Partneri: Vybudovanie podniku a správa vášho partnerského predplatného služieb Office 365

Ako autorizovanému partnerovi cloudu spoločnosti Microsoft vám služby Office 365 ponúkajú príležitosť rozšíriť svoju klientsku základňu a vytvoriť si s klientmi dlhotrvajúce vzťahy. So službami Office 365 môžu využívať cloudové služby, čo znamená, že nemusia spravovať zálohy údajov, serverový hardvér ani aktualizácie serverov. Za bezstarostnosť, ktorú tieto a iné služby poskytujú, sú ochotní platiť mesačné alebo ročné poplatky. V závislosti od služieb, ktoré ste oprávnení poskytovať, môžete pomocou funkcií v centre spravovania partnerov svojim klientom odosielať pozvánky na vyskúšanie, ponuky na nákup alebo im ponúknuť služby delegovanej správy. Pomocou kódov Product Key tiež môžete nastaviť klientske predplatné služieb Office 365.

Po prihlásení do služieb Office 365 prejdite kliknutím na položku Partner do centra spravovania partnerov. Na stránke Správa kientov alebo Prehľad partnera sa zobrazia rôzne prepojenia v závislosti od typov služieb, ktoré ste oprávnení poskytovať.

Čo vás zaujíma?

Overenie informácií o spoločnosti

Správa predplatného spoločnosti

Správa klientov

Vytvorenie a odoslanie pozvánok na vyskúšanie

Vytvorenie a odoslanie ponúk na nákup

Ponuka delegovanej správy

Použitie kódu Product Key na nastavenie klientskeho predplatného

Overenie informácií o spoločnosti

Pred začatím komunikácie s klientmi skontrolujte správnosť informácií o svojej spoločnosti. Klienti môžu vidieť informácie o vašej spoločnosti, ako napríklad telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, na rôznych miestach v službách Office 365.

V pravom hornom rohu stránky Správa klientov alebo Prehľad partnera sa zobrazuje názov vašej spoločnosti ako prepojenie. Kliknutím na toto prepojenie zobrazíte informácie o spoločnosti. Ak ste globálnym správcom, môžete tieto informácie upraviť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena adresy a iných informácií o profile organizácie.

Správa predplatného spoločnosti

Ako partner máte vlastné firemné predplatné služieb Office 365, ktoré zahŕňa používateľské kontá. Ak chcete spravovať nastavenia pre používateľov a správcov spoločnosti, prejdite do časti Tabuľa > Používatelia > Aktívni používatelia.

Ďalšie informácie o správe používateľov nájdete v téme Vytvorenie alebo úprava používateľov.

Pri vytváraní nového alebo úprave existujúceho používateľa nastavte pre daného používateľa povolenia správcu.

Poznámka: .Uistite sa, že klient nie je vybratý v zobrazení zoznamu Správa klientov.

  1. Prejdite na položky Tabuľa > Používatelia > Aktívni používatelia.

  2. Na stránke Aktívni používatelia kliknite na položku Pridať  Pridať . Prípadne kliknite na používateľa, ktorého chcete upraviť, a potom kliknite na položku Upraviť  Upraviť .

  3. Na karte Nastavenia sú pre partnerov k dispozícii tieto ďalšie možnosti:

  4. Priradenie prístupu pre správu k vašej spoločnosti: Kliknutím na tlačidlo Áno poskytnete používateľovi prístup na stránku Správca. Výberom roly zo zoznamu mu poskytnete oprávnenia správcu pre vašu spoločnosť.

  5. Priradenie prístupu na správu k podporovaným spoločnostiam: Kliknutím na tlačidlo Áno povolíte používateľovi vytvárať na stránke Prehľad partnera pozvánky na vyskúšanie a ponuky na nákup. Vyberte v zozname príslušný prístup:

    • Plná správa: Táto rola má rovnaké oprávnenia ako rola globálneho správcu pre podporované spoločnosti.

    • Obmedzená správa: Táto rola má rovnaké privilégiá ako rola správcu hesiel pre podporované spoločnosti.

Ďalšie informácie o roliach a povoleniach správu nájdete v téme Priradenie rolí správcu.

Je tiež možné, že budete potrebovať spravovať domény a konfigurovať nastavenia služieb. Ďalšie informácie o nastavovaní a správe predplatného služieb Office 365 nájdete v téme Nastavenie služieb Office 365 for business.

Správa klientov

Poznámka:  Táto služba je dostupná len pre partnerov, ktorí majú oprávnenie poskytovať delegovanú správu, a pre oprávnených poskytovateľov služieb.

Svojim zákazníkom môžete pomáhať spravovaním ich predplatného, vytváraním a odosielaním žiadostí o službu a vytváraním nových hesiel. Ak spravujete menej ako 100 klientov, budete používať novú funkciu správy klientov. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa klientov v centre spravovania partnerov.

Ak spravujete 100 a viac klientov, pozrite si tému Vyhľadanie klientov a poskytnutie pomoci.

Vytvorenie a odoslanie pozvánok na vyskúšanie

Poznámka:  Táto funkcia je dostupná len pre partnerov, ktorí sú oprávnenými poradcami pre predplatné.

Svoji zákazníkov môžete vytvoriť pozvánky na vyskúšanie služieb Office 365 a odoslať im ich. Pozvánka môže obsahovať jedno skúšobné predplatné.

Ak ste certifikovaní na ponúkanie delegovanej správy, do pozvánky na vyskúšanie môžete pridať možnosť, ktorá vám povolí spravovať predplatné v mene zákazníka. Zákazníkovi sa tým uľahčí vyskúšanie služieb Office 365.

Keď vytvoríte pozvánku na vyskúšanie, vytvorí sa vlastné URL obsahujúce vložený kód, ktorý vás identifikuje ako poradcu pre predplatné. Toto URL môžete použiť pre jedného alebo viacerých zákazníkov a odoslať ho zákazníkovi v e-maile alebo uverejniť na svojej webovej lokalite.

Ďalšie informácie o pozvánkach na vyskúšanie nájdete v téme Vytvorenie pozvánky na vyskúšanie.

Vytvorenie a odoslanie ponúk na nákup

Poznámka:  Táto funkcia je dostupná len pre partnerov cloudu spoločnosti Microsoft, ktorí sú oprávnenými poradcami pre predplatné.

Po odoslaní pozvánky na vyskúšanie zákazníkom pokračujte ponukou na nákup. Ponuku môžete prispôsobiť tak, aby obsahovala konkrétne služby, ktoré daný zákazník potrebuje, ako aj správny počet používateľských licencií. Ak ste certifikovaní na ponúkanie delegovanej správy, do ponuky na nákup môžete pridať možnosť, ktorá vám povolí spravovať predplatné v mene zákazníka.

Keď vytvoríte ponuku na nákup, vytvorí sa vlastné URL obsahujúce vložený kód, ktorý vás identifikuje ako poradcu pre predplatné. Toto URL môžete použiť pre jedného alebo viacerých zákazníkov a odoslať ho zákazníkovi v e-maile alebo uverejniť na svojej webovej lokalite.

Ak zákazník žiada iný počet licencií, pošlite mu novú ponuku. Počet licencií môže zmeniť aj pri nákupe predplatného.

Ďalšie informácie o ponukách na nákup nájdete v téme Vytvorenie ponuky na nákup.

Ponuka delegovanej správy

Poznámka:  Táto funkcia je dostupná len pre partnerov cloudu spoločnosti Microsoft, ktorí sú certifikovaní na ponúkanie delegovanej správy.

Ak máte klientov, ktorí už majú služby Office 365 predplatené, môžete im poskytnúť hlbšiu podporu tak, že im ponúknete delegovanú správu. Ako delegovaný správca vykonávate väčšinu úloh správy predplatného klientov.

Pri odosielaní pozvánky na vyskúšanie alebo ponuky na nákup môžete klientom ponúknuť delegovanú správu. Ponuku na delegovanú správu môžete klientovi odoslať aj potom, ako si kúpi predplatné.

Na správu služieb v mene klienta je potrebné, aby vás klient prijatím vašej ponuky autorizoval ako delegovaného správcu. Ďalšie informácie nájdete v téme Ponuka delegovanej správy.

Použitie kódu Product Key na nastavenie klientskeho predplatného

Poznámka: Táto funkcia je dostupná len pre partnerov cloudu spoločnosti Microsoft, ktorí sú oprávnenými poradcami pre predplatné.

Klientovi môžete ponúknuť predplatné služieb Office 365 zakúpením kódov Product Key služieb Office 365 a následným nastavením predplatného služieb Office 365 pre klienta. Zároveň tiež môžete klientovi ponúknuť delegovanú správu. Ak ste uvedení ako partner záznamu (POR) daného klienta, máte možnosť získať ďalšie výhody, napríklad prijímanie oznámení o zmenách v predplatnom klienta. Na to, aby ste mohli byť uvedení ako partner POR klienta, však musíte byť poradcom pre predplatné.

Ďalšie informácie o použití kódov Product Key na nastavenie predplatného klienta nájdete v téme Použitie kódu Product Key na nastavenie predplatného zákazníka.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×