Oznámenia o nedoručení e-mailov v službách Office 365

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak dôjde k problému s doručením vami odoslanej e-mailovej správy, služby Office 365 vám odošlú e-mail s upozornením. E-mail, ktorý dostanete, je oznámením o stave doručenia e-mailu a nazýva sa tiež odmietnutá správa. Najčastejšie používaným typom týchto oznámení sú oznámenia o nedoručení a informujú vás o tom, že správa nebola doručená. Nedoručenie správy mohla spôsobiť jednoduchá chyba, akou je napríklad nesprávne zadanie e-mailovej adresy. Oznámenia o nedoručení obsahujú kód indikujúci príčinu nedoručenia vášho e-mailu, kroky, ktoré by ste mali vykonať na úspešné doručenie svojho e-mailu, prepojenie na ďalšiu pomoc na webe a technické podrobnosti pre správcov. Viac informácií nájdete v téme Ďalšie informácie o obsahu e-mailu s oznámením o nedoručení.

Vyhľadanie kódu oznámenia o nedoručení a pomoc pri doručení e-mailu

Nasledujúca tabuľka obsahuje kódy oznámení o nedoručení (nazvané aj rozšírené kódy stavu) pre väčšinu bežných odmietnutých správ a oznámení o nedoručení, ktoré sa môžu vyskytnúť v službách Office 365.

Kód oznámenia o nedoručení

Popis

Možná príčina

Ďalšie informácie

4.4.316

Pripojenie odmietnuté [správa = kód chyby socketu 10061]

Office 365 sa pokúša odoslať správu na e-mailový server mimo služieb Office 365, ale pokusy o pripojenie zlyhávajú z dôvodu problému so sieťovým pripojením v umiestnení externého servera.

Táto chyba takmer vždy označuje problém s prijímajúcim serverom alebo sieťou mimo služieb Office 365. Chyba by mala zahŕňať aj IP adresu servera alebo služby, ktorá generuje chybu, a túto adresu môžete použiť na identifikáciu strany zodpovednej za jej vyriešenie.

4.4.7

Message expired

Platnosť správy vo fronte uplynula. Odosielajúci server sa pokúsil o prenos alebo doručenie správy, ale akcia sa nedokončila predtým, ako vypršala platnosť správy. Toto hlásenie môže tiež znamenať, že bol dosiahnutý limit hlavičky správy na vzdialenom serveri alebo že došlo k uplynutiu iného časového limitu protokolu počas komunikácie so vzdialeným serverom.

Toto hlásenie zvyčajne signalizuje problém na prijímajúcom serveri. Skontrolujte platnosť adresy príjemcu a zistite, či je prijímajúci server správne nakonfigurovaný na prijímanie správ.

Možno budete musieť znížiť počet príjemcov v hlavičke správy pre hostiteľa, ktorého sa týka toto hlásenie. Ak správu odošlete znova, znova sa uloží do frontu. Ak je prijímajúci server k dispozícii, správa sa doručí.

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 4.4.7 v službách Office 365.

4.5.3

Too many recipients

Správa má v rovnakej doméne viac ako 200 príjemcov obálky SMTP.

Príjemca obálky je pôvodný nerozbalený príjemca, ktorý je použitý v príkaze RCPT TO na prenos správy medzi SMTP servermi. Keď služby Office 365 vrátia túto chybu, odosielajúci server musí rozdeliť počet príjemcov obálky na menšie kúsky a znova odoslať správu.

4.7.26

Access denied, a message sent over IPv6 [2a01:111:f200:2004::240] must pass either SPF or DKIM validation, this message is not signed

Správa odoslaná prostredníctvom protokolu IPv6 musí vyhovieť buď SPF, alebo DKIM.

Ďalšie informácie nájdete v téme Podpora anonymných prichádzajúcich e-mailových správ prostredníctvom protokolu IPv6.

4.7.500-699

Access denied, please try again later

Zistil podozrivú aktivitu a odosielanie obmedzil dočasne pre ďalšie hodnotenie.

Ak je táto aktivita platná, toto obmedzenie bude čoskoro zrušené.

4.7.850-899

Access denied, please try again later

Na predmetnej IP adrese bola zistená podozrivá aktivita a bola dočasne obmedzená, zatiaľ čo naďalej prebieha jej vyhodnocovanie.

Ak je táto aktivita platná, toto obmedzenie bude čoskoro zrušené.

5.1.0

Sender denied

Častou príčinou tohto oznámenia o nedoručení je to, že použijete Microsoft Outlook na uloženie e-mailovej správy ako súboru a niekto iný správu otvorí offline a odpovie na ňu. Vlastnosť správy zachová atribút legacyExchangeDN len vtedy, keď Outlook správu doručí, a preto môže vyhľadávanie zlyhať.

Adresa príjemcu je nesprávne formátovaná alebo sa príjemcu nepodarilo správne rozpoznať. Prvým krokom na vyriešenie tejto chyby je kontrola adresy príjemcu a opätovné odoslanie správy.

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 5.1.0 v službách Office 365.

5.1.1

Bad destination mailbox address

Toto zlyhanie môže byť spôsobené nasledujúcimi podmienkami:

 • Odosielateľ zadal e-mailovú adresu príjemcu nesprávne.

 • V cieľovom e-mailovom systéme neexistuje žiadny príjemca.

 • Poštová schránka príjemcu bola presunutá a vyrovnávacia pamäť príjemcov programu Outlook nebola aktualizovaná v počítači odosielateľa.

 • V doménovej službe Active Directory pre poštovú schránku príjemcu existuje neplatný starý názov domény (DN).

Táto chyba sa zvyčajne vyskytuje, keď odosielateľ správy nesprávne zadá e-mailovú adresu príjemcu. Odosielateľ by mal skontrolovať e-mailovú adresu príjemcu a správu znova odoslať. Táto chyba sa môže vyskytnúť aj vtedy, ak bola e-mailová adresa príjemcu správna v minulosti, ale zmenila sa alebo bola odstránená z cieľového e-mailového systému.

Ak je odosielateľ správy v rovnakej organizácii ako príjemca a poštová schránka príjemcu stále existuje, zistite, či bola poštová schránka príjemcu premiestnená na nový e-mailový server. Ak je to tak, Outlook možno správne neaktualizoval vyrovnávaciu pamäť príjemcu. Poučte odosielateľa, aby odstránil adresu príjemcu z vyrovnávacej pamäte príjemcov v programe Outlook odosielateľa a potom vytvorte novú správu. Pri opätovnom odoslaní pôvodnej správy sa vyskytne rovnaká chyba.

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 5.1.1 až 5.1.20 v službách Office 365.

5.1.8

Access denied, bad outbound sender

Konto bolo z dôvodu odosielania príliš veľkého množstva nevyžiadanej pošty zablokované. Tento problém sa zvyčajne vyskytne vtedy, keď je konto zneužité (napadnuté hakermi) prostredníctvom neoprávneného získavania údajov alebo malvéru.

Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 5.1.8 v službách Office 365.

5.2.121

Limit prijatých správ príjemcu za hodinu od konkrétneho odosielateľa bol prekročený.

Odosielateľ prekročil maximálny počet správ, ktoré môže za hodinu odoslať konkrétnemu používateľovi v službách Office 365.

Automatizovaný program na rozposielanie alebo odosielateľ by mali odoslanie zopakovať neskôr a znížiť tiež počet správ, ktoré sa pokúšajú konkrétnemu príjemcovi za hodinu odoslať.

Tento limit zaisťuje, aby sa priečinok doručených správ používateľov služieb Office 365 rýchlo nezapĺňal veľkým množstvom správ od pochybných automatizovaných systémov s oznámeniami, prípadne pomáha predchádzať hromadnému odosielaniu správ jedným odosielateľom.

5.2.122

Limit prijatých správ príjemcu za hodinu bol prekročený.

Príjemca služieb Office 365 prekročil počet správ, ktoré môže od všetkých odosielateľov za hodinu prijať.

Automatizovaný program na rozposielanie alebo odosielateľ by mali odoslanie zopakovať neskôr a znížiť tiež počet správ, ktoré sa pokúšajú konkrétnemu príjemcovi za hodinu odoslať.

Tento limit zaisťuje, aby sa priečinok doručených správ používateľov služieb Office 365 rýchlo nezapĺňal veľkým množstvom správ od pochybných automatizovaných systémov s oznámeniami, prípadne pomáha predchádzať hromadnému odosielaniu správ.

5.3.190

Zapisovanie denníkov lokálnych správ do služieb Office 365 nie je podporované, ak je archivácia zapisovania denníkov vypnutá.

Zapisovanie denníkov lokálnych správ do služieb Office 365 nie je v tejto organizácii podporované, pretože v nastaveniach služieb Office 365 nie je zapnutá archivácia zapisovania denníkov.

Pravidlo denníka je nakonfigurované v lokálnom prostredí organizácie tak, aby sa denník lokálnych správ zapisoval do služieb Office 365 aj vtedy, keď je archivácia zapisovania denníka vypnutá. Na to, aby tento scenár fungoval, by správca služieb Office 365 v organizácii mal zapnúť archiváciu zapisovania denníkov, prípadne zmeniť pravidlo denníka tak, aby sa denník správ zapisoval na iné miesto.

5.4.1

Relay Access Denied

Poštový server, ktorý generuje chybu, neprijíma poštu z domény príjemcu. Túto chybu vo všeobecnosti spôsobuje poštový server alebo chybná konfigurácia DNS.

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 5.4.1 v službách Office 365.

5.4.6

Routing loop detected

Chyba konfigurácie spôsobuje slučky e-mailu. Podľa predvoleného nastavenia služba Exchange preruší slučku po 20 iteráciách slučky e-mailu a vygeneruje oznámenie o nedoručení odosielateľovi správy.

K tejto chybe dôjde, keď sa pri doručení správy vygeneruje iná správa ako odpoveď. Táto správa potom vygeneruje tretiu správu a proces sa opakuje, čím sa vytvorí slučka. Na ochranu pred vyčerpaním systémových zdrojov služba Exchange preruší slučku pošty po 20 iteráciách. Slučky pošty zvyčajne vznikajú z dôvodu chyby konfigurácie odosielajúceho poštového servera, prijímajúceho poštového servera alebo oboch. Skontrolujte konfiguráciu pravidiel poštových schránok odosielateľa a príjemcu a zistite, či je zapnuté automatické presmerovanie správ.

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 5.4.6 až 5.4.20 v službách Office 365.

5.6.11

Invalid characters

E-mailový program pridal do odoslanej správy neplatné znaky (samostatné znaky posunu riadka).

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 5.6.11 v službách Office 365.

5.7.1

Delivery not authorized

Odosielateľ správy nemá povolenie na odosielanie správ príjemcovi.

Táto chyba sa zobrazí, keď sa odosielateľ pokúša odoslať správu príjemcovi, ale nemá na to povolenie. Často k tomu dochádza vtedy, keď sa odosielateľ pokúša odosielať správy distribučnej skupine nakonfigurovanej na prijímanie správ len od členov danej distribučnej skupiny alebo iných oprávnených odosielateľov. Odosielateľ musí požiadať o povolenie na odosielanie správ danému príjemcovi.

Táto chyba sa môže vyskytnúť aj vtedy, ak sa na základe pravidla prenosu služby Exchange správa zamietne, pretože spĺňa podmienky, ktoré sú nakonfigurované v pravidle prenosu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 5.7.1 v službách Office 365.

5.7.1

Unable to relay

Systém odosielania e-mailov nemá povolenie na odoslanie správy do e-mailového systému, ak tento e-mailový systém nie je konečným cieľom správy.

Táto chyba sa zobrazí, keď sa systém odosielania e-mailov pokúsi odoslať anonymnú správu prijímajúcemu e-mailovému systému a prijímajúci e-mailový systém neprijme správy pre doménu alebo domény, ktoré sú zadané v jednom alebo viacerých príjemcoch. Toto sú najbežnejšie dôvody tejto chyby:

 • Tretia strana sa pokúsi použiť prijímajúci e-mailový systém na odosielanie nevyžiadanej pošty a prijímajúci e-mailový systém požiadavku zamietne. V dôsledku charakteru nevyžiadanej pošty môže byť e-mailová adresa odosielateľa sfalšovaná a výsledné oznámenie o nedoručení sa môže odoslať na e-mailovú adresu nič netušiaceho odosielateľa. Tejto situácii je ťažké sa vyhnúť.

 • Záznam MX pre doménu poukazuje na prijímajúci e-mailový systém, v ktorom nie je táto doména prijatá. Správca, ktorý je zodpovedný za konkrétny názov domény, musí opraviť záznam MX alebo nakonfigurovať prijímajúci e-mailový systém tak, aby prijímal správy odoslané do tejto domény, alebo oboje.

 • Odosielajúci e-mailový systém alebo klient, ktorý by mal používať prijímajúci e-mailový systém na prenos správ, nemá potrebné povolenia.

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 5.7.1 v službách Office 365.

5.7.1

Client was not authenticated

Odosielajúci e-mailový systému nebol overený v prijímajúcom e-mailovom systéme. Prijímajúci e-mailový systém vyžaduje overenie pred odoslaním správy.

Táto chyba sa zobrazí, keď je pred odoslaním správy potrebné overenie prijímajúceho servera a odosielajúci e-mailový systém nebol overený v prijímajúcom e-mailovom systéme. Ak má byť doručenie úspešné, správca odosielajúceho e-mailového systému musí nakonfigurovať odosielajúci e-mailový systém tak, aby sa overil v prijímajúcom e-mailovom systéme.

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 5.7.1 v službách Office 365.

5.7.12

Sender was not authenticated by organization

Správa odosielateľa sa odmietne, pretože adresa príjemcu je nastavená na odmietanie správ od odosielateľov mimo organizácie. Toto nastavenie môže zmeniť iba správca e-mailov v organizácii príjemcu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 5.7.12 v službách Office 365.

5.7.124

Sender not in allowed-senders list

Odosielateľ nemá povolenie na odosielanie správ distribučnej skupine, pretože sa nenachádza v zozname povolených odosielateľov skupiny. V závislosti od nastavenia skupiny musí byť do zoznamu povolených odosielateľov pridaný aj vlastník skupiny. Až potom bude môcť skupine odosielať správy.

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 5.7.124 v službách Office 365.

5.7.133

Sender not authenticated for group

Adresa príjemcu predstavuje skupinový distribučný zoznam nastavený na odmietanie správ od odosielateľov mimo organizácie. Toto nastavenie môže zmeniť iba správca e-mailov v organizácii príjemcu alebo vlastník skupiny.

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 5.7.133 v službách Office 365.

5.7.134

Sender was not authenticated for mailbox

Adresa príjemcu predstavuje poštovú schránku nastavenú na odmietanie správ od odosielateľov mimo organizácie. Toto nastavenie môže zmeniť iba správca e-mailov v organizácii príjemcu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 5.7.134 v službách Office 365.

5.7.13 alebo 135

Sender was not authenticated for public folder

Adresa príjemcu predstavuje verejný priečinok nastavený na odmietanie správ od odosielateľov mimo organizácie. Toto nastavenie môže zmeniť iba správca e-mailov v organizácii príjemcu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 5.7.13 alebo 5.7.135 v službách Office 365.

5.7.136

Sender was not authenticated

Adresa príjemcu predstavuje poštového používateľa, ktorý je nastavený na odmietanie správ od odosielateľov mimo organizácie. Toto nastavenie môže zmeniť iba správca e-mailov v organizácii príjemcu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 5.7.136 v službách Office 365.

5.7.25

Access denied, the sending IPv6 address [2a01:111:f200:2004::240] must have a reverse DNS record

Odosielajúca adresa IPv6 musí mať obrátený DNS záznam, aby bolo možné odoslať e-mail prostredníctvom protokolu IPv6.

Ďalšie informácie nájdete v téme Podpora anonymných prichádzajúcich e-mailových správ prostredníctvom protokolu IPv6.

5.7.501

Access denied, spam abuse detected

Odosielajúce konto bolo zakázané z dôvodu rozpoznanej činnosti nevyžiadanej pošty.

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 451 5.7.500-699 (ASxxx) v službách Office 365.

Overte, či boli vyriešené všetky problémy s kontom a obnovte poverenia konta. Ak chcete obnoviť možnosť odosielania pošty pomocou tohto konta, obráťte sa na podporu prostredníctvom bežného kanála.

5.7.502

Access denied, banned sender

Odosielajúce konto bolo zakázané z dôvodu rozpoznanej činnosti nevyžiadanej pošty.

Overte, či boli vyriešené všetky problémy s kontom a obnovte poverenia konta. Ak chcete obnoviť možnosť odosielania pošty pomocou tohto konta, obráťte sa na technickú podporu prostredníctvom bežného kanála.

5.7.503

Access denied, banned sender

Odosielajúce konto bolo zakázané z dôvodu rozpoznanej činnosti nevyžiadanej pošty.

Overte, či boli vyriešené všetky problémy s kontom a obnovte poverenia konta. Ak chcete obnoviť možnosť odosielania pošty pomocou tohto konta, obráťte sa na technickú podporu prostredníctvom bežného kanála.

5.7.504

[email@contoso.com]: Recipient address rejected: Access denied

Pokúšate sa odoslať správu na adresu príjemcu, ktorá nie je platná.

Overte e-mailovú adresu príjemcu a skúste to znova.

5.7.505

Access denied, banned recipient

Pokúšate sa odoslať správu príjemcovi, ktorý nie je platný.

Ak si myslíte, že ide o chybu, obráťte sa na oddelenie technickej podpory.

5.7.506

Access Denied, Bad HELO

Server sa namiesto použitia vlastného úplného názvu domény pokúša vystupovať (reťazec HELO podľa RFC 821) ako server, ku ktorému sa pokúša pripojiť.

Nie je to povolené a ide o znak typického správania programu spambot.

5.7.507

Access denied, rejected by recipient

IP adresa, z ktorej sa pokúšate odoslať správu, je blokovaná organizáciou príjemcu.

Ak chcete vyriešiť tento problém, obráťte sa na príjemcu.

5.7.508

Access denied, [$SenderIPAddress] has exceeded permitted limits within $range range

V rámci rozsahu protokolu IPv6 odosielateľa došlo k pokusu o odoslanie príliš veľkého množstva správ za príliš krátky čas.

Nevzťahuje sa

5.7.509

Access denied, sending domain [$SenderDomain] does not pass DMARC verification

Doména odosielateľa v adrese 5322.From nespĺňa DMARC.

Nevzťahuje sa

5.7.510

Access denied, [contoso.com] does not accept email over IPv6

Odosielateľ sa pokúša preniesť správu príjemcovi prostredníctvom protokolu IPv6, príjemca však neprijíma e-mailové správy prostredníctvom protokolu IPv6.

Nevzťahuje sa

5.7.511

Access denied, banned sender

Konto, z ktorého sa pokúšate správu odoslať, je zakázané.

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie používateľa, domény alebo IP adresy zo zoznamu blokovaných po odosielaní nevyžiadanej pošty.

5.7.512

Access denied, message must be RFC 5322 section 3.6.2 compliant

Správa bola odoslaná bez platnej e-mailovej adresy Od.

Len pre služby Office 365. Každá správa musí obsahovať platnú e-mailovú adresu v poli hlavičky Od. Správne formátovanie tejto adresy obsahuje zátvorky < a >, v ktorých je uvedená e-mailová adresa, napríklad <zabezpecenie@contoso.com>. Bez tejto adresy Office 365 správu odmietne.

5.7.513

Service unavailable, Client host [$ConnectingIP] blocked by $recipientDomain using Customer Block list (AS16012607)

Doména príjemcu pridala vašu odosielajúcu IP adresu do svojho zoznamu blokovaných adries.

Doména, ktorá prijala e-mail, zablokovala IP adresu odosielateľa. Ak si myslíte, že vaša IP adresa bola omylom pridaná do zoznamu blokovaných adries pre doménu príjemcu, bude potrebné kontaktovať príjemcu a požiadať ho o odstránenie zo zoznamu blokovaných adries.

5.7.606-649

Access denied, banned sending IP [IP1.IP2.IP3.IP4]

IP adresa, z ktorej sa pokúšate správu odoslať, je zakázaná.

Overte, že ste dodržali najlepšie postupy na zabezpečenie doručenia e-mailu a skontrolujte, či sa neznížila reputácia vašich IP adries v dôsledku ohrozenia alebo škodlivých prenosov. Ak sa domnievate, že ste túto správu dostali omylom, môžete pomocou samoobslužného portálu požiadať o odstránenie z tohto zoznamu. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie portálu na odstránenie zo zoznamu na vlastné odstránenie zo zoznamu blokovaných odosielateľov služieb Office 365.

5.7.700-749

Access denied, tenant has exceeded threshold

Zistilo sa, že väčšina prenosov od tohto nájomníka je podozrivá, čo malo za následok zákaz možnosti odosielania pre nájomníka.

Zabezpečte vyriešenie všetkých ohrození alebo otvorených prenosov a potom sa obráťte na technickú podporu prostredníctvom bežného kanála.

Čo zahŕňa oznámenie o nedoručení?

Exchangeové oznámenia o nedoručení sú ľahko čitateľné a zrozumiteľné, a to pre používateľov ako aj správcov e-mailov. Existuje niekoľko rôznych formátov pre oznámenia o nedoručení. Najnovší štýl oznámenia o nedoručení obsahuje popis problému v bežnom jazyku, ako aj kroky potrebné na vyriešenie tohto problému. Nasledujúci obrázok zobrazuje formát pre tento typ oznámenia o nedoručení.

Najnovší formát oznámenia o stave doručenia e-mailu (DSN) v službách Office 365

Informácie uvedené v najnovšom štýle oznámenia o nedoručení slúžia bežnému používateľovi e-mailu na okamžité riešenie problému. Ak problém nie je možné vyriešiť, oznámenie o nedoručení poskytuje aj podrobné informácie pre správcov, ako aj prepojenie na ďalšiu pomoc na webe. V najnovšom oznámení o nedoručení služieb Office 365 sa zobrazia tieto polia.

Pole

Popis

Logo služieb Office 365   

Znamená to, že oznámenie o nedoručení je generované službami Office 365. Logo však neznamená, že služby Office 365 sú za chyby zodpovedné. Tieto informácie naznačujú, ktoré koncové body správy a služby sa e-mailovej transakcie zúčastňujú, čo nie je v starších štýloch oznámení o nedoručení až také jednoznačné.

Príčina   

V tejto časti nájdete dôvod, prečo správa nebola doručená.

Indikátor opravy pre vlastníka   

V tejto časti nájdete okamžité zobrazenie problému a informácie o tom, kto má problém vyriešiť. Obrázok znázorňuje tri základné strany e-mailovej transakcie v službách Office 365 – odosielateľa, služby Office 365 a príjemcu. Oblasť označená červenou farbou je miesto, kde treba pravdepodobne problém vyriešiť.

Riešenie problému   

Táto časť je určená pre koncového používateľa alebo odosielateľa e-mailu, ktorý oznámenie o nedoručení dostane. Vysvetľuje, ako vyriešiť problém.

Ďalšie informácie pre správcov e-mailov    

Táto časť obsahuje podrobné vysvetlenie problému a riešenia spolu s technickými podrobnosťami a prepojením na články na webe, ktoré obsahujú podrobné referenčné informácie.

Pohyb správ   

V tejto časti sa nachádzajú časové a systémové referencie určené pre správu, ktoré umožňujú správcom sledovať pohyb správy alebo cestu medzi servermi. Pomocou týchto informácií môže správca rýchlo nájsť problém nachádzajúci sa medzi dvomi umiestneniami.

Pri oznámeniach o nedoručení, ktoré nemajú najnovší formát, môžu byť informácie rozdelené do dvoch častí: Informácie o používateľovi a diagnostické informácie pre správcov. Nasledujúci obrázok zobrazuje formát pre jeden typ oznámenia o nedoručení služby Exchange Online.

Karta Návrh

Informácie o používateľovi

Časť s informáciami o používateľovi sa v niektorých oznámeniach o nedoručení zobrazí ako prvá a jej primárnym účelom je poskytnúť súhrnné informácie o probléme. Text je navrhnutý tak, aby odosielateľovi správy pomohol zistiť, prečo bola správa zamietnutá, a ak je to možné, ako úspešne správu znova odoslať. Uvádza sa v nej e-mailová adresa každého príjemcu a v priestore pod e-mailovou adresou príjemcu sa nachádza aj informácia o príčine zlyhania Táto časť môže obsahovať aj názov poštového servera, ktorý správu odmietol.

Diagnostické informácie pre správcov

Časť Diagnostické informácie pre správcov obsahuje dôkladnejšie informácie, ktoré majú pomôcť správcom pri riešení problému s doručením správ. Obsahuje podrobné informácie o konkrétnej chybe, ktorá sa vyskytla počas doručovania správy, serveri, ktorý vygeneroval oznámenie o nedoručení, a serveri, ktorý správu odmietol. V tejto časti sa používa takýto formát:

Diagnostic information for administrators

Generating server: 

<server name>

     <rejected recipient>

     <remote server>
 
     <enhanced status code>
 
<SMTP response>

Original message headers

<message header fields>

Pole

Popis

Generujúci server   

Toto pole obsahuje názov poštového servera SMTP, ktorý vytvoril oznámenie o nedoručení. Ak sa v časti pod e-mailovou adresou odosielateľa neuvádza žiadny vzdialený server, generujúcim serverom je server, ktorý pôvodnú e-mailovú správu odmietol. Keď vzdialený poštový server správu uzná a prijme, ale neskôr odmietne, napríklad z dôvodu obmedzení obsahu, vzdialený server vygeneruje oznámenie o nedoručení. Ak vzdialený poštový server správu neuzná a nepotvrdí, oznámenie o nedoručení vygeneruje odosielajúci server v službe Exchange Online.

<Odmietnutý príjemca>   

Táto hodnota predstavuje e-mailovú adresu príjemcu. Ak sa správu nepodarilo doručiť viacerým príjemcom, uvádza sa e-mailová adresa každého z nich. O každom príjemcovi, v prípade ktorého došlo k zlyhaniu, sa uvádzajú aj tieto informácie:

Pole

Popis

<Vzdialený server>   

Táto hodnota predstavuje názov poštového servera, ktorý správu odmietol. Ak pôvodnú správu prijímajúci server úspešne uznal a prijal, ale neskôr odmietol, hodnota vzdialeného servera sa nevyplní.

<Rozšírený kód stavu>   

Túto hodnotu priraďuje poštový server, ktorý odmietol pôvodnú správu, a označuje príčinu odmietnutia správy. Tieto kódy sú definované v RFC 3463 a používajú formát abc x.y.z, v ktorom sú hodnoty zástupných symbolov celé čísla. Kód 5.x.x napríklad označuje trvalú chybu a kód 4.x.x dočasnú chybu. Napriek tomu, že rozšírený kód stavu často generuje externý poštový server, Exchange Online používa jeho hodnotu na určenie textu, ktorý sa zobrazí v časti s informáciami o používateľovi.

<Odozva SMTP>   

Túto hodnotu vracia poštový server, ktorý odmietol pôvodnú správu. Tento text poskytuje vysvetlenie hodnoty rozšíreného kódu stavu. Text je vždy uvedený vo formáte US-ASCII.

Hlavičky pôvodnej správy   

Táto časť obsahuje polia hlavičky odmietnutej správy. Tieto polia hlavičky môžu poskytovať užitočné diagnostické informácie, napríklad cestu správy pred jej odmietnutím alebo informáciu o tom, či hodnota poľa To zodpovedá hodnote odmietnutého príjemcu.

Vysvetlenie exchangeového oznámenia o nedoručení

Tu je príklad. Predpokladajme, že sa zobrazí exchangeové oznámenie o nedoručení obsahujúce tieto informácie:

Delivery has failed to these recipients or groups:


ronald@contoso.com

Your message wasn't delivered due to a permission or security issue. It may have been rejected by a moderator, the address may only accept email from certain senders, or another restriction may be preventing delivery. The following organization rejected your message: mail.contoso.com.


Diagnostic information for administrators:


Generating server: alpineskihouse.com


ronald@contoso.com

mail.contoso.com #<exchange.contoso.com #5.7.1 smtp;530 5.7.1 Client was not authenticated> #SMTP#Original message headers:

...

V časti s informáciami o používateľovi môžete zistiť, že príjemca je Ronald Slattery a správu odmietol poštový server mail.contoso.com, ktorý nie je poštovým serverom Exchange Online ani Exchange Online Protection.

Z časti s diagnostickými informáciami pre správcov môžete zistiť, že sa server alpineskihouse.com pokúsil pripojiť k serveru mail.contoso.com a doručiť správu príjemcovi ronald@contoso.com. Server mail.contoso.com však odpovedal zobrazením chyby 530 5.7.1 Client was not authenticated. Napriek tomu, že oznámenie o nedoručení vygeneroval server bigfish.com, správu v skutočnosti odmietol server mail.contoso.com, takže za pochopenie a odstránenie problému zodpovedajú správcovia domény contoso.com. Táto konkrétna chyba znamená, že server mail.contoso.com nie je nakonfigurovaný na prijímanie anonymných e-mailov z internetu.

Napriek tomu, že v tomto príklade sa pre svoju dĺžku a zložitosť vynechali hlavičky pôvodnej správy, užitočné informácie môžete zvyčajne získať z týchto polí hlavičky:

 • To:   Toto pole môže byť užitočné, ak bola e-mailová adresa nesprávne zadaná.

 • Received:   Z týchto polí zistíte cestu správy a posledný skok, ktorý vygeneroval oznámenie o stave doručenia, ak sa to nedá jednoduchšie zistiť z hodnoty Generating server v oznámení o nedoručení.

 • Received-SPF:   Ak je táto hodnota iná než pass, skontrolujte SPF (Sender Policy Framework) DNS záznam svojej domény. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie alebo úprava vlastných DNS záznamov v službách Office 365.

Stále potrebujete pomoc s oznámeniami o nedoručení alebo inými oznámeniami o stave?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×