PERCENTILE (funkcia)

Vráti K-ty percentil v rozsahu hodnôt. Táto funkcia sa používa na stanovenie prahových hodnôt. Umožňuje napríklad preskúmať kandidátov, ktorí dosiahli aspoň 90-ty percentil.

Dôležité: Táto funkcia bola nahradená novými funkciami s vylepšenou presnosťou, ktorých názvy lepšie odrážajú používanie. Hoci je táto funkcia naďalej k dispozícii na účely zachovania spätnej kompatibility, odporúčame vám používať nové funkcie už odteraz, pretože táto funkcia už nemusia byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel.

Ďalšie informácie o týchto nových funkciách nájdete v témach PERCENTILE.EXC (funkcia) a PERCENTILE.INC (funkcia).

Syntax

PERCENTILE(pole;k)

Syntax funkcie PERCENTILE obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pole     Povinný argument. Pole alebo rozsah údajov, ktoré určujú relatívne umiestnenie.

  • K     Povinný argument. Hodnota percentilu z uzavretého intervalu 0..1.

Poznámky

  • Ak nemá argument k číselný formát, funkcia PERCENTILE vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je k < 0 alebo k > 1, funkcia PERCENTILE vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak k nie je násobkom 1/(n - 1), funkcia PERCENTILE určuje interpoláciou hodnotu pri k-tom percentile.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

1

3

2

4

Vzorec

Popis

V ýsledok

=PERCENTILE(A2:A5;0,3)

30. percentil zoznamu v rozsahu A2:A5.

1,9

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×