Overenie nastavení ochrany aplikácií v zariadeniach so systémom iOS

Overenie funkčnosti nastavení ochrany aplikácií v zariadeniach používateľov

Po nakonfigurovaní aplikácií pre zariadenia so systémom iOS na ochranu aplikácií môžete pomocou týchto krokov overiť, či vybraté nastavenia fungujú.

Najskôr sa uistite, že politika sa vzťahuje na aplikáciu, v ktorej ju chcete overiť.

 1. V Centre spravovania služby Microsoft 365 Business prejdite na položky Politiky > Upraviť politiku.

 2. Vyberte položku Politika aplikácií pre iOS pre nastavenia vytvorené pri nastavovaní alebo inú vami vytvorenú politiku. Potom overte, či sa uplatňuje (napríklad pre Outlook).

  Zobrazia sa všetky aplikácie, pre ktoré táto politika chráni súbory.

Overenie nastavenia Na prístup k aplikáciám balíka Office vyžadovať PIN kód

Na table Úprava politiky vyberte položku Upraviť vedľa položky Riadenie prístupu k dokumentom balíka Office, rozbaľte položku Správa prístupu používateľov k súborom balíka Office v mobilných zariadeniach a uistite sa, že položka Na prístup k aplikáciám balíka Office vyžadovať PIN kód alebo odtlačok prsta je nastavená na hodnotu Zapnuté.

Uistite sa, že je zapnuté nastavenie Na prístup k aplikáciám balíka Office vyžadovať PIN kód alebo odtlačok prsta.
 1. V používateľovom zariadení so systémom iOS otvorte Outlook a prihláste sa pomocou overení služby Microsoft 365 Business používateľa.

 2. Zobrazí sa aj výzva na zadanie PIN kódu alebo použitie odtlačku prsta.

  Ak chcete získať prístup k aplikáciám balíka Office, v zariadení so systémom iOS zadajte PIN kód.

Overenie nastavenia Vytvoriť nový PIN kód po určitom počte neúspešných pokusov

Na table Úprava politiky vyberte položku Upraviť vedľa položky Riadenie prístupu k dokumentom balíka Office, rozbaľte položku Správa prístupu používateľov k súborom balíka Office v mobilných zariadeniach a uistite sa, že položka Vytvoriť nový PIN kód po určitom počte neúspešných pokusov má nastavený určitý počet (predvolená hodnota je 5).

 1. V používateľovom zariadení so systémom iOS otvorte Outlook a prihláste sa pomocou overení služby Microsoft 365 Business používateľa.

 2. Zadajte nesprávny PIN kód toľkokrát, koľko je stanovené v politike. Zobrazí sa hlásenie Dosiahol sa limit pokusov na zadanie PIN kódu a výzva na resetovanie PIN kódu.

  Po príliš mnohých neúspešných pokusoch o zadanie PIN kódu je nutné PIN kód resetovať.
 3. Stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa výzva na prihlásenie pomocou poverení služby Microsoft 365 Business používateľa a potom bude nutné nastaviť nový PIN kód.

Overenie nastavenia Vynútiť, aby používatelia ukladali všetky pracovné súbory do OneDrivu for Business

Na table Úprava politiky vyberte položku Upraviť vedľa položky Ochrana pred stratou a odcudzením zariadení, rozbaľte položku Ochrana pracovných súborov v prípade straty alebo odcudzenia zariadenia a uistite sa, že položka Vynútiť, aby používatelia ukladali všetky pracovné súbory do OneDrivu for Business je nastavená na hodnotu Zapnuté.

Overte, či je zapnuté nastavenie Vynútiť, aby používatelia ukladali všetky pracovné súbory do OneDrivu for Business.
 1. V používateľovom zariadení so systémom iOS otvorte Outlook a prihláste sa pomocou poverení služby Microsoft 365 Business používateľa. Ak sa zobrazí výzva, zadajte PIN kód.

 2. Otvorte e-mail s prílohou, otvorte prílohu a v dolnej časti obrazovky vyberte položkuUložiť.

  Po otvorení prílohy sa ťuknutím na možnosť Uložiť pokúste prílohu uložiť.
 3. Mala by sa zobraziť iba možnosť uloženia do OneDrivu for Business. Ak to tak nie je, ťuknite na položku Pridať konto a na obrazovke Pridanie konta ukladacieho priestoru vyberte položku OneDrive for Business. Po zobrazení výzvy zadajte prihlasovacie údaje služby Microsoft 365 Business koncového používateľa.

  Ťuknite na položku Uložiť a vyberte položku OneDrive for Business.

Overenie nastavenia Vyžiadať opätovné prihlásenie, ak aplikácie balíka Office boli nečinné dlhšie ako určený čas

Na table Úprava politiky vyberte položku Upraviť vedľa položky Riadenie prístupu k dokumentom balíka Office, rozbaľte položku Správa prístupu používateľov k súborom balíka Office v mobilných zariadeniach a uistite sa, že položka Vyžiadať opätovné prihlásenie, ak aplikácie balíka Office boli nečinné dlhšie ako určený čas má nastavený určitý počet minút (predvolená hodnota je 30 minút).

 1. V používateľovom zariadení so systémom iOS otvorte Outlook a prihláste sa pomocou poverení služby Microsoft 365 Business používateľa. Ak sa zobrazí výzva, zadajte PIN kód.

 2. Mala by sa zobraziť doručená pošta Outlooku. Ponechajte zariadenie so systémom iOS nečinné najmenej 30 minút (resp. dlhšie než je stanovené v politike). Pravdepodobne sa stlmí jas displeja zariadenia.

 3. V zariadení so systémom iOS znova prejdite do Outlooku.

 4. Pred opätovným prístupom k Outlooku sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu.

Overenie nastavenia Chrániť pracovné súbory pomocou šifrovania

Na table Úprava politiky vyberte položku Upraviť vedľa položky Ochrana pred stratenými alebo odcudzenými zariadeniami, rozbaľte položku Ochrana pracovných súborov v prípade straty alebo odcudzenia zariadenia a uistite sa, že položka Chrániť pracovné súbory pomocou šifrovania je nastavená na hodnotu Zapnuté a položka Vynútiť, aby používatelia ukladali všetky pracovné súbory do OneDrivu for Business je nastavená na hodnotu Vypnuté.

 1. V používateľovom zariadení so systémom iOS otvorte Outlook a prihláste sa pomocou poverení služby Microsoft 365 Business používateľa. Ak sa zobrazí výzva, zadajte PIN kód.

 2. Otvorte ľubovoľný e-mail, ktorý obsahuje niekoľko priložených súborov s obrázkom.

 3. Ťuknutím otvorte prílohu a potom pod ňou ťuknite na možnosť Uložiť.

 4. Na domovskej obrazovke otvorte aplikáciu Fotografie. Mala by sa zobraziť uložená, no zašifrovaná fotografia (alebo viac fotografií, ak ste uložili viac priložených súborov s obrázkom).

Súvisiace témy

Dokumentácia a zdroje služby Microsoft 365 Business
Začíname so službou Microsoft 365 Business
Správa služby Microsoft 365 Business

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×