PERMUT (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie PERMUT v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti počet permutácií pre daný počet objektov, ktoré môžu byť vybraté z celkového počtu objektov. Permutácia je ľubovoľná množina alebo podmnožina objektov alebo prípadov, pri ktorej záleží na poradí. Permutácie sa od kombinácií líšia tým, že pri kombinácii nezáleží na poradí. Táto funkcia sa používa na výpočet pravdepodobnosti.

Syntax

PERMUT(počet; vybratý_počet)

Syntax funkcie PERMUT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Počet    Povinný argument. Celé číslo vyjadrujúce celkový počet objektov.

  • Vybratý_počet    Povinný argument. Celé číslo vyjadrujúce počet objektov v každej permutácii.

Poznámky

  • Obidva argumenty sa skrátia na celé čísla.

  • Ak nemá argument číslo alebo zvolené_číslo číselný formát, funkcia PERMUT vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je číslo ≤ 0 alebo zvolené_číslo < 0, funkcia PERMUT vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak je číslo < zvolené_číslo, vráti funkcia PERMUT chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Rovnica na výpočet počtu permutácií je:

    Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

100

Počet objektov

3

Počet objektov v každej permutácii

Vzorec

Popis

V ýsledok

=PERMUT(A2;A3)

Počet možných permutácií pri argumentoch stanovených v rozsahu A2:A3.

970 200

=PERMUT(3;2)

Počet možných permutácií pre skupinu 3 objektov, pričom 2 sú vybraté.

6

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×