Ovládací prvok vyžaduje určitú schému zadávania údajov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Overenie údajov predstavuje možnosť automatickej kontroly chýb pri vypĺňaní formulára. Ak k ovládačom v šablóne formulára pridáte funkciu overovania údajov, zabezpečíte tým, že zhromažďované údaje budú presné a konzistentné, a budú vyhovovať štandardom používaným vo vašej spoločnosti. Overovanie údajov môžete použiť napríklad na to, aby ste používateľom oznámili, že zadaná čiastka výdavku prekračuje povolenú čiastku, alebo že do poľa používaného na zadávanie telefónneho čísla omylom zadali meno.

Ak formulár obsahuje chyby overenia údajov a je pripojený k databáze alebo webovej službe, používatelia nebudete môcť odošlete formulár, kým sa opraviť tieto chyby. Používatelia môžu uložiť lokálnu kópiu formulára, a potom opraviť a odoslať údaje neskôr.

Tento článok popisuje spôsob, ako pomocou overovania údajov zabezpečiť, aby údaje zadané používateľom do ovládacieho prvku zodpovedali predurčenej vzorke. Napríklad pridaním overovania údajov do ovládacieho prvku bloku textu pre telefónne číslo môžete vyžiadať od používateľa, aby ako súčasť čísla zadal trojciferné smerové číslo.

Poznámka: 

 • Ak chcete zabezpečiť, aby údaje zadané používateľom do formulára zodpovedali predurčenej vzorke, môžete použiť aj podmienené formátovanie.

 • Ak do ovládacieho prvku pridáte vzorku, ovládací prvok nezmení automaticky formát údajov zadaných používateľom tak, aby zodpovedal vzorke, ktorú ste nastavili.

Obsah článku

Skôr než začnete

Informácie týkajúce sa kompatibility

Vyžadovať určitú schému zadávania údajov v ovládacom prvku

Skôr ako začnete

Ak chcete vykonať tento postup, v šablóne formulára musí obsahovať ovládací prvok, ktorý podporuje overenie údajov. Hoci môžete nastaviť zodpovedajúci vzoru podmienku pre všetky InfoPath ovládací prvok, ktorý podporuje overovanie údajov, vzorov najlepšie funguje pri ovládacích prvkoch zobrazujúcich znaky, napríklad čísel, písmen alebo interpunkčné znamienka. Napríklad nastavenie zodpovedajúci vzoru podmienky textového poľa môže priniesť užitočné výsledky, ale nastavenie takejto podmienky pre začiarkavacie políčko prinesie užitočné.

Na začiatok stránky

Požiadavky na kompatibilitu

Pri návrhu šablóny formulára v programe InfoPath môžete vybrať špecifický režim kompatibility na návrh šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Keď šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom publikovaných na serveri aplikácie InfoPath Forms Services a potom otvárania, formuláre založené na šablóne formulára môžete zobraziť vo webovom prehliadači. Pri návrhu šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, niektoré ovládacie prvky nie sú k dispozícii na pracovnej table Ovládacie prvky, pretože ich nie je možné zobraziť vo webovom prehliadači.

Niektoré funkcie overovania údajov pracujú vo webovom prehľadávači inak ako v programe InfoPath. Ak napríklad pridáte overovanie údajov k ovládaciemu prvku, vytvárate vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ do tohto ovládacieho prvku zadá nesprávne údaje. Tento vysvetľujúci text sa môže zobraziť v obrazovkovom komentári a môže umožniť používateľom zobraziť upozornenie, ktoré bude obsahovať dodatočné informácie. Upozornenie sa tiež môže zobraziť automaticky, keď používateľ zadá nesprávne údaje. Pri formulároch zobrazených vo webovom prehľadávači sa upozornenia nemôžu zobraziť automaticky, ale používatelia si môžu prezrieť obrazovkový komentár a prípadne zobraziť upozornenie, ktoré obsahuje dodatočné informácie.

Zoznam ovládacích prvkov, ktoré podporujú overovanie údajov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam ovládacích prvkov programu Microsoft Office InfoPath 2007 podporujúcich overovanie údajov a ich dostupnosť pre šablóny formulárov kompatibilné s prehľadávačom.

Poznámka: Pre ľubovoľný ovládací prvok programu InfoPath, ktorý podporuje overenie údajov, môžete nastaviť podmienky použitia masky. Použitie masky najlepšie funguje s ovládacími prvkami, ktoré zobrazujú znaky, ako sú napríklad čísla, písmená alebo interpunkcia. Nastavenie podmienok použitia masky napríklad pre textové okno môže priniesť užitočné výsledky, ale nastavenie takejto podmienky pre začiarkavacie políčko užitočné výsledky neprinesie.

Ovládacie prvky, ktoré podporujú overovanie údajov

Dostupnosť v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom

Začiarkavacie políčko

Áno

Výber dátumu

Áno

Rozbaľovací zoznam

Áno

Zoznam

Áno

Prepínač

Áno

Blok textu

Áno

Pole pre text typu rich-text

Áno

Zoznam s odrážkami, číslovaný zoznam alebo obyčajný zoznam

Nie

Pole so zoznamom

Nie

Na začiatok stránky

Ovládací prvok vyžaduje určitú schému zadávania údajov

 1. Kliknite na ovládací prvok, ku ktorému chcete pridať overenie údajov.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Overenie údajov.

 3. V dialógovom okne Overovanie údajov kliknite na tlačidlo Pridať.

 4. V časti Ak je táto podmienka pravdivá kliknite v prvom poli na položku Vybrať pole alebo skupinu a potom vyberte pole alebo skupinu, na ktoré je viazaný ovládací prvok.

 5. V druhom poli kliknite na položku nesúhlasí so vzorkou.

 6. V treťom poli kliknite na položku Vyberte vzorku.

 7. V časti Štandardné vzorky v dialógovom okne Schéma zadávania údajov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť štandardnú vzorku, vyberte príslušnú vzorku a kliknite na tlačidlo OK.

   Zoznam štandardných vzoriek

   Vzorka

   Príklad

   Telefónne číslo

   (555) 555-0100

   Číslo sociálneho poistenia

   123-45-6789

   PSČ

   98052

   PSČ + 4

   98052-6399

  • Ak chcete vytvoriť vlastnú vzorku, kliknite na položku Vlastná vzorka, do poľa Vlastná vzorka zadajte požadovanú vzorku a kliknite na tlačidlo OK.

   Symboly, ktoré môžete použiť na zadanie vzorku

   Môžete vložiť symboly, ktoré určujú obmedzenia vzorky, napríklad použitie iba písmen, iba číslic, iba znakov, spojovníkov, bodiek, čiarok a zátvoriek. Zároveň môžete pomocou nasledujúcich symbolov umožniť viacnásobný výskyt daného znaku:

   • Nula až jeden (?)     Predchádzajúci znak sa musí vyskytnúť jedenkrát alebo ani raz. Napríklad znak \d? znamená, že číslica (označená znakom \d) sa musí vyskytnúť jedenkrát alebo ani raz.

   • Nula a viac (*)     Predchádzajúci znak sa nemusí vyskytnúť, alebo sa môže vyskytnúť jedenkrát alebo viackrát. Napríklad znak r* znamená, že sa znak r nemusí vyskytnúť, alebo sa môže vyskytnúť jedenkrát alebo viackrát.

   • Jeden alebo viac (+)    Predchádzajúci znak musí byť jedenkrát alebo viac ako jeden čas. Napríklad. + znamená, že znak (označený ako.) musí byť jedenkrát alebo viac ako jeden čas.

 8. V okne Obrazovkový komentár zadajte text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ ukáže na ovládací prvok alebo naň klikne pravým tlačidlom myši.

 9. Ak chcete, aby sa automaticky zobrazovali hlásenia v dialógovom okne hneď po zadaní neplatných údajov používateľom, začiarknite pole Hlásenia v dialógovom okne zobraziť hneď, ako používatelia zadajú neplatné údaje.

  Poznámka: Vzhľadom na to, že vo webovom prehľadávači nie je možné automaticky zobraziť hlásenia v dialógovom okne, používateľovi, ktorý vypĺňa formulár prostredníctvom webového prehľadávača, sa zobrazí iba obrazovkový komentár.

 10. Do poľa Hlásenie zadajte text, ktorý sa v dialógovom okne zobrazí okamžite, alebo ak používateľ vyžaduje ďalšie podrobnosti.

  Poznámka: Obrazovkový komentár k chyby overenia údajov sa nezobrazia pre ovládacie prvky, ktoré aj s predvoleným obrazovkový komentár nastaviť na karte Spresnenie v dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku. Toto správanie pomáha zabezpečiť, aby názov ovládacieho prvku presne sprostredkovať používateľov, ktorí používajú čítače obrazovky.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×