Päť veľkých nástrojov pre vytváranie diagramov diskusií v programe Visio

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ako sa rýchlo zachytiť tieto pracovné nápady pri vytváraní záznam, ktorý ste mohli analyzovať, upraviť a pôsobiť na neskôr?

Pri vytváraní diagramu diskusie v programe Microsoft Office Visio, môžete vytvoriť vizuálne Archív vaše nápady, ako napríklad kreslenie nižšie. Diagram môžete rýchlo rozpoznať a objednajte motívy a hierarchie, takže to snap vytiahnuť plán činnosti z chaotické vytvára myšlienka relácie.

brainstorming diagram

Tento článok popisuje päť spôsobov na vytvorenie diagramu diskusie v programe Visio. Jednotlivé postupy má svoje odvolanie, v závislosti od toho, akým chcete pracovať.

Pomocou diagramu diskusie

Používanie diagramu diskusie dve primárne spôsobmi. Prvá je začínať hlavnú myšlienku a potom generovať súvisiace témy a vedľajšie hierarchicky na dorazí veľké množstvo rôznych prístupov k dispozícii.

Druhá je zachytiť všetky nápady, ako sú vyjadrené a neskôr ich usporiadanie v diagrame hierarchické. Potom revidovať, upravenie a zdieľanie výsledkov medzi členmi skupiny. Táto metóda je najužitočnejšie počas schôdza zameraná na miesto, kde ľudia prispievajú nápadov v rýchlom poradí. V tomto nastavení hierarchie nie sú vždy viditeľné a potrebujete rýchle zaznamenanie nápadov.

Vytvorenie nového diagramu diskusie

 • Kliknite na kartu súbor a potom kliknite na položku nový.

 • V časti Business, kliknite na položku Diagram diskusie. Ak sa nezobrazuje Business, kliknite na položku šablóny alebo kategórií.

  Vyberte položku Šablóna diagramu diskusie

Rozširovať stránky kreslenia a prispôsobenie vašej diagram diskusie

Ak váš diagram diskusie presahuje okraje strany nákresu, môžete jednoducho rozšíriť stránky bez presunutia tém na inú stranu. Existujú dva spôsoby, ako zmeniť veľkosť strany: manuálne ťahaním orámovanie strany alebo pomocou dialógového okna Nastavenie strany.

Zmena veľkosti stranu kresby manuálne presunutím orámovania

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku priblížiť, a kliknite na položku Celá strana. V tomto zobrazení sa zobrazujú orámovanie stránku kreslenia.

 2. Umiestnite ukazovateľ myši na orámovanie stranu kresby, ktoré chcete rozbaliť, a potom stlačte kláves CTRL. Keď sa ukazovateľ zmení na obojstrannú šípku, presuňte ukazovateľ na zmenu veľkosti strany.

Panel s úlohami

Zmena veľkosti nakresleného stránky pomocou dialógového okna Nastavenie strany

 1. Kliknite na kartu návrh a potom stlačte klávesShift + F5Ak chcete otvoriť, dialógové okno Nastavenie strany.

 2. Kliknite na kartu Veľkosť strany.

 3. V časti Vlastná veľkosť zadajte požadovanú veľkosť na stránke sa a kliknite na tlačidlo OK.

Dialógové okno Nastavenie strany

Poznámka: Zmeny veľkosti stránky kreslenia sa vzťahujú len na stránke práve si prezeráte. Skontrolujte tiež, zadajte správne mernej jednotky (palce alebo milimetre) v poliach Vlastná veľkosť pri písaní veľkosť strany.

Pomocou pása s nástrojmi Brainstorming

Pri vytváraní diagramu diskusie, ako je napríklad pridanie hlavnej témy alebo usporiadať témy na stránke kliknutím na tlačidlá na páse s nástrojmi obrázok môžete vykonávať bežné úlohy.

Získate jednoduchý prístup tieto nástroje bez presunutím ukazovateľa z stranu kresby. Napríklad, ak používate počítač Tablet PC, len kliknete raz na páse s nástrojmi Brainstorming umiestnite témy na stránke kresby.

Na páse s nástrojmi Brainstorming získavate prístup k všetkých nástrojov, ktoré sú navrhnuté špeciálne na Brainstorming šablóny. Okrem pridania alebo usporiadať témy, môžete použiť príkazy na tento pás s nástrojmi vykonať tieto akcie ako spôsob zmeny typu existujúcu tému alebo pohybujúce sa témy na novej strane.

Obrázok SmartArt s textom

Vytvorenie diagramu pomocou karty Brainstorming

 1. Na karte obrázok kliknite na položku hlavné.

 2. Požadovaný tvar, zadajte text, ktorý sa má Hlavná myšlienka na reprezentáciu.

 3. Hlavné témy tvar, kliknite na položku klávesnica.

  Klávesnica sa pripojí k a je podriadený hlavnej témy.

 4. Zadajte názov klávesnica.

Pridať ďalšie témy pomocou panela s nástrojmi diskusie

Ďalšie témy môžete pridať do diagramu vykonaním niektorého z týchto krokov:

Pridať viac čiastkových tém

 1. Vyberte tému, ktorú chcete pridať vedľajšie na a potom na paneli s nástrojmi obrázok kliknite na Viaceré čiastkové témy.

 2. V dialógovom okne zadajte text pri každej novej téme a po každom z nich stlačte kláves ENTER. Po dokončení všetkých tém, ktoré chcete pridať, kliknite na tlačidlo OK.

Pridajte mená tém, ktoré chcete pridať, každý riadok.

Pridanie témy peer

 1. Vyberte tému, ktorú chcete pridať na rovnakej úrovni témy a na paneli s nástrojmi obrázok kliknite na tlačidlo Peer.

 2. Zadajte názov témy.

Pridajte jednu tému po jednom

 1. Vyberte tému, ktorú chcete pridať na rovnakej úrovni téma alebo klávesnica na a potom na paneli s nástrojmi obrázok kliknite na Peer alebo klávesnica.

 2. Zadajte názov témy.

Usporiadať témy

Vylepšenie vzhľadu diagramu a môžete maximalizovanie priestoru na stránke kresby vykonaním nasledujúcich krokov:

 • Na paneli s nástrojmi obrázok kliknite na položku Usporiadať automaticky.

Tip: Manuálne môžete usporiadať témy výberom témy, ktoré chcete premiestniť, a potom ich presuniete na iné miesto na strane. Pri premiestnení témy konektorov automaticky premiestniť a jej čiastkové témy premiestnia spolu s ním.

Pomocou kontextovej ponuky

V ľubovoľnej aplikácii Microsoft Office, v ponuke odkaz (alebo "kliknúť pravým tlačidlom") je užitočný nástroj používať, ak chcete rýchlo vykonať akciu bez presunutia kurzor mimo strany. Kontextová ponuka obsahuje aj štandardnú kresbu stránky príkazov pre úlohy, ako je napríklad kopírovanie a prilepenie tvary Visia.

Skúsených používateľov použite metódu odkaz, pretože jej dostupnosť. V programe Visio, môžete ľahko vytvoriť diagramu pomocou tejto metódy.

Visio kontext alebo kliknite pravým tlačidlom myši v ponuke

Vytvorenie diagramu pomocou metóda klávesových skratiek

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na stránku kresby a kliknite na položku Pridať hlavné témy.

 2. Požadovaný tvar, zadajte text, ktorý sa má Hlavná myšlienka na reprezentáciu.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na Hlavnej témy tvar a potom kliknite na položku Pridať klávesnica.

 4. Zadajte názov klávesnica.

Pridanie témy pomocou metóda klávesových skratiek

Témy môžete do diagramu pridať viacerými spôsobmi:

Pridať viac čiastkových tém
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na témy, ktoré chcete pridať viac čiastkových tém do a potom kliknite na položku Pridať viaceré čiastkové témy.

  kliknite na položku témy, doprava, kliknite na položku a vyberte položku Pridať viaceré témy

 2. V dialógovom okne zadajte text pri každej novej téme a po každom z nich stlačte kláves ENTER. Po dokončení všetkých tém, ktoré chcete pridať, kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie témy peer
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tému, ktorú chcete pridať tému na rovnakej úrovni, a kliknite na položku Pridať Peer tému.

 2. Zadajte text pre novú tému.

Pridanie témy naraz
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tému, ktorú chcete pridať na rovnakej úrovni téma alebo klávesnica na a kliknite na položku Pridať Peer témou alebo Pridať klávesnica.

 2. Zadajte názov témy.

Usporiadať témy

Vylepšenie vzhľadu diagramu a môžete maximalizovanie priestoru na stránke kresby vykonaním nasledujúcich krokov:

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na prázdnu oblasť na stránke a potom kliknite na položku Automaticky usporiadať tvary.

Tip: Manuálne môžete usporiadať témy výberom témy, ktoré chcete premiestniť, a potom ich presuniete na iné miesto na strane. Pri premiestnení témy konektorov automaticky premiestniť a jej čiastkové témy premiestnia spolu s ním.

V okne prehľadu

Zobrazenie prehľadu zobrazí stromový svoj diagram diskusie, ktorý zachytáva hierarchických vzťahov v témach a kondenzuje všetky informácie, ktoré sa rozloží na viacero tvarov a stránok na jednom centrálnom umiestnení. Keď chcete zorganizovať vaše nápady v lineárnom zobrazení bez ovplyvnenia vzhľadu diagramu a bez nutnosti prechádzať dopredu a dozadu medzi tvary a stránok pomocou funkcie.

Upraviť tabuľku programu Visio

Vypnutie okno prehľadu

Ak chcete okno prehľadu zapnúť alebo vypnúť, prejdite na kartu Brainstorming, začiarknite alebo zrušte začiarknutie začiarkavacieho políčka okno prehľadu.

Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka okno prehľadu

Vytvorenie diagramu pomocou okna prehľadu

 1. Zobrazenie prehľadu kliknite pravým tlačidlom myši na "Drawing1" alebo názov uloženej kresby súboru a potom kliknite na položku Pridať hlavné témy.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na Hlavnej témy a vyberte položku premenovať.

 3. Zadajte text, ktorý chcete Hlavná myšlienka na reprezentáciu.

 4. Ak chcete pridať klávesnica, kliknite pravým tlačidlom myši na Hlavnej témy (alebo inú tému) a potom kliknite na položku Pridať klávesnica. Premenovanie klávesnica rovnako ste premenovali vášho hlavnej témy.

Tip: Odstránenie témy, kliknite pravým tlačidlom myši na tému a potom kliknite na položku Odstrániť témy. Ak chcete odstrániť tému s čiastkové témy, všetky zodpovedajúce aktuálnym tiež odstránia. Témy môžete odstrániť aj výberom témy, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačením klávesu odstrániť.

Pridať ďalšie témy do diagramu pomocou okna prehľadu

Ak chcete pridať ďalšie témy v Tabuľke, kliknite pravým tlačidlom myši na tému, ktorú chcete pridať ďalšie témy, ktoré a potom kliknite na položku Pridať viaceré čiastkové témy. V dialógovom okne Pridať viaceré čiastkové témy, zadajte mená témy a potom kliknite na tlačidlo OK.

V kontextovej ponuke vyberte položku Pridať viaceré témy

Zmena témy klávesnica

Pretože Zobrazenie prehľadu zobrazí témy v lineárnom zobrazení, môžete použiť na ovládanie hierarchickú štruktúru tém. Zobrazenie prehľadu môžete témy do iného klávesnica tak, že presuniete názov témy na inú úroveň.

Ak chcete presunúť klávesnica na vytáčanie (alebo nižšiu úroveň) v rámci hierarchie, presuňte názov klávesnica na vyššej úrovni Téma (alebo nižšiu úroveň Téma). Ak klávesnica ste premiestnili zodpovedajúce čiastkové témy, tiež sa pohybujú s ním a zmeny sa prejavia v diagrame.

Karta Klávesnica na vytáčanie

Poznámka: Podpora alebo kontexty témy v hierarchii pomocou Okno prehľadu automaticky zmení štruktúra diagramu.

Presun Téma nahor alebo nadol v rámci okna prehľadu

Môžete usporiadať a stanovenie priority tém v Prehľade okno bez ovplyvnenia štruktúry diagramu. Napríklad, ak chcete nastaviť prioritu témy, môžete premiestniť témy s vyššiu prioritu do hornej časti Okna obrys – usporiadanie tvarov na strane zostanú rovnaké.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na tému, ktorú chcete premiestniť, a potom kliknite na tlačidlo Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

  Táto zmena sa prejaví len v Tabuľke. Téma pozície v diagrame sa nemení.

Použitie tvarov Brainstorming

Presunutím tvarov zo vzorkovnice Tvary Brainstorming vám najviac kontrolu nad pozície tém na stránku kresby a ich typ pripojenia.

Poznámka: Keďže táto metóda neberie výhody Brainstorming šablóny automatizovaných funkcií, keď ju použijete príkaz Automatické usporiadanie a Zobrazenie prehľadu možno nie vždy vám výsledky, ktoré očakávate.

Panel tvarov diskusie

Skôr než začnete: Diagram svoje myšlienky a rozbaľte strany

Pred vytvoríte diagramu, zvážte dve veci: váš prístup na vytvorenie diagramu a akým spôsobom sa diagramu určitého na stránku kresby, aby bolo čitateľné, ako sa k nemu pridávať ďalšie témy. Je vhodné oboznámiť sa s metódami tu včas tak, aby sa môže byť účinný pri vytváraní diagramu počas relácie diskusie.

Vytvorenie diagramu diskusie

Existujú dva hlavné spôsoby na vytvorenie diagramu diskusie:

 • Prvá je začínať hlavnú myšlienku a potom generovať súvisiace témy a vedľajšie hierarchicky na dorazí veľké množstvo rôznych prístupov k dispozícii.

 • Druhá je zachytiť všetky nápady, ako sú vyjadrené a neskôr ich usporiadanie v diagrame hierarchické. Potom revidovať, upravenie a zdieľanie výsledkov medzi členmi skupiny. Táto metóda je najužitočnejšie počas schôdza zameraná na miesto, kde ľudia prispievajú nápadov v rýchlom poradí. V tomto nastavení hierarchie nie sú vždy viditeľné a potrebujete rýchle zaznamenanie nápadov.

Rozširovať stránky kreslenia a prispôsobenie vašej diagram diskusie

Ak váš diagram diskusie presahuje okraje strany nákresu, môžete jednoducho rozšíriť stránky bez presunutia tém na inú stranu. Existujú dva spôsoby, ako zmeniť veľkosť strany: manuálne ťahaním orámovanie strany alebo pomocou dialógového okna Nastavenie strany.

Zmena veľkosti stranu kresby manuálne presunutím orámovania
 1. V ponuke Zobraziť ukážte na priblíženie a kliknite na položku Celá strana. Toto zobrazenie vám umožní zobraziť orámovanie stránku kreslenia.

 2. Umiestnite ukazovateľ myši na orámovanie stranu kresby, ktoré chcete rozbaliť, a potom stlačte kláves CTRL. Keď sa ukazovateľ zmení na obojstrannú šípku, presuňte ukazovateľ na zmenu veľkosti strany.

Panel s úlohami

Zmena veľkosti nakresleného stránky pomocou dialógového okna Nastavenie strany
 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany.

 2. Kliknite na kartu Veľkosť strany.

 3. V časti Vlastná veľkosť zadajte požadovanú veľkosť na stránke sa a kliknite na tlačidlo OK.

Dialógové okno Nastavenie strany

Poznámka: Zmeny veľkosti stránky kreslenia sa vzťahujú len na stránke práve si prezeráte. Skontrolujte tiež, zadajte správne mernej jednotky (palce alebo milimetre) v poliach Vlastná veľkosť pri písaní veľkosť strany.

Pomocou panela s nástrojmi diskusie

Pri vytváraní diagramu diskusie, ako je napríklad pridanie hlavnej témy alebo usporiadať témy na stránke kliknutím na tlačidlá na paneli s nástrojmi obrázok môžete vykonávať bežné úlohy.

Získate jednoduchý prístup tieto nástroje bez presunutím ukazovateľa z stranu kresby. Napríklad, ak používate počítač Tablet PC, jednoducho kliknete raz na paneli s nástrojmi Brainstorming umiestnite témy na stránke kresby.

Obrázok SmartArt s textom

Tip: Ak sa nezobrazuje panel s nástrojmi obrázok v ponuke Zobraziť, ukážte na Panely s nástrojmi a potom kliknite na položku obrázok.

Vytvorenie diagramu pomocou klávesu Brainstorming tab alebo panel s nástrojmi

 1. Na karte Brainstorming alebo panel s nástrojmi, kliknite na položku hlavné alebo Pridať hlavné témy.

 2. Požadovaný tvar, zadajte text, ktorý sa má Hlavná myšlienka na reprezentáciu.

 3. Hlavné témy tvar, kliknite na položky Pridať klávesnica.

  Klávesnica sa pripojí k a je podriadený hlavnej témy.

 4. Zadajte názov klávesnica.

Pridať ďalšie témy pomocou panela s nástrojmi diskusie

Ďalšie témy môžete pridať do diagramu vykonaním niektorého z týchto krokov:

Pridať viac čiastkových tém

 1. Vyberte tému, ktorú chcete pridať vedľajšie na a na paneli s nástrojmi obrázok kliknite na tlačidlo Pridať viaceré čiastkové témy.

 2. V dialógovom okne zadajte text pri každej novej téme a po každom z nich stlačte kláves ENTER. Po dokončení všetkých tém, ktoré chcete pridať, kliknite na tlačidlo OK.

.

Pridanie témy peer

 1. Vyberte tému, ktorú chcete pridať na rovnakej úrovni témy a na paneli s nástrojmi obrázok kliknite na tlačidlo Pridať Peer témy.

 2. Zadajte názov témy.

Pridajte jednu tému po jednom

 1. Vyberte tému, ktorú chcete pridať na rovnakej úrovni téma alebo klávesnica na a potom na paneli s nástrojmi obrázok kliknite na Pridanie Peer témou alebo Pridať klávesnica.

 2. Zadajte názov témy.

Usporiadať témy

Vylepšenie vzhľadu diagramu a môžete maximalizovanie priestoru na stránke kresby vykonaním nasledujúcich krokov:

 • Na paneli s nástrojmi obrázok kliknite na položku Automaticky usporiadať témy.

Tip: Manuálne môžete usporiadať témy výberom témy, ktoré chcete premiestniť, a potom ich presuniete na iné miesto na strane. Pri premiestnení témy konektorov automaticky premiestniť a jej čiastkové témy premiestnia spolu s ním.

Pomocou ponuky Brainstorming

V ponuke Brainstorming získavate prístup k všetkých nástrojov, ktoré sú navrhnuté špeciálne na Brainstorming šablóny. Okrem pridania alebo usporiadať témy, môžete použiť príkazy na tejto ponuke vykonať tieto akcie ako spôsob zmeny typu existujúcu tému alebo pohybujúce sa témy na novej strane.

Main Brainstorming menu

Pomocou kontextovej ponuky

V ľubovoľnej aplikácii Microsoft Office, v ponuke odkaz (alebo "kliknúť pravým tlačidlom") je užitočný nástroj používať, ak chcete rýchlo vykonať akciu bez presunutia kurzor mimo strany. Kontextová ponuka obsahuje aj štandardnú kresbu stránky príkazov pre úlohy, ako je napríklad kopírovanie a prilepenie tvary Visia.

Skúsených používateľov použite metódu odkaz, pretože jej dostupnosť. V programe Visio, môžete ľahko vytvoriť diagramu pomocou tejto metódy.

Shortcut menu for brainstorming Topic shape

Vytvorenie diagramu pomocou metóda klávesových skratiek

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na stránku kresby a kliknite na položku Pridať hlavné témy.

 2. Požadovaný tvar, zadajte text, ktorý sa má Hlavná myšlienka na reprezentáciu.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na Hlavnej témy tvar a potom kliknite na položku Pridať klávesnica.

 4. Zadajte názov klávesnica.

Pridanie témy pomocou metóda klávesových skratiek

Témy môžete do diagramu pridať viacerými spôsobmi:

Pridať viac čiastkových tém

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na témy, ktoré chcete pridať viac čiastkových tém do a potom kliknite na položku Pridať viaceré čiastkové témy.

  New topic shape selected with shortcut menu visible

 2. V dialógovom okne zadajte text pri každej novej téme a po každom z nich stlačte kláves ENTER. Po dokončení všetkých tém, ktoré chcete pridať, kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie témy peer

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tému, ktorú chcete pridať tému na rovnakej úrovni, a kliknite na položku Pridať Peer tému.

 2. Zadajte text pre novú tému.

Pridanie témy naraz

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tému, ktorú chcete pridať na rovnakej úrovni téma alebo klávesnica na a kliknite na položku Pridať Peer témou alebo Pridať klávesnica.

 2. Zadajte názov témy.

Usporiadať témy

Vylepšenie vzhľadu diagramu a môžete maximalizovanie priestoru na stránke kresby vykonaním nasledujúcich krokov:

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na prázdnu oblasť na stránke a potom kliknite na položku Automaticky usporiadať tvary.

Tip: Manuálne môžete usporiadať témy výberom témy, ktoré chcete premiestniť, a potom ich presuniete na iné miesto na strane. Pri premiestnení témy konektorov automaticky premiestniť a jej čiastkové témy premiestnia spolu s ním.

V okne prehľadu

Zobrazenie prehľadu zobrazí stromový svoj diagram diskusie, ktorý zachytáva hierarchických vzťahov v témach a kondenzuje všetky informácie, ktoré sa rozloží na viacero tvarov a stránok na jednom centrálnom umiestnení. Keď chcete zorganizovať vaše nápady v lineárnom zobrazení bez ovplyvnenia vzhľadu diagramu a bez nutnosti prechádzať dopredu a dozadu medzi tvary a stránok pomocou funkcie.

Upraviť tabuľku

Vytvorenie diagramu pomocou okna prehľadu

 1. Zobrazenie prehľadu kliknite pravým tlačidlom myši na "Drawing1" alebo názov uloženej kresby súboru a potom kliknite na položku Pridať hlavné témy.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na Hlavnej témy a vyberte položku premenovať.

 3. Zadajte text, ktorý chcete Hlavná myšlienka na reprezentáciu.

 4. Ak chcete pridať klávesnica, kliknite pravým tlačidlom myši na Hlavnej témy (alebo inú tému) a potom kliknite na položku Pridať klávesnica. Premenovanie klávesnica rovnako ste premenovali vášho hlavnej témy.

Tip: Odstránenie témy, kliknite pravým tlačidlom myši na tému a potom kliknite na položku Odstrániť témy. Ak chcete odstrániť tému s čiastkové témy, všetky zodpovedajúce aktuálnym tiež odstránia. Témy môžete odstrániť aj výberom témy, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačením klávesu odstrániť.

Pridať ďalšie témy do diagramu pomocou okna prehľadu

Ak chcete pridať ďalšie témy v Tabuľke, kliknite pravým tlačidlom myši na tému, ktorú chcete pridať ďalšie témy, ktoré a potom kliknite na položku Pridať viaceré čiastkové témy. V dialógovom okne Pridať viaceré čiastkové témy, zadajte mená témy a potom kliknite na tlačidlo OK.

Hviezdička (*) v zozname polí predstavuje všetky polia v tabuľke

Zmena témy klávesnica

Pretože Zobrazenie prehľadu zobrazí témy v lineárnom zobrazení, môžete použiť na ovládanie hierarchickú štruktúru tém. Zobrazenie prehľadu môžete témy do iného klávesnica tak, že presuniete názov témy na inú úroveň.

Ak chcete presunúť klávesnica na vytáčanie (alebo nižšiu úroveň) v rámci hierarchie, presuňte názov klávesnica na vyššej úrovni Téma (alebo nižšiu úroveň Téma). Ak klávesnica ste premiestnili zodpovedajúce čiastkové témy, tiež sa pohybujú s ním a zmeny sa prejavia v diagrame.

Karta Klávesnica na vytáčanie

Poznámka: Podpora alebo kontexty témy v hierarchii pomocou Okno prehľadu automaticky zmení štruktúra diagramu.

Presun Téma nahor alebo nadol v rámci okna prehľadu

Môžete usporiadať a stanovenie priority tém v Prehľade okno bez ovplyvnenia štruktúry diagramu. Napríklad, ak chcete nastaviť prioritu témy, môžete premiestniť témy s vyššiu prioritu do hornej časti Okna obrys – usporiadanie tvarov na strane zostanú rovnaké.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na tému, ktorú chcete premiestniť, a potom kliknite na tlačidlo Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

  Táto zmena sa prejaví len v Tabuľke. Téma pozície v diagrame sa nemení.

Použitie tvarov Brainstorming

Presunutím tvarov zo vzorkovnice Tvary Brainstorming vám najviac kontrolu nad pozície tém na stránku kresby a ich typ pripojenia.

Poznámka: Keďže táto metóda neberie výhody Brainstorming šablóny automatizovaných funkcií, keď ju použijete príkaz Automatické usporiadanie a Zobrazenie prehľadu možno nie vždy vám výsledky, ktoré očakávate.

Obrázok tlačidla

Vytvorenie diagramu presunutím tvarov na stranu kresby

 1. Zo vzorkovnice Tvary diskusie, presuňte tvar hlavné témy na stranu kresby.

 2. Zadajte text, ktorý sa má hlavnej témy obsahovať.

 3. Ak chcete pridať klávesnica, presuňte tvar Téma na stránku. Téma tvar, zadajte názov témy.

 4. Presunutím tvaru viacerých témy stránku môžete pridať viacero témy a vedľajšie. V dialógovom okne zadajte názov témy a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pred pripojením tvarov: rôzne typy pripojenia

Témy nepripojí automaticky pri presúvaní ich zo vzorkovnice Tvary diskusie, takže je vhodné pochopiť, ako fungujú konektory v programe Visio.

Program Visio obsahuje dva spôsoby témy v diagrame, tvaru na tvar a nemennými bodmi pripojenia. Jednotlivé postupy sú určené na konkrétne a vybratý spôsob závisí od toho, ako pevné chcete skutočný bod pripojenia sa.

Tvaru na tvar

Po presunutí tvary, ktoré sú pripojené tvaru na tvar, konektory umiestnenia informovať pripojenie ako priama, ako je to možné. Ak chcete pripojenie tvaru na tvar, presuňte konce spojnicu do stredu tvaru dovtedy, kým červené pole obklopuje tvaru témy.

shape-to-shape connection

Nemennými bodmi

Pri nemennými bodmi pripojenia sa ukončí spojnica sa prilepený na konkrétne body na každý tvar. Ak chcete nemennými bodmi pripojenia, posuňte konce spojnice k bodu tvar dovtedy, kým sa zobrazuje červený znak X. Ak presuniete tvary, spojnice zostáva pripojené na tie pôvodné body.

point-to-point connection

Určenie typu pripojenia

Ak chcete zistiť, či je pripojenie k tvaru na tvar alebo ActiveX, kliknite na spojnicu ho vyberte.

The difference between how shape-to-shape connections and point-to-point connections look

Ak sa končí spojnica stať veľké červené štvorčeky, pripojenie je tvaru na tvar. Ak konce sa zmenia na malé červené štvorčeky so symbolmi v nich (x alebo +), pripojenie je nemennými bodmi.

Zmena jedného typu pripojenia na iný tvar

Ak chcete zmeniť nemennými bodmi pripojenia tvaru na tvar, presuňte koncový bod spojnice od tvar a presuňte ho späť na bod pripojenia, modrá x, označili miesto na pripojenie k tvaru.

Ak chcete zmeniť nemennými bodmi pripojenia tvaru na tvar, presuňte koncový bod spojnice nad tvarom krok procesu, kým červené pole obklopuje celý tvar.

Ukážka menovky ako ovládacieho prvku ActiveX

Pripojenie témy

 1. Presuňte dynamickej spojnici zo vzorkovnice Tvary Brainstorming do prázdnej oblasti na stránke.

 2. Presuňte jeden koniec spojnicu do stredu prvý tvar, ktorý chcete pripojiť, kým sa nachádza tvaru témy červenou box.

 3. Presuňte koniec spojnicu do stredu druhý tvar, ktorý chcete pripojiť, kým príliš ponúka červenou box.

connect topics by drag endpoints to the center of the shape.

Po uvoľnení tlačidla myši a vyberte spojnicu, každý koncový bod sa zobrazí ako plnú vizualizácie, ktorá označuje, že tvary sú správne pripojené.

shapes are connected correctly when endpoints appear as solid red squares.

Zobrazenie prepojenia medzi témy

Môžete zobraziť špeciálne vzťahu medzi dvoma témy v diagrame zameraná pomocou čiara prepojenia, ktorý sa zobrazí ako Prerušovaná čiara medzi súvisiace témy. Čiara prepojenia na rozdiel od dynamickej spojnici, ktorá definuje hlavný štruktúra v diagrame spája tém, o rôznych pobočiek na rovnakej úrovni (hierarchie).

Čiara prepojenia je len vizuálnym a nie je zahrnutý v hierarchii diagramu. Zobrazenie prehľadu nezobrazuje priradenie témy.

Môžete sa pripojiť témy pomocou čiara prepojenia tvar rovnako používate dynamické spojnice. Keď sa pripojíte témy čiara prepojenia, ho opätovne nasmeruje s témami pri premiestňovaní.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×