Overenie štruktúrovaného diagramu

Overenie štruktúrovaného diagramu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po spustení overenia sa skontrolujú pravidlá pre diagram a zobrazí sa zoznam problémov na skontrolovanie. Spojnice vo vývojových diagramoch napríklad musia byť pripojené k iným tvarom, v opačnom prípade to overenie označí za problém.

 • Kliknite na karte Spracovanie v skupine Overenie diagramu na položku Overiť diagram.

Ak sa vyskytnú problémy, otvorí sa okno Problémy so zoznamom problémov. Ak sa niektoré problémy netýkajú príslušného diagramu, môžete ich ignorovať.

Ignorovanie problémov, ktoré sa netýkajú daného diagramu

Pravým tlačidlom kliknite v okne Problémy na problém, ktorý chcete ignorovať. Na ignorovanie problémov sú dve možnosti:

 • Ak chcete skryť jeden problém, kliknite na položku Ignorovať tento problém.

 • Ak chcete skryť všetky problémy vyvolané určitým pravidlom, kliknite na položku Ignorovať pravidlo.

Ak chcete zobraziť ignorované problémy, kliknite pravým tlačidlom na okno Problémy a potom kliknite na položku Zobraziť ignorované pravidlá. Ignorované pravidlá sa zobrazia vo vytieňovaných riadkoch so svetlejším textom a zobrazuje sa hodnota Áno v stĺpci Ignorované. Ak chcete zrušiť ignorovanie problému alebo pravidla, kliknite naň pravým tlačidlom a potom kliknite na požadovaný príkaz.

Importovanie pravidiel overenia do diagramu

Množinu pravidiel môžete do diagramu naimportovať, vrátane diagramov vytvorených v starších verziách programu Visio.

 1. Kliknite na karte Spracovanie v skupine Overenie diagramu na šípku vedľa položky Overiť diagram a potom ukážte na položku Importovať pravidlá z.

  Množina pravidiel vývojového diagramu a BPMN je k dispozícii pre všetky diagramy, je však určená na používanie v diagramoch procesov.

  Ak sú práve otvorené iné diagramy, ktoré majú priradené pravidlá, názvy príslušných súborov sa zobrazujú v tejto ponuke.

 2. Kliknite na položku Množina pravidiel vývojového diagramu, na položku Množina pravidiel BPMN 2.0 alebo na názov otvoreného diagramu. Ak kliknete na názov diagramu, importujú sa všetky množiny pravidiel, ktoré sú k danému diagramu priradené.

Kliknutím na položku Overiť diagram potom môžete vykonať overenie prostredníctvom množín importovaných pravidiel.

Zadanie, ktoré množiny pravidiel sú v dokumente aktívne

 1. Na karte Spracovanie v skupine Overenie diagramu kliknite na šípku vedľa položky Overiť diagram a potom ukážte na položku Pravidlá na overenie.

  Zobrazia sa množiny pravidiel pre diagram. Políčka vedľa aktívnych množín pravidiel sú začiarknuté.

 2. Ak chcete zrušiť aktívnosť množiny pravidiel, kliknite na ňu. Pri ďalšom otvorení ponuky je začiarknutie daného políčka zrušené. Znamená to, že táto množina pravidiel je neaktívna.

Odstránenie problémov overenia z diagramu

Problémy overenia diagramu pretrvávajú aj v prípade, že je okno Problémy zatvorené. Ak uložíte diagram, ktorý obsahuje problémy, tieto sa zobrazia každému, kto otvorí diagram a kliknite na kartu Spracovanie a potom začiarkne políčko Okno s problémami. Okno Problémy sa otvorí s uloženými problémami. Uložené problémy možno z diagramu odstrániť spolu s ďalším osobnými informáciami.

 1. Click the Súbor tab.

 2. Kliknite na položku Informácie a potom kliknite na položku Odstrániť osobné údaje.

 3. Vyberte na karte Osobné údaje položku Odstrániť tieto položky z dokumentu.

Odstránenie množín pravidiel overenia pred zdieľaním diagramu

Množiny pravidiel overenia predstavujú typ položiek, ktoré je možné z diagramu odstrániť a zmenšiť tak veľkosť súboru pred jeho zdieľaním.

 1. Zneaktívniť všetkých množín pravidiel v dokumente, ako je popísané v časti zadanie, ktoré množiny pravidiel sú v dokumente aktívne.

 2. Click the Súbor tab.

 3. Kliknite na položku Informácie a potom kliknite na položku Zmenšiť veľkosť súboru.

 4. Vyberte položku Odstrániť neaktívne množiny pravidiel overovania.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×