PERCENTILE.EXC (funkcia)

Vráti k-ty percentil v rozsahu hodnôt, kde k je z otvoreného intervalu 0..1.

Syntax

PERCENTILE.EXC(pole;k)

Syntax funkcie PERCENTILE.EXC obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pole     Povinný argument. Pole alebo rozsah údajov, ktoré určujú relatívne umiestnenie.

  • K     Povinný argument. Hodnota percentilu z intervalu 0..1, hraničné hodnoty sú nezahrnuté.

Poznámky

  • Ak je argument pole prázdny, vráti funkcia PERCENTILE.EXC chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak nemá argument k číselný formát, funkcia PERCENTILE.EXC vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je k ≤ 0 alebo k ≥ 1, funkcia PERCENTILE.EXC vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak k nie je násobkom 1/(n - 1), funkcia PERCENTILE.EXC určí hodnotu pri k-tom percentile interpoláciou.

  • Funkcia PERCENTILE.EXC vykoná interpoláciu, keď hodnota pre zadaný percentil leží medzi dvoma hodnotami poľa. Ak funkcia nemôže vykonať pre percentil interpoláciu pri zadanom argumente k, program Excel vráti chybu #ČÍSLO!

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

1

2

3

6

6

6

7

8

9

Vzorec

Popis

Výsledok

=PERCENTILE.EXC(A2:A10; 0,25)

Vykoná interpoláciu, keď hodnota pre zadaný percentil leží medzi dvoma hodnotami poľa.

2,5

=PERCENTILE.EXC(A2:A10; 0)

Keďže pre zadaný percentil nie je možné vykonať interpoláciu, Excel vráti chybové hlásenie #ČÍSLO!

#ČÍSLO!

=PERCENTILE.EXC(A2:A10; 0,01)

Keďže pre zadaný percentil nie je možné vykonať interpoláciu, Excel vráti chybové hlásenie #ČÍSLO!

#ČÍSLO!

=PERCENTILE.EXC(A2:A10; 2)

Keďže zadaný percentil je väčší než 1, Excel vráti chybové hlásenie #ČÍSLO!

#ČÍSLO!

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×