Ovládacie prvky roztiahnuť, zmenšiť alebo presunutie pri zmene veľkosti formulára

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Na základe predvoleného nastavenia ovládacích prvkov vo formulári Accessu Zostaňte ukotvený na ľavom hornom rohu formulára, a nie je veľkosť pri zmene veľkosti formulára. Ak chcete zmeniť toto správanie, môžete použiť príkaz kotvenie. Napríklad, môžete nakonfigurovať textového poľa tak, aby ho úsekoch nadol a napravo ako formulár sa stáva väčšou. Umožní vám zobrazovalo viac textu v ovládacom prvku.

Obsah tohto článku

Ukotvenie ovládacieho prvku

Osobitosti pri používaní rozložení

Ukotvenie ovládacieho prvku

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Zobrazenie rozloženia. Ak používate Access 2007, kliknite pravým tlačidlom myši na formulár, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Vo formulári kliknite na ovládací prvok, ku ktorému chcete použiť ukotvenie správanie.

 3. Na karte Usporiadať kliknite v skupine pozícia kliknite na položku kotvenie. Ak používate Access 2007 v návrhovom zobrazení, na karte Usporiadať v skupine veľkosť kliknite na položku kotvenie.

 4. Kliknite na požadovanú možnosť.

  Ukotvenie možnosti

  Ukotvenie možnosť

  Správanie pri zmene veľkosti formulára ovládací prvok

  Vľavo hore (predvolená možnosť)

  Ovládací prvok je ukotvený na ľavom hornom rohu formulára a nemení veľkosť.

  Roztiahnite nadol

  Ovládací prvok je ukotvený na ľavom hornom rohu formulára a úseky nadol vyplniť voľné miesto.

  Vľavo dolu

  Ovládací prvok je ukotvený v ľavom dolnom rohu formulára a nemení veľkosť.

  Roztiahnite v hornej

  Ovládací prvok je ukotvený na ľavom hornom rohu formulára a vodorovne roztiahne vyplniť voľné miesto.

  Natiahnuť nadol a cez

  Ovládací prvok je ukotvený na ľavom hornom rohu formulára a úseky smerom nadol a vyplniť voľné miesto.

  Úsek v dolnej časti

  Ovládací prvok je ukotvený v ľavom dolnom rohu formulára a vodorovne roztiahne vyplniť voľné miesto.

  Vpravo hore

  Ovládací prvok je ukotvený v pravom hornom rohu formulára a nemení veľkosť.

  Roztiahnutie prstami nadol a doprava

  Ovládací prvok je ukotvený v pravom hornom rohu formulára a roztiahne zvislo vyplniť voľné miesto.

  Vpravo dole

  Ovládací prvok je ukotvený na pravom dolnom rohu formulára a nemení veľkosť.

  Poznámky: 

  • Ak orientácia vlastnosť formulára je nastavená na Sprava doľava, predvolené ukotvenia na príkazy "úsek cez" je na pravej strane formulára nie z ľavej strany.

  • Ak vyberiete jednu z možností "natiahnuť" pre ovládací prvok, ovládací prvok nikdy bude menšie ako rozmery, ktoré sú zadané v Šírka a výška vlastností ovládacieho prvku.

Zastaviť ovládacieho prvku z roztiahnutím, zmenšením alebo pohybujúce sa pri zmene veľkosti formulára, nastavte ovládacieho prvku ukotvenia možnosť späť na predvolenú hodnotu, Vľavo hore.

Poznámky: 

 • Ak ste nakonfigurovali prístup k objekty sa zobrazia ako prekrývajúce sa okná namiesto ako dokumenty s kartami, ukotvenia správanie, ktoré ste vybrali sa zobrazuje pri zmene veľkosti okna formulára (alebo ak je maximalizovaný formulára, pri zmene veľkosti okna programu Access). Ak ste nastavili databázy na zobrazenie objektov ako karty dokumentov (predvolené nastavenie), ukotvenia správanie, ktoré ste vybrali sa zobrazuje len vtedy, keď zmeníte veľkosť okna programu Access.

  Ako nastaviť možnosti okna dokumentu?

  1. Na karte Súbor v časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

  2. Kliknite na položku Aktuálna databáza.

  3. V časti Možnosti aplikácie v časti Možnosti okna dokumentu vyberte Prekrývajúce sa okná alebo Dokumenty s kartami.

Tip: V návrhovom zobrazení, skontrolujte, či formulár je nastavená tak, že existuje minimálne prázdny mriežka veličín nižšie a napravo od ovládacie prvky. To vám, skontrolujte, či ovládacie prvky ukotvenie a úsek na dolný a pravý okraj okna formulára. Tiež nastaviť šírku a výšku každého naťahovacie ovládacieho prvku na minimálnu veľkosť, ktoré chcete použiť za normálnych okolností.

Setting control sizes and margins on a form

1 do textového poľa Popis bola nastavená na natiahnuť nadol a cez a bola nastavená na minimálnu veľkosť použiteľné.

2. mriežky návrhu formulára má boli veľké nadol tak, že malé množstvo medzeru.

Poznámka: Budete musieť presunúť alebo zmeniť veľkosť ďalšie ovládacie prvky vo formulári (najmä v prípade položky formulára hlavičky alebo päty) predtým, ako môžete zmeniť veľkosť mriežky návrhu formulára.

Osobitosti pri používaní rozložení

Rozloženia je ako tabuľka mriežky, ktorá umožňuje zarovnať viac ovládacích prvkov vo formulári. Rozloženia sú užitočné databázy, pretože vám rýchlo zarovnanie a umiestnenie skupiny ovládacích prvkov v rovnakom čase bez toho, aby vyberte každý ovládací prvok. Pri vytváraní formulára s použitím niektorého z quick-create nástroje v skupine Formuláre na karte vytvoriť, program Access zobrazí polia v rozložení podľa predvoleného nastavenia.

Rozloženia existuje v dvoch variantoch: navrstvené rozloženie a tabuľkové. O jeden bod tvorí (tých, v ktorom sa Predvolené zobrazenie vlastnosť nastavená na Jeden formulár ), Access predvolene používa navrstvené rozloženie. V skladanom rozložení funkciu ukotvenia premiestni a úseky ovládacie prvky vodorovne alebo zvislo.

Na príkaz Kopírovať tvorí (tých, v ktorom sa Predvolené zobrazenie vlastnosť nastavená na Spojité formuláre ), program Access použije tabuľkovom rozložení podľa predvoleného nastavenia. V tabuľkovom rozložení ukotvenia funkciu len premiestni a úseky ovládacie prvky zvislo. Napríklad natiahnuť nadol a cez ukotvenie možnosť iba spôsobuje natiahnuť cez, nie sú nadol ovládacieho prvku.

Môžete určiť ukotvenie pre iba jeden ovládací prvok na každé rozloženie. Ukotvenie ďalších ovládacích prvkov v rozložení automaticky nastavené podľa nasledovnej tabuľky:

Ukotvenie možnosť

Automatické nastavenie ďalších ovládacích prvkov v rovnakom rozloženie ovládacích prvkov

Skladanom rozložení

Tabuľkové rozloženie

Vľavo hore (predvolená možnosť)

Všetky ostatné ovládacie prvky sú nastavené na Ľavej hornej strane.

Všetky ostatné ovládacie prvky sú nastavené na Ľavej hornej strane.

Roztiahnite nadol

Ovládacie prvky vyššie sú nastavené na Ľavej hornej strane. Ovládacie prvky nižšie sú nastavené na Ľavej dolnej strane.

Všetky ostatné ovládacie prvky sú nastavené na Roztiahnutie nadol.

Vľavo dolu

Všetky ostatné ovládacie prvky sú nastavené na Ľavej dolnej strane.

Všetky ostatné ovládacie prvky sú nastavené na Ľavej dolnej strane.

Roztiahnite v hornej

Všetky ostatné ovládacie prvky sú nastavené na Úsek v hornej časti.

Ovládacie prvky na ľavej strane sú nastavené na Ľavej hornej strane. Ovládacie prvky napravo sú nastavené na Hornej pravej.

Natiahnuť nadol a cez

Ovládacie prvky vyššie sú nastavené na Úsek v hornej časti. Ovládacie prvky nižšie sú nastavené na Úsek v dolnej časti.

Ovládacie prvky na ľavej strane sú nastavené na Roztiahnutie nadol. Ovládacie prvky napravo sú nastavené na roztiahnutie nadol a doprava.

Úsek v dolnej časti

Všetky ostatné ovládacie prvky sú nastavené na Úsek v dolnej časti.

Ovládacie prvky na ľavej strane sú nastavené na Ľavej dolnej strane. Ovládacie prvky napravo sú nastavené na Dolnom rohu.

Vpravo hore

Všetky ostatné ovládacie prvky sú nastavené na Hornej pravej.

Všetky ostatné ovládacie prvky sú nastavené na Hornej pravej.

Roztiahnutie prstami nadol a doprava

Ovládacie prvky vyššie sú nastavené na Hornej pravej. Ovládacie prvky nižšie sú nastavené na Dolnom rohu.

Všetky ostatné ovládacie prvky sú nastavené na roztiahnutie nadol a doprava.

Vpravo dole

Všetky ostatné ovládacie prvky sú nastavené na Dolnom rohu.

Všetky ostatné ovládacie prvky sú nastavené na Dolnom rohu.

Poznámka: V závislosti od návrh formulára, musíte odstrániť ovládací prvok z ovládacieho prvku rozloženie tak, aby mal ukotvenia správanie, ktoré chcete. Ak chcete odstrániť ovládací prvok rozloženie ovládacích prvkov, zatiaľ čo je zostava otvorená v návrhovom zobrazení, vyberte ovládacie prvky, ktoré chcete odstrániť z rozloženia a potom na karte Usporiadať kliknite v skupine tabuľky kliknite na položku Odstrániť rozloženie. Ak používate Access 2007 na karte Usporiadať v skupine Rozloženie ovládacieho prvku, kliknite na položku odstrániť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×