Päť skvelých nástrojov na vytváranie diagramov brainstormingu v programe Visio

Predplatné služieb Office 365, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ako rýchlo zachytíte tieto nápady na brainstorming pri vytváraní záznamu, ktorý môžete analyzovať, upravovať a konať neskôr?

Pri vytváraní diagramu brainstormingu v programe Microsoft Office Visio vytvoríte vizuálny Archív nápadov, ako je to znázornené na obrázku nižšie. Diagram vám pomôže rýchlo rozpoznať a objednať motívy a hierarchie, vďaka čomu je lapať vytiahnuť plán akcie z chaotickej relácie vytvárania nápadov.

brainstorming diagram

V tomto článku sa popisuje päť rôznych spôsobov na vytvorenie diagramu brainstormingu v programe Visio. Každá metóda má svoje odvolanie v závislosti od toho, ako chcete pracovať.

Používanie diagramu brainstormingu

Existujú dva hlavné spôsoby použitia diagramu brainstormingu. Prvým z nich je začať s hlavnou myšlienkou a potom vytvoriť súvisiace témy a podtémy hierarchicky, aby sa dosiahli veľké množstvo rôznych možných prístupov.

Druhým cieľom je zachytiť všetky nápady, ktoré sú vyjadrené a neskôr ich usporiadať v hierarchickom diagrame. Potom môžete revidovať, spresniť a zdieľať výsledky medzi členmi skupiny. Táto metóda je najužitočnejšie počas brainstormingovej schôdze, v ktorej ľudia prispievajúci nápady v rýchlom slede. V tomto nastavení nie sú hierarchie vždy viditeľné a je potrebné rýchlo zachytiť myšlienky.

Spustenie nového diagramu brainstormingu

 • Kliknite na položku súbora potom na položku nový.

 • V časti obchodkliknite na položku diagram brainstormingu. Ak sa položka obchod nezobrazuje, kliknite na položku šablóny alebo kategórie.

  Výber šablóny diagramu brainstormingu

RozBalenie stránky kresby tak, aby vyhovovala diagramu brainstormingu

Ak diagram brainstormingu presahuje hranice strany kresby, môžete stranu jednoducho rozbaliť bez toho, aby ste premiestnili témy na inú stranu. Zmeniť veľkosť strany môžete dvomi spôsobmi: manuálnym presunutím orámovania strany alebo pomocou dialógového okna Nastavenie strany .

Zmena veľkosti strany kresby manuálnym presunutím orámovania

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Lupaa potom na položku Celá strana. Toto zobrazenie zobrazuje orámovanie stránky kresby.

 2. Umiestnite ukazovateľ na orámovanie strany kresby, ktorú chcete rozbaliť, a potom stlačte kláves CTRL. Keď sa ukazovateľ zmení na obojstrannú šípku, presunutím ukazovateľa zmeňte veľkosť strany.

Panel s úlohami

Zmena veľkosti strany kresby pomocou dialógového okna Nastavenie strany

 1. Kliknite na položku návrha potom stlačte kláves Shift + F5 Otvorte dialógové okno Nastavenie strany .

 2. Kliknite na kartu Veľkosť strany.

 3. V časti Vlastná veľkosťzadajte požadovanú veľkosť strany a kliknite na tlačidlo OK.

Dialógové okno Nastavenie strany

Poznámka: Zmeny veľkosti stránky kresby sa použijú iba na aktuálne zobrazenú stranu. Skontrolujte tiež, či zadáte správnu mernú jednotku (palce alebo milimetre) do polí Vlastná veľkosť pri zadávaní veľkosti strany.

Používanie pása s nástrojmi brainstorming

Pri vytváraní diagramu brainstormingu môžete vykonávať najbežnejšie úlohy, ako je napríklad pridanie hlavnej témy alebo usporiadanie tém na stránke kliknutím na tlačidlá na páse s nástrojmi brainstorming .

Môžete jednoducho získať prístup k týmto nástrojom bez toho, aby ste presunuli ukazovateľ z stránky kresby. Ak napríklad používate počítač Tablet PC, na páse s nástrojmi na diskusiu môžete jednoducho ťuknúť na umiestnenie tém na stránke kresby.

Pás s nástrojmi brainstorming poskytuje prístup ku všetkým nástrojom navrhnutým špeciálne pre šablónu brainstormingu . Okrem pridávania alebo usporiadania tém môžete na páse s nástrojmi použiť príkazy na vykonávanie takých akcií, ako je napríklad zmena typu existujúcej témy alebo premiestnenie témy na novú stránku.

Obrázok SmartArt s textom

Vytvorenie diagramu pomocou karty brainstorming

 1. Na karte brainstorming kliknite na položku hlavné.

 2. S vybratým tvarom zadajte text, ktorý má Hlavná myšlienka reprezentovať.

 3. S vybratým tvarom hlavnej témy kliknite na položku podtopic.

  Podtéma sa pripojí k hlavnej téme a je podriadená.

 4. Zadajte názov podtémy.

Pridanie ďalších tém pomocou panela s nástrojmi brainstorming

Do diagramu môžete pridať ďalšie témy vykonaním niektorého z týchto krokov:

Pridanie viacerých čiastkových tém

 1. Vyberte tému, do ktorej chcete pridať podtémy, a potom na paneli s nástrojmi brainstorming kliknite na položku viac čiastkových tém.

 2. Do dialógového okna zadajte text pre každú novú tému a po každom z nich stlačte kláves Enter . Po dokončení pridávania všetkých požadovaných tém kliknite na tlačidlo OK.

Pridajte názvy tém, ktoré chcete pridať, a to jedným riadkom.

Pridanie partnerskej témy

 1. Vyberte tému, do ktorej chcete pridať tému rovnakej úrovne, a potom na paneli s nástrojmi brainstorming kliknite na položku peer.

 2. Zadajte názov témy.

Pridanie jednej témy naraz

 1. Vyberte tému, do ktorej chcete pridať tému alebo podtému na rovnakej úrovni, a potom na paneli s nástrojmi brainstorming kliknite na položku peer alebo subtopic.

 2. Zadajte názov témy.

Usporiadanie tém

Môžete zlepšiť vzhľad diagramu a maximalizovať miesto na stránke kresby nasledovným spôsobom:

 • Na paneli s nástrojmi brainstorming kliknite na položku automaticky usporiadať.

Tip: Témy môžete usporiadať manuálne tak, že vyberiete témy, ktoré chcete premiestniť, a potom ich presuniete na iné miesto na strane. Keď presuniete tému, jej konektory sa automaticky presunú a jej podtémy sa premiestnia.

Používanie kontextovej ponuky

V ľubovoľnej aplikácii balíka Microsoft Office je kontextová ponuka (alebo "kliknutie pravým tlačidlom myši") užitočným nástrojom, ktorý sa používa v prípade, ak chcete rýchlo vykonať akciu bez toho, aby ste premiestnili kurzor zo stránky. Kontextová ponuka obsahuje aj štandardné príkazy stránky kreslenia visia pre úlohy, ako je napríklad kopírovanie a prilepenie tvarov.

Väčšina skúsených používateľov používa odkazovú metódu z dôvodu jeho zjednodušenia ovládania. V programe Visio môžete diagram jednoducho vytvoriť pomocou tohto postupu.

Kontext visia alebo ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši

Vytvorenie diagramu pomocou metódy odkazu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na stránku kresby a potom kliknite na položku Pridať hlavnú tému.

 2. S vybratým tvarom zadajte text, ktorý má Hlavná myšlienka reprezentovať.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar hlavnej témy a potom kliknite na položku Pridať podtému.

 4. Zadajte názov podtémy.

Pridanie tém pomocou metódy odkazu

Existuje niekoľko spôsobov, ako do diagramu pridať témy:

Pridanie viacerých čiastkových tém

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tému, do ktorej chcete pridať viacero podtém, a potom kliknite na položku pridať viacero podtém.

  Vyberte tému, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku pridať viacero tém.

 2. Do dialógového okna zadajte text pre každú novú tému a po každom z nich stlačte kláves Enter . Po dokončení pridávania všetkých požadovaných tém kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie partnerskej témy

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tému, do ktorej chcete pridať tému rovnakej úrovne, a kliknite na položku Pridať tému peer.

 2. Zadajte text novej témy.

Pridanie témy naraz

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tému, do ktorej chcete pridať tému alebo podtému na rovnakej úrovni, a kliknite na položku Pridať tému peer alebo Pridať podtému.

 2. Zadajte názov témy.

Usporiadanie tém

Môžete zlepšiť vzhľad diagramu a maximalizovať miesto na stránke kresby nasledovným spôsobom:

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na prázdnu oblasť na stránke a potom kliknite na položku automaticky usporiadať tvary.

Tip: Témy môžete usporiadať manuálne tak, že vyberiete témy, ktoré chcete premiestniť, a potom ich presuniete na iné miesto na strane. Keď presuniete tému, jej konektory sa automaticky presunú a jej podtémy sa premiestnia.

Používanie okna prehľadu

V okne prehľadu sa zobrazuje stromová štruktúra diagramu brainstormingu, ktorý zachytáva hierarchické vzťahy tém a zahustí všetky informácie, ktoré sa rozložia na viacero tvarov a strán do jedného centrálneho umiestnenia. Funkciu môžete použiť, ak chcete usporiadať svoje nápady v lineárnom zobrazení bez toho, aby to ovplyvnilo vzhľad diagramu a bez toho, aby ste museli prechádzať medzi tvarmi a stranami dopredu a dozadu.

Okno prehľadu visia

Zapnutie alebo vypnutie okna prehľadu

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť okno prehľadu, na karte brainstorming začiarknite alebo začiarknutie políčka okno prehľadu.

Začiarkavacie políčko zaČiarknuť alebo zrušiť začiarknutie okna prehľadu

Vytvorenie diagramu pomocou okna prehľadu

 1. V okne prehľadukliknite pravým tlačidlom myši na položku Drawing1 alebo uložený názov súboru kresby a potom kliknite na položku Pridať hlavnú tému.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na hlavnú tému a vyberte položku premenovať.

 3. Zadajte text, ktorý má byť hlavnou myšlienkou reprezentovať.

 4. Ak chcete pridať podtému, kliknite pravým tlačidlom myši na hlavnú tému (alebo na ľubovoľnú inú tému) a potom kliknite na položku Pridať podtému. PreMenujte podtému rovnakým spôsobom, ako ste premenovali svoju hlavnú tému.

Tip: Ak chcete odstrániť témy, kliknite pravým tlačidlom myši na tému a potom kliknite na položku Odstrániť tému. Pri odstránení témy s podtémami sa odstránia aj všetky príslušné podtémy. Tému môžete odstrániť aj tak, že vyberiete tému, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačíte kláves Delete .

Pridanie ďalších tém do diagramu pomocou okna prehľadu

Ak chcete do okna prehľadupridať ďalšie témy, kliknite pravým tlačidlom myši na tému, do ktorej chcete pridať ďalšie témy, a potom kliknite na položku pridať viacero podtém. V dialógovom okne Pridanie viacerých podtém Zadajte názvy tém a potom kliknite na tlačidlo OK.

V kontextovej ponuke vyberte položku pridať viacero tém

Zmena témy na podtému

Keďže Okno prehľadu zobrazuje témy v lineárnom zobrazení, môžete ho použiť na ovládanie hierarchickej štruktúry tém. V okne prehľadumôžete vytvoriť tému na ďalšiu podtému presunutím názvu témy na inú úroveň.

Ak chcete presunúť podtému na vyššiu úroveň (alebo na nižšiu úroveň) v rámci hierarchie, presuňte názov podtémy v hornej časti témy vyššej úrovne (alebo témy nižšej úrovne). Ak sa premiestnená čiastková Téma zhoduje s príslušnými podtémami, presunú sa aj s ňou a zmeny sa prejavia v diagrame.

Karta Klávesnica na vytáčanie

Poznámka: Podpora alebo kontextovanie témy v hierarchii pomocou okna prehľadu automaticky zmení štruktúru diagramu.

PreSunutie témy nahor alebo nadol v okne prehľadu

Témy môžete usporiadať alebo uprednostňovať v okne prehľadu bez toho, aby to ovplyvnilo štruktúru diagramu. Ak chcete napríklad určiť prioritu tém, témy s vyššou prioritou môžete presunúť do hornej časti okna prehľadu – usporiadanie tvarov na strane zostane rovnaké.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na tému, ktorú chcete premiestniť, a potom kliknite na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

  Táto zmena sa prejaví len v okne prehľadu. Pozícia témy v diagrame zostane nezmenená.

Používanie tvarov brainstormingu

PreSunutím tvarov zo vzorkovnice tvary brainstormingu získate najväčšiu kontrolu nad umiestnením tém na stránke kresby a ich typom pripojenia.

Poznámka: Keďže táto metóda nevyužíva automatizované funkcie šablóny brainstormingu, keď ju použijete, príkaz automaticky usporiadať a Okno prehľadu vám nemusí vždy poskytnúť očakávané výsledky.

Panel tvary brainstormingu

Skôr než začnete: diagram myšlienok a rozbalenie stránok

Skôr než vytvoríte diagram, zvážte dve veci: váš prístup k vytváraniu diagramu a ako vytvoriť diagram na stránke kresby tak, aby bol čitateľný pri pridávaní ďalších tém. Je vhodné, aby ste sa oboznámili s týmito metódami ešte pred časom, aby ste mohli byť pri vytváraní diagramu počas brainstormingu efektívnejšie.

Vytvorenie diagramu brainstormingu

Existujú dva hlavné spôsoby vytvorenia diagramu brainstormingu:

 • Prvým z nich je začať s hlavnou myšlienkou a potom vytvoriť súvisiace témy a podtémy hierarchicky, aby sa dosiahli veľké množstvo rôznych možných prístupov.

 • Druhým cieľom je zachytiť všetky nápady, ktoré sú vyjadrené a neskôr ich usporiadať v hierarchickom diagrame. Potom môžete revidovať, spresniť a zdieľať výsledky medzi členmi skupiny. Táto metóda je najužitočnejšie počas brainstormingovej schôdze, v ktorej ľudia prispievajúci nápady v rýchlom slede. V tomto nastavení nie sú hierarchie vždy viditeľné a je potrebné rýchlo zachytiť myšlienky.

RozBalenie stránky kresby tak, aby vyhovovala diagramu brainstormingu

Ak diagram brainstormingu presahuje hranice strany kresby, môžete stranu jednoducho rozbaliť bez toho, aby ste premiestnili témy na inú stranu. Zmeniť veľkosť strany môžete dvomi spôsobmi: manuálnym presunutím orámovania strany alebo pomocou dialógového okna Nastavenie strany .

Zmena veľkosti strany kresby manuálnym presunutím orámovania

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Lupaa kliknite na položku Celá strana. Toto zobrazenie vám umožní zobraziť orámovanie stránky kresby.

 2. Umiestnite ukazovateľ na orámovanie strany kresby, ktorú chcete rozbaliť, a potom stlačte kláves CTRL. Keď sa ukazovateľ zmení na obojstrannú šípku, presunutím ukazovateľa zmeňte veľkosť strany.

Panel s úlohami

Zmena veľkosti strany kresby pomocou dialógového okna Nastavenie strany

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany.

 2. Kliknite na kartu Veľkosť strany.

 3. V časti Vlastná veľkosťzadajte požadovanú veľkosť strany a kliknite na tlačidlo OK.

Dialógové okno Nastavenie strany

Poznámka: Zmeny veľkosti stránky kresby sa použijú iba na aktuálne zobrazenú stranu. Skontrolujte tiež, či zadáte správnu mernú jednotku (palce alebo milimetre) do polí Vlastná veľkosť pri zadávaní veľkosti strany.

Používanie panela s nástrojmi brainstorming

Na vytvorenie diagramu brainstormingu môžete vykonávať bežné úlohy, ako je napríklad pridanie hlavnej témy alebo usporiadanie tém na stránke kliknutím na tlačidlá na paneli s nástrojmi brainstorming .

Môžete jednoducho získať prístup k týmto nástrojom bez toho, aby ste presunuli ukazovateľ z stránky kresby. Ak napríklad používate počítač Tablet PC, na paneli s nástrojmi brainstorming môžete jednoducho ťuknúť na umiestnenie tém na stránke kresby.

Obrázok SmartArt s textom

Tip: Ak sa panel s nástrojmi brainstorming nezobrazuje, v ponuke Zobraziť ukážte na položku Panely s nástrojmia potom kliknite na položku brainstorming.

Vytvorenie diagramu pomocou karty brainstorming alebo panela s nástrojmi

 1. Na karte brainstorming alebo na paneli s nástrojmi kliknite na položku hlavné alebo Pridať hlavnú tému.

 2. S vybratým tvarom zadajte text, ktorý má Hlavná myšlienka reprezentovať.

 3. S vybratým tvarom hlavnej témy kliknite na položku Pridať podtému.

  Podtéma sa pripojí k hlavnej téme a je podriadená.

 4. Zadajte názov podtémy.

Pridanie ďalších tém pomocou panela s nástrojmi brainstorming

Do diagramu môžete pridať ďalšie témy vykonaním niektorého z týchto krokov:

Pridanie viacerých čiastkových tém

 1. Vyberte tému, do ktorej chcete pridať podtémy, a potom na paneli s nástrojmi brainstorming kliknite na položku pridať viacero podtém.

 2. Do dialógového okna zadajte text pre každú novú tému a po každom z nich stlačte kláves Enter . Po dokončení pridávania všetkých požadovaných tém kliknite na tlačidlo OK.

.

Pridanie partnerskej témy

 1. Vyberte tému, do ktorej chcete pridať tému rovnakej úrovne, a potom na paneli s nástrojmi brainstorming kliknite na položku Pridať tému peer.

 2. Zadajte názov témy.

Pridanie jednej témy naraz

 1. Vyberte tému, do ktorej chcete pridať tému alebo podtému na rovnakej úrovni, a potom na paneli s nástrojmi brainstorming kliknite na položku Pridať tému peer alebo Pridať podtému.

 2. Zadajte názov témy.

Usporiadanie tém

Môžete zlepšiť vzhľad diagramu a maximalizovať miesto na stránke kresby nasledovným spôsobom:

 • Na paneli s nástrojmi brainstorming kliknite na položku automaticky usporiadať témy.

Tip: Témy môžete usporiadať manuálne tak, že vyberiete témy, ktoré chcete premiestniť, a potom ich presuniete na iné miesto na strane. Keď presuniete tému, jej konektory sa automaticky presunú a jej podtémy sa premiestnia.

Používanie ponuky brainstorming

Ponuka brainstorming poskytuje prístup ku všetkým nástrojom navrhnutým špeciálne pre šablónu brainstormingu. Okrem pridávania alebo usporiadania tém môžete použiť príkazy v tejto ponuke na vykonanie takých akcií, ako je zmena typu existujúcej témy alebo premiestnenie témy na novú stránku.

Main Brainstorming menu

Používanie kontextovej ponuky

V ľubovoľnej aplikácii balíka Microsoft Office je kontextová ponuka (alebo "kliknutie pravým tlačidlom myši") užitočným nástrojom, ktorý sa používa v prípade, ak chcete rýchlo vykonať akciu bez toho, aby ste premiestnili kurzor zo stránky. Kontextová ponuka obsahuje aj štandardné príkazy stránky kreslenia visia pre úlohy, ako je napríklad kopírovanie a prilepenie tvarov.

Väčšina skúsených používateľov používa odkazovú metódu z dôvodu jeho zjednodušenia ovládania. V programe Visio môžete diagram jednoducho vytvoriť pomocou tohto postupu.

Shortcut menu for brainstorming Topic shape

Vytvorenie diagramu pomocou metódy odkazu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na stránku kresby a potom kliknite na položku Pridať hlavnú tému.

 2. S vybratým tvarom zadajte text, ktorý má Hlavná myšlienka reprezentovať.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar hlavnej témy a potom kliknite na položku Pridať podtému.

 4. Zadajte názov podtémy.

Pridanie tém pomocou metódy odkazu

Existuje niekoľko spôsobov, ako do diagramu pridať témy:

Pridanie viacerých čiastkových tém

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tému, do ktorej chcete pridať viacero podtém, a potom kliknite na položku pridať viacero podtém.

  New topic shape selected with shortcut menu visible

 2. Do dialógového okna zadajte text pre každú novú tému a po každom z nich stlačte kláves Enter . Po dokončení pridávania všetkých požadovaných tém kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie partnerskej témy

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tému, do ktorej chcete pridať tému rovnakej úrovne, a kliknite na položku Pridať tému peer.

 2. Zadajte text novej témy.

Pridanie témy naraz

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tému, do ktorej chcete pridať tému alebo podtému na rovnakej úrovni, a kliknite na položku Pridať tému peer alebo Pridať podtému.

 2. Zadajte názov témy.

Usporiadanie tém

Môžete zlepšiť vzhľad diagramu a maximalizovať miesto na stránke kresby nasledovným spôsobom:

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na prázdnu oblasť na stránke a potom kliknite na položku automaticky usporiadať tvary.

Tip: Témy môžete usporiadať manuálne tak, že vyberiete témy, ktoré chcete premiestniť, a potom ich presuniete na iné miesto na strane. Keď presuniete tému, jej konektory sa automaticky presunú a jej podtémy sa premiestnia.

Používanie okna prehľadu

V okne prehľadu sa zobrazuje stromová štruktúra diagramu brainstormingu, ktorý zachytáva hierarchické vzťahy tém a zahustí všetky informácie, ktoré sa rozložia na viacero tvarov a strán do jedného centrálneho umiestnenia. Funkciu môžete použiť, ak chcete usporiadať svoje nápady v lineárnom zobrazení bez toho, aby to ovplyvnilo vzhľad diagramu a bez toho, aby ste museli prechádzať medzi tvarmi a stranami dopredu a dozadu.

Upraviť tabuľku

Vytvorenie diagramu pomocou okna prehľadu

 1. V okne prehľadukliknite pravým tlačidlom myši na položku Drawing1 alebo uložený názov súboru kresby a potom kliknite na položku Pridať hlavnú tému.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na hlavnú tému a vyberte položku premenovať.

 3. Zadajte text, ktorý má byť hlavnou myšlienkou reprezentovať.

 4. Ak chcete pridať podtému, kliknite pravým tlačidlom myši na hlavnú tému (alebo na ľubovoľnú inú tému) a potom kliknite na položku Pridať podtému. PreMenujte podtému rovnakým spôsobom, ako ste premenovali svoju hlavnú tému.

Tip: Ak chcete odstrániť témy, kliknite pravým tlačidlom myši na tému a potom kliknite na položku Odstrániť tému. Pri odstránení témy s podtémami sa odstránia aj všetky príslušné podtémy. Tému môžete odstrániť aj tak, že vyberiete tému, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačíte kláves Delete .

Pridanie ďalších tém do diagramu pomocou okna prehľadu

Ak chcete do okna prehľadupridať ďalšie témy, kliknite pravým tlačidlom myši na tému, do ktorej chcete pridať ďalšie témy, a potom kliknite na položku pridať viacero podtém. V dialógovom okne Pridanie viacerých podtém Zadajte názvy tém a potom kliknite na tlačidlo OK.

Hviezdička (*) v zozname polí predstavuje všetky polia v tabuľke

Zmena témy na podtému

Keďže Okno prehľadu zobrazuje témy v lineárnom zobrazení, môžete ho použiť na ovládanie hierarchickej štruktúry tém. V okne prehľadumôžete vytvoriť tému na ďalšiu podtému presunutím názvu témy na inú úroveň.

Ak chcete presunúť podtému na vyššiu úroveň (alebo na nižšiu úroveň) v rámci hierarchie, presuňte názov podtémy v hornej časti témy vyššej úrovne (alebo témy nižšej úrovne). Ak sa premiestnená čiastková Téma zhoduje s príslušnými podtémami, presunú sa aj s ňou a zmeny sa prejavia v diagrame.

Karta Klávesnica na vytáčanie

Poznámka: Podpora alebo kontextovanie témy v hierarchii pomocou okna prehľadu automaticky zmení štruktúru diagramu.

PreSunutie témy nahor alebo nadol v okne prehľadu

Témy môžete usporiadať alebo uprednostňovať v okne prehľadu bez toho, aby to ovplyvnilo štruktúru diagramu. Ak chcete napríklad určiť prioritu tém, témy s vyššou prioritou môžete presunúť do hornej časti okna prehľadu – usporiadanie tvarov na strane zostane rovnaké.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na tému, ktorú chcete premiestniť, a potom kliknite na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

  Táto zmena sa prejaví len v okne prehľadu. Pozícia témy v diagrame zostane nezmenená.

Používanie tvarov brainstormingu

PreSunutím tvarov zo vzorkovnice tvary brainstormingu získate najväčšiu kontrolu nad umiestnením tém na stránke kresby a ich typom pripojenia.

Poznámka: Keďže táto metóda nevyužíva automatizované funkcie šablóny brainstormingu, keď ju použijete, príkaz automaticky usporiadať a Okno prehľadu vám nemusí vždy poskytnúť očakávané výsledky.

Obrázok tlačidla

Vytvorenie diagramu presunutím tvarov na stránku kresby

 1. Zo vzorkovnice tvary brainstormingu presuňte hlavný tvar témy na stránku kresby.

 2. Zadajte text, ktorý sa má v hlavnej téme prezentovať.

 3. Ak chcete pridať podtému, presuňte tvar témy na stranu. S vybratým tvarom témy zadajte názov témy.

 4. Viacero tém a podtém môžete pridať Presunutím tvaru s viacerými témami na stránku. V dialógovom okne zadajte názov tém a potom kliknite na tlačidlo OK.

Skôr než pripojíte tvary: Oboznámte sa s typmi pripojenia

Témy sa nepripájajú automaticky, keď ich presuniete zo vzorkovnice tvary brainstormingu , preto je vhodné pochopiť, ako fungujú spojnice v programe Visio.

Visio obsahuje dva spôsoby pripojenia tém v diagrame, tvar-to-SHAPE a Point-to-Point. Každá metóda je navrhnutá pre konkrétne situácie a metóda, ktorú si vyberiete, závisí od toho, ako je fixné skutočné miesto pripojenia.

Tvar na tvar

Keď presuniete tvary, ktoré sú pripojené k tvaru tvaru, premiestnite spojnice tak, aby sa čo najskôr udržiavali. Ak chcete vytvoriť pripojenie medzi tvarmi, presuňte konce spojnice do stredu tvaru, až kým červené pole neobklopuje tvar témy.

shape-to-shape connection

Point-to-Point

Keď je spojenie point-to-Point, konce spojnice sa prilepia k špecifickým bodom na každom tvare. Ak chcete pripojiť k bodu na mieste, presuňte konce spojnice do bodu na tvare, až kým sa nezobrazí červené písmeno X. Ak presuniete tvary, spojnica zostane pripojená na tieto pôvodné body.

point-to-point connection

Identifikácia typu pripojenia

Ak chcete zistiť, či je pripojenie v tvare tvaru alebo v bode na, kliknite na spojnicu, čím ju vyberiete.

The difference between how shape-to-shape connections and point-to-point connections look

Ak sa konce spojnice stanú veľkými červenými štvorčekmi, spojenie je tvar. Ak sa konce stanú malými červenými štvorčekmi so symbolmi v nich (x alebo +), pripojenie je Point-to-Point.

Zmena jedného typu pripojenia na iný

Ak chcete zmeniť pripojenie tvarov k tvaru na bod Point to, presuňte koncový bod spojnice smerom od tvaru a potom ho presuňte späť na bod pripojenia označený modrým písmenom x, v ktorom sa má pripojiť k tvaru.

Ak chcete zmeniť pripojenie bodu na bod k tvaru tvaru, presunutím koncového bodu spojnice nad tvar krok procesu dovtedy, kým červené pole neobklopuje celý tvar.

Ukážka menovky ako ovládacieho prvku ActiveX

Pripojenie tém

 1. Presuňte dynamický konektor zo vzorkovnice tvary brainstormingu do prázdnej oblasti na strane.

 2. PreSunutím jedného konca spojnice do stredu prvého tvaru, ktorý chcete pripojiť, kým tvar témy nie je obklopený červeným poľom.

 3. Presuňte druhý koniec spojnice do stredu druhého tvaru, ku ktorému sa chcete pripojiť, kým nie je príliš obklopený červeným poľom.

connect topics by drag endpoints to the center of the shape.

Keď uvoľníte myš a vyberiete spojnicu, každý koncový bod sa zobrazí ako pevný červený štvorec, ktorý označuje, že tvary sú správne pripojené.

shapes are connected correctly when endpoints appear as solid red squares.

Zobrazenie priradení medzi témami

Pomocou čiarypriradenia, ktorá sa zobrazí ako Prerušovaná čiara medzi súvisiacimi témami, môžete zobraziť Špeciálny vzťah medzi dvomi témami v diagrame brainstormingu. Na rozdiel od dynamického konektora, ktorý definuje hlavnú štruktúru diagramu, sa v riadkOch priradenia spájajú témy na rôznych pobočkách na rovnakej (hierarchickej) úrovni.

Riadková asociácia je len vizuálna a nie je zahrnutá v hierarchii diagramu. Okno prehľadu nezobrazuje priradenie medzi témami.

Témy môžete prepojiť pomocou tvaru čiary priradenia rovnakým spôsobom ako pri použití dynamického konektora. Pri pripájaní tém pomocou čiarypriradenia sa presmeruje s témami pri ich premiestnení.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×