Overenie nastavení ochrany aplikácií v zariadeniach s Androidom

Overenie funkčnosti nastavení ochrany aplikácií v zariadeniach používateľov

Po nakonfigurovaní aplikácií pre zariadenia s Androidom na ochranu aplikácií môžete pomocou týchto krokov overiť, či vybraté nastavenia fungujú.

Najskôr sa uistite, že politika sa vzťahuje na aplikáciu, v ktorej ju chcete overiť.

 1. V Centre spravovania služby Microsoft 365 Business prejdite na položky Politiky > Upraviť politiku.

 2. Vyberte položku Politika aplikácií pre Android pre nastavenia vytvorené pri nastavovaní alebo inú vami vytvorenú politiku. Potom overte, či sa uplatňuje, napríklad v Outlooku.

  Zobrazia sa všetky aplikácie, pre ktoré táto politika chráni súbory.

Overenie nastavenia Na prístup k aplikáciám balíka Office vyžadovať PIN kód alebo odtlačok prsta

Na table Úprava politiky vyberte položku Upraviť vedľa položky Riadenie prístupu k dokumentom balíka Office, rozbaľte položku Správa prístupu používateľov k súborom balíka Office v mobilných zariadeniach a uistite sa, že položka Na prístup k aplikáciám balíka Office vyžadovať PIN kód alebo odtlačok prsta je nastavená na hodnotu Zapnuté.

Uistite sa, že je zapnuté nastavenie Na prístup k aplikáciám balíka Office vyžadovať PIN kód alebo odtlačok prsta.
 1. V zariadení s Androidom používateľa otvorte Outlook a prihláste sa pomocou poverení služby Microsoft 365 Business používateľa.

 2. Zobrazí sa tiež výzva na zadanie PIN kódu alebo použitie odtlačku prsta.

  Ak chcete získať prístup k aplikáciám balíka Office, v zariadení s Androidom zadajte PIN kód.

Overenie nastavenia Vytvoriť nový PIN kód po určitom počte neúspešných pokusov

Na table Úprava politiky vyberte položku Upraviť vedľa položky Riadenie prístupu k dokumentom balíka Office, rozbaľte položku Správa prístupu používateľov k súborom balíka Office v mobilných zariadeniach a uistite sa, že položka Resetovať PIN kód po určitom počte neúspešných pokusov má nastavený určitý počet (predvolená hodnota je 5).

 1. V zariadení s Androidom používateľa otvorte Outlook a prihláste sa pomocou poverení služby Microsoft 365 Business používateľa.

 2. Zadajte nesprávny PIN kód toľkokrát, koľko je stanovené v politike. Zobrazí sa hlásenie Dosiahol sa limit pokusov na zadanie PIN kódu a výzva na resetovanie PIN kódu.

  Po príliš mnohých neúspešných pokusoch o zadanie PIN kódu je nutné PIN kód resetovať.
 3. Vyberte položku Resetovať PIN kód. Zobrazí sa výzva na prihlásenie pomocou poverení služby Microsoft 365 Business používateľa a potom bude nutné nastaviť nový PIN kód.

Overenie nastavenia Vynútiť, aby používatelia ukladali všetky pracovné súbory do OneDrivu for Business

Na table Úprava politiky vyberte položku Upraviť vedľa položky Ochrana pred stratou a odcudzením zariadení, rozbaľte položku Ochrana pracovných súborov v prípade straty alebo odcudzenia zariadenia a uistite sa, že položka Vynútiť, aby používatelia ukladali všetky pracovné súbory do OneDrivu for Business je nastavená na hodnotu Zapnuté.

Overte, či je zapnuté nastavenie Vynútiť, aby používatelia ukladali všetky pracovné súbory do OneDrivu for Business.
 1. V zariadení s Androidom používateľa otvorte Outlook a prihláste sa pomocou poverení služby Microsoft 365 Business používateľa. Ak sa zobrazí výzva, zadajte PIN kód.

 2. Otvorte ľubovoľný e-mail, ktorý obsahuje prílohu, a ťuknite na ikonu so šípkou nadol vedľa informácií o prílohe.

  Ťuknutím na šípku nadol vedľa prílohy sa pokúste ju uložiť.

  V dolnej časti obrazovky sa zobrazí hlásenie Nie je možné uložiť do zariadenia.

  Upozorňujúci text, ktorý indikuje, že v Androide sa nedá lokálne uložiť súbor.

  Poznámka: Ukladanie do OneDrivu for Business nie je pre Android v súčasnosti k dispozícii, a tak sa zobrazí iba hlásenie o blokovaní lokálneho uloženia.

Overenie nastavenia Vyžadovať opätovné prihlásenie používateľov po nečinnosti aplikácií balíka Office na určitý čas

Na table Úprava politiky vyberte položku Upraviť vedľa položky Riadenie prístupu k dokumentom balíka Office, rozbaľte položku Správa prístupu používateľov k súborom balíka Office v mobilných zariadeniach a uistite sa, že položka Vyžadovať opätovné prihlásenie používateľov po nečinnosti aplikácií balíka Office na dlhšie ako má nastavený určitý počet minút (predvolená hodnota je 30 minút).

 1. V zariadení s Androidom používateľa otvorte Outlook a prihláste sa pomocou poverení služby Microsoft 365 Business používateľa. Ak sa zobrazí výzva, zadajte PIN kód.

 2. Mala by sa zobraziť doručená pošta Outlooku. Ponechajte zariadenie s Androidom nečinné a nedotýkajte sa ho najmenej 30 minút (dlhšie než je stanovené v politike). Pravdepodobne sa stlmí jas displeja zariadenia.

 3. V zariadení s Androidom znova prejdite na Outlook.

 4. Pred opätovným prístupom k Outlooku sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu.

Overenie nastavenia Chrániť pracovné súbory pomocou šifrovania

Na table Úprava politiky vyberte položku Upraviť vedľa položky Ochrana pred stratou a odcudzením zariadení, rozbaľte položku Ochrana pracovných súborov v prípade straty alebo odcudzenia zariadenia a uistite sa, že položka Chrániť pracovné súbory pomocou šifrovania je nastavená na hodnotu Zapnuté a položka Vynútiť, aby používatelia ukladali všetky pracovné súbory do OneDrivu for Business je nastavená na hodnotu Vypnuté.

 1. V zariadení s Androidom používateľa otvorte Outlook a prihláste sa pomocou poverení služby Microsoft 365 Business používateľa. Ak sa zobrazí výzva, zadajte PIN kód.

 2. Otvorte ľubovoľný e-mail, ktorý obsahuje niekoľko priložených súborov s obrázkom.

 3. Ťuknutím na ikonu so šípkou nadol vedľa informácií o prílohe prílohu uložte.

  Ťuknutím na šípku nadol súbor obrázka uložíte do zariadenia s Androidom.
 4. Môže sa zobraziť výzva, aby ste Outlooku povolili prístup k fotografiám, médiám a súborom v zariadení. Ťuknite na položku Povoliť.

 5. V dolnej časti obrazovky vyberte položku Uložiť do zariadenia a potom otvorte aplikáciu Galéria.

 6. V zozname by sa mala zobraziť zašifrovaná fotografia (alebo viac fotografií, ak ste uložili viac priložených súborov s obrázkom). V zozname Obrázky sa môže zobraziť ako sivý štvorec s bielym výkričníkom v bielom kruhu v strede sivého štvorca.

  Zašifrovaný súbor s obrázkom v aplikácii Galéria.

Súvisiace témy

Dokumentácia a zdroje služby Microsoft 365 Business
Začíname so službou Microsoft 365 Business
Správa služby Microsoft 365 Business

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×