Partneri: použitie kódu Product Key na nastavenie predplatného zákazníka

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po zakúpení kódov Product Key pre služby Office 365 si ich teraz môžete uplatniť a nastaviť predplatné služieb Office 365 pre zákazníka. Potom môžete pridať používateľov a migrovať e-mail a údaje zákazníka do služieb Office 365. Pridaním svojho čísla partnera záznamu (POR) k predplatnému získate nárok na ďalšie partnerské výhody a môžete zákazníkovi ponúknuť delegovanú správu.

Poznámka: Tento článok sa týka partnerov služieb Office 365. Ak potrebujete pomoc s kódom Product Key služieb Office 365, ale nie ste partnerom, pozrite si tému Vyhľadanie a zadanie kódu Product Key pre Office 365 pre podniky.

Čo vás zaujíma?

Uplatnenie kódu Product Key služieb Office 365 a nastavenie zákazníckeho predplatného služieb Office 365

Spravovanie konta zákazníka pri obnovení predplatného

Uplatnenie kódu Product Key služieb Office 365 a nastavenie zákazníckeho predplatného služieb Office 365

Po získaní kódu Product Key služieb Office 365 pre zákazníka môžete tento kód Product Key uplatniť a vytvoriť predplatné služieb Office 365.

Poznámky: 

 • Pri nastavovaní predplatného služieb Office 365 zadajte informácie o osobe v organizácii zákazníka, ktorá bude správcom za danú organizáciu. Pri vytváraní predplatného získa osoba, ktorej informácie ste zadali, automaticky práva správcu a priradí sa jej licencia na služby Office 365.

 • Ak ste delegovaným správcom za zákazníka a nastavíte ako delegovaného správcu seba, priradia sa práva správcu vám. Na spravovanie predplatného zákazníka v jeho mene však nepotrebujete licenciu na služby Office 365.

Čo je kód Product Key služieb Office 365 a ako ho použiť?   

Kód Product Key služieb Office 365 je jedinečný 25-miestny alfanumerický kód, ktorý môžete použiť na aktiváciu predplatného služieb Office 365, pridanie používateľov a predĺženie predplatného služieb Office 365. Ak ste partnerom oprávneným na predaj služieb Office 365, môžete nakupovať karty s kódom Product Key pre služby Office 365 prostredníctvom programu Microsoft Open.

Poznámka: Všetci partneri môžete predávať Office 365, ako ich vytvoriť vzťah predajcu s autorizovaný distribútor. Ďalšie informácie o multilicencií spoločnosti Microsoft, v programoch Microsoft Open License a predaj Office 365 nájdete v téme Multilicencií spoločnosti Microsoft.

Procedúra

Kroky

uplatnenie kódu Product Key služieb Office 365

Kódy Product Key za zákazníka uplatníte takto.

 1. Prejdite na lokalitu Uplatnenie kódov Product Key služieb Office 365.

 2. Prečítajte si pokyny, kliknite na položku I understand I’m the right person to be doing this for my organization (Som tou správnou osobou, ktorá môže tento postup za moju organizáciu vykonať) a potom kliknite na tlačidlo Start (Začať).

 3. Zadajte kód Product Key služieb Office 365. Ak chcete pridať ďalšie kódy Product Key, kliknite na položku Add another product key (Pridať ďalší kód Product Key), pridajte zvyšné kódy Product Key a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

 1. Na stránke Everything look right? (Je všetko správne?) skontrolujte zadané informácie a kliknite na položku Done adding product keys (Kódy Product Key sú pridané).

  Dôležité: Okno prehliadača nezatvárajte, kým nedokončíte aj ďalšie kroky. Ak okno prehliadača zatvoríte, bude potrebné uplatniť kódy Product Key znova.

Po zadaní kódov Product Key vytvorte zákazníkovi predplatné služieb Office 365 podľa týchto krokov.

 1. Na stránke Get started (Začíname) kliknutím na položku Start step 2 (Spustiť krok 2) začnite s vytváraním konta.

 2. Zadajte požadované informácie o správcovi v organizácii zákazníka vrátane krajiny alebo oblasti, názvu organizácie a mena správcu.

Poznámka:  Ak vaša krajina alebo oblasť nie je v zozname uvedená, nie sú v nej služby Office 365 k dispozícii.

 1. Po zadaní požadovaných informácií kliknite na tlačidlo Create my account (Vytvoriť konto).

Teraz môžete pridať používateľov a začať s migráciou e-mailov a údajov organizácie zákazníka do služieb Office 365. Túto časť môžete vykonať buď hneď, alebo ju odložiť na neskôr.

Ďalšie informácie o pridávaní používateľov, nastavovaní e-mailov, pridávaní domén a ďalších úlohách pre zákazníka získate v témach:

Nastavenie služieb Office 365 for Business

Odoslanie ponuky na delegovanú správu zákazníkovi

Na získanie plného správcovského prístupu ku všetkým službám a predplatným vášho zákazníka musíte byť delegovaným správcom pre daného zákazníka. Delegovaným zákazníkom sa stanete takto:

 1. V hornej časti stránky Admin center (Centrum spravovania) kliknite na položku Partner.

 2. Na stránke Partner overview (Prehľad partnera) kliknite na položku Send delegated administration offer (Odoslať ponuku na delegovanú správu).

 3. Vytvorte novú správu s ponukou delegovanej správy pre zákazníka a odošlite ju zákazníkovi.

 4. Na vykonanie ľubovoľných úloh správy z vašej strany v mene zákazníka je potrebné, aby zákazník túto ponuku prijal.

Ďalšie informácie o odoslaní ponuky na delegovanú správu zákazníkovi nájdete v téme Ponuka delegovanej správy.

Poznámka: Na to, aby ste boli oprávnení ponúknuť delegovanú správu, musíte byť registrovaní v programe Microsoft Cloud Essentials. Ďalšie informácie získate v téme Program Microsoft Cloud Essentials.

Spravovanie predplatného zákazníka pri obnovení predplatného

Zákazník a aj vy, ak ste uvedení ako partner POR zákazníka, začnete prijímať upozornenia na obnovenie predplatného 60 dní, 30 dní, 7 dní a 1 deň pred uplynutím platnosti predplatného.

V prípade blížiaceho sa dátumu uplynutia platnosti predplatného pre zákazníka môžete zákazníkovi pomôcť obnoviť predplatné služieb Office 365 pomocou kódu Product Key, aby mohli byť služby zákazníkovi fakturované kontinuálne. Môžete sa tiež rozhodnúť pre zmenu tak, aby mu služby fakturovala priamo spoločnosť Microsoft. Pri obnovení predplatného v prípade priamej fakturácie nadobúda nové predplatné platnosť hneď, zákazník by ho mal preto obnoviť až bezprostredne pred dátumom uplynutia platnosti aktuálneho predplatného.

Ak si zákazník neobnoví predplatné načas, môže aj naďalej používať Office 365 ešte 30 dní po dátume uplynutia platnosti predplatného. Zákazník môže predplatné znova aktivovať a údaje sa uchovávajú ešte 120 dní po dátume uplynutia platnosti. Ďalšie informácie o tom, čo môžete očakávať pri uplynutí platnosti predplatného, nájdete v téme Čo sa stane s údajmi a prístupom po skončení platnosti predplatného služieb Office 365 for business?

Ďalšie informácie nájdete v téme Predaj a služby pre zákazníkov spoločnosti Microsoft využívajúcich cloud.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×