Yammer a nástroja Yammer DSync na synchronizáciu služby Yammer a služby Azure Active Directory pomocou služieb Office 365.

Vývojový diagram znázorňujúci v štyroch krokoch postup, ako nahradiť jediné prihlásenie Yammera a nástroj Yammer DSync prihlásením služieb Office 365 pre Yammer a Azure Active Directory Connect.
 1. Aktivujte Yammer vo svojom nájomníkovi služieb Office 365.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Sprievodca aktiváciou Yammera. V službách Office 365 je potrebné zaregistrovať všetky domény priradené k službe Yammer.

 2. Zabezpečte, aby boli v nájomníkovi služieb Office 365 overené všetky domény priradené k Yammeru.

  Ak máte v Yammeri domény, ktoré sa v službách Office 365 nenachádzajú, budete musieť tieto domény overiť a pridať do služieb Office 365. Toto je základný predpoklad na ďalší krok. Ak chcete vidieť, ktoré domény sú súčasťou siete Yammera, prejdite v Yammeri do časti Správca siete a potom prejdite na stránku Migrácia siete. Stránka Migrácia siete najprv zahrnie domény, ktoré sú aktuálne priradené k Yammeru, do zoznamu, a zobrazí tie, ktoré z nich už boli do nájomníka služieb Office 365 pridané. Ak chcete do služieb Office 365 pridať ďalšie domény, pozrite si tému Pridanie TXT alebo MX záznamu na overenie.

 3. Zabezpečte, aby sa v adresári služieb Office 365 nachádzali všetci používatelia vo vašej spoločnosti.

  Na synchronizáciu lokálnej služby Active Directory môžete použiť nástroj Azure Active Directory Connect alebo ju môžete spravovať manuálne. Ďalšie informácie o nástroji Azure Active Directory Connect nájdete v téme Integrácia lokálnych identít so službou Azure Active Directory.

 4. Skontrolujte konfiguráciu nástroja Azure Active Directory Connect, služieb Office 365 a služby Active Directory Federation Services (ADFS) a overte, či vyhovujú vašim potrebám.

  Nástroj Azure Active Directory Connect použite na zmenu nastavení podľa vašich potrieb. Ďalšie informácie o možnostiach prihlásenia pre nástroj Azure Active Directory Connect nájdete v téme Vlastná inštalácia nástroja Azure AD Connect.

 5. Prepnite svoju sieť Yammer na možnosť Vynútenie identity služieb Office 365 a môžete vykonať overenie a spravovanie.

  Ak chcete prejsť z jediného prihlásenia na možnosť vynútenia identity služieb Office 365, nie je potrebné kontaktovať technickú podporu. Prepnutím na možnosť Vynútenie identity služieb Office 365 sa prepíšu všetky konfigurácie jediného prihlásenia.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Yammera a DSync odsudzovanie – najčastejšie otázky

Informácie o identite v Office 365 a Azure Active Directory

Správa Yammer používateľom v jeho životnom cykle zo služieb Office 365

Zabezpečenie služieb Office 365 identity pre používatelia služby Yammer

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×