Plán používania údajov na SharePoint Serveri

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Spojením servera Office SharePoint Server 2007, systému produktov Microsoft Office 2007 a údajov v podniku môžete vytvoriť podnikové riešenie, ktoré vám poskytne maximálnu istotu.

Plán používania údajov na SharePoint Serveri

Obsah článku

Zostaviť podnikové riešenie je ako postaviť dom

Pochopenie základnej funkcie údajov

Využitie údajov v rámci servera Office SharePoint Server 2007

Používanie údajov z programov systému produktov Office v rámci servera Office SharePoint Server 2007

Začíname so šablónami a scenármi

Zostaviť podnikové riešenie je ako postaviť dom

Povedzme, že chcete vytvoriť kvalitný domov. Ak máte veľa času a peňazí, môžete si vybrať možnosť a: zaKúpenie nerozvinutej šarže bez použitia prípojky, prenájom architekta na návrh domu a zamestnávanie zhotoviteľa (ktorý používa subdodávateľov) na starostlivé zostavenie od základov. Ak nemáte veľa času a peňazí, môžete si vybrať možnosť B: zaKúpenie modulárnej domácnosti, výber preddefinovaných architektonických štýlov a pôdorysov a prenájom jedného zhotoviteľa, ktorý rýchlo vybuduje na rozvinutom veľa s pomôckami pre adaptéry.

Ak chcete zostaviť kvalitné podnikové riešenie, systém produktov Microsoft Office a Office SharePoint Server 2007 poskytujú obe možnosti. Možnosť A často vyžaduje financovanie, kódovanie a vývoj a zvyčajne je najvhodnejšie prenechať ju IT odborníkom. Možnosť B spája systém produktov Microsoft Office (architekt) so serverom Office SharePoint Server 2007 (prefabrikované domy, pozemok pripravený na výstavbu a prípojky inžinierskych sietí), motivovaným informačným pracovníkom (dodávateľ) a šablónami a scenármi (štýly architektúry a pôdorysy).

Ak potrebujete pomoc so zostavením kvalitného podnikového riešenia prostredníctvom možnosti B, ste na správnom mieste. Tento článok obsahuje všeobecné informácie o používaní údajov na serveri Office SharePoint Server 2007, ako aj množstvo prepojení na ďalšie informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť podrobnosti mnohých opísaných funkcií a implementovať riešenie.

Na začiatok stránky

Pochopenie základnej funkcie údajov

Základom akéhokoľvek automatizovaného podnikového riešenia založeného na systéme produktov Microsoft Office (na úrovni podniku, oddelenia alebo pracovnej skupiny) sú údaje a základné možnosti práce s nimi.

Na začiatok stránky

Tri typy údajov

Na efektívne fungovanie akéhokoľvek podniku sú nevyhnutné informácie a údaje sú ich základnou zložkou, ktorá ich podporuje. Väčšina podnikov využíva najviac prostriedkov na zhromažďovanie, ukladanie, aktualizáciu, používanie a analyzovanie údajov, vytváranie zostáv údajov a spravovanie údajov. Tieto údaje môžu mať tri formy:

 • Štruktúrované údaje    Tento typ údajov je možné usporiadať do tabuliek a jednoducho aktualizovať, triediť, filtrovať a vyhľadávať a je bežne uložený v plochých súboroch a databázach. Štruktúrované údaje obsahujú aj metaúdaje, ktoré sú často definované ako údaje o údajoch. Metaúdaje poskytujú význam a obmedzenia údajov a zahŕňajú hlavičky stĺpcov, typy údajov a formáty a overovacie pravidlá. Príklady štruktúrovaných údajov zahŕňajú nákupné objednávky, štatistiky, inventúry, rozpočty a predaj.

 • Neštruktúrované údaje    Tento typ údajov predstavuje informácie uložené v dokumentoch a prezentáciách, ktoré nemožno automaticky skonvertovať na štruktúrované údaje. Príkladom neštruktúrovaných údajov sú poznámky, listy, publikácie, politiky, návrhy, špecifikácie, snímky a životopisy.

 • Čiastočne štruktúrované údaje    Tento typ údajov obsahuje štruktúrované údaje v kombinácii s malým množstvom neštruktúrovaných údajov, ktorými môžu byť polia komentárov a poznámok, prílohy dokumentu a grafika. Medzi príklady neštruktúrovaných údajov patria správy o stave, formálne dokumenty žiadosti o ponuku, pracovné hodnotenia a katalógy produktov.

Systém produktov Microsoft Office a Office SharePoint Server 2007 vám umožňujú pracovať so všetkými tromi typmi údajov, ale tento článok sa zameriava na štruktúrované a čiastočne štruktúrované údaje.

Na začiatok stránky

Vytvorenie pripojení k údajom

Štruktúrované a čiastočne štruktúrované údaje často pochádzajú z externého zdroja údajov, ako je napríklad XML súbor, zošit alebo databáza. Tento externý zdroj údajov je pripojený k programu prostredníctvom údajového pripojenia, čo je množina informácií, ktoré popisujú, ako vyhľadať, prihlásiť sa a získať prístup k externému zdroju údajov.

Informácie o pripojení môžu byť uložené aj v súbore pripojenia, ako je napríklad súbor pripojenia údajov balíka Office (. odc). Súbor ODC používa vlastné značky HTML a XML na ukladanie informácií o pripojení a používa ho väčšina programov balíka Office. Office InfoPath 2007 používa podobný súbor UDC (Universal Data Connection) (. UDC). Súbory pripojenia sú obzvlášť užitočné na zdieľanie pripojení konzistentne, vďaka čomu je pripojenie viac zistiteľné, čo pomáha zlepšiť zabezpečenie a uľahčiť správu zdrojov údajov. Najlepším spôsobom, ako zdieľať súbory pripojenia, je dať ich do zabezpečeného a dôveryhodného umiestnenia, ako je napríklad knižnica na pripojenie údajov SharePointu, v prípade potreby môžu používatelia a programy súbor prečítať, ale iba určení používatelia môžu súbor upraviť.

Pripájanie k externým údajom

1. Existujú rozmanité zdroje údajov, ku ktorým sa môžete pripojiť: Microsoft SQL Server, Microsoft Office Access 2007, Office Excel 2007 a textové súbory.

2. Ku každému zdroju údajov je priradený ovládač ODBC alebo poskytovateľ OLE DB.

3. Súbor pripojenia definuje všetky informácie, ktoré potrebujete na prístup k údajom zo zdroja údajov a ich získanie.

4. Informácie o pripojení sa kopírujú zo súboru pripojenia do príslušného programu.

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 je súčasť nainštalovaná v rámci Microsoft Windowsu a umožňuje pripojiť sa k rozmanitým relačným a nerelačným zdrojom údajov, a to pomocou ovládačov ODBC alebo poskytovateľov OLE DB. Pri inštalácii systému produktov Microsoft Office sa do počítača pridajú ďalšie ovládače ODBC a poskytovatelia OLE DB. Na získanie informácií zo zdrojov údajov, ktoré nepochádzajú od spoločnosti Microsoft, môžete použiť aj ovládače ODBC a poskytovateľov OLE DB iných výrobcov. Informácie o inštalácii týchto ovládačov ODBC alebo poskytovateľov OLE DB vyhľadajte v dokumentácii k databáze alebo sa obráťte na dodávateľa databázy.

Systém produktov Microsoft Office vám umožňuje vytvárať pripojenia v mnohých programoch balíka Office, ale tiež pripájať sa k novým zdrojom údajov pomocou sprievodcu pripojením údajov. Office Excel 2007 navyše umožňuje optimálne zobrazenie a úpravu obsahu súboru ODC.

Ďalšie informácie

Prehľad pripojenia (importovania) údajov

Na začiatok stránky

Práca s údajmi pomocou mriežok údajov

Najjednoduchším spôsobom práce s údajmi je často použitie mriežky údajov. Mriežka údajov predstavuje tabuľkové zobrazenie údajov v stĺpcoch a riadkoch, ktoré vám umožňuje jednoducho zoradiť, filtrovať a dotazovať údaje a pracovať s nimi. Mriežky údajov navyše umožňujú získať správnu množinu údajov príslušného podnikového riešenia z viacerých zdrojov údajov. Niektorým používateľom stačí na efektívnu prácu s údajmi mriežka údajov. Iní používatelia vyžadujú možnosti spravovania údajov, ktoré sa jednoduchšie používajú, napríklad formuláre, zostavy a tabule.

Tabuľka Zamestnanci v údajovom zobrazení

Pomocou systému produktov Microsoft Office a servera Office SharePoint Server 2007 môžete vytvárať a používať mriežky údajov tak, že použijete accessový webový údajový hárok, accessové údajové hárky a excelové tabuľky.

Na začiatok stránky

Efektívna zmena údajov pomocou formulárov

viacero vnorených podformulárov Štruktúrované a čiastočne štruktúrované údaje sa často potrebujú aktualizovať a zmeniť, a to je miesto, kde sa majú prehrávať formuláre. Formulár, či už je vytlačený alebo online, je dokument alebo súčasť programu navrhnutá štandardnou štruktúrou a formátom, ktorý zjednodušuje zhromažďovanie, zachytávanie, usporadúvanie a upravovanie údajov. Formuláre sú Windows, cez ktoré používatelia vidia a majú prístup k vašim údajom. Online formuláre obsahujú pokyny, formátovanie, označenia a prázdne priestory na zadávanie údajov, podobne ako tlačený formulár. Online formuláre obsahujú aj ovládacie prvky, ktoré zobrazujú údaje alebo uľahčujú používateľom zadávanie alebo úpravu údajov, vykonanie akcie alebo výber, ako sú napríklad polia zoznamov, tlačidlá možností a tlačidlá s príkazmi. Vizuálne atraktívny formulár umožňuje pracovať s údajmi príjemnejšími a efektívnejšími a pomáha zabraňovať zadávaniu nesprávnych údajov.

Pomocou systému produktov Microsoft Office a servera Office SharePoint Server 2007 môžete vytvárať a používať formuláre tak, že použijete accessové formuláre, infopathové formuláre, formuláre zoznamu SharePointu, zobrazenia údajov vložené ako formuláre a webové časti Formulár.

Na začiatok stránky

Prezentácia údajov a rozhodovanie pomocou zostáv

Zostavy vám môžu poskytnúť prehľad údajov Štruktúrované a čiastočne štruktúrované údaje sa bežne sprístupňujú používateľom prostredníctvom podnikových zostáv. Zostava predstavuje prezentáciu údajov transformovaných do formátovaných a usporiadaných informácií podľa konkrétnych obchodných požiadaviek. Príklady zostáv zahŕňajú prognózy rozpočtu, súhrny predaja, telefónne zoznamy, menovky s adresami a katalógy produktov. Zostavy môžu byť jednoduché prehľady na jednej strane alebo hierarchické zobrazenie rozsiahlych údajov. Zostava môže obsahovať aj čiastkové zostavy, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od parametrov, ktoré sú k nemu odovzdané, a musia byť vysoko interaktívne, aby mohli používatelia zoraďovať, filtrovať a vyvŕtať alebo dokonca prejsť cez údaje.

Vďaka používaniu zostáv môžu informační pracovníci uskutočňovať správne obchodné rozhodnutia, pretože im pomôžu zodpovedať otázky, sústrediť sa na ciele, nájsť najlepšie alternatívy, navrhnúť správne stratégie a taktiku, určiť dôsledky a kompromisy a zhodnotiť neznáme a riziká.

Používateľov zostáv možno klasifikovať týmto spôsobom:

Typ používateľa

Príklad

Akcie zostáv

Pokročilí používatelia

Analytici údajov a podnikoví analytici

Vytváranie a prispôsobovanie zostáv, práca so zostavami kontingenčnej tabuľky s technológiou OLAP, používanie nástrojov na vytváranie zostáv, uskutočňovanie štatistickej analýzy a vykonávanie analýzy pomocou nástrojov na dolovanie údajov.

Mierne pokročilí používatelia

Manažéri a ostatní informačná pracovníci

Čítanie podrobných zostáv, prispôsobenie a interakcia so zostavami pomocou filtrovania, zoraďovanie a nastavovanie parametrov a vytváranie dotazov a zostáv ad hoc.

Bežní používatelia

Zamestnanci pracujúci priamo so zákazníkmi

Čítanie jednoduchých štandardných zostáv a prístup k nim prostredníctvom jednoduchých zobrazení, ako sú napríklad vývojové diagramy.

Pomocou systému produktov Microsoft Office, servera Office SharePoint Server 2007 a SQL Servera môžete vytvárať a používať rozmanité zostavy tak, že použijete Access, Excel, SQL Server Reporting Services, InfoPath (prostredníctvom zlučovania formulárov) a Office SharePoint Designer 2007 (prostredníctvom zobrazení údajov iba na čítanie).

Na začiatok stránky

Používanie tabúľ a kľúčových ukazovateľov výkonu na základe údajov

Business Intelligence je obľúbeným úsilím celého odvetvia, ktoré je určené na zhromažďovanie, spravovanie a používanie údajov. rozlišovať vzorce a význam, prijímať rozhodnutia, reagovať a konať, a preto na zlepšenie výkonu vášho podniku. Tabuľové tabule a kľúčové ukazovatele výkonu (KPI) sú pre toto úsilie kľúčové.

Používanie tabúľ

Tabule (nazývajú sa aj prehľady ukazovateľov výkonu) predstavujú základnú formu analytických nástrojov, v ktorej sa spája vytváranie zostáv a analýza s cieľom vizualizovať dôležité informácie na úrovni podniku, oddelenia a skupiny.

Stránka Sprievodcu vyhľadávaním na výber polí

Existujú tri typy tabúľ (dashboard): operačné tabule používané na monitorovanie každodennej práce pre zamestnancov, taktické tabule na analýzu údajov a monitorovanie mesačných a štvrťročných aktivít a strategické tabule pre dlhodobý podnikový manažment. Údaje tabule môžu byť kvantitatívne, ako sú napríklad čiastky objednávok, podiel na trhu, zisky, podpory, hovory, výrobné chyby alebo hity webových stránok. Alebo údaje tabule môžu byť kvalitatívne, napríklad Top 10 zákazníkov, kľúčové problémy, aktuálne úlohy, ktoré čakajú na dokončenie, a kritické aktualizácie správ.

Používanie kľúčových ukazovateľov výkonu

Dôležitým prvkom tabule je kľúčový ukazovateľ výkonu (KPI), ktorý je vizuálnou cue (napríklad šípky nahor a nadol, zastavenie svetelných signálov a farebné kruhy), ktorá komunikuje s množstvom pokroku, ktorý sa dosiahol pri dôležitom podnikateľskom cieli. Kľúčový indikátor výkonu (KPI) je kvantitatívna miera, ako napríklad hrubý mesačný zisk alebo štvrťročná fluktuácia zamestnancov, ktoré sa používajú na sledovanie výkonu organizácie. Kľúčové ukazovatele výkonu sú hodnotné pre tímy, manažérov a podniky, aby rýchlo vyhodnotili pokrok dosiahnutý v porovnaní s merateľnými cieľmi a urobili správne rozhodnutia na základe troch základných otázok: "čo som pred vami alebo za ním?", "ako ďaleko dopredu alebo za mnou?", a "čo je to ste dokončili minimum? ".

Indikátory výkonu predaja Každý kľúčový ukazovateľ výkonu má cieľ, stav a trend. Bežný kľúčový ukazovateľ KPI je napríklad oddelenie mesačný predaj. Po dôkladnom plánovaní je v každom oddelení definovaný štvrťročný predajný cieľ (alebo cieľ). Tabuľa alebo prehľad ukazovateľov výkonu zobrazia týždenný stav tohto cieľa, bez ohľadu na to, či je na správnej ceste alebo za ním, prípadne pomocou farieb alebo spoločností definovaných štandardnými ikonami. Trendy za posledné roky sa môžu zhrnúť aj do grafu a niekedy sa premietať na nasledujúci rok.

Na začiatok stránky

Využitie údajov v rámci servera Office SharePoint Server 2007

Office SharePoint Server 2007 uľahčuje spoluprácu s inými zamestnancami tak, že zjednodušuje spravovanie a zdieľanie dokumentov, lokalít a pracovných priestorov a podporuje bežné obchodné aktivity, ktoré využívajú všetky tri typy údajov opísané vyššie. Príklady:

 • Pracovné skupiny a oddelenia, ktoré potrebujú spolupracovať na projektoch, vyjadriť účel podnikania, merať úspešnosť, organizovať tímy a úlohy, vytvárať a sledovať plány a medzníky, identifikovať náklady a vytvárať výstupy.

 • Podniky, ktoré potrebujú spravovať množstvo dokumentov a procesov auditu, vyjadrovať politiky, ako aj uchovávať, označovať a vyhľadávať rozsiahle záznamy.

Office SharePoint Server 2007 navyše vytvára dôkladnú infraštruktúru na vytváranie ďalších podnikových riešení, ktoré využívajú všetky tri typy údajov. Pre informačného pracovníka predstavujú nasledujúce súčasti servera Office SharePoint Server 2007 najdôležitejšie prvky na zostavenie automatizovaného podnikového riešenia založeného na štruktúrovaných a čiastočne štruktúrovaných údajoch s malým množstvom kódu alebo bez neho. Tieto súčasti, ktoré fungujú samostatne alebo sa vhodne dopĺňajú, predstavujú vaše prefabrikované domy, pozemky pripravené na výstavbu a prípojky inžinierskych sietí, ktoré vám môžu pomôcť rýchlo zostaviť podnikové riešenie.

Súčasti štruktúrovaných údajov v SharePointe

1. Pomocou systému produktov Microsoft Office a servera Office SharePoint Server 2007 môžete pracovať s mnohými typmi externých údajov vrátane podnikových údajov, zdrojov údajov balíka Office a plochých súborov.

2. Office SharePoint Server 2007 obsahuje mnoho súčastí, ktoré umožňujú pracovať s externými údajmi rozmanitými spôsobmi.

3. Na prístup k týmto externým údajom môžete použiť počítačový program balíka Office alebo prehliadač, napríklad Windows Internet Explorer.

Na začiatok stránky

Zoznamy lokality SharePoint

Lokalita SharePoint zvyčajne obsahuje množstvo predvolených zoznamov vrátane zoznamov prepojení, oznamov, kontaktov, sledovania problémov, prieskumov a úloh, ktoré môžete použiť ako základ podnikového riešenia. V mnohých prípadoch dokážu tieto predvolené zoznamy poskytnúť rýchle a efektívne riešenia aj s minimálnymi úpravami alebo bez nich. Môžete napríklad použiť zoznam Prieskumy s podmieneným vetvením a zlomami strán na hodnotenie spokojnosti zamestnancov a zákazníkov alebo zoznam Sledovanie problémov s tvorbou verzií a ukladaním histórie verzií na hlbšiu analýzu projektov a bežných pracovných úloh pracovných skupín.

Zoznam projektových úloh

Zoznamy sú rozmanité a flexibilné a obsahujú množstvo vstavaných funkcií, ktoré poskytujú skvelý spôsob ukladania, zdieľania a práce so štruktúrovanými a čiastočne štruktúrovanými údajmi. Môžete vykonávať nasledujúce úlohy:

 • Pridávať mnohé typy údajov, napríklad dátumy, obrázky, vzorce a výpočty na základe iných stĺpcov, polí slúžiacich iba na pripojenie (ktoré sú užitočné v aplikáciách zapisovania do denníka a sledovania) a vyhľadávacích polí, v ktorých môžete vybrať hodnotu z iného poľa zoznamu.

 • Vytvárať zobrazenia zoznamu na usporiadanie, zoradenie a filtrovanie údajov rôznymi a špecifickými spôsobmi, meniť metaúdaje, napríklad pridaním a odstránením stĺpcov a úpravou pravidiel overovania, a používať zoznamy jednotne na viacerých lokalitách SharePoint s typmi obsahu, stĺpcami lokality a šablónami.

 • Vytvárať vlastné zoznamy, zobrazovať údaje vo webových častiach a na stránkach webových častí a importovať, exportovať a prepájať zoznamy s údajmi z iných programov, ako sú napríklad programy Excel a Access.

 • Sledovať verzie a podrobnú históriu, požadovať schválenie na úpravu údajov, používať zabezpečenie na úrovni položiek a priečinkov, vracať súbory do projektu a brať si ich k sebe a automaticky dostávať informácie o zmenách prostredníctvom upozornení a informačných kanálov RSS.

 • Usporiadať obsah jedného zoznamu do priečinkov s cieľom pohodlnejšej práce a vyššieho výkonu a vo všeobecnosti zvýšiť výkon rozsiahlych zoznamov prostredníctvom indexovania.

Accessový webový údajový hárok (v minulosti známy ako údajové zobrazenie) poskytuje mriežku údajov na zobrazenie a úpravu údajov mnohých typov zoznamov. Možno zistíte, že accessový webový údajový hárok je praktickejší a výkonnejší než štandardné zobrazenie zoznamu. Obsah zoznamu alebo knižnice dokumentov sa v ňom zobrazuje v riadkoch a stĺpcoch. K dispozícii je možnosť pridávať a upravovať riadky a stĺpce, používať filtre a spôsoby zoradenia, zobrazovať vypočítané a celkové hodnoty a pohodlne upravovať údaje v bunkách mriežky.

Príklad údajového zobrazenia

Poznámka: Accessový webový údajový hárok vyžaduje, aby bol v klientskom počítači nainštalovaný Office Access 2007 a prehliadač, ktorý podporuje ovládacie prvky ActiveX.

Pracovná tabla Accessový webový údajový hárok navyše obsahuje niekoľko ďalších príkazov, ktoré uľahčujú interakciu s Excelom a Accessom.

Príkaz

Akcia

Sledovať tento zoznam v aplikácii Access

Vytvorí v Accesse prepojenú tabuľku s prepojením aj na údajové zobrazenie, ktorú môžete obnoviť a aktualizovať (k dispozícii iba v programe Office Access 2007).

Exportovať do aplikácie Access

Exportuje zobrazenie do tabuľky v databáze.

Vytvoriť správu v aplikácii Access

Vytvorí v Accesse prepojenú tabuľku a vygeneruje zostavu.

Uskutočniť dotaz v zozname pomocou aplikácie Excel

Exportuje údaje do Excelu tak, že ich bude možné v Exceli obnoviť. (Rovnakú akciu vykonáva príkaz Exportovať do programu Excel, ktorý je k dispozícii v ponuke Akcie v štandardnom zobrazení zoznamu.)

Tlačiť v aplikácii Excel

Exportuje údaje do Excelu tak, že ich bude možné v Exceli vytlačiť.

Vytvoriť graf v aplikácii Excel

Exportuje údaje do Excelu tak, že bude možné vytvoriť v Exceli graf pomocou Sprievodcu grafom.

Vytvoriť zostavu kontingenčnej tabuľky programu Excel

Exportuje údaje do Excelu tak, že bude možné v Exceli vytvoriť zostavu kontingenčnej tabuľky.

Na začiatok stránky

Knižnice SharePointu

Knižnica SharePointu je umiestnenie na lokalite SharePoint, kde môžete vytvárať, zhromažďovať, aktualizovať a spravovať dokumenty s členmi tímu a inými zamestnancami. Každá knižnica zobrazí zoznam dokumentov a kľúčových metaúdajov o týchto dokumentoch, vďaka čomu používatelia používajú súbory a spolupracujú, a Každá knižnica poskytuje užitočné funkcie, ako je napríklad kontrola dokumentov a ich zadávanie, vytvorenie hlavných a vedľajších čísel verzií a sledovanie a používanie funkcií s bohatou politikou, auditovaním a pracovným postupom. V knižnici môžete vytvárať a spravovať dokumenty, obrázky, prezentácie, formuláre a iné typy súborov. Nakoniec môžete použiť predvolenú knižnicu zdieľaných dokumentov, prispôsobiť túto knižnicu vašim účelom alebo môžete vytvoriť vlastné ďalšie knižnice.

Knižnica dokumentov

Existujú tri typy knižníc, ktoré umožňujú pracovať so všetkými typmi údajov – knižnice dokumentov, knižnice formulárov a knižnice pripojení údajov.

Knižnice dokumentov     Knižnice dokumentov možno použiť na ukladanie, používanie a spravovanie rozmanitých súborov vrátane dokumentov balíka Office, tabuľkových hárkov, zostáv, formulárov, databáz programu Office Access 2007 a textových súborov.

Knižnice formulárov     V knižniciach formulárov môžete ukladať formuláre programu Office InfoPath 2007 a pracovať s nimi. Knižnice formulárov predstavujú centrálne umiestnenie, v ktorom môžu používatelia vypĺňať a ukladať formuláre založené na rovnakej šablóne. Pomocou InfoPathu napríklad môžete vytvoriť riešenie na sledovanie aktív, v rámci ktorého bude šablóna formulára (.xsn) a XML súbory formulára (.xml) uložené v knižnici formulárov SharePointu.

Knižnice pripojení údajov     Knižnica pripojení údajov je špeciálnou knižnicou, ktorú možno definovať ako dôveryhodné umiestnenie a ktorá umožňuje jednoduché ukladanie, zabezpečenie, zdieľanie a spravovanie súborov ODC a UDC. Správcovia majú možnosť riadiť prístup k týmto pripojeniam, takže ich budú môcť používať iba oprávnení a dôveryhodní používatelia. Excel Services možno nastaviť tak, že bude možné používať iba dôveryhodné pripojenia. Môže sa tiež stať, že správca bude musieť premiestniť databázu z testovacieho servera na produkčný server alebo aktualizovať dotaz, ktorý sa používa na prístup k údajom. Keďže je v knižnici pripojení údajov uložený iba jeden súbor ODC, spravovanie týchto informácií o pripojení je oveľa jednoduchšie a prístup používateľa k údajom je pohodlnejší, pretože všetky zošity používajú rovnaký súbor pripojenia a operácia obnovenia (v klientskom aj v serverovom počítači) získava aktuálne zmeny tohto súboru pripojenia. Office SharePoint Server 2007 a klientsky počítač používateľa možno dokonca nastaviť tak, aby sa automaticky zisťovali zmeny súboru pripojenia a používala sa jeho najaktuálnejšia verzia. Jednoducho povedané, knižnice pripojení údajov výrazne zjednodušujú údržbu a správu pripojení údajov.

Na začiatok stránky

Webové časti a stránky webových častí

Webová časť predstavuje štandardnú jednotku informácií, ktorá tvorí základný preddefinovaný blok stránky webových častí. Webové časti môžete pridať do zón webových častí na stránke webových častí a potom jednotlivé webové časti prispôsobiť, čím vytvoríte jedinečnú stránku pre používateľov lokality. Stránka webových častí je špeciálny typ webovej stránky, na ktorej možno pomocou webových častí zlučovať údaje, napríklad zoznamy alebo grafy, a webový obsah, napríklad text alebo obrázky, do dynamického informačného zobrazenia, ktoré je vytvorené pre bežnú úlohu alebo špeciálnu činnosť.

Stránku webových častí môžete použiť na prezentovanie rôznych štruktúrovaných a neštruktúrovaných informácií organizovaným, užitočným a pohodlným spôsobom. Stránky webových častí často obsahujú viacero webových častí, ktoré sú pripojené tak, aby ste mohli dynamicky zobraziť údaje a obsah tak, aby sa zobrazili požadované výsledky.

Môžete napríklad vytvoriť stránku webových častí s názvom objednávky zákazníkov, ktoré používate na zobrazenie dôležitých informácií. Dostanete hovor od zákazníka, ktorý má otázku týkajúcu sa objednávky, si nepamätá identifikačné číslo objednávky, ale zapamätá si dátum, kedy bola objednávka umiestnená. Pomocou stránky webových častí môžete vykonať nasledujúce kroky.

Stránka webovej časti Objednávky odberateľov s niekoľkými webovými časťami

1. Vyhľadajte objednávku na základe jej čísla alebo dátumu podania (ako v tomto prípade).

2. Zobrazte všetky objednávky podľa dátumu.

3. Vyberte správnu objednávku na základe názvu odberateľa a vyhľadajte podrobnosti o objednávke a odberateľovi.

4. Vyberte v objednávke riadok s položkou (v tomto prípade je to lampa) a zobrazte obrázok produktu, aby ste mohli odberateľovi odpovedať na otázku.

5. Vyhľadajte najnovšie informácie, ktoré sa týkajú danej odberateľovej objednávky.

Stránky webových častí vám poskytujú tieto možnosti:

 • Zlúčenie údajov z rôznych zdrojov a vytvorenie zostavy.

 • Analýza a agregácia údajov (napríklad súčty, celkové počty alebo výpočty).

 • Zhrnutie dôležitých informácií o kľúčových ukazovateľoch výkonu, ktoré chcete zobraziť na začiatku každého dňa.

 • Stanovenie priorít a zvýraznenie údajov o projektoch a zákazníkoch na tabuli na uľahčenie efektívneho rozhodovania.

 • Zobrazenie aktuálneho pracovného plánu a informácií o schôdzach na rýchle plánovanie dňa.

 • Získanie rýchleho prístupu k najnovším obchodným informáciám, predpovedi počasia pre svoju oblasť a obľúbeným webovým lokalitám počas prehľadávania webových lokalít.

Nasleduje zoznam kľúčových webových častí s možnosťou pripojenia, ktoré zobrazujú štruktúrované a čiastočne štruktúrované údaje.

Webová časť

Popis

Zobrazenie zoznamu

Zobrazuje údaje zoznamu a metaúdaje knižnice

Formulár

Zobrazuje údaje pomocou ovládacích prvkov formulára HTML

Obrázok

Zobrazuje obrázky

Excel Web Access

Zobrazuje excelové zošity

Zobrazovač zostáv

Zobrazuje zostavy vytvorené pomocou služby SQL Server Report Services

Zobrazenie údajov

Zobrazuje a upravuje údaje z rozmanitých zdrojov

Kľúčový ukazovateľ výkonu (KPI)

Zobrazuje údaje kľúčových ukazovateľov výkonu a symboly zo zoznamu kľúčových ukazovateľov výkonu

Podrobnosti kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI)

Zobrazuje údaje kľúčových ukazovateľov výkonu jednej položky a symboly zo zoznamu kľúčových ukazovateľov výkonu

Položka pracovných údajov

Zobrazuje podrobnosti jednej položky pracovných údajov

Zoznam pracovných údajov

Zobrazuje súhrn pracovných údajov v zozname

Akcie s pracovnými údajmi

Pripája webové časti na konfiguráciu akcií podnikových aplikácií

Zoznam súvisiaci s pracovnými údajmi

Pripája webové časti na zobrazenie súvisiacich podnikových položiek

Zostavovač položiek pracovných údajov

Vytvára položku pracovných údajov z parametrov v reťazci dotazu na použitie na stránkach profilu s pracovnými údajmi

Filtrovanie

Filtruje rôznymi spôsobmi údaje webových častí

Ďalšie informácie

Práca s webovými časťami Filter

Na začiatok stránky

Katalóg pracovných údajov

Katalóg pracovných údajov je súčasť, ktorá poskytuje vstavanú podporu zobrazovania údajov z podnikových databáz, ako je napríklad SAP, Siebel a SQL Server. Tieto podnikové systémy zvyčajne slúžia na správu dôležitých podnikových informácií a procesov, napríklad údajov o zákazníkoch, inventára, fakturácie a životných cyklov produktov. Tieto systémy často vyžadujú rozsiahle školenie, ich používanie je náročné a prístup k nim má iba vybratá skupina používateľov. Katalóg pracovných údajov sprístupňuje tieto podnikové údaje viacerým používateľom, ktorí potrebujú prístup k údajom a potrebujú s nimi pracovať inými a flexibilnejšími spôsobmi. Formulár objednávky z InfoPathu napríklad môže slúžiť na zobrazenie údajov zákazníkov z jedného systému, podrobností produktov z druhého systému a finančných podrobností z tretieho systému.

Nasleduje súhrn rol a úloh pri práci s katalógom pracovných údajov.

Rola

Úloha

Podnikový analytik

Definuje funkcie a vytvára preddefinované riešenia

Autor metaúdajov

Vytvára a testuje metaúdaje

Správca

Importuje definíciu aplikácie a konfiguruje prístup k údajom

Člen lokality

Začleňuje pracovné údaje do webových častí, stránok a zoznamov

Vývojár

Vytvára prispôsobené riešenia stránok webových častí

Návštevník lokality

Používa pracovné údaje

Zobrazenie pracovných údajov vo webovej časti Zoznam pracovných údajov

Po extrahovaní pracovných údajov zo zdroja údajov môžete použiť štyri funkcie katalógu pracovných údajov:

 • Pracovné údaje v zoznamoch    K dispozícii je možnosť začleniť pracovné údaje do ľubovoľného existujúceho zoznamu alebo knižnice dokumentov SharePointu, a to pridaním stĺpca pracovných údajov ako typu poľa. Medzi bežné scenáre patrí priradenie dokumentov k záznamom zákazníka, napríklad ponukám, zmluvám a prezentáciám, ďalej doplnenie údajov vlastnými stĺpcami, napríklad komentárom, ale tiež výber údajov v zozname, napríklad v zozname PSČ.

 • Akcie s pracovnými údajmi    Akcie s pracovnými údajmi predstavujú prepojenia, ktoré sa zobrazujú vedľa pracovných objektov. Tieto prepojenia možno napríklad použiť na otváranie webových stránok, zobrazenie používateľských rozhraní podnikových aplikácií či otváranie infopathových formulárov. Akcie s pracovnými údajmi sa zobrazujú ako prepojenia aj v zoznamoch a výsledkoch hľadania SharePointu. Pomocou týchto prepojení môžete jednoducho aktualizovať položku alebo zobraziť súvisiace údaje.

 • Webové časti pracovných údajov    Office SharePoint Server 2007 obsahuje niekoľko webových častí pracovných údajov, ktoré umožňujú zobrazenie ľubovoľnej entity z katalógu pracovných údajov. Pomocou webových častí pracovných údajov môžete prispôsobiť zobrazenie pracovných údajov na svojej lokalite. Tieto webové časti navyše môžete prepojiť, takže pri vykonaní akcie v jednej webovej časti sa zmení obsah v inej webovej časti.

 • Pracovné údaje v používateľských profiloch    S cieľom rozšíriť informácie o používateľoch na serveri Office SharePoint Server 2007 sa pri registrácii aplikácie v katalógu pracovných údajov automaticky vytvoria profily pracovných údajov.

Ďalšie informácie

Zobrazenie pracovných údajov na lokalite SharePoint

Katalóg pracovných údajov

Na začiatok stránky

Zoznamy kľúčových ukazovateľov výkonu

Štvrťročný kľúčový ukazovateľ výkonu predaja Integrovaný zoznam výrazne zjednodušuje začlenenie kľúčových ukazovateľov výkonu do podnikových riešení. Zoznam kľúčových ukazovateľov výkonu možno použiť štyrmi spôsobmi, pričom každý z nich sa týka vlastného zdroja hodnôt kľúčových ukazovateľov výkonu a spôsobu začlenenia týchto hodnôt na lokalitu SharePoint:

 • Údaje v zoznamoch SharePointu    Ak zoznamy SharePointu obsahujú počítateľné položky, položky, ktoré sú súčasťou pracovného postupu, alebo položky obsahujúce dátumy, môžete pomocou kľúčového ukazovateľa výkonu sledovať, ako dlho sú problémy alebo úlohy otvorené, koľko ich je otvorených a aký je percentuálny podiel dokončenia úlohy. Okrem toho môžete sledovať celkové hodnoty, napríklad obdobie, počas ktorého je otvorený problém, alebo celkový počet predajov v oblasti.

 • Údaje v excelových zošitoch     K dispozícii je možnosť nastaviť kľúčový ukazovateľ výkonu v excelovom zošite v knižnici dokumentov a prepojiť ho so serverom Office SharePoint Server 2007. Keď sa zmenia údaje v zošite, kľúčový ukazovateľ výkonu sa automaticky aktualizuje. Vďaka webovej časti Office Excel Web Access navyše máte možnosť zobraziť zošit na rovnakej webovej stránke.

 • Údaje zo služby Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services    Office SharePoint Server 2007 dokáže používať kľúčové ukazovatele výkonu zo služby Analysis Services, ktorá je súčasťou Microsoft SQL Servera 2005. Správca systému alebo databázový analytik zvyčajne nastaví tieto kľúčové ukazovatele výkonu a zaregistruje pripojenie údajov na serveri Office SharePoint Server 2007. Vďaka tomu bude mať každý používateľ s príslušnými povoleniami prístup k databáze a bude môcť vytvoriť pripojenie ku kľúčovým ukazovateľom výkonu služby Analysis Services.

 • Manuálne zadané informácie    V situáciách, v ktorých nie je nastavený žiadny formálny systém alebo chcete sledovať jednorazový projekt, môžete kritériá zadať manuálne. Zoznam kľúčových ukazovateľov výkonu je užitočný na zobrazenie informácií, ktoré sa sprístupňujú e-mailom alebo prostredníctvom iného systému.

Pracovné postupy

Vývojový diagram pracovného postupu schválenia Mnoho dôležitých procesov v každej organizácii závisí predovšetkým od ľudí. Automatizácia interakcií medzi osobami, ktoré sa procesu zúčastňujú, môže zvýšiť jeho efektivitu. Tieto procesy sa niekedy nazývajú ľudské pracovné postupy. V rámci servera Office SharePoint Server 2007 môžete použiť preddefinované pracovné postupy, zatiaľ čo Office SharePoint Designer 2007 umožňuje vytvárať nové riešenia pracovných postupov na základe položiek zoznamu a knižnice. Návrhár pracovného postupu založený na pravidlách, ktorý je súčasťou programu Office SharePoint Designer 2007, uľahčuje výstavbu pracovných postupov s podmieneným vetvením a viacerými krokmi.

Pracovné postupy, ktoré sú súčasťou servera Office SharePoint Server 2007, poskytujú dôkladnú integráciu s programami, ktoré obsahuje Office, verzia 2007. Na informovanie používateľov o úlohách a stave môžete použiť Office Outlook 2007. Pomocou programu Office Access 2007 môžete upraviť pracovný postup priradený k prepojenému zoznamu a vytvoriť zostavy pracovného postupu na lepšie vyhodnotenie stavu projektu a hodnotenie obchodných procesov. Pracovné postupy môžu využívať prispôsobené formuláre vytvorené pomocou programu Office InfoPath 2007 na interakciu s používateľmi prostredníctvom iných programov balíka Office, napríklad programu Office Word 2007.

Ďalšie informácie

Návrh formulára s ohľadom na stav pracovného postupu

Ukážka: Zjednodušenie obchodných procesov pomocou formulárov a pracovných postupov

Na začiatok stránky

SQL Server Reporting Services

SQL Server Reporting Services je komplexná služba na spravovanie a distribúciu zostáv v celom podniku, ktorej súčasťou je navrhovanie, zostavovanie, poskytovanie, zabezpečenie a zobrazovanie zostáv v rôznych formátoch. Balík SQL Server 2005 Service Pack 2 umožňuje používanie služieb vytvárania zostáv v režime integrácie SharePointu, takže budete môcť vykonávať tieto akcie:

 • Používať knižnice SharePointu na ukladanie zostáv, zdrojov údajov a modelov zostáv. Uloženie zostáv v knižniciach dokumentov znamená, že zostava zároveň bude môcť využívať štandardné funkcie servera Office SharePoint Server 2007, ako je napríklad pracovný postup, tvorba verzií a zabezpečenie. Zostavy tiež možno pridať do centra zostáv.

 • Synchronizovať zostavy a všetky priradené zdroje informácií uložené na serveri Office SharePoint Server 2007 s rovnakými zostavami, ktoré sú uložené a vykonávajú sa na serveri zostáv.

 • Používať jednotné používateľské rozhranie na správu a zobrazenie zostáv. Praktický panel s nástrojmi vo webovej časti Zobrazovač zostáv umožňuje zobraziť a upraviť vlastnosti, spravovať povolenia a predplatné, vykonávať úpravy v nástroji Report Builder, konfigurovať zdroje údajov, parametre, snímky a časové limity, zobraziť históriu zostáv a verzií a publikovať hlavné verzie.

Vzorová zostava

Webovú časť Zobrazovač zostáv môžete použiť na zobrazenie, navigáciu, tlač a export zostáv na serveri zostáv. Webová časť Zobrazovač zostáv je priradená k súborom definície zostavy (. RDL), ktoré sú spracované serverom zostáv. Vlastnosti vo webovej časti môžete nastaviť tak, aby ste mohli ovládať vzhľad panela s nástrojmi a zobraziť oblasti, a prepojiť webovú časť s konkrétnou správou. Zostavy v knižnici zostáv sa vykreslia pomocou webovej časti Zobrazovač zostáv. Ak chcete zobraziť zostavy pomocou webovej časti Zobrazovač zostáv a môžete sa pripojiť k webovým častiam filtra na obmedzenie údajov zobrazených v zostavách, môžete tiež upraviť všetky stránky webových častí.

Integrácia služby Reporting Services so SharePoint Serverom vyžaduje inštaláciu týchto súčastí: SQL Server 2005 Reporting Services (je hostiteľom zostáv Reporting Services a komunikuje so SharePoint Serverom pomocou rozhrania webových služieb), SQL Server 2005 Service Pack 2 (umožňuje integráciu SharePoint Servera a služby Reporting Services na serveri zostáv) a doplnok Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services pre technológie Microsoft SharePoint, ktorého súčasťou je webová časť Zobrazovač zostáv a nové používateľské rozhranie na správu zostáv.

Na začiatok stránky

Centrum zostáv

Centrum zostáv je šablóna lokality, ktorá obsahuje preddefinovanú kolekciu knižníc zostáv, knižníc pripojení údajov, zoznamov SharePointu, webových častí vrátane webových častí Filter a kľúčových ukazovateľov výkonu, ktoré môžete prispôsobiť a vylepšiť podľa svojich potrieb. Centrum zostáv si môžete predstaviť ako centrum, ktoré predstavuje spoločné, jednoduché a zabezpečené umiestnenie a prostredie vytvárania zostáv, v ktorom môžu používatelia prechádzať, vyhľadávať a načítavať aktuálne zostavy – na dotazovanie ad hoc aj pravidelné plánované snímky. Ak použijete centrum zostáv, nebudete sa pri poskytovaní zostáv musieť spoliehať na e-mailové prílohy a vyhnete sa preťaženiu siete. V centre zostáv je možné uložiť rôzne zostavy vrátane tabuľkových hárkov, accessových snímok, zostáv služby SQL Report Services a PDF súborov.

Centrum zostáv predaja

Ďalšie informácie

Úvod k centru zostáv

Práca s lokalitou Centrum zostáv

Na začiatok stránky

Používanie údajov z programov systému produktov Office v rámci servera Office SharePoint Server 2007

Na vytvorenie podnikového riešenia, ktoré využíva všetky typy údajov, vám samozrejme stačí použiť Office SharePoint Server 2007. Keďže však Office, verzia 2007 obsahuje mnoho užitočných bodov integrácie so serverom Office SharePoint Server 2007, ktoré uľahčujú prácu so štruktúrovanými a čiastočne štruktúrovanými údajmi, môžete vytvoriť podnikové riešenie s dôkladnejším návrhom, ktoré bude oveľa efektívnejšie. V rukách šikovného informačného pracovníka (váš dodávateľ) nasledujúce programy, ktoré obsahuje Office, verzia 2007, fungujú ako architekti dôkladne navrhnutého a vyhovujúceho podnikového riešenia.

Program

Účel

Typ údajov

Excel (spolu s technológiou Excel Services)

Analýza a vizualizácia číselných a iných údajov vo formáte tabuľkového hárka, vytváranie grafov s profesionálnym vzhľadom a práca s hierarchickými údajmi pomocou zostáv kontingenčnej tabuľky.

Štruktúrované

InfoPath

Zhromažďovanie a spracovanie údajov založených na jazyku XML.

Štruktúrované a čiastočne štruktúrované

Access

Zlučovanie, zadávanie, ukladanie a spravovanie údajov v databáze a vytváranie zostáv.

Štruktúrované a čiastočne štruktúrované

SharePoint Designer

Prispôsobenie webových stránok a lokalít SharePoint založených na údajoch a vytváranie zobrazení údajov.

Štruktúrované, čiastočne štruktúrované a neštruktúrované

Word

Rýchle a efektívne vytváranie profesionálnych dokumentov.

Neštruktúrované

Visio

Vizualizácia a sprostredkovanie komplexných informácií, systémov a procesov.

Neštruktúrované

Outlook

Komunikácia prostredníctvom e-mailu a spravovanie kontaktov, plánov a úloh.

Neštruktúrované

Publisher

Vytváranie publikácií a marketingových materiálov s profesionálnym vzhľadom.

Neštruktúrované

PowerPoint

Vytváranie dynamických prezentácií, ktoré využívajú animáciu, grafiku a multimédiá.

Neštruktúrované

Na začiatok stránky

Excel a Excel Services

Pomocou Excelu a služby Excel Services môžete:

 • Spúšťať výpočty a štatistické porovnania údajov.

 • Vytvárať a používať zostavy kontingenčnej tabuľky na zobrazenie hierarchických údajov v kompaktnom a flexibilnom rozložení.

 • Vizuálne zvýrazniť údaje prostredníctvom grafov s profesionálnym vzhľadom, ikon podmieneného formátovania, údajových pruhov a farebných stupníc.

 • Vykonávať s údajmi sofistikované operácie analýzy hypotéz, ako je napríklad štatistická, inžinierska a regresná analýza.

Excel poskytuje tieto body integrácie so serverom Office SharePoint Server 2007 zamerané na údaje:

Body integrácie zamerané na údaje v Exceli

1. Vykonanie jednorazového importu údajov excelového hárka do zoznamu SharePointu alebo exportu údajov excelového hárka do zoznamu SharePointu s cieľom vytvoriť trvalé jednosmerné pripojenie údajov.

2. Obnovenie údajov v excelovom hárku zo zoznamu SharePointu pomocou trvalého jednosmerného pripojenia údajov.

3. Publikovanie excelových zošitov v službe Excel Services a zobrazenie údajov a interakcia s nimi pomocou webovej časti Office Excel Web Access na stránke webových častí.

4. Import údajov do excelového zošita zo serverov OLAP, SQL Servera, accessových databáz a plochých súborov.

Import excelových údajov do zoznamu SharePointu

Ak chcete načítať existujúce údaje do zoznamu SharePointu, môžete ich importovať z excelového hárka, rozsahu buniek, pomenovaného rozsahu alebo excelovej tabuľky do zoznamu SharePointu pomocou príkazu Importovať v ponuke Akcie zoznamu SharePointu.

Export údajov zoznamu SharePointu do excelovej tabuľky

Údaje zoznamu lokality SharePoint môžete exportovať do excelovej tabuľky, čím vytvoríte jednosmerné pripojenie údajov medzi Excelom a zoznamom SharePointu. Keď aktualizujete údaje zo zoznamu SharePointu a obnovíte údaje v Exceli, Excel nahradí excelové údaje najnovšími údajmi zoznamu SharePointu a prepíše všetky zmeny, ktoré ste vykonali v týchto údajoch. Keďže pripojenie údajov je len jednosmerné, zmeny vykonané v Exceli sa neprejavia v zozname na lokalite SharePoint.

Poznámka: Údaje nie je možné synchronizovať medzi zošitom programu Office Excel 2007 a zoznamom SharePointu. Táto funkcia bola k dispozícii v Microsoft Exceli 2003 a je naďalej k dispozícii v prípade, že použijete zošit Excelu 2003 alebo Visual Basic for Applications (VBA). V súčasnosti je však preferovaným programom na synchronizáciu údajov medzi programom balíka Office a zoznamom SharePointu Office Access 2007 prostredníctvom dvojsmerného pripojenia.

Export excelovej tabuľky do zoznamu SharePointu

Pri exporte údajov tabuľky z Excelu do zoznamu SharePointu pomocou sprievodcu exportom tabuľky do zoznamu SharePointu využívate ďalší spôsob vytvorenia jednosmerného pripojenia údajov medzi Excelom a zoznamom SharePointu.

Ak nechcete, aby sa údaje tabuľky v excelovom hárku aktualizovali zmenami vykonanými v zozname SharePointu, môžete ich tiež exportovať bez pripojenia k zoznamu SharePointu.

Publikovanie v službe Excel Services

K dispozícii je možnosť publikovať zošit na serveri Office SharePoint Server 2007, aby mali iní používatelia prístup k niektorým alebo všetkým jeho údajom pomocou webovej časti Office Excel Web Access. Pri publikovaní zošita v službe Excel Services sa na serveri publikuje celý zošit, môžete však definovať časti zošita (napríklad jednotlivé hárky, pomenované rozsahy alebo grafy), ktoré má Excel Services zobraziť vo webovej časti Office Excel Web Access. Ak zobrazíte iba určité časti zošita a použijete povolenia servera Office SharePoint Server 2007 na ochranu zošita pred neoprávneným prístupom, môžete zachovať dôvernosť údajov v zošite a zároveň umožniť oprávneným používateľom obnoviť a prepočítať údaje, ktoré sa dajú zobraziť, a pracovať s nimi. Ak pred publikovaním zošita nastavíte parametre pomenovaných buniek v ňom, používatelia tiež budú môcť tieto bunky upraviť a definovať hodnoty.

Ostatní používatelia budú môcť zobraziť a analyzovať údaje hárka, ktoré sú k dispozícii. Na prácu s údajmi môžu použiť niektoré funkcie Excelu, ako je napríklad zoradenie a filtrovanie údajov či funkcie prechodu na detaily kontingenčnej tabuľky. Ak nastavíte parametre pomenovaných buniek v zošite, používatelia tiež budú môcť tieto bunky upraviť a definovať hodnoty.

Použitie služby Excel Web Access na zdieľanie pracovných zošitov programu Excel 1. V hornej časti sa nachádza názov a panel s nástrojmi, ktorý obsahuje niekoľko ponúk, príkazov a rozbaľovací zoznam.

2. V hlavnom okne sa zobrazuje jeden alebo viac hárkov v zobrazení hárka, pomenovaná položka (napríklad graf alebo excelová tabuľka) v zobrazení pomenovaných položiek a voliteľne oblasť prehľadu.

3. Pracovná tabla Parametre obsahuje označenia parametrov, textové polia na zadávanie údajov a voliteľne popisy, ktoré poskytujú ďalšie informácie o jednotlivých parametroch.

4. V dolnej časti sa zobrazujú hlásenia o obnovení údajov.

Poznámka: Excel Services niektoré funkcie Excelu nepodporuje.

Ďalšie informácie

Vytvorenie zoznamu, ktorý je založený na tabuľkovom hárku

Export excelovej tabuľky do zoznamu SharePointu

Plánovanie pripojení externých údajov pre služby Excel Services

Na začiatok stránky

InfoPath

Pomocou InfoPathu môžete:

 • Pravidelne zhromažďovať pracovné údaje vrátane vyúčtovania výdavkov, časových výkazov, prieskumov a poistných formulárov.

 • Navrhovať jednoduché aj sofistikované elektronické formuláre prostredníctvom štandardných ovládacích prvkov, ako sú textové polia a stĺpcové zoznamy, a flexibilných ovládacích prvkov, napríklad opakujúcich sa tabuliek, skupín volieb, voliteľných sekcií a viacerých zobrazení.

 • Zabezpečiť jednotnosť a presnosť údajov.

 • Vytvoriť zostavu zlúčením viacerých formulárov do jedného.

InfoPath poskytuje tieto body integrácie so serverom Office SharePoint Server 2007 zamerané na údaje:

Body integrácie zamerané na údaje v programe InfoPath

1. Publikovanie šablón formulára v knižniciach formulárov ako šablón alebo typov obsahu.

2. Čítanie a zápis XML súborov formulára uložených v knižniciach formulárov.

3. Používanie XML súborov formulára, čítanie údajov v zoznamoch a excelových hárkoch, ako aj čítanie a zápis údajov v databázach SQL Servera a accessových databázach.

4. Povolenie úprav údajov v zobrazení zoznamu na základe vlastností formulára.

5. Zobrazenie infopathových formulárov v prehliadači pomocou šablón formulára kompatibilných s prehliadačom.

Odoslanie údajov na lokalitu SharePoint a naplnenie ovládacích prvkov formulára údajmi SharePointu

Ak chcete používateľom umožniť odosielanie formulárov založených na šablóne formulára do knižnice dokumentov, môžete do šablóny formulára pridať sekundárne pripojenie údajov, ktorým sa údaje odošlú. Po pridaní pripojenia na odoslanie údajov môžete šablónu formulára nakonfigurovať tak, aby používatelia mohli do knižnice dokumentov odosielať svoje vlastné údaje formulára.

Publikovanie šablóny formulára v knižnici formulárov

Šablónu formulára môžete publikovať na serveri Office SharePoint Server 2007 a ukladať formuláre programu Office InfoPath 2007 v knižnici formulárov, kde s nimi budete môcť pracovať. Knižnica formulárov predstavuje centrálne umiestnenie, v ktorom môžu používatelia vypĺňať a ukladať formuláre založené na rovnakej šablóne. Pomocou InfoPathu napríklad môžete vytvoriť riešenie na sledovanie aktív, v rámci ktorého bude šablóna formulára (.xsn) a XML súbory formulára (.xml) uložené v knižnici formulárov.

Vytváranie a používanie prehliadačom podporovaných formulárov

Pri navrhovaní šablóny formulára programu Office InfoPath 2007 máte možnosť vytvoriť šablónu formulára, ktorú možno otvoriť a vyplniť vo webovom prehliadači. Tento typ šablóny formulára sa nazýva šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom. Po dokončení navrhovania šablóny formulára kompatibilnej s prehliadačom môžete pomocou sprievodcu publikovaním šablónu publikovať na serveri, na ktorom je spustená služba InfoPath Forms Services.

Publikovanie šablóny formulára ako typu obsahu lokality

Publikovaním šablóny formulára ako typu obsahu lokality umožníte používateľom priradiť viaceré šablóny formulára k jednej knižnici dokumentov alebo priradiť šablónu formulára k viacerým knižniciam v rámci kolekcie lokalít. Kolekcia lokalít predstavuje množinu webových lokalít na virtuálnom serveri, ktoré majú rovnakého vlastníka a zdieľajú nastavenie spravovania. Každá kolekcia lokalít obsahuje webovú lokalitu najvyššej úrovne a môže obsahovať jednu alebo viac webových podlokalít. Na každom virtuálnom serveri sa môže nachádzať viac kolekcií lokalít. Typ obsahu lokality použite v prípade, že chcete vo veľkej miere opakovane používať informácie alebo chcete zapnúť zhromažďovanie údajov z mnohých formulárov na jednom mieste.

Povolenie úpravy polí používateľom pomocou zobrazenia zoznamu

Ak chcete používateľom povoliť pridávanie alebo úpravu údajov poľa, môžete použiť zobrazenie zoznamu alebo upraviť vlastnosti formulára v knižnici formulárov. Používatelia tak budú môcť pomocou zoznamu SharePointu pridávať alebo aktualizovať údaje jedného alebo viacerých formulárov bez toho, aby formuláre otvorili.

Na začiatok stránky

Access

Pomocou Accessu môžete:

 • Zdieľať údaje v relačnej databáze.

 • Efektívne spravovať aktualizácie pomocou funkcií zamknutia záznamov a riešenia konfliktov.

 • Pracovať s mnohými tabuľkami.

 • Vytvárať komplexné dotazy na spájanie tabuliek.

 • Vytvárať formuláre a zostavy.

Access poskytuje tieto body integrácie so serverom Office SharePoint Server 2007 zamerané na údaje:

Body integrácie zamerané na údaje v Accesse

1. Vykonanie jednorazového importu alebo exportu údajov medzi accessovými zobrazeniami a zoznamom SharePointu.

2. Prepojenie údajov medzi accessovými tabuľkami a zoznamom SharePointu vytvorením trvalého dvojsmerného pripojenia (aktualizované údaje zoznamu možno zobraziť v accessovej tabuľke, zatiaľ čo aktualizované údaje accessovej tabuľky možno zobraziť v zozname).

3. Nastavenie údajov zoznamu na režim offline, aktualizácia v Accesse, opätovné sprístupnenie online, synchronizácia aktualizácií a riešenie konfliktov.

4. Zobrazenie a úprava údajov zoznamu v accessovom údajovom zobrazení, zobrazení formulára a zobrazení zostavy.

5. Publikovanie accessových databáz na serveri Office SharePoint Server 2007.

Nové funkcie integrácie zoznamu SharePointu v programe Office Access 2007

Vďaka týmto novým funkciám v programe Office Access 2007 je integrácia servera Office SharePoint Server 2007 jednoduchšia a flexibilnejšia:

 • Vylepšené priradenie typov sharepointových údajov     Vďaka novej podpore viachodnotových polí a príloh Office Access 2007 odteraz podporuje viac typov údajov, ktoré sú k dispozícii na lokalitách SharePoint, takže navrhovanie a zostavovanie zdieľaných aplikácií je oveľa jednoduchšie.

 • Sledovanie histórie polí poznámok     Polia poznámok sú užitočné na ukladanie veľkého množstva informácií. K dispozícii je možnosť nastaviť vlastnosť, ktorá umožní programu Office Access 2007 zachovať históriu všetkých zmien poľa poznámky. Históriu týchto zmien potom budete môcť zobraziť. Táto funkcia tiež podporuje funkciu tvorby verzií na lokalitách SharePoint, takže Office Access 2007 môžete použiť aj na zobrazenie zmien vykonaných v zozname SharePointu.

 • Vyhľadávacie tabuľky    Keď vytvoríte prepojenie so zoznamom SharePointu, Office Access 2007 automaticky vytvorí prepojené tabuľky pre všetky vyhľadávacie zoznamy (ak už vyhľadávacie zoznamy nie sú prepojené s databázou). Ak vyhľadávacie zoznamy obsahujú stĺpce, ktoré vyhľadávajú v iných zoznamoch, tieto zoznamy sa takisto zahrnú do operácie prepojenia, čo znamená, že vyhľadávací zoznam každej prepojenej tabuľky bude mať v databáze príslušnú prepojenú tabuľku. Access takisto vytvorí vzťahy medzi týmito prepojenými tabuľkami.

Import a export údajov do zoznamu SharePointu

Zoznam SharePointu môžete preniesť do programu Office Access 2007 tak, že ho importujete. Pri importe zoznamu SharePointu sa vytvorí jeho kópia v databáze programu Office Access 2007.

Pri exporte údajov Office Access 2007 vytvorí kópiu vybratej tabuľky alebo databázového objektu dotazu a uloží ju ako zoznam. Možno napríklad chcete priebežne zdieľať údaje medzi programom Office Access 2007 a lokalitou SharePoint, údaje sú však v súčasnosti uložené v Accesse. Pomocou dotazov v databáze programu Office Access 2007 môžete vytvoriť denné alebo týždenné správy o stave a potom v pravidelných intervaloch uverejňovať výsledky na niektorej z lokalít SharePoint.

Prepojenie so zoznamom SharePoint

Prepojenie vám umožní pripojiť sa k údajom v zozname bez importovania týchto informácií, aby ste mohli vytvoriť obojsmerné pripojenie na zobrazenie a úpravu najnovších údajov v zozname aj v databáze programu Office Access 2007. Keď vytvoríte prepojenie so zoznamom SharePointu, Office Access 2007 vytvorí prepojenú tabuľku, ktorá odráža štruktúru a obsah zdrojového zoznamu. Na rozdiel od importu spája prepojenie vytvorenie prepojenia iba so zoznamom, nie s konkrétnymi zobrazeniami zoznamu. Ak však chcete vykonať štrukturálne zmeny, ako je napríklad odstránenie alebo zmena stĺpca, musíte otvoriť zoznam na lokalite SharePoint. Pri práci v programe Office Access 2007 nie je možné pridávať, odstraňovať ani upravovať polia v prepojenej tabuľke.

Nastavenie prepojených zoznamov SharePointu offline pomocou programu Office Access 2007

Ak si potrebujete vziať výsledky svojej práce domov alebo na cesty, môžete pomocou programu Office Access 2007 jediným kliknutím nastaviť svoje prepojené zoznamy SharePointu na režim offline. S údajmi môžete pracovať v programe Office Access 2007 a potom zmeny synchronizovať alebo sa neskôr znova pripojiť k lokalite SharePoint. Môže sa napríklad stať, že potrebujete poskytnúť klientovi katalóg súčiastok v čase, keď ste na cestách. Ak ste svoje zoznamy SharePointu prepojili s tabuľkami programu Office Access 2007, môžete údaje nastaviť na režim offline a neskôr ich znova sprístupniť online. Konflikty, ktoré vzniknú (napríklad v prípade, že niekto iný aktualizuje rovnaký záznam na serveri alebo takisto pri práci offline) môžete vyriešiť pri synchronizácii.

Otvorenie formulárov a zostáv programu Office Access 2007 na lokalite SharePoint

Zoznamy v rozmanitých zobrazeniach programu Office Access 2007 môžete otvoriť na lokalite SharePoint. Formuláre, zostavy a údajové hárky programu Office Access 2007 sa môžu na lokalite SharePoint zobrazovať spolu s inými zobrazeniami. Pri výbere zobrazenia sa spustí Office Access 2007 a otvorí sa požadovaný formulár, zostava alebo údajový hárok. Vďaka tomu môžete na lokalite SharePoint jednoducho spustiť rozmanitú zostavu bez toho, aby ste museli najskôr spustiť Office Access 2007 či prejsť na správny objekt.

Poznámka: Na vytvorenie, použitie alebo úpravu zobrazenia programu Office Access 2007 na lokalite SharePoint sa vyžaduje, aby mal používateľ v počítači nainštalovaný Office Access 2007.

Publikovanie databázy programu Office Access 2007 na lokalite SharePoint

Databázu programu Office Access 2007 môžete publikovať (presunúť či rozšíriť) na server Office SharePoint Server 2007. Pri publikovaní databázy z programu Office Access 2007 na lokalite SharePoint sa na lokalite SharePoint vytvoria zoznamy prepojené ako tabuľky v databáze. Pri premiestnení databázy Office Access 2007 vytvorí novú klientsku aplikáciu, ktorá bude obsahovať všetky staré formuláre a zostavy, ako aj nové prepojené tabuľky, ktoré sa práve exportovali. Sprievodca premiestnením na lokalitu SharePoint vám pomôže pri premiestnení údajov zo všetkých tabuliek súčasne. Databázu programu Office Access 2007 možno potom voliteľne načítať do sharepointovej knižnice dokumentov.

Môžete napríklad použiť accessovú šablónu sledovania, ktorá pracuje priamo so šablónou sledovania problémov na lokalite SharePoint, a sledovať údaje, problémy a pracovné postupy v organizácii. Keď používatelia pracujú s týmito zoznamami na lokalite SharePoint, dotazy a zostavy programu Office Access 2007 môžu otvoriť pomocou ponuky Zobraziť v rámci zoznamov SharePointu. Ak chcete zobraziť a vytlačiť accessovú zostavu problémov na mesačnú schôdzu, môžete to urobiť priamo v zozname SharePointu.

Po vytvorení zoznamov SharePointu môžu používatelia s týmito zoznamami pracovať na lokalite SharePoint alebo v prepojených tabuľkách v programe Office Access 2007 a zároveň používať funkcie lokality SharePoint na spravovanie údajov a aktualizáciu zmien. Ako správca máte možnosť spravovať povolenia na prístup k údajom a ich verziám, takže môžete zistiť, kto údaje zmenil, alebo obnoviť predchádzajúce údaje.

Na začiatok stránky

SharePoint Designer

Pomocou programu Office SharePoint Designer 2007 môžete:

 • Vytvárať a prispôsobovať webové lokality.

 • Navrhovať pracovné postupy aj bez použitia tradičných procedurálnych kódovacích jazykov a postupov.

 • Vytvoriť prispôsobené zobrazenie dynamických údajov navrhnutím zobrazenia údajov.

 • Vytvoriť formulár, ktorý spätne zapisuje do zdrojov údajov, vložením zobrazenia údajov ako formulára.

Office SharePoint Designer 2007 poskytuje tieto body integrácie so serverom Office SharePoint Server 2007 zamerané na údaje:

Body integrácie zamerané na údaje v SharePoint Designeri

1. Vytváranie zobrazení údajov pomocou programu Office SharePoint Designer 2007.

2. Čítanie, spájanie a aktualizácia údajov z mnohých rôznych zdrojov v zobrazení údajov – webovej časti, ktorú môžete vytvoriť iba v programe Office SharePoint Designer 2007.

3. Zobrazenie a úprava údajov v zobrazeniach údajov na webových stránkach.

Zobrazenia údajov

Vzorové zobrazenie údajov

Zobrazenie údajov predstavuje dynamické a prispôsobiteľné zobrazenie zdroja údajov vo formáte XML (Extensible Markup Language), pričom príslušné údaje sa zobrazujú pomocou jazyka XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations). Pomocou zobrazenia údajov môžete:

 • Zobrazovať a upravovať údaje z rozmanitých zdrojov vrátane databázových dotazov, XML dokumentov a sharepointových zoznamov a knižníc, ale tiež kompilovať údaje z viacerých zdrojov s cieľom vytvoriť flexibilné a prispôsobené zobrazenia a zostavy.

 • Prezentovať dynamické zobrazenia údajov, ktoré môžete filtrovať, zoradiť alebo zoskupiť, a zostavovať podmienené zobrazenia.

 • Zostavovať stránky webových častí a pripájať webové časti na vytváranie podnikových riešení.

 • Vytvárať rozmanité prispôsobené formuláre.

Ďalšie informácie

Úvodné informácie o zostavovaní sharepointových aplikácií

Na začiatok stránky

Ostatné programy systému produktov Office

Hoci ostatné programy systému produktov Office nie sú zamerané na údaje, existujú ďalšie spôsoby začlenenia štruktúrovaných a čiastočne štruktúrovaných údajov do riešenia, ktoré využívajú tieto ďalšie programy.

Údajové diagramy Visia

K dispozícii je možnosť zobraziť na webovej stránke visiový diagram, a to pomocou Microsoft Visio Viewera alebo uložením diagramu ako webovej stránky. Diagram vám môže pomôcť vizualizovať, usporiadať, pochopiť a prezentovať údaje uložené v zoznamoch, zošitoch alebo databázach v rámci visiových tvarov prostredníctvom prepojenia údajov. Môžete napríklad zobraziť údaje predaja inej oblasti, a tak jednoducho porovnať výsledky predaja medzi oblasťami za aktuálny rok aj predchádzajúce roky.

Zobrazenie stavu s príznakmi

zmenené z predvoleného písma hárka na nové písmo

Rôzne druhy publikácií, ktoré je možné vytvoriť pomocou zlúčenia do katalógu Pomocou Wordu, Publishera a Outlooku môžete vytvoriť riešenie hromadnej korešpondencie, ktoré použijete na vytváranie prispôsobených listov, obálok, označení a e-mailových správ pre zákazníkov alebo klientov. K dispozícii je napríklad možnosť uložiť wordový alebo publisherový dokument v sharepointovej knižnici a potom použiť zoznam kontaktov (ktorý je jedným z mnohých možných zdrojov údajov) ako zdroj údajov pre operáciu hromadnej korešpondencie. Môžete dokonca použiť pracovný postup na spustenie hromadnej korešpondencie v rámci marketingovej kampane zacielenej na konkrétnych zákazníkov.

Informačné panely dokumentu vo Worde, PowerPointe a Exceli

Jednoduché hľadania podľa kľúčových slov často nie sú dostatočne presné, aby vyhoveli žiadostiam o obchodné záznamy priradené ku konkrétnym projektom, obchodným entitám alebo zákazníkom. Informačný panel dokumentu je k dispozícii v týchto programoch, ktoré obsahuje Office, verzia 2007: Word, Excel a PowerPoint. Informačný panel dokumentu predstavuje mechanizmus na zaznamenávanie metaúdajov, ktorý sa jednoducho konfiguruje aj bez písania programového kódu. Informačný panel dokumentu zhromažďuje a načítava metaúdaje, aby poskytol kontext dokumentu a zlepšil možnosť jeho vyhľadania na celej lokalite SharePoint.

Document Information Panel Keďže informačný panel dokumentu predstavuje XML formulár, je možné ho úplne prispôsobiť pomocou InfoPathu. Vďaka možnostiam pripojenia údajov, ktoré poskytuje InfoPath, môžete dokonca vytvoriť informačný panel dokumentu, ktorý do formulára začlení podnikové údaje. K dispozícii je napríklad možnosť naplniť údajové polia zákazníka údajmi zo systému na spravovanie záznamov zákazníkov. Používateľ by tak pred zatvorením dokumentu mohol pridať všetky dôležité informácie o dokumente, napríklad prepojenia na súvisiace dokumenty. Metaúdaje sa teda zaznamenávajú oveľa pohodlnejším spôsobom a možno ich jednoducho priradiť k množine zákazníkov, produktov a súvisiacich dokumentov.

Ďalšie informácie

Úvod do navrhovania informačného panela dokumentu v InfoPathe

Návrh informačného panela dokumentu pomocou InfoPathu

Zobrazenie alebo zmena vlastností dokumentu balíka Office

Úlohy a kontakty Outlooku 2007

Outlook obsahuje mnoho bodov integrácie so serverom Office SharePoint Server 2007. K dispozícii je možnosť odoslať e-mail pomocou sharepointového zoznamu kontaktov, zobraziť vedľa seba kalendáre SharePointu a Outlooku 2007, spravovať sharepointové upozornenia a informačné kanály RSS, vytvoriť centrum schôdzí a použiť pracovný postup. Okrem toho môžete nastaviť knižnice dokumentov na režim offline, znova ich sprístupniť online a synchronizovať ich pomocou Outlooku 2007. K dispozícii sú ďalšie dva body integrácie zamerané na údaje, ktoré sa týkajú používania štruktúrovaných údajov.

Súčasťou práce so zoznamami štandardných úloh aj zoznamami projektových úloh môže byť nastavenie zoznamov úloh na režim offline, ich opätovné sprístupnenie v režime online a ich synchronizácia, zobrazenie, aktualizácia a pridávanie nových úloh na lokalitu SharePoint bez opustenia Outlooku a vytváranie úloh a ich priraďovanie členom tímu.

Zoznam kontaktov V Outlooku navyše môžete efektívnejšie ukladať, zdieľať a spravovať sharepointové kontakty. Po vytvorení pripojenia k Outlooku 2007 sharepointové kontakty fungujú rovnako ako osobné outlookové kontakty. Tieto kontakty môžete zobraziť, upraviť, vytlačiť, a dokonca im zavolať pomocou Microsoft Office Communicatora. Môžete im odosielať e-mailové správy a žiadosti o schôdzu, používať farebné kategórie, ukladať viaceré telefónne čísla a e-mailové adresy a pridať fotografie kontaktu, elektronické vizitky a informácie o narodeninách a výročiach. K dispozícii je dokonca možnosť zobraziť outlookové kontakty na stránke webových častí pomocou webovej časti Kontakty.

Na začiatok stránky

Začíname so šablónami a scenármi

Spoločnosť Microsoft vám poskytuje širokú škálu šablón "out of box", ktoré vám pomôžu rýchlo zostaviť bežné riešenia, aby ste sa k vášmu podnikovému riešeniu dostali oveľa bližšie. V nasledujúcich častiach sú popísané užitočné šablóny, ktoré sú preddefinované dokumenty alebo lokality s funkciami, štýlmi a rozloženiami, ktoré sa zameriavajú na bežné potreby, a typické scenáre, ktoré sú popismi podnikových riešení, ktoré môžu byť podobné vášmu riešeniu. potreby. Šablóny a scenáre sú vaše "preddefinované Architektonické štýly a pôdorysy", ktoré vám pomôžu vybrať najvhodnejší návrh pre potreby podnikového riešenia.

Tieto šablóny a scenáre môžete použiť ako východisko na prispôsobenie a vytvorenie svojich vlastných podnikových riešení. Pomocou programu Office SharePoint Designer 2007 môžete pridať alebo upraviť zobrazenia údajov na lokalite SharePoint, prispôsobiť hlavnú stránku lokality SharePoint tak, aby zodpovedala štandardom lokality, ale tiež integrovať externé údaje zo zdrojov údajov. K dispozícii je možnosť pridať alebo prispôsobiť existujúcu obchodnú logiku, ktorá bude viac vyhovovať procesom a pracovným postupom vo vašej organizácii. Pomocou katalógu pracovných údajov môžete do podnikového riešenia integrovať svoje podnikové údaje. Využite mnohé body integrácie zamerané na údaje, ktoré ponúka Access, InfoPath a Excel, a ešte viac vylepšite tieto šablóny a scenáre podľa svojich potrieb. Možnosti sú nekonečné.

Na začiatok stránky

Šablóny lokality SharePoint

Spoločnosť Microsoft poskytuje šablóny lokality, ktoré ponúkajú integrované vlastné scenáre prispôsobené podľa potrieb a požiadaviek konkrétnych obchodných procesov alebo množín úloh v organizáciách každej veľkosti. Tieto šablóny lokality sú založené na službách Windows SharePoint Services 3.0 a sú kompatibilné s programom Office SharePoint Designer 2007, vďaka čomu je prispôsobenie jednoduchšie.

Šablóny týkajúce sa riadenia a financií

Správna rada     Poskytuje spoločné umiestnenie na poznámky zo schôdze predstavenstva, úlohy a problémy a udalosti.

Vytváranie zostáv obchodnej výkonnosti     Pomáha sledovať spokojnosť zákazníkov prostredníctvom prieskumov a online diskusií.

Lokalita na podporu procesov zabezpečovania súladu     Pomáha tímom aj vedúcim pracovníkom, ktorí poskytujú finančnú podporu, spravovať snahu o implementáciu zabezpečenia súladu prostredníctvom určenia kontrolných úloh a spravovania knižníc dokumentov.

Spravovanie sporných faktúr     Pomáha oddeleniam záväzkov sledovať informácie týkajúce sa faktúr splatných zákazníkom vrátane hodnoty predčasnej platby a dôvodov oneskorenia platby.

Náhrada a schválenie výdavkov     Spravuje prvky procesu schvaľovania výdavkov, vďaka čomu šetrí čas schvaľovateľom.

Žiadosť o ponuku     Pomáha spravovať proces vytvárania a uverejnenia žiadosti o ponuky, ale tiež zhromažďovať predložené ponuky a oznámenia o prijatí.

Ľudské zdroje

Spravovanie žiadostí o voľno a plánu dovoleniek     Pomáha zamestnancom spravovať žiadosti o dni voľna vrátane uvedenia dní, kedy nebudú k dispozícii, a osôb, ktoré prevezmú ich povinnosti počas ich neprítomnosti.

Lokalita aktivít zamestnancov     Pomáha zamestnancom vytvárať aktivity a podujatia sponzorované spoločnosťou a registrovať sa v nich.

Výhody pre zamestnancov poskytované zamestnávateľom     Umožňuje zamestnancom vyhľadať výhody ponúkané zamestnávateľom a zaregistrovať sa.

Plánovanie a materiály školení pre zamestnancov     Umožňuje plánovať školenia a zároveň zamestnancom poskytuje umiestnenie, kde sa môžu zaregistrovať a získať materiály kurzov.

Spravovanie požiadaviek pracovných miest a pohovorov     Umožňuje náborovému tímu zjednodušiť proces spravovania požiadaviek pracovných miest a obsadzovania voľných pozícií.

IT a prevádzky

Databáza chýb     Pomáha tímom vývojárov zhromažďovať a sledovať informácie o chybách v kóde vrátane postupu pri zopakovaní chyby, kategórie, komentárov, priority a závažnosti chyby.

Zákaznícke centrum     Pomáha jednotlivcom spravovať proces spracovania žiadostí zákazníkov o službu od identifikácie problému až po analýzu príčin a vyriešenie.

Technická podpora     Pomáha tímom spravovať proces spracovania žiadostí o službu vrátane správy identifikácie hlavnej príčiny a stavu sledovania.

Sledovanie zásob     Pomáhajú organizáciám sledovať prvky priradené k zásobám zachytením manuálneho zadávania aktualizovaných informácií o zásobách a upozorňovaním používateľov, že každá časť dosiahne Doobjednané množstvo.

Pracovný priestor IT tímu     Pomáha tímom spravovať vývoj, nasadenie a technickú podporu softvérových projektov aktualizáciou projektových úloh, problémov, medzníkov a chýb.

Verejná knižnica     Pomáha spravovať fyzické aktíva v knižnici organizácie s funkciou vyzdvihnutia a vrátenia a automatizovaným oznámením o oneskorení.

Sledovanie a správa fyzických aktív     Pomáha tímom spravovať žiadosti a sledovať fyzické aktíva, napríklad ich umiestnenie, stav, výrobcu, model, aktuálneho vlastníka a odhadovanú hodnotu.

Rezervácie miestností a vybavenia     Umožňuje tímom spravovať využitie zdieľaných miestností na schôdzu a vybavenia.

Sledovanie a spravovanie

Vytváranie rozpočtu a sledovanie viacerých projektov     Pomáha sledovať viacero vzájomne súvisiacich množín aktivít a vytvárať pre ne rozpočet prostredníctvom vytvárania projektov a prostredníctvom úloh, Ganttových grafov a bežných nástrojov na označovanie stavu.

Zmena spravovania požiadaviek     Pomáha používateľom sledovať riziká súvisiace so zmenou návrhu a ponúka im možnosť zmenu schváliť alebo odmietnuť.

Databáza diskusií     Podporuje spoluprácu tak, že tímom umožňuje diskutovať o témach online alebo prostredníctvom funkcií technológie RSS programu Office Outlook 2007.

Knižnica a revízie dokumentov     Pomáha tímom pri správe cyklu revízií dokumentu prostredníctvom knižnice dokumentov so sledovaním verzií, ktorej súčasťou je postupnosť diskusie na poskytovanie pripomienok.

Vedomostná databáza     Umožňuje zamestnancom zdieľať poznatky, ktoré sú k dispozícii v rámci organizácie.

Pracovný priestor sledovania projektov     Pomáha malým tímom spravovať informácie o projekte, napríklad problémy, úlohy a stav projektu.

Pracovná lokalita tímu     Umožňuje projektovým tímom centrálne ukladať podporné dokumenty, sledovať udalosti v kalendári a odosielať položky akcie vyplývajúce z tímových schôdzí.

Správa TimeCard     Zjednodušte proces sledovania hodín strávených na viacerých projektoch prostredníctvom možností "Punch-in/Punch-Out" a nahlasovanie prebiehajúcich prác a projektových hodín, ktoré boli doteraz spracované.

Predaj a marketing

Lokalita porovnania konkurencie     Pomáha usporiadať výsledky ponúk konkurentov prostredníctvom užitočných šablón metód porovnania konkurencie.

Spravovanie kontaktov     Pomáha tímom spravovať kontaktné informácie medzi členmi tímu vrátane synchronizácie s programom Office Outlook 2007.

Integrované sledovanie marketingových kampaní     Umožňuje sledovať výkonnosť marketingových kampaní.

Plánovanie požiadaviek produktov a marketingu     Pomáha pri organizácii procesu vývoja nových produktov a marketingového obsahu prostredníctvom užitočných šablón plánovania a nástrojov na spoluprácu.

Predajný kanál potenciálnych zákazníkov     Pomáha tímom spravovať predajný kanál sledovaním potenciálnych zákazníkov, príležitostí, kontaktov a zákazníkov.

Špeciálne

Športová liga     Spravuje futbalovú ligu spoločnosti vrátane hráčov, kapitánov, rozpisu a štatistiky.

Spravovanie triedy     Pomáha učiteľom ukladať a usporadúvať obsah kurzov, položky kalendára a oznamy.

Prieskum akcií     Poskytuje centrálne umiestnenie, ktoré vám pomôže zjednotiť prieskum s cieľom vyhodnotiť finančný majetok.

Riadenie prípadov pre štátne orgány     Pomáha spravovať priradené úlohy a dokumenty súvisiace so štátnymi prípadmi.

Spúšťanie a riadenie klinických testov     Pomáha spravovať dokumenty, úlohy, problémy a diskusie potrebné na spustenie klinického testu.

Spravovanie procesu výroby     Umožňuje tímom výrobných inžinierov sledovať lineárny proces výroby, ale tiež problémy, ktoré znemožňujú dokončenie výrobnej úlohy.

Plánovanie udalostí     Pomáha tímom organizovať udalosti prostredníctvom online registrácie, plánov, komunikácie a pripomienok.

Otvorenie nového obchodu     Pomáha tímom spravovať proces otvorenia nového obchodu, pričom obsahuje aj nástroje na riadenie projektov a úloh.

Ďalšie informácie

Úvodné informácie o zostavovaní sharepointových aplikácií

Šablóny aplikácií pre Windows SharePoint Services 3,0

Na začiatok stránky

Pracovné postupy SharePointu

Office SharePoint Server 2007 obsahuje tieto preddefinované pracovné postupy, ktoré môžete využiť na automatizáciu obchodného procesu alebo v bežných situáciách pracovných skupín:

Pracovný postup schválenia     Pracovný postup schválenia smeruje dokument alebo položku uloženú v zozname alebo knižnici skupine osôb na schválenie. Pracovný postup schválenia je predvolene spojený s typom obsahu Dokument, a preto je automaticky k dispozícii v knižniciach dokumentov.

Pracovný postup zhromažďovania pripomienok     Pracovný postup zhromažďovania pripomienok smeruje dokument alebo položku uloženú v zozname alebo knižnici skupine osôb na zhromaždenie ich kontrolných pripomienok. Pracovný postup zhromažďovania pripomienok je predvolene spojený s typom obsahu Dokument, a preto je automaticky k dispozícii v knižniciach dokumentov.

Pracovný postup zhromažďovania podpisov     Pracovný postup zhromažďovania podpisov smeruje dokument balíka Office uložený v zozname alebo knižnici skupine osôb na zhromaždenie ich digitálnych podpisov. Pracovný postup zhromažďovania podpisov funguje iba pri dokumentoch programu Office Word 2007 alebo Office Excel 2007, ktoré obsahujú jeden alebo viac riadkov pre podpis. Pracovný postup zhromažďovania podpisov je predvolene spojený s typom obsahu Dokument, a preto je automaticky k dispozícii v knižniciach dokumentov pre dokumenty alebo zošity, ktoré obsahujú riadky pre podpis.

Pracovný postup schválenia vyradenia     Pracovný postup schválenia vyradenia je navrhnutý na podporu potrieb spravovania záznamov v organizácii. Tento pracovný postup spravuje proces uplynutia platnosti a uchovávania dokumentov tak, že účastníkom umožní určiť, či sa majú dokumenty alebo položky s uplynutou platnosťou uchovať alebo odstrániť.

Pracovný postup spravovania prekladov    Pracovný postup spravovania prekladov vytvára a smeruje kópie zdrojového dokumentu v knižnici spravovania prekladov určeným prekladateľom na preklad. Pracovný postup spravovania prekladov je k dispozícii iba pre knižnice spravovania prekladov.

Scenár schválenia objednávky     Bežným obchodným procesom je proces schválenia objednávky, v ktorom sa môžu spájať štyri predvolené pracovné postupy:

 • Kontrola aktuálneho stavu rozpočtu (pracovný postup zhromažďovania pripomienok)

 • Overenie inventára (pracovný postup schválenia vyradenia)

 • Získanie schválenia manažéra pri prekročení limitu počtu schválení (pracovný postup zhromažďovania podpisov)

 • Schválenie objednávky (pracovný postup schválenia)

Scenár odoslania správy s oznámením    Váš tím používa knižnicu zdieľaných dokumentov na spoluprácu na dokumentoch a stĺpec Priradené na sledovanie osôb, ktorým sú priradené dokumenty. Namiesto toho, aby všetci členovia tímu museli neustále kontrolovať tímovú lokalitu a zisťovať, či majú priradené nové dokumenty, budete pravdepodobne chcieť vytvoriť pracovný postup, v rámci ktorého sa automaticky odošle e-mailová správa každému členovi tímu, ktorý dostane priradenú úlohu. Môžete to rýchlo urobiť vytvorením pracovného postupu s jedným krokom.

Vytvorenie úlohy z položky diskusie    Váš tím využíva zoznam Tímová diskusia na riešenie problémov, ktoré musí tím odstrániť. Počas diskusie často vznikne problém alebo pracovná položka, ktorú musí niektorý z členov tímu sledovať. Budete potrebovať možnosť jednoducho vytvoriť z položky tímovej diskusie položku úlohy. Rozhodnete sa vytvoriť pracovný postup, vďaka ktorému bude môcť váš tím jednoduchým kliknutím na tlačidlo v zozname Tímová lokalita vytvoriť úlohu v zozname úloh. Vytvorená úloha bude automaticky obsahovať informácie zo súvisiacej položky diskusie a úloha sa automaticky priradí osobe, ktorá vytvorila pôvodnú položku diskusie.

Smerovanie výkazu výdavkov na revíziu    Váš tím vyplní mesačné výkazy výdavkov, ktoré sú formuláre navrhnuté s Office InfoPath 2007. Váš tím vyplní a uloží tieto formuláre v knižnici formulárov na lokalite SharePoint. Keď výkaz výdavkov prekročí určitú čiastku, chcete automaticky informovať príslušnú osobu o tom, aby sa správa prečítala. Tento proces môžete rýchlo automatizovať pomocou pracovného postupu s jedným krokom.

Ďalšie informácie

Používanie pracovného postupu schválenia

Používanie pracovného postupu zhromažďovania pripomienok

Používanie pracovného postupu zhromažďovania podpisov

Používanie pracovného postupu schválenia vyradenia

Používanie pracovného postupu spravovania prekladov

Príklad pracovného postupu: Odoslanie správy s oznámením

Príklad pracovného postupu: Vytvorenie úlohy z položky diskusie

Príklad pracovného postupu: Predloženie vyúčtovania výdavkov na kontrolu

Na začiatok stránky

Šablóny a scenáre systému produktov Office

Šablóny na lokalite Office Online predstavujú skvelé východisko v prípade, že hľadáte šablóny balíka Office. Nájdete tu stovky šablón s rozmanitým využitím od agendy až po zoo.

Hoci možno Excel 2007, Excel Services, Access 2007 a InfoPath 2007 použiť na riešenie mnohých problémov mnohými spôsobmi, šablóny a scenáre uvedené nižšie sa vzťahujú na bežné podnikové riešenia a možno ich prispôsobiť na použitie so SharePoint Serverom.

Scenáre Excelu 2007

Účtovníctvo     Výkonné funkcie výpočtov Excelu môžete využiť v mnohých finančných účtovných výkazoch, ako je napríklad výkaz peňažných tokov, výkaz o príjme alebo výkaz o zisku a strate.

Vytváranie rozpočtu     Bez ohľadu na to, či potrebujete osobný alebo pracovný rozpočet, v Exceli môžete vytvoriť všetky jeho typy, napríklad návrh marketingového rozpočtu, rozpočet udalosti alebo dôchodkový rozpočet.

Fakturácia a predaj     Excel je užitočný aj pri spravovaní údajov o fakturácii a predaji a môžete jednoducho vytvárať formuláre, ktoré potrebujete, napríklad faktúry za predaj, baliace pásky alebo nákupné objednávky.

Vytváranie zostáv     V Exceli môžete vytvoriť rôzne typy zostáv, ktoré odrážajú analýzu údajov alebo sumarizujú údaje, napríklad zostavy, ktoré merajú výkonnosť projektu, údaje o prognóze alebo prezentujú údaje o odchýlkach.

Plánovanie     Excel je skvelý nástroj na vytváranie profesionálnych plánov alebo užitočných plánovačov, ako je napríklad týždenný rozvrh, plán marketingového prieskumu, plán dane na konci roka alebo plánovače, ktoré vám umožňujú plánovať jedlo na celý týždeň, večierky alebo dovolenky.

Scenáre služby Excel Services

Tabule analytických nástrojov     Výkonný výbor má prístup k niekoľkým tabuliam spoločnosti, ktoré plnia funkciu aktuálnej finančnej výsledkovej tabule spoločnosti. Hlavná tabuľa obsahuje súhrn kľúčových ukazovateľov výkonu, ako sú napríklad ciele predaja, cieľové výnosy a rentabilita tržieb, za každý mesiac, aby bolo možné priebežne hodnotiť výkonnosť spoločnosti. Ďalšie tabule poskytujú súhrn noviniek na trhu, aby bolo možné analyzovať finančné riziko aktuálnych a nových projektov a zobraziť grafy dôležitých finančných údajov, čo umožňuje vyhodnotiť rôzne investičné portfóliá.

Informačný systém marketingovej analýzy     Oddelenie marketingu v spoločnosti, ktorá sa venuje predaju športového oblečenia a vybavenia, spravuje informačný portál, ktorý poskytuje súhrn dôležitých demografických údajov, ako je napríklad pohlavie, vek, oblasť, úroveň príjmu a preferovaná činnosť vo voľnom čase. Väčšina zamestnancov oddelenia marketingu si vo svojom počítači môže otvoriť excelové zošity a uskutočniť pre všetky údaje analýzu hypotéz alebo vytlačiť zostavy s dôkladným formátovaním. Neskôr môžu používatelia tiež jednoducho pridávať zostavy, ktoré budú zdieľať s ostatnými.

Štatistika profesionálnych športovcov     Športová organizácia, ktorá je účastníkom významnej ligy, zdieľa štatistiku výkonu a platu všetkých hráčov minulosti aj súčasnosti. Tieto údaje slúžia na nákup a predaj hráčov a rokovanie o platových podmienkach. Vlastníci vytvárajú, revidujú a zdieľajú nové zostavy a analýzy, a to najmä pred sezónou.

Nástroj na rozhodovanie v maloobchodnej predajni     Maloobchodná sieť každý týždeň zhrnie dôležité údaje miest predaja a zdieľa ich s dodávateľmi, finančnými analytikmi a oblastnými manažérmi. Zostavy obsahujú zoznam aktuálnych položiek, ktorých je v inventári nedostatok, zoznam 20 najpredávanejších položiek podľa kategórií predaja, dôležité sezónne údaje a počet transakcií v každej predajni.

Systém zostáv na správu kont predaja     Skupina pracovníkov oddelenia predaja má prístup k niekoľkým každodenným informačným zostavám, v ktorých sú zaznamenané dôležité údaje, napríklad najlepší pracovníci oddelenia predaja, pokrok pri dosahovaní mesačných cieľov predaja, úspešné programy predaja a menej úspešné distribučné kanály. Ďalšie zostavy poskytujú súhrn predaja podľa kľúčových premenných, ako je napríklad oblasť, rad produktov a mesiac, počet hovorov na oddelenie predaja za týždeň a počet úspešne ukončených hovorov. Keď jednotliví pracovníci oddelenia predaja zobrazia tieto zostavy, automaticky sa zobrazia informácie o ich predaji, pretože systém ich identifikuje na základe mena používateľa.

Denný súhrn technického projektu     Skupina technikov vytvorí stránku webových častí, ktorá bude obsahovať súhrn dôležitých údajov plánu projektu, ako je napríklad počet chýb, stav špecifikácií, diagramy priebehu, trendy a priority funkcií a prepojenia na dôležité zdroje informácií a kontakty. Údaje sa získajú z niekoľkých externých zdrojov údajov, napríklad z databáz projektu a zoznamov špecifikácií.

Vlastný model výpočtu finančnej analýzy     Veľká finančná inštitúcia uskutočnila výskum a vyvinula cenový model, ktorý je jej súkromným duševným vlastníctvom. Výsledky vzorca sú určené na zdieľanie s niektorými investičnými riaditeľmi, ale vzorec použitý na výpočet cenového modelu musí byť zabezpečený a nikdy sa nesmie zobraziť verejne. Tento cenový model je mimoriadne komplexný a jeho výpočet trvá veľmi dlho. Každú noc sa na rýchlom serveri vypočíta a vytvorí zostava cenového modelu, uloží sa v dôveryhodnom umiestnení a zobrazí sa na stránke webových častí, ale iba používateľom s príslušným povolením.

Šablóny Accessu 2007

Aktíva     Vytvorí databázu aktív na ich sledovanie, ako aj na sledovanie podrobností a vlastníkov aktív. Aktíva môžete začleniť do kategórií a zaznamenať ich stav, dátum získania, umiestnenie, vlastníka atď.

Spravovanie kontaktov     K dispozícii je možnosť spravovať kontakty a poštové adresy a potom vytvoriť zostavy v Accesse alebo údaje zlúčiť s Wordom, takže budete môcť tlačiť vzorové listy, obálky alebo menovky s adresami. Vytvorte databázu kontaktov, ktorá umožňuje spravovať informácie o ľuďoch, s ktorými tím pracuje, napríklad o zákazníkoch alebo partneroch. Môžete sledovať mená a adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, a dokonca priložiť obrázok.

Sledovanie inventára a aktív     K dispozícii je možnosť vytvoriť inventár položiek v domácnosti alebo v podniku a spolu s týmito údajmi uložiť fotografie alebo iné súvisiace dokumenty.

Sledovanie objednávok     Môžete zadať informácie o produktoch, zákazníkoch a objednávkach a potom vytvoriť zostavy, ktoré budú obsahovať údaje predaja podľa zamestnanca, oblasti, časového obdobia alebo inej hodnoty.

Sledovanie úloh, problémov a projektov     K dispozícii je možnosť sledovať úlohy skupiny osôb a zadávať nové úlohy v čase, keď iní používatelia aktualizujú svoje existujúce úlohy v rovnakej databáze. Môžete sledovať skupinu pracovných položiek, ktoré máte vy alebo váš tím splniť. Vytvorte databázu problémov, ktorá vám umožní spravovať množinu problémov. Problémy môžete priradiť, určiť ich prioritu a sledovať ich priebeh od začiatku až do konca. Spravujte úlohy a sledujte rozpočet jedného alebo viacerých projektov.

Marketingové projekty a predajný kanál     K dispozícii je možnosť vytvoriť databázu predajných kanálov na sledovanie priebehu potenciálnych predajov v malej skupine profesionálnych predajcov. Sledujte podrobnosti marketingového projektu a naplánujte a monitorujte jeho výstupy.

Plánovanie udalostí     K dispozícii je možnosť zadávať informácie o dátumoch, miestach a účastníkoch udalostí a vytlačiť plány alebo súhrny týchto udalostí. Vytvorte databázu udalostí, v ktorej budete môcť sledovať nadchádzajúce schôdze, termíny a ďalšie dôležité podrobnosti. Zaznamenajte názov, miesto, čas začatia, čas ukončenia a popis a priložte obrázok.

Fakulta a študenti     Vytvorte databázu na sledovanie dôležitých informácií o fakulte, medzi ktoré patrí napríklad telefónne číslo a adresa, núdzové kontaktné informácie a údaje zamestnancov. Vytvorte databázu študentov, pomocou ktorej budete môcť sledovať informácie o študentoch vrátane núdzových kontaktných údajov, informácií o zdravotnej starostlivosti a informácií o zákonnom zástupcovi.

Šablóny a scenáre InfoPathu 2007

Šablóna Sledovanie aktív     Sledujte podrobnosti a umiestnenie aktív podniku, napríklad počítačového vybavenia.

Šablóna Program schôdze     Zorganizujte podnikovú schôdzu a vytvorte jej súhrn. Pomocou tejto šablóny formulára môžete vytvoriť zoznam položiek programu a zaznamenať zápisnicu zo schôdze, rozhodnutia a položky akcie.

Šablóna Správa o stave     Sledujte priebeh a problémy projektov a priradených úloh člena tímu. Jednotlivé správy o stave možno spojiť do jednej zostavy, takže manažéri môžu vytvoriť jednu komplexnú správu o stave svojho tímu.

Šablóna Cestovný príkaz     Požiadajte o podrobnosti služobnej cesty, ako sú napríklad informácie o letoch a ubytovaní v hoteli.

Šablóna výkazu výdavkov    VyPlnenie formulára výkazu výdavkov s rozsiahlymi vstavanými pravidlami overovania údajov logika online alebo offline, čo je obzvlášť užitočné pre zamestnancov, ktorí často cestujú.

Scenár poistných reklamácií     Umožnite zákazníkom, poisťovacím agentom a súvisiacim subjektom používať online formuláre na spracovanie poistných reklamácií. Okrem telefonického odosielania reklamácií môžu zákazníci reklamácie odosielať vyplnením formulára na webe. Vďaka integrovanému pracovnému postupu schválenia bude môcť agent rýchlo zobraziť stav ostatných strán, ktoré na reklamácii pracujú, a zistiť, či likvidátor dokončil proces schvaľovania.

Scenár žiadosti o povolenie     Vyplňte žiadosti o povolenie vo webovom prehliadači, aby bol proces povoľovania jednoduchší a praktickejší, takže dodávatelia už nebudú musieť na žiadosť o povolenie cestovať na vládny úrad.

Scenár správy inventára     K dispozícii je možnosť jednoducho a efektívne dotazovať rozsiahlu sieť dodávateľov v súvislosti s inventárom a zvýšiť presnosť odhadov inventára.

Scenár prieskumu trhu     Ak chcete uľahčiť aktivity prieskumu trhu, použite šablónu formulára na zhromažďovanie a zaznamenávanie pripomienok zákazníkov a zabezpečte jednotné usporiadanie a formalizáciu týchto informácií.

Ďalšie informácie

Kde nájdem šablóny balíka Office?

Scenáre použitia InfoPathu a služby InfoPath Forms Services

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×