Pilotné nasadenie služieb Office 365 s niekoľkými e-mailovými adresami vo vašej vlastnej doméne

Prispievatelia: Peter Baumgartner

Ak nenájdete to, čo hľadáte, pozrite si najčastejšie otázky o doménach.

Office 365 môžete pilotne nasadiť presunutím niekoľkých osôb do služieb Office 365, pričom zvyšok zamestnancov ponecháte v existujúcom e-mailovom systéme. Urobíte to pomocou takzvaného jednoduchého zdieľania domén pre e-mailové adresy SMTP. Každý e-mail môže používať jeden vlastný názov domény bez ohľadu na to, či sa používa e-mail služieb Office 365 alebo existujúceho poskytovateľa e-mailu. Je potrebné pamätať na niekoľko obmedzení, ktoré sú popísané nižšie.

Poznámka: Ak chcete nastaviť pilotné nasadenie služieb Office 365 tak, aby sa spolu so službami používala e-mailová schránka, je potrebné, aby ste vedeli nastavovať DNS záznamy a pracovať s funkciami, ako je napríklad Exchange Online Protection. Skôr než začnete, dôkladne si prečítajte všetky kroky, aby ste sa mohli rozhodnúť, či nastavenie tohto druhu pilotného nasadenia najlepšie spĺňa vaše požiadavky.

Malý podnik s malým počtom zamestnancov

Nastavte Office 365 na používanie vlastnej domény, pridajte používateľov služieb Office 365 a potom im prepošlite e-mail.

Pred začatím si prečítajte tento článok, ktorý obsahuje ďalšie kroky nastavenia. A prečítajte si o obmedzeniach tohto prístupu:

 • Váš aktuálny poskytovateľ e-mailu musí poskytovať preposielanie e-mailov.

 • Svoje DNS záznamy služieb Office 365 u svojho poskytovateľa hostiteľských služieb DNS musíte spravovať sami, Office 365 by ich nemal spravovať za vás. Ak chcete zistiť, čo to so sebou prináša, a chcete spravovať svoje vlastné DNS záznamy, pozrite si tému Pridanie domény do služieb Office 365.

 • Niektoré funkcie služieb Office 365 nebudú k dispozícii:

  • Používateľom sa nebude zobrazovať informácia o voľnom čase používateľov, ktorí majú e-mail u poskytovateľa.

  • Správcovia nebudú môcť spravovať kontá všetkých používateľov z jedného miesta.

 • Používatelia nebudú môcť použiť funkciu filtrovania nevyžiadanej pošty služieb Office 365 (pozrite krok 4).

Veľký alebo komplexný podnik alebo organizácia

Nepostupujte podľa tohto článku.

Príklad prípadovej štúdie

Na jednoduchšie znázornenie pilotného nasadenia služieb Office 365 použijeme konkrétny príklad. Použijeme prehľad krokov pre malý podnik: Coho Winery. Tento podnik má päť zamestnancov a používa vlastnú doménu cohowinery.com.

Majitelia podniku, Mária a jej manžel Michal, chcú používať rozšírené funkcie ponúkané službami Office 365, aby mohli sledovať podnik z mobilných zariadení. Všetkých päť zamestnancov má svoj e-mail hosťovaný v spoločnosti A. Datum Corporation, ktorá hosťuje ich webové lokality a poskytuje základný e-mail IMAP. Všetky kontakty, úlohy a kalendáre sú lokálne a spravované v programe Microsoft Outlook, pretože nemajú Exchange server. Aj keď Mária chce v budúcnosti presunúť ďalších troch zamestnancov do služieb Office 365, kým všetkých presunie do cloudu, chce ich najskôr s manželom začať používať a otestovať. Okrem toho nechce, aby to ovplyvnilo zákazníkov, preto si chce ponechať existujúcu e-mailovú adresu.

Mária si všimne obmedzenia uvedené vyššie a usúdi, že pre ňu nebudú predstavovať problém. Keďže existuje len päť poštových schránok zamestnancov, nebude musieť vykonávať veľa činností správy. Zuzana, Veronika a Peter nepoužívajú často kalendáre (iba na zaznamenávanie osobných plánov) a ich schránky sú hosťované na serveri IMAP, ktorý tieto funkcie nepodporuje, preto im toto jednoduché riešenie maximálne vyhovuje.

Začatie konfigurácie

Počiatočné domény a záznamy:

Doména: Cohowinery.com

DNS servery: dns1.adatum.com, dns2.adatum.com

MX záznam: Preference =10, Mail exchanger = mailserver.adatum.com

SPF záznam: “v=spf1 mx include:adatum.com ~all”

Počiatoční používatelia, e-mailové adresy a primárne umiestnenie pošty:

Poštová schránka/používateľ

E-mailová adresa

Primárne umiestnenie

Mária

maria@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Michal

michal@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Zuzana

zuzana@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Veronika

veronika@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Peter

peter@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Požadovaná konfigurácia

Požadované domény a záznamy, teraz obsahujúce Office 365:

Doména: Cohowinery.com

DNS servery: dns1.adatum.com, dns2.adatum.com

MX záznam: Preference =10, Mail exchanger = mailserver.adatum.com

DNS záznamy služieb Office 365:

Všetky DNS záznamy pre služby Office 365, ktoré používate, okrem tohto:

 • MX záznam služby Exchange Online

 • Namiesto vytvorenia nového SPF záznamu pridajte do existujúceho SPF záznamu slovné spojenie include:spf.protection.outlook.com.

Zoznam záznamov nájdete v téme Overenie domény v službách Office 365.

SPF záznam: “v=spf1 mx include:adatum.com include:spf.protection.outlook.com ~all”

Požadovaní používatelia, e-mailové adresy a primárne umiestnenie pošty:

Poštová schránka/používateľ

E-mailová adresa

Primárne umiestnenie

Mária

maria@ cohowinery .com

Office 365

Michal

michal@ cohowinery .com

Office 365

Zuzana

zuzana@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Veronika

veronika@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Peter

peter@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Nastavenie konfigurácie pilotného nasadenia pomocou Centra spravovania služieb Office 365

Krok 1: Prihlásenie do Centra spravovania služieb Office 365

Pri prihlásení použite poverenia správcu.

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. Vyberte položky Nastavenie > Domény.

Krok č. 2: Overenie vlastníctva domény, ktorú chcete použiť

 1. Na stránke Domény vyberte položku Pridať doménu.

  Na stránke Spravovanie domén vyberte položku Pridať doménu

 2. Na paneli zadajte doménu, v tomto prípade cohowinery.com, a vyberte možnosť Ďalej.

 3. Na stránke Overenie domény postupujte podľa pokynov na pridanie TXT záznamov u svojho hostiteľa DNS.

  V rozbaľovacom zozname vyberte poskytovateľa hostiteľských služieb DNS a postupujte podľa pokynov na pridanie TXT záznamu, čím preukážete svoje vlastníctvo domény.

  Na overovacej stránke postupujte podľa pokynov na pridanie TXT záznamu u hostiteľa DNS.

  Dôležité: Ak sa v pokynoch na overenie domény zobrazuje použitie MX záznamu, informácie o priorite zadávajte opatrne. Tento MX záznam sa používa len na overenie vášho vlastníctva domény, nie na smerovanie pošty. Musí mať nižšiu prioritu než existujúci MX záznam, ktorý smeruje e-maily cez A. Datum.

 4. Vyberte položku Overiť. Zmeny DNS sa prejavia v priebehu niekoľkých minút až 72 hodín.

 5. Po úspešnom overení sa zobrazí výzva na úpravu DNS záznamov.

Krok č. 3: Označenie domény v službe Exchange Online ako zdieľanej

 1. Prejdite do Centra spravovania pre Exchange (EAC).

 2. V centre EAC kliknite v časti Tok pošty na položku Akceptované domény.

 3. Dvakrát kliknite na doménu, ktorú chcete upraviť, v tomto príklade na doménu cohowinery.com.

 4. V otvorenom okne vyberte možnosť Interné relé.

 5. Kliknite na položku Uložiť. Toto nastavenie sa môže prejaviť až po niekoľkých minútach.

Krok č. 4: Voliteľné odblokovanie existujúceho e-mailového servera

Office 365 používa na ochranu pred nevyžiadanou poštou Exchange Online Protection (EOP). Ak EOP zistí veľký objem nevyžiadanej pošty preposielanej poštovým serverom A. Datum, môže server A. Datum zablokovať, čím sa znefunkční funkcia preposielania. Ak dôverujete ochrane pred nevyžiadanou poštou druhého e-mailového poskytovateľa, môžete jeho server v službách Office 365 povoliť. Tým sa však povolí aj nevyžiadaná pošta prichádzajúca cez server A. Datum, ktorá bude prechádzať cez poštové schránky služieb Office 365, takže nebudete môcť vyhodnotiť, ako dobre pred ňou služby Office 365 chránia.

 1. Prejdite do Centra spravovania pre Exchange (EAC).

 2. V centre EAC vyberte položku Ochrana a potom možnosť Filter pripojenia.

  Vyberte položku Ochrana a potom kliknite na filter pripojenia.

 3. V zozname povolených IP adries vyberte znak + a pridajte IP adresu poštového servera. Získate ju od svojho aktuálneho e-mailového poskytovateľa.

Krok č. 5: Vytvorenie používateľských kont a nastavenie primárnej adresy (na odpovedanie)

 1. Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

 2. Na ľavom navigačnom paneli vyberte položky Používatelia > Aktívni používatelia.

 3. Vytvorte používateľské kontá. V tomto príklade vytvárame kontá pre Máriu a Michala.

  1. Pre každé konto vyberte znak + (Nové) a vyplňte požadované informácie.

   • Ak chceme zachovať Máriin a Michalov e-mail rovnaký ako v súčasnosti, pole Meno používateľa musí byť presne také isté, ako je existujúca e-mailová adresa používateľa.

  2. Vedľa položky Meno používateľa vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vlastný názov domény.

 4. Vyberte položky Vytvoriť > Zavrieť.

Poznámka: Po otvorení vlastností Márie a Michala v centre EAC si všimnite, že adresa @cohowinery.onmicrosoft.com naďalej zostáva ďalšou adresou SMTP.

Krok č. 6: Aktualizácia DNS záznamov u poskytovateľa hostiteľských služieb DNS

Prihláste sa na webovú lokalitu svojho poskytovateľa hostiteľských služieb DNS a postupujte podľa pokynov pre konkrétneho poskytovateľa z témy Vytvorenie DNS záznamov pre Office 365 pri spravovaní DNS záznamov. Vykonajte tieto výnimky:

 1. Nevytvárajte nový MX záznam ani nemeňte existujúci MX záznam.

 2. Ak už máte SPF záznam (Sender Policy Framework) od predchádzajúceho poskytovateľa e-mailu, namiesto vytvorenia nového SPF (TXT) záznamu pre Exchange Online pridajte do aktuálneho TXT záznamu slovné spojenie include:outlook.com. Napríklad: v=spf1 mx include:adatum.com include:spf.protection.outlook.com ~all.

  Ak ešte nemáte SPF záznam, upravte záznam odporúčaný službami Office 365 tak, aby obsahoval doménu aktuálneho poskytovateľa e-mailu a časť protection.outlook.com. Tým sa autorizujú odchádzajúce správy z oboch e-mailových systémov.

Krok č. 7: Nastavenie preposielania e-mailov u aktuálneho poskytovateľa

U svojho aktuálneho poskytovateľa e-mailu nastavte preposielanie Máriiných a Michalových e-mailových kont do domény onmicrosoft.com:

 • Máriina poštová schránka A. Datum by sa mala preposlať do domény maria@cohowinery.onmicrosoft.com

 • Michalova poštová schránka A. Datum by sa mala preposlať do domény michal@cohowinery.onmicrosoft.com

Po dokončení tohto kroku:

 • Všetka pošta odoslaná na adresu maria@cohowinery.com a michal@cohowinery.com bude k dispozícii v Office 365.

 • Keď Mária a Michal odpovedia na prijatú poštu, adresou pre odpovede bude maria@cohowinery.com a michal@cohowinery.com.

Poznámky:

 • Obráťte sa na svojho aktuálneho poskytovateľa e-mailu, ktorý vám poskytne presné kroky na nastavenie preposielania.

 • Nemusíte uchovávať kópiu správ u aktuálneho poskytovateľa e-mailu.

 • Väčšina poskytovateľov pre preposiela e-maily odchádzajúce z adresy odosielateľa na odpovedanie bez zmeny, takže odpovede idú pôvodnému odosielateľovi.

Krok č. 8: Testovanie toku pošty

 1. Prihláste sa do aplikácie Outlook Web App pomocou Máriiných povolení.

 2. Vykonajte tieto testy:

  1. Otestuje lokálny e-mail služieb Office 365. Pošlite napríklad e-mail Michalovi (michal@cohowinery.com). Tento e-mail by sa mal doručiť okamžite. V tomto scenári sa správa nepresmeruje do Michalovej poštovej schránky na serveri A. Datum, pretože Office 365 vníma poštovú schránku ako lokálnu.

  2. Pošlite testovací e-mail osobe, ktorá je v inom e-mailovom systéme. Napríklad Zuzane. Tento e-mail by sa mal doručiť do Zuzaninej poštovej schránky na serveri A. Datum.

  3. Z externého konta alebo z e-mailového konta zamestnanca v inom e-mailovom systéme overte, či je správne nastavené preposielanie v inom e-mailovom systéme. Zo Zuzaninho konta na serveri A. Datum alebo z konta Hotmail odošlite napríklad Márii e-mail a overte, či prišiel do Máriinej poštovej schránky v službách Office 365.

Krok č. 9: Presunutie obsahu poštovej schránky

Keďže sa presúvajú len dvaja používatelia a Mária s Michalom už používajú Outlook, e-mail sa môže presunúť otvorením starého súboru .PST v novom outlookovom profile a skopírovaním správ, položiek kalendára, kontaktov atď., ako je to zobrazené v téme Import outlookových položiek z údajového súboru programu Outlook (.pst). Po usporiadaní do vhodných umiestnení v poštovej schránke služieb Office 365 sa bude dať k položkám získať prístup z ľubovoľného zariadenia a miesta.

Ak ide o viac poštových schránok alebo ak zamestnanci ešte nepoužívajú Outlook, môžete použiť nástroje migrácie dostupné v Centre spravovania pre Exchange. Začnite prechodom do Centra spravovania pre Exchange a postupujte podľa pokynov v článku Migrácia e-mailov zo servera IMAP do poštových schránok služby Exchange Online.

Pozrite tiež

Pridanie používateľov a domény do služieb Office 365

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×