Outlook pre Mac – Poznámky k vydaniu zostáv Insider Fast

Zostavy Insider balíka Office pre Mac sú pravidelne aktualizované, aby mohli poskytovať nové a vylepšené funkcie, aktualizácie zabezpečenia a opravy chýb. Informácie o ďalších aplikáciách balíka Office pre Mac nájdete v téme Poznámky k vydaniu pre zostavy Insider Fast balíka Office pre Mac.

Zistite, ako si nainštalovať aktualizácie balíka Office pre Mac, a prečítajte si nasledujúce informácie o každom vydaní zostavy Insider Fast.

Vydanie z 12. septembra 2018

Verzia: 16.18 (180911)

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita v systéme MacOS Mojave

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.18 (180910)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšené možnosti konfigurácie pre správcov:

  Automatické pridanie konta Office 365 pri prvom spustení, keď sa adresa poštovej schránky nezhoduje s adresou aktivácie balíka Office

  • Nové tlačidlo predvoľby v preferenciách domény v Outlooku: DefaultEmailAddressOrDomain

  • Zadajte úplnú e-mailovú adresu alebo doménu, ktorá sa má pridať do Outlooku, ako reťazec

  • Pri zadávaní domény sa lokálna časť adresy aktivácie použije v zadanej doméne

  • Ak je napríklad e-mailová adresa aktivácie balíka Office pouzivatel@contoso.biz, ale do Outlooku sa má pridať adresa pouzivatel@contoso.com

  • Vzorový príkaz: defaults write com.microsoft.Outlook DefaultEmailAddressOrDomain -string "contoso.com"

Opravy:

 • Zjednodušenie ovládania: Funkcia VoiceOver neoznámi správne názov tlačidla Verejné/súkromné, ktoré sa nachádza na obrazovke Ochrana osobných údajov v dialógovom okne Vytvorenie skupiny

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.18 (180903)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšené možnosti správy pre správcov:

  • Zabráňte používateľom v importe alebo exporte outlookových položiek

  • Nové tlačidlá predvoľby v preferenciách domény v Outlooku: DisableImport a DisableExport

  • Nastavte ich ako vynútené v profile konfigurácie, aby sa zobrazovali ako vypnuté v ponuke Súbor a na páse s nástrojmi.

Položky ponuky na import/export vypnuté pomocou nových možností spravovania pre správcov

Tlačidlá na páse s nástrojmi na import/export vypnuté pomocou nových možností spravovania pre správcov

Opravy:

 • Karta kontaktu: podrobnosti o organizácii sa na karte kontaktu zobrazujú správne (predchádzajúci známy problém)

 • Kalendár: tlač kalendára v systéme MacOS Mojave funguje správne

 • Kalendár: Celodenné udalosti v rôznych časových pásmach sa zobrazujú správne

 • Vyhľadávanie: rozsah hľadania, napríklad Aktuálny priečinok, Podpriečinky atď., už nie je pri vyhľadávaní vypnutý

Známe problémy:

 • Žiadne

Vydanie z 29. augusta 2018

Verzia: 16.18 (180828)

Opravy:

 • Vyhľadávanie: tlačidlá rozšíreného vyhľadávania na páse s nástrojmi pri prehľadávaní všetkej pošty už nie sú neaktívne

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Karta kontaktu: môže sa stať, že na karte kontaktu sa nezobrazia podrobnosti o organizácii (z predchádzajúcej aktualizácie)

Verzia: 16.18 (180827)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšené možnosti správy pre správcov:

  • Skrytie textu „Vedeli ste to? Outlook podporuje kontá Google, Yahoo a iCloud.“ v dialógovom okne informujúcom o úspešnom nastavení konta

   • Kľúč novej predvoľby: HideCanAddOtherAccountTypesTipText

   • Príklad príkazu: defaults write com.microsoft.Outlook HideCanAddOtherAccountTypesTipText -bool TRUE

Opravy:

 • Karta kontaktu: prepracovaná karta sa teraz zobrazuje (predchádzajúci známy problém)

 • Pošta: v zozname správ sa už nezobrazujú prázdne riadky, keď je tabla na čítanie nastavená na pravú stranu

 • Podpisy: kliknutie na hypertextové prepojenie v ukážke podpisu teraz otvorí prepojenie v okne prehliadača

 • Šablóny: správy odoslané pomocou šablóny už nebudú zoskupené v rovnakej konverzácii 

Známe problémy:

 • Karta kontaktu: môže sa stať, že na karte kontaktu sa nezobrazia podrobnosti o organizácii

Verzia: 16.17 (1808122)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšené možnosti konfigurácie a správy pre správcov:

  • Automatické pridanie poštových schránok služieb Office 365 pri prvom spustení

   • Keď je položka OfficeAutoSignIn nastavená na hodnotu TRUE, poštová schránka sa pridá pri prvom spustení

  • Vynútenie predvolieb prostredníctvom konfiguračného profilu systému macOS

   • Po nastavení predvolieb ako vynútených sa predvoľba deaktivuje tak, aby sa nedala zmeniť

Spravovaná predvoľba v Outlooku

Opravy:

 • Kalendár: časy udalostí už nie sú posunuté o jednu hodinu po zmene na letný/zimný čas

 • Pošta: skratka pre prílohy (Cmd-E) teraz funguje pri vytváraní (pridať) a čítaní (stiahnuť všetky)

 • Celá obrazovka: pri odpovedaní na schôdzu s komentármi sa teraz okno odpovede zobrazí v zameraní

 • Skupiny: na karte skupiny sa teraz zobrazí začiarkavacie políčko Sledovať v doručenej pošte

 • Podpisy: pri úprave položky Názov podpisu v okne editora sa teraz aktualizuje záhlavie okna 

Známe problémy:

 • Karta kontaktu: namiesto prepracovanej karty sa zobrazuje aktuálne vyrobená karta

Verzia: 16.17 (180816)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V Outlooku teraz možno vytvoriť schôdzu aplikácie Teams:

Kliknite na položku Schôdza aplikácie Teams na karte Organizátor schôdze na páse s nástrojmi a pridajte podrobnosti o schôdzi

Tlačidlo Schôdza aplikácie Teams na páse s nástrojmi

Do tela udalosti sa pridá prepojenie Pripojte sa k schôdzi Microsoft Teams a súvisiace podrobnosti o schôdzi

Prepojenie Pripojte sa k schôdzi Microsoft Teams v tele udalosti

Táto funkcia sa vydáva pre predplatiteľov služieb Office 365 postupne, preto ju možno nezískate okamžite

Opravy:

 • Kalendár: ukazovateľ aktuálneho času už neprekrýva označenia hodín na mriežke kalendára

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.17 (180813)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Možnosti vyhľadávania boli vylepšené tak, aby umožňovali rýchlejšie vyhľadávanie položiek, napríklad:

Zobrazenie histórie vyhľadávania a návrhov pri vstupe do vyhľadávacieho poľa predtým, ako začnete písať hľadané slová

História vyhľadávania a návrhy

História vyhľadávania a návrhy sa aktualizujú pri písaní

Vyhľadávanie pri písaní

Nové tlačidlo Aktuálna poštová schránka na karte Hľadať na páse s nástrojmi, určené na prehľadávanie vybratej poštovej schránky

Prehľadávanie aktuálnej poštovej schránky

Opravy:

 • Zoznam položiek: sekundárne kliknutie/kliknutie pravým kliknutím myši teraz zobrazí kontextovú ponuku na výber stĺpcov

 • Skupiny: Tlačidlo Odstrániť z kalendára sa už nezobrazuje v zrušených schôdzach v priečinkoch Skupiny

 • Mimo pracoviska: keď nie sú aktívne, oblasti textu teraz majú sivé pozadie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.17 (180808)

Opravy:

 • Overovanie: vylepšené overenie na predchádzanie duplicitným identitám Kerberos a nepotrebné výzvam na zadanie poverení

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.17 (180806)

Opravy:

 • Súhrnné karty cestovných rezervácií: tlačidlo Zobraziť v kalendári už funguje

 • Kalendár: navigácia pomocou klávesnice sa už nezacyklí v sekcii Moje kalendáre

 • Podpisy: po kliknutí na položku Uložiť po uložení názvu nového podpisu sa už nezobrazuje chyba

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.17 (180802)

Opravy:

 • Pošta: pri rozbalení konverzácie v zozname správ sa už nevyberú náhodné správy 

 • Kalendár: Outlook už po spustení nezobrazuje prázdne zobrazenie kalendára

 • Kalendár: prijatie schôdze bez odpovede už nevytvorí správu v priečinku Koncepty

 • Online schôdze: aktualizované prepojene Prvá online schôdza? v tele schôdze na nový článok Pomocníka

 • Pripomenutia: Outlook sa už nepokúša automaticky zrušiť pripomenutia opakovaných udalostí, keď sa pripomenutie udalosti a predchádzajúci výskyt prekrývajú

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.16 (180726)

Opravy:

 • Overovanie: Outlook už nezobrazuje oznam, že konto Kerberos je neplatné, keď je závislé od poskytovateľa tretej strany

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.16 (180724) 

Opravy:

 • Kalendár: Plánované činnosti vytvorené v Outlooku pre Mac sa teraz synchronizujú s inými aplikáciami Outlook

 • Pošta: Funkcia VoiceOver teraz oznámi, keď budú príjemcovia odobraní z polí Komu, Kópia a Skrytá

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.16 (180718) 

Opravy:

 • Pošta: tlačidlo na určenie spôsobu zoradenia v hlavičke zoznamu správ už funguje správne (predchádzajúci známy problém)

 • Pošta: kontextová ponuka sa už nedá zobraziť v hlavičke zoznamu správ

 • Skupiny: Tlačidlo Odstrániť z kalendára sa už nezobrazuje v zrušených schôdzach v skupinách

 • Podpisy: názov podpisu teraz môžete upraviť priamo v okne editora podpisov

Názov podpisu

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.16 (180713) 

Známe problémy:

 • Pošta: Tlačidlo na určenie spôsobu zoradenia v hlavičke zoznamu správ nefunguje správne

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Predvoľby: Informácie o inteligentných službách Office sú teraz v predvoľbách Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Opravy:

 • Kontá: Zmenou predvoleného konta teraz zmeníte predvolené priečinky pre kalendár a kontakty

Verzia: 16.16 (180712) 

Opravy:

 • Pre udalosti a správy označené príznakom sa teraz zobrazujú pripomenutia (predchádzajúci známy problém)

 • Navigácia pomocou klávesnice: Pri použití klávesových skratiek s písmenami na prechod na priečinky teraz zameranie zostane na vybratom priečinku

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.16 (180710) 

Známe problémy:

 • Pre udalosti a správy označené príznakom sa nezobrazujú pripomenutia

Opravy:

 • Karta kontaktu: Pri otvorení z karty kontaktu sa meno kontaktu zobrazí v okne okamžitej správy

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Verzia: 16.16 (180709) 

Opravy:

 • Kontá Google: schôdze je teraz možné prijať alebo odmietnuť z pozvánok (problém známy z minulosti)

 • Online archív: určité servery teraz správne rozpoznajú archívne poštové schránky

 • Pošta: správy sa už neduplikujú pri presúvaní medzi priečinkami v určitých kontách IMAP

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.16 (180705) 

Známe problémy:

 • Kontá služby Google: schôdze nie je možné prijať ani odmietnuť z pozvánky; problém je možné vyriešiť reštartovaním aplikácie

Opravy:

 • Kalendár: oprava problému s následkom zvýšeného využitia procesora pri synchronizácii s programom Exchange 2010

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Verzia: 16.16 (180702) 

Opravy:

 • Pošta: aplikácia už nezlyhá pri prilepení obsahu v okne vytvorenia správy (predchádzajúci známy problém)

 • Pošta: prílohy sa teraz zobrazujú správne v operačnom systéme Mojave (macOS 10.14 Beta)

 • Pošta: aplikácia už nezlyhá pri pridávaní pripomenutia do e-mailu s prílohami

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.16 (180627) 

Známe problémy:

 • Zlyhanie pri prilepovaní obsahu v okne vytvorenia správy

Opravy:

 • Kalendár: Výsledky hľadania sa pri výbere položiek Aktuálny priečinok a Všetky udalosti zobrazujú správne

 • Zjednodušenie ovládania: Vylepšenie funkcie VoiceOver v okne Podpisy

 • Predvoľby: Tlačidlo Zobraziť všetko sa v jazykoch so zápisom sprava doľava zobrazuje na správnom mieste

 • Výkon: Rýchlejšie prepínanie z pošty do modulu kalendára

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Verzia: 16.15 (180620) 

Opravy:

 • Pošta: Oprava občasného zlyhania pri otváraní šifrovaných e-mailov s prílohami

 • Kalendár: Oprava na podporu synchronizácie možnosti „Neodoslať odpoveď“ na serveri a správne zobrazenie odpovede účastníka vo všetkých klientoch Outlook

 • Zjednodušenie ovládania: Opravy prostredí na vytváranie skupín a odstraňovanie kontaktov

 • Celkovo: Outlook už nepoužíva vysokovýkonný procesor GPU

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.15 (180611) 

Opravy:

 • Kalendár: Oprava nesprávneho časového pásma, ktoré sa zobrazuje v udalostiach a na kartách v kalendári

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Pridali sme možnosť spravovať členov skupiny v Office 365 prostredníctvom kontextovej ponuky po kliknutí pravým tlačidlom myši. Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na uzol Skupina a vybrať položku Zobraziť členov.

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.15 (180602) 

Opravy:

 • Zjednodušenie ovládania: Vylepšenia klávesnice zobrazenia vytvárania správy pri vyhľadávaní kontaktov prostredníctvom adresára

 • Doplnky: Oprava problému s načítavaním doplnku v prípade položiek pošty, kde sa nepodporovala rozšíriteľnosť

 • Pošta: Oprava občasného zlyhania pri načítavaní príloh

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.15 (180530) (vrátane opráv poskytnutých vo verziách 16.15.180528 a 16.15.180523) 

Opravy:

 • Skupiny: Oprava zlyhaní aplikácie pri pokuse o odstránenie členov skupiny, keď je Outlook offline

 • Kontakty: Oprava zlyhania pri ukladaní kontaktných informácií v určitých situáciách

 • Kontakty: Oprava problému, pri ktorom sa niektoré alebo všetky kontakty zobrazujú ako sivé kruhy namiesto avatarov alebo iniciál

 • Kalendár: Oprava problémov so synchronizáciou, pri ktorom sa poštová schránka používateľa presunula do režimu miestneho blokovania vymazania alebo blokovania vymazania na súdne účely.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.14 (180520)

Opravy:

 • Pošta: Vyriešený problém, pri ktorom sa e-maily pri presune do iného priečinka pre kontá IMAP duplikovali

 • Kalendár: Oprava nesprávneho zobrazenia používateľského rozhrania pri pokuse o presun schôdze z jedného konta do druhého v zobrazení mriežky kalendára

 • Zjednodušenie ovládania: Vylepšenia označení na klávesnici v prípade kariet s udalosťami kalendára

 • Zjednodušenie ovládania: Vylepšenia VoiceOveru pri odstraňovaní kontaktov pomocou klávesu Backspace v okne vytvorenia správy

 • Pošta: Oprava problému s hlavičkou e-mailovej správy pri vrátení správy odosielateľovi pri používaní posunutia dvomi prstami na trackpade alebo myši Magic Mouse

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Pri vytváraní pozvánok na schôdzu bude na páse s nástrojmi okna na vytvorenie schôdze viditeľné neaktívne tlačidlo Schôdze aplikácie Teams. Táto chyba bude odstránená pri nadchádzajúcom vydaní opravného vydania. 

Verzia: 16.14 (180513)

Opravy:

 • Celkovo: Oprava textu v paneli predvolieb Outlooku, pretože v prípade výberu nemeckého jazyka sa oreže.

 • Pošta: Pomocou klávesu Return možno odteraz premenovať podpisy v paneli s podpismi.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.14 (180509)

Opravy:

 • Pošta: Oprava chýbajúcej položky ponuky Spôsob usporiadania v ponuke filtra Zoznam správ

 • Pošta: Oprava nesprávnej fotografie kontaktu v hlavičke správy pre scenáre delegovania

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.14 (180507)

Opravy:

 • Podpora: Boli opravené oznámenia stavového riadka o prichádzajúcich správach od podpory

 • Zjednodušenie ovládania: Vylepšenia funkcie VoiceOver týkajúce sa podpisov

 • Kalendár: Oprava zlyhania súvisiaceho s miniaplikáciou počasia v mriežke kalendára

 • Kalendár: Oprava dlhodobej chyby, ktorá spôsobovala, že odrážky v pozvánkach na schôdzu sa skonvertovali na otáznik (?)

 • Pošta: Oprava nesprávneho času prijatia odoslaných správ, ktoré sa predtým nachádzali v priečinku Koncepty

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.14 (180502)

Opravy:

 • Pošta – Opravené zablokovanie počas písania správy vo verziách Yosemite a El Capitan (známy problém od poslednej aktualizácie)

 • Pošta – Opravený problém s občasným nesprávnym usporiadaním v poli odosielateľa

 • Zjednodušenie ovládania – Vylepšenia funkcie VoiceOver týkajúce sa dialógového okna Opakovanie schôdze

 • Zjednodušenie ovládania – Vylepšenia funkcie VoiceOver týkajúce sa dialógového okna Hľadanie miestností na schôdze

 • Zjednodušenie ovládania – Vylepšenia funkcie VoiceOver týkajúce sa dialógového okna Podpisy

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.14 (180430)

Známe problémy:

 • Pri vytváraní správy môže Outlook niekedy zamŕzať vo verziách Yosemite a El Capitan

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Pošta: animované súbory GIF sa teraz animujú v okne písania správy

Opravy:

 • Pošta: nie je možné zmeniť veľkosť obrázkov, grafu a grafického prvku SmartArt v okne editora (známy problém z poslednej aktualizácie)

 • Pošta: oprava akcií ukázania myšou pri triedení pošty, ktoré sa niekedy nezobrazovali po ukázaní myšou v zozname správ

 • Zjednodušenie ovládania: vylepšenia funkcie VoiceOver a navigácie pomocou klávesnice pri vytváraní skupín

 • Zjednodušenie ovládania: výber dátumu na odoslanie neskôr teraz umožňuje zjednodušenie ovládania prostredníctvom funkcie VoiceOver a navigácie pomocou klávesnice

Verzia: 16.13 (180422)

Známe problémy:

 • Pošta: nie je možné zmeniť veľkosť obrázkov, grafu a grafického prvku SmartArt v okne editora

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Synchronizácia: keď je zariadenie napájané na batériu a je vo vlastnej alebo zdieľanej sieti, synchronizácia bude optimalizovaná pre špeciálne a obľúbené priečinky, aby sa šetrili zdroje

 • Kontá: vylepšená automatická konfigurácia pre poštové schránky služieb Office 365 na zvýšenie spoľahlivosti počas procesu nastavenia konta

Opravy:

 • Pošta: zahodené koncepty sa už neukladajú

 • Kalendár: navrhovaný čas už nemení pôvodný čas v hlavičke správy

 • Kalendár: po kliknutí na názov kalendára sa už nezruší výber ostatných vybratých kalendárov

 • Kalendár: čísla týždňov v zobrazení mesiaca zodpovedajú minikalendáru

 • Prílohy: prílohy s určitým formátom súboru sa ukladajú správne

 • Delegovanie: oprava otvárania zdieľaných kalendárov s úplnými povoleniami ovplyvňujúcimi používateľov, ktorí používajú hybridné delegovanie

 • Zjednodušenie ovládania: označenie dátumu sa správne oznámi pri možnosti Odoslať neskôr pri použití funkcie VoiceOver

 • Zjednodušenie ovládania: označenie poľa Od pri písaní e-mailu sa správne oznámi pri použití funkcie VoiceOver

 • Doplnok: oprava zlyhania pre používateľov so staršou verziou doplnku Lupa

Verzia: 16.13 (180416)

Opravy:

 • Pošta: zobrazujú sa položky Obchod a Doplnky

 • Kalendár: funkcia VoiceOver prečíta už aj číslo týždňa v minikalendári

 • Kalendár: pri zrušení schôdze v režime offline sa už nezobrazuje chyba synchronizácie

 • Skupiny: automatické prihlásenie nových členov na odber funguje v novovytvorených skupinách

 • Úlohy: pri zmene dátumu dokončenia úlohy sa zmení aj dátum pripomenutia

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.13 (180411)

Opravy:

 • Kalendár: formátovanie plánovanej činnosti otvorenej zo súboru ICS sa pri uložení zachová

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Doplnky pre Office: Obchod a doplnky chýbajú, oprava bude k dispozícii v nasledujúcej aktualizácii 

Verzia: 16.13 (180409)

Opravy:

 • Pošta: Funkcia VoiceOver číta e-maily bez zobrazeného mena správne

 • Pošta: zlyhanie počas písania správy opravené

 • Kalendár: počiatočné a koncové časové pásmo zobrazené na výtlačku

 • Kalendár: oprava problému s úpravou výskytu pre opakované celodenné udalosti

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.13 (180404)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Skupiny: Pridanie alebo odstránenie členov skupiny z karty skupiny sa začína zavádzať

Pridanie alebo odstránenie členov skupiny

Opravy:

 • Skupiny: na bočnom paneli sa zobrazuje aktualizovaný názov

 • Delegovanie: hlavička e-mailu teraz zobrazuje informácie o účastníkoch pre schôdzu prijatú delegátom

 • Pošta: zlyhanie pri otváraní správ IMAP opravené

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.13 (180401)

Opravy:

 • Kalendár: nastavenie delegovania zobrazí správny informačný panel

 • Zdieľané poštové schránky: automatická synchronizácia zdieľaných poštových schránok pomocou novej možnosti v časti Konto > Rozšírené

Možnosť automatickej synchronizácie zdieľanej poštovej schránky

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.13 (180329)

Opravy:

 • Schôdze: delegáti môžu teraz plánovať online schôdze pomocou e-mailových adries delegujúcich osôb

 • Písanie správ: sú k dispozícii písma Century a Century Gothic

 • Vyhľadávanie: pri vyhľadávaní podľa dátumu sa výsledky zobrazujú pre správny dátum

 • Pošta: vložené obrázky čiastočne stiahnutých správa sa už v zozname príloh nezobrazujú neaktívne

 • Technická podpora: aplikácie už neprestane reagovať po kliknutí na prepojenie kontaktovania podpory bez sieťového pripojenia

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.13 (180327)

Opravy:

 • Vyhľadávanie: na vykonanie vyhľadávania už nie je potrebné stlačiť kláves Return, čím sa obnovuje predchádzajúce správanie

 • Pošta: aplikácia už nezlyhá pri pokuse o otvorenie niektorých e-mailov vo formáte obyčajného textu

 • Pošta: prílohy je teraz možné pridať do odpovedí a preposlaných správ skonvertovaných z obyčajného textu do formátu HTML

 • Kalendár: Položka Odstrániť z kalendára sa zobrazuje na pozvánkach aj v prípade, že udalosť už bola odmietnutá

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.12 (180320)

Opravy:

 • Vylepšená stabilita a spoľahlivosť

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.12 (180318)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšený editor podpisu: teraz je k dispozícii väčšie okno na vytváranie a úpravu podpisov, ktoré ponúka širokú škálu možností formátovania, ako aj možnosť vkladať obrázky, alternatívny text, prepojenia a tabuľky. Ďalšie informácie o vylepšenom editore nájdete v článku Podpisy uverejnenom v blogu o Outlooku.

Opravy:

 • Pravidlá: pravidlá servera obsahujúce chyby sa teraz zvýraznia pri prvom zobrazení v zozname pravidiel

 • Kontextová ponuka: zvuk chyby sa už neprehrá pri použití klávesovej skratky Shift + F10 a výbere možnosti pomocou klávesnice

 • Filtre: vo vedľajšej ponuke v hlavnej ponuke Zobraziť sa už nezobrazujú duplicitné možností filtra

 • Predvoľby: Možnosť Zahrnúť schránky delegátov je teraz súčasťou predvolieb čísla na štítku v časti Oznámenia a zvuky 

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.12 (180314)

Opravy:

 • Editor: Možnosť Upraviť podľa štýlu cieľovej tabuľky je teraz k dispozícii pri vkladaní tabuľky z Excelu do Outlooku.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.12 (180312)

Opravy:

 • Kalendár: pre kontá IMAP a POP sa schôdze skonvertované z plánovaných činností teraz odosielajú správne

 • Kalendár: keď odpovedáte s možnosťou Neposielať odpoveď, odpoveď sa teraz uloží správne

 • Kontá Google: výber priečinka v rozšírenom vyhľadávaní teraz zobrazuje priečinky v kontách Google

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Pripomenutia: Outlook už nebude zobrazovať pripomenutia minulých výskytov opakujúcej sa série, ani pripomenutia dokončenej série. 

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.12 (180308)

Opravy:

 • Telá správ v table na čítanie sa teraz pre lokálne poštové schránky Exchange zobrazujú správne, čím bol opravený známy problém z poslednej aktualizácie.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.12 (180306)

Známy problém:

 • Telá správ v table na čítanie sa pre niektoré lokálne poštové schránky Exchange zobrazujú prázdne. Na nasadení opravy tohto problému pracujeme.  

Opravy:

 • Počasie v kalendári: teplotné hodnoty sa viac nemenia zo stupňov Celzia na stupne Fahrenheita alebo zo stupňov Fahrenheita na stupne Celzia (opravená známa chyba z poslednej aktualizácie).

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Verzia: 16.12 (180305)

Známy problém:

 • Počasie v kalendári: teplotné hodnoty sa zmenili zo stupňov Celzia na stupne Fahrenheita alebo zo stupňov Fahrenheita na stupne Celzia. 

Opravy:

 • Text v rámci aplikácie vrátane hlavičky zoznamu správ a stavového riadka je už správne preložený do jazyka systému.

 • Kalendár Google: všetky udalosti, ktoré sa opakujú denne a boli vytvorené v Kalendári Google na webe, sa odteraz v kalendári v Outlooku zobrazujú správne, namiesto nesprávneho trvania niekoľko dní.

 • Nová karta kontaktu: telefónne čísla uložené v lokálnom kontakte sa odteraz zobrazujú s číslami z adresára.

 • Nová karta kontaktu: pri vytváraní správy alebo schôdze sa karta dá odteraz po vybratí kontaktu kombináciou klávesov Shift + kláves so šípkou zobraziť pomocou medzerníka.

 • Online archív: počty položiek a neprečítaných správ sa odteraz v stavovom riadku priečinkov Online archív zobrazujú správne.

 • Delegovanie: v správach a pozvánkach na schôdze odoslaných delegátmi v mene riaditeľov sa odteraz zobrazuje fotografia kontaktu delegáta namiesto riaditeľa. 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Verzia: 16.12 (180227)

Opravy:

 • Vylepšená stabilita a spoľahlivosť

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.12 (180226)

Opravy:

 • Online archív: správy a prílohy teraz správne synchronizujú po kliknutí alebo po rozbalení priečinkov online archívu (synchronizácia na požiadanie) namiesto synchronizácie všetkých položiek bez predchádzajúceho prechodu do konkrétnych priečinkov.

 • Kalendár Google: pozvánky na schôdzu sa teraz správne odosielajú namiesto presúvania do priečinku Pošta s hlásením o „výskyte neočakávanej chyby v dátume“.

 • Pravidiel: pravidlá na serveri s neplatnými kontaktmi alebo distribučnými zoznamami po uplynutí platnosti sú teraz zvýraznené v zozname pravidiel, aby sa dali jednoducho opraviť a znova uložiť na server.

 • Google IMAP: existujúce kontá v službe Google pridané ako IMAP sú teraz správne inovované zo základného overovania na overovanie OAuth. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v článku o overovaní v službe Google uverejnenom na blogu o Outlooku.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.11 (180223)

Opravy:

 • Kalendár: udalosti sa už nezobrazujú ako posunuté o jednu hodinu pri prezeraní v zobrazení týždňa v týždni prechodu na letný čas alebo zimný čas

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.11 (180221)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Nová karta udalosti kalendára: jednoducho kliknite na udalosť alebo stlačte medzerník na udalosti a môžete zobraziť podrobnosti a vykonať rýchle akcie, ako napríklad prijať alebo zamietnuť, upraviť odpoveď a pripojiť sa k schôdzi online. Ďalšie informácie o novej karte udalosti nájdete v článku Karta udalosti uverejnenom v blogu o Outlooku.

Opravy:

 • V tejto aktualizácii sa nenachádzajú žiadne opravy

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.11 (180220)

Opravy:

 • Vylepšená karta Ľudia: ak vytvárate nový e-mail alebo novú udalosť a kliknete na príjemcu, aby ste si zobrazili novú kartu kontaktov, po následnom stlačení klávesu Delete sa teraz príjemca odstráni bez toho, aby ste museli najskôr zavrieť jeho kartu. Ďalšie informácie o novej karte kontaktov nájdete v článku Ľudia uverejnenom v blogu o Outlooku.

 • Zobrazenie druhého časového pásma: keď pridáte do mriežky kalendára druhé časové pásmo, predvolené časové pásmo bude teraz označené. Ďalšie informácie o funkciách nového časového pásma nájdete v článku Kalendár uverejnenom v blogu o Outlooku.

 • Nastavenie časového pásma začiatku a konca: pri presúvaní udalosti alebo zmene jej veľkosti v mriežke kalendára ostáva teraz čas ukončenia nastavený so správnym časovým pásmom

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.11 (180214)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšená karta Ľudia: prerobili sme kartu kontaktov tak, aby boli kľúčové podrobnosti kontaktu na očiach. Kliknutím na ľubovoľné meno v správe alebo udalosti sa dostanete k e-mailovej adrese alebo adrese na okamžité správy, k telefónnemu číslu a iným detailom, napríklad k organizačnej schéme. Vyžaduje sa aktivácia prostredníctvom predplatného služieb Office 365. Ďalšie informácie nájdete v článku Ľudia uverejnenom v blogu o Outlooku.

 • Zobrazenie druhého časového pásma: pridajte si do mriežky kalendára druhé časové pásmo, aby ste si mohli jednoducho spolu s aktuálnym časom pozrieť aj druhé časové pásmo. Ak si chcete zobraziť druhé časové pásmo, prejdite do predvolieb Outlooku a na Kalendár alebo do kontextovej ponuky v mriežke kalendára. Vyžaduje sa aktivácia prostredníctvom predplatného služieb Office 365. Ďalšie informácie nájdete v článku Kalendár uverejnenom v blogu o Outlooku.

 • Nastavenie časového pásma začiatku a konca: naplánujte udalosti s časom začatia a ukončenia v rozličných časových pásmach, napríklad v prípade letov, počas ktorých sa zmení časové pásmo. Jednoducho prepnite možnosť Časové pásmo na páse s nástrojmi alebo v hornej ponuke schôdze a zobrazte si rozbaľovacie ponuky časových pásiem.

 • Prispôsobenia gesta potiahnutia prstom: vyberte, aké akcie sa uskutočnia so správami, keď v zozname správ potiahnete na trackpade prstom doprava alebo doľava. Dostupné akcie sú Odstrániť, Archivovať, Označiť ako prečítané, Označiť príznakom a Žiadne (gestá sa deaktivujú). Vyžaduje sa aktivácia prostredníctvom predplatného služieb Office 365. Ďalšie informácie nájdete v článku Gestá potiahnutím prstom uverejnenom v blogu o Outlooku.

Opravy:

 • Písanie správ: predvoľba automatických opráv Nahrádzať text počas písania ostane teraz po reštarte vypnutá

 • Kalendár: ak organizátor nevyžaduje odpovede, môžete teraz pozvánky odmietnuť

 • Vyhľadávanie: po kliknutí na možnosti kritérií vyhľadávania a následnom stlačení možnosti na návrat sa už výsledky nevymažú 

 • Online archív: príjemcovia sa teraz zobrazujú v hlavičkách správ v online archíve

 • Navigáciu pomocou klávesnice: odteraz môžete pomocou kombinácie klávesov Shift + F10 zobraziť kontextovú ponuku v rámci aplikácie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.11 (180206)

Opravy:

 • Skupiny: vylepšené označovanie hostí počas vytvárania skupiny

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.11 (180205)

Opravy:

 • Pošta: pri preposielaní správ prijatých od používateľov služby Apple Mail sa prílohy už nevylučujú

 • Pošta: vylepšený výkon nastavenia IMAP pri ukončovaní aplikácie, vďaka čomu sa pri ukončení natrvalo odstránia správy v Koši

 • Pošta: po rozbalení celého zoznamu príjemcov v hlavičke správy, v ktorom je príliš veľa používateľov, sa už okno neroztiahne tak, že presiahne zobrazenú obrazovku

 • Kalendár: pridané položky ponuky pre akcie nasledujúceho a predchádzajúceho dňa, týždňa a mesiaca v hornej ponuke Zobraziť; tieto položky sú naviazané na existujúce klávesové skratky (Command + šípka doprava a Command +šípka doľava) 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.11 (180130)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Kontá Google IMAP teraz používajú na overovanie pri prihlásení cez webový prehliadač štandard OAuth. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom blogovom príspevku. Prináša to tieto výhody:

  • Už si nemusíte v konte zapínať nastavenie Povoliť menej bezpečné aplikácie.

  • Pri zapnutom dvojstupňovom overovaní už nebudete potrebovať heslo aplikácie.

Opravy:

 • Pošta: počet neprečítaných správ na štítku ikony Outlooku v doku už nezahŕňa neprečítané správy z delegovaných poštových schránok

 • Pošta: hlavné okno sa už po prijatí určitých odpovedí na schôdzu neroztiahne tak, že presahuje zobrazenú obrazovku

 • Pošta: pri prezeraní určitých správ, kedy sa zobrazenie zaseklo, sa už môžete klasicky posúvať nahor a nadol

 • Pravidlá: vylepšili sme spracovávanie chýb pri odstraňovaní a úprave serverových pravidiel

 • Pravidlá: vylepšili sme premiestňovanie správ pri vytváraní serverových pravidiel pomocou položky ponuky Premiestniť správy...

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.10 (180124)

Opravy:

 • Pravidlá: vylepšené spracovanie chýb pri úprave pravidiel na serveri v Outlooku pre Windows a Mac

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.10 (180120)

Opravy:

 • Kontá v službách Google: príjemcovia si teraz môžu poriadne pozrieť súbory streamované z Disku

 • Delegovanie: správy odoslané v mene delegátov sa teraz zobrazujú ako [hlavná poštová schránka] v mene používateľa [poštová schránka delegáta]

 • Pozvánky na schôdzu: mriežka kalendára v pozvánke pri zobrazení ukážky už nie je natiahnutá

 • Pozvánky na schôdzu: po odpovedaní pomocou akcie Prijať, Nezáväzne alebo Odmietnuť sa okno teraz zavrie

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.10 (180114)

Opravy:

 • Vylepšenia stability aplikácie

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Odteraz podporujeme jediné prihlásenie v doplnkoch pre Office verzie 1.6

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.10 (180109)

Opravy:

 • Opravené tlačidlo Zobraziť odpoveď, na miestach, na ktorých sa v niektorých typoch kont nezobrazovalo

 • Oprava chyby pri preklade v Kalendári, ktorá sa týkala fínčiny

 • Vylepšenia stability aplikácie

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Výsledky hľadania sú teraz v zozname správ a na table ukážky zvýraznené. Táto funkcia sa pomaly vydáva pre program Insider Fast. Ďalšie informácie nájdete v blogovom príspevku.

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.10 (180102)

Opravy:

 • Vylepšenia stability aplikácie

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Možnosť vytvárať skupiny v Office 365 je teraz k dispozícii vo verzii Insider Fast, ďalšie informácie nájdete v tomto blogovom príspevku

Známe problémy:

 • V zostavách v inom jazyku ako v angličtine sa nastavenia lupy v nových e-mailoch po inovácii neudržiavajú

 • Po pridaní určitých kont Office 365 sa zobrazí prázdna obrazovka alebo chybové hlásenie

 • Problémy, pri ktorých sa vystrihnutý alebo prilepený text v správach s obyčajným textom skomprimuje do jedného riadka

Verzia: 16.9 (171226)

Opravy:

 • Opravili sme chybu, pri ktorej sa vo verzii Outlooku, ktorá je v inom jazyku ako angličtina, na páse s nástrojmi zobrazovali označenia v angličtine.

 • Opravili sme chybu, pri ktorej nefungovala funkcia „Označiť všetko ako prečítané“ po kliknutí pravým tlačidlom myši na priečinok doručenej pošty označený ako obľúbený.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Lepšia navigácia medzi tablou priečinka, zoznamom s položkami a tablou s ukážkou pomocou klávesnice v module Pošta.

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.9 (171219)

Opravy:

 • Vyriešili sme problém, pri ktorom sa nedali zrušiť pripomenutia, keď sa kalendárové udalosti nachádzali v konte Google

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Vo verzii Outlooku, ktorá je v inom jazyku ako angličtina, sa na páse s nástrojmi zobrazujú označenia v angličtine. Pracujeme na riešení tohto lokalizačného problému a v najbližšom vydaní tento problém opravíme.

Verzia: 16.9 (171217)

Opravy:

 • Opravený preklad dátumov v module kalendára vo fínčine

 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala odstránenie príloh po prepnutí adresy v riadku Od pri písaní e-mailu 

 • Vylepšenia stability aplikácie

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšenie navigácie pomocou klávesnice v okne Vyhľadávať ľudí a v okne písania e-mailu

 • Lepšie chybové hlásenie v prípade, že sa pri odosielaní e-mailov so správou prístupových práv (RMS alebo IRM) vyskytnú v Outlooku offline chyby

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.9 (171212)

Opravy:

 • Vylepšená stabilita aplikácie

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Pre zostavy Insider Fast bola vydaná podpora tabuliek pri písaní e-mailov, pozrite si tento blogový príspevok 

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.9 (171210)

Opravy:

 • Vylepšená stabilita aplikácie

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Kontá služieb Office 365 Gallatin budú automaticky presmerované na overovaciu stránku špecifickú pre verziu Gallatin na nastavenie e-mailových kont a pripojenie k poštovej schránke

 • Po prepnutí ukážky e-mailu sa na bočnej strane konzistentne zobrazí tabla doplnku

 • Zrušená udalosť už nebude spúšťať žiadne pripomenutia

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.9 (171206)

Opravy:

 • Oprava problému, ktorý pri načítavaní veľkých e-mailov s formátovaním HTML spôsoboval, že prestali reagovať.

 • Oprava problému s výberom správneho konta Kerberos na overovanie protokolom Kerberos.

 • Oprava problému s tokenizáciou zoznamu e-mailových adries oddelených čiarkami v poli Komu:.

 • Oprava chyby, pri ktorej sa obrázky vložené do textu v e-mailových odpovediach zobrazovali ako prázdne.

 • Vylepšená stabilita aplikácie

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšenie toku konfigurácie nového konta pre niektoré kontá IMAP známych domén.

 • Vylepšená navigácia s klávesnicou medzi udalosťami v mriežke kalendára, keď je vybratých viacero kalendárov.

 • Vylepšená tvorba prístupových kódov a telefónnych čísel v Skype for Business na rýchlejšie volanie.

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.9 (171129)

Opravy:

 • Oprava zlyhávania, ku ktorému dochádzalo pri zatváraní okna kalendára po vyhľadávaní v kalendári.

 • Vylepšená stabilita aplikácie

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Ak aplikácia zlyháva, uložte údaje skopírovaním a uložením záznamov z časti Ďalšie informácie v okne Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft a nahláste problém technickej podpore (ponuka v Outlooku > Pomocník > Kontaktovať podporu). Ak sa vám nedarí spustiť Outlook, problém nahláste prostredníctvom fóra insiderov.

Verzia: 16.8 (171126)

Opravy:

 • Možnosť Označiť ako dokončené teraz funguje z pása s nástrojmi, hornej ponuky správy a z kontextovej ponuky (oprava známeho problému z poslednej aktualizácie)

 • Správu je teraz možné odoslať, aj keď je niektorý z príjemcov skopírovaný zo zoznamu kontaktov

 • Po použití tlačidla Zobraziť v kalendári v prípade rezervácie cesty alebo súhrnu o dodaní balíka teraz prejdete na správnu udalosť v kalendári

 • Pri použití príkazu VO + Shift + M v rámci funkcie VoiceOver sa teraz v mriežke kalendára zobrazí kontextová ponuka vybratej udalosti

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.8 (171114)

Známe problémy:

 • Možnosť Označiť ako dokončené nefunguje z pása s nástrojmi ani z kontextovej ponuky, no e-maily môžete označiť ako dokončené pomocou ovládacích prvkov zoznamu správ

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšenia zjednodušenia ovládania:

  • Funkcia VoiceOver teraz oznámi vo vyhľadávacom poli počet vrátených výsledkov hľadania a okrem toho oznámi pri rozšírenom vyhľadávaní kritérií vyhľadávania

  • V stavovom riadku (v dolnej časti) oznámi teraz funkcia VoiceOver chybu synchronizácie a oznámenia podpory

Opravy:

 • Vylepšená stabilita aplikácie

Verzia: 16.8 (171111)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Banery pri nulovom počte položiek v doručenej pošte: po dosiahnutí nula položiek v priečinku sa zobrazí priateľská, inšpiratívna správa

Opravy:

 • Doručená pošta a ďalšie priečinky sa teraz synchronizujú správne (opravená známa chyba z poslednej aktualizácie)

 • Pri vyhľadávaní v kalendári sa teraz zobrazenie zoznamu správne aktualizuje výsledkami

 • Ukážka správy už nie je pripnutá v zozname správ

 • Pri vytváraní novej udalosti v zobrazení kalendára sa novovytvorená udalosť po uložení/odoslaní vyberie v mriežke

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.8 (171107)

Známy problém:

 • Priečinok doručenej pošty a iné priečinky sa v určitých prípadoch nemusia synchronizovať správne. Oprava sa očakáva v nasledujúcej aktualizácii. Ako alternatívne riešenie možno na zobrazenie novej pošty použiť prázdnu vyrovnávaciu pamäť priečinka.

Opravy:

 • Pri tvorbe nového e-mailu, odpovedaní alebo preposielaní sa teraz text zadávaný ihneď po otvorení okna zobrazuje správne.

 • Pošta odoslaná z kont IMAP sa zobrazuje v priečinku Odoslané v časti Všetky kontá.

 • Priečinky v časti Všetky kontá teraz zobrazujú poštu zo zdieľaných poštových schránok.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Verzia: 16.8 (171101)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Opakovanie z vydania z 1. novembra 2017: Integrácia OneNotu Podrobnosti o odosielaní pošty a schôdzí do OneNotu nájdete v blogovom príspevku (vyžaduje sa predplatné na Office 365).

Opravy:

 • Zadávanie znakov s diakritikou do e-mailu alebo tela udalosti už nemá za následok, že Outlook prestane reagovať. 

 • Plávajúce okná, ako napríklad automatické dokončovanie pri písaní a v počasí v kalendári, majú teraz tmavšie orámovanie, ak použijete nastavenie Zvýšiť kontrast v systéme Mac OS v časti Preferencie > Dostupnosť > Zobrazenie.

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.7 (171029)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Integrácia OneNotu: Odosielajte poštu a schôdze do OneNotu, aby ste si svoj obsah v Outlooku mohli kedykoľvek a kdekoľvek archivovať alebo prezerať. Podrobnosti nájdete v blogovom príspevku (vyžaduje sa predplatné na Office 365).

Opravy:

 • Veľkosť textu v tele textu v table na čítanie sa po spustení Outlooku už nejaví väčšia alebo menšia

 • Pri vytváraní online schôdze pre udalosť obsahuje prepojenie Pripojiť sa telefonicky odteraz aj prístupové kódy, takže ich počas pripájania telefónom netreba zadávať manuálne

 • Čísla týždňov zobrazené v mriežke kalendára s mesačným prehľadom a v malom kalendári v bočnom paneli sa odteraz zhodujú dokonca aj v prípade, že predvoľba Prvý deň týždňa po výbere položiek Outlook > Kalendár sa nezhoduje s predvoľbou Prvý deň týždňa po výbere položiek Systémové nastavenia > Jazyk a oblasť

 • V stave Mimo pracoviska (nastavenia automatických odpovedí) zameranie VoiceOver neprechádza do nastavení odpovede konta, kým nie je začiarknutá možnosť Odosielať automatické odpovede z konta...

 • Pri vytváraní alebo zobrazovaní udalosti Asistent plánovania po otvorení vyhľadávania miestnosti neprepne zobrazenie späť na plánované činnosti (nadpis a telo udalosti)

 • Skupiny sa v bočnom paneli Pošty odteraz zobrazujú medzi priečinkami Odoslaná pošta a Odstránené položky (platí pre kontá Office 365 so službou Skupiny)

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.7 (171020)

Opravy:

 • Outlook už nezlyháva pri odpovedaní na e-mail obsahujúci chýbajúce vložené obrázky (v tele e-mailu sa zobrazujú ako otáznik (?)) alebo pri jeho preposlaní

 • Pri otvorení nového okna na vytvorenie e-mailu alebo udalosti je teraz zameranie presunuté do poľa Komu a nie do tela e-mailu alebo udalosti

 • Kontá Google: E-maily s prílohami sú teraz v zozname pošty správne označené štítkom s ikonou prílohy

 • Kontá Google: Po zamietnutí pripomenutia pre udalosti, ktoré sú súčasťou radu, zostane pripomenutie zamietnuté

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.7 (171017)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Zmena veľkosti textu v aplikácii Pošta: Zväčšite alebo zmenšite text na bočnom paneli, v zozname správ a na table na čítanie v aplikácii Pošta pomocou ovládacieho prvku posúvača v predvoľbách písiem.

 • Vylepšená podpora funkcie VoiceOver v Kalendári: Prechádzajte medzi dňami v mriežke Kalendára a pracujte s konkrétnymi dňami (prechádzajte medzi jednotlivými udalosťami na daný deň). Pomocou ovládacieho prvku minikalendára na bočnom paneli môžete vybrať konkrétne týždne alebo dni v mriežke.

Opravy:

 • Obrázky v podpisoch sa teraz zobrazujú v odoslanej pošte (oprava známeho problému z poslednej aktualizácie)

 • Pri pridávaní podrobností o online schôdzi do udalosti sa teraz zobrazí prepojenie Vyskúšajte Skype Web App

 • Šifrovaná pošta v priečinkoch archívu online sa teraz zobrazuje správne

 • Predvolená farba písma pre odpovede a preposielané správy sa teraz dá zmeniť v predvoľbách písma

 • Pridaná položka ponuky na plánovanie do ponuky Schôdza, pomocou ktorej sa dá prejsť na tablu Rozvrhový asistent 

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Aktualizované 13. októbra 2017, kde sa v časti Nové alebo vylepšené funkcie pridala zvýraznená označená pošta

Verzia: 16.7 (171008)

Známy problém:

 • Obrázky v podpise sa v odoslanej pošte nezobrazujú. Vydanie opravy je naplánované v najbližšej aktualizácii. Jedným z alternatívnych riešení je vytvoriť podpis vo Worde a potom ho pri písaní správy skopírovať a prilepiť do jej tela.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Zvýraznená označená pošta: je späť. Pošta označená na sledovanie je v zozname správ zvýraznená svetlou žltou farbou

 • Kontá Google: Plánované činnosti sa odteraz z kalendárov Google dajú presunúť alebo skopírovať do kalendárov služby Outlook.com, služieb Office 365 alebo Exchangeu

Opravy:

 • Pri prvom spustení sa v Office 365 už nezobrazuje výzva na prihlásenie alebo prístup ku kľúčenke (oprava problému známeho z poslednej aktualizácie)

 • Outlook už pri pokuse o odoslanie pošty nezlyháva (oprava problému známeho z poslednej aktualizácie)

 • Do názvu okna s poštou a udalosťami sme pri písaní pridali názov konta, aby sa dalo ľahšie identifikovať konto odosielateľa

 • Pri odstraňovaní schôdze, ktorá je zrušená alebo sa už uskutočnila, už Outlook nezobrazuje výzvu na upozornenie organizátora

 • Tlačidlá v okne s pripomenutiami sa odteraz zobrazujú v poradí prechádzania klávesom Tab a dajú sa stláčať pomocou medzerníka

 • Outlook sa už pri práci v režime offline alebo bez sieťového pripojenia nepokúša pripojiť ku kontám Google

 • Pri práci v režime offline sa už Outlook nepokúša stiahnuť fotografie kontaktov pre kontá Office 365 a Exhchange

 • Pri odosielaní pošty pomocou skratky Command + Return funkcia VoiceOver odteraz oznamuje, že pošta sa odoslala

 • Po stlačení tlačidla „Zobraziť všetky správy v tejto konverzácii“ v hlavičke správy sa zameranie funkcie VoiceOver presunie do indexu konverzácie

 • Počet výsledkov vyhľadávania v okne Hľadať v centre Ľudia (Adresár) sa už zobrazuje správne

 • Do ponuky Schôdza pribudla položka Vyhľadávač miestností

 • Vo vyhľadávači miestností sa dostupné miestnosti odteraz dajú vyberať pomocou medzerníka

 • Odteraz sa na bočnom paneli v zobrazeniach iných ako Pošta zobrazuje kontextová ponuka pre priečinky

Posledná aktualizácia: 4. októbra

Verzia: 16.6 (171001)

Známe problémy:

 • Niektorým používateľom sa pri prvom spustení zobrazí výzva na prihlásenie do služieb Office 365 alebo na zadanie prístupu ku kľúčenke 

 • Obrázky podpisov sa v odoslanej pošte nezobrazujú správne. Aktívne pracujeme na odstránení problému. Jedným z možných riešení je vytvorenie podpisu vo Worde a jeho následné skopírovanie a prilepenie do okna na vytvorenie pošty.

 • Pri pokuse o odoslanie pošty Outlook zlyhá. Ak sa pri odosielaní pošty vyskytuje stále rovnaká chyba, použite položky Pomocník > Kontaktovať podporu a my vám s riešením problému pomôžeme.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Podpora emoji pri vytváraní: zobrazenie emoji pridaných z položky Emoji a symboly v ponuke Upraviť

Opravy:

 • Ak neexistujú žiadne dynamické priečinky, na bočnom paneli zobrazenia kalendára sa už položka Dynamické priečinky nebude viac zobrazovať

 • Pridanie položiek ponuky Ukážka správy do ponuky Zobraziť

Verzia: 15.40 (170926)

Opravy:

 • High Sierra: opravené zlyhanie pri ukončovaní programu v prípade, že boli zobrazené pripomenutia

 • Hlavička správy: Tlačidlo Skryť podrobnosti sa už nezobrazuje pod zoznamom príloh

 • Hlavička správy: Vylepšené rozloženie príloh a súvisiacich tlačidiel akcií

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 15.39 (170919)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšený výkon v zozname správ zobrazením okna s najnovšími správami vo vybratom priečinku

 • Karta skupiny sa teraz zobrazuje pri podržaní myši nad skupinou v riadku príjemcu alebo riadku kópie v hlavičke správy 

 • Pridaná podpora potiahnutia pomocou trackpadu na odstránenie a archivovanie e-mailov

Opravy:

 • Prehľadné rozloženie tlačidiel odpovede na schôdzu v hlavičke pozvánky na schôdzu

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Aktualizované: 15. septembra 2017

Verzia: 15.39 (170913)

Známy problém:

 • V prípade niektorých verzií Outlooku, ktoré nepoužívajú angličtinu, zlyhá Outlook pri kliknutí na správu alebo jej výbere. Tento problém sme opravili v najnovšom vydaní zostavy Insider Fast vo verzii 15.39 (170915).

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Premiestnenie alebo kopírovanie správ: Vylepšená podpora funkcie VoiceOver pri hľadaní priečinkov a navigácii v nich v hárku Výber priečinka

Opravy:

 • Práca offline: Ak pracujete offline a reštartujete Outlook, správy sa teraz neodošlú, no zostanú v pošte na odoslanie

Verzia: 15.39 (170905)

Nové alebo vylepšené funkcie:

Opravy:

 • Rozvrhový asistent: Informácie o voľnom čase sa zobrazia správne aj keď sú otvorené zdieľané kalendáre

 • Hlavné okno aplikácie: Keď je zobrazená správa s väčším počtom príloh, horná časť okna sa už nerozbalí nad rámec hornej hrany obrazovky

 • Udalosť kalendára: Vylepšené poradie kariet v okne udalosti, aby sa uľahčil prechod medzi počiatočným dátumom, počiatočným časom, koncovým dátumom a koncovým časom

 • Bočný panel pošty: Aktualizované zoraďovanie špeciálnych priečinkov (napr. Koncepty, Odoslaná pošta, Odstránené položky a pod.), aby sa aplikácia viac zhodovala s Outlookom pre iOS

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 15.39 (170829)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Kláves F6 sa dá použiť na rýchle prechádzanie medzi hlavnými oblasťami, ako je pás s nástrojmi a bočný panel, bez toho, aby ste museli klávesom Tab prechádzať cez každý ovládací prvok

 • Vylepšená interakcia funkcie VoiceOver v rozvrhovom asistentovi

Opravy:

 • Obnovilo sa presúvanie kontaktov myšou medzi poliami Komu, Kópia a Skrytá kópia (problém známy z poslednej aktualizácie)

 • Opravený problém, v dôsledku ktorého sa Outlook neustále pokúšal aktualizovať určité priečinky a to nadmerne zaťažovalo procesor

 • Prilepovanie obsahu z Wordu pri písaní odteraz správne zobrazuje ikonu schránky s dostupnými možnosťami prilepenia

 • Oprava problému, pri ktorom Outlook zlyhával počas používania určitých doplnkov, napríklad doplnku Boomerang

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 15.38 (170822)

Nové alebo vylepšené funkcie:

Opravy:

 • Pri vytváraní správy sa už tlačidlo Priložiť súbor na páse s nástrojmi nezobrazuje duplicitne

 • Pri používaní medzerníka na stláčanie tlačidiel výberu zobrazenia na bočnom paneli zostane zameranie klávesnice na stlačenom tlačidle

Známe problémy:

 • macOS High Sierra: Ak máte nainštalovaný doplnok Cisco WebEx, Outlook môže zlyhať

 • Ak chcete pri vytváraní správy presúvať kontakty medzi poľami Komu, Kópia a Skrytá kópia, kontakt musíte najprv vybrať, kliknúť naň a podržať ho a až potom ho môžete presunúť

Verzia: 15.38 (170815)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšená stabilita aplikácie

 • Povolenie pridávanie sa k skupinám alebo odchod z nich na karte kontaktu skupín

 • Vylepšená klávesnica a navigácia VoiceOver v module kalendára

 • Zoznam vyhľadávača miestností zobrazuje teraz miestnosti v abecednom poradí

 • Podpora súboru ICS v UTF-8 BOM (Byte Order Mark)

Opravy:

 • Oprava známeho problému v aktualizácii 15.38 (170809), ktorý spôsoboval, že pri tvorbe e-mailu bol zoznam naposledy použitých e-mailov prázdny

 • Oprava problému so synchronizáciou poštovej schránky, ku ktorému dochádzalo, keď ste pridali zdieľanú poštovú schránku, ktorá mala vyššiu verziu Exchangeu ako primárna poštová schránka

 • Oprava problému s overením konta Exchange, ktorý spôsobovali rozličné časové pásma a týkal sa najmä lokálnych poštových schránok v Exchangei. Konto Exchange je teraz možné pridať s platnými povereniami

 • Oprava problému, pri ktorom sa znova zobrazovali zrušené pripomenutia (v iných koncových bodoch Outlooku)

Známe problémy:

 • V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Verzia: 15.38 (170809)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšená stabilita aplikácie v prípade, že zlyhá alebo prestane reagovať

 • Pridaná možnosť uložiť heslo do kľúčenky pri vytváraní ID protokolu Kerberos

 • Vylepšená vyrovnávacia pamäť – v časti Naposledy použité sa uloží aj posledná e-mailová adresa, na ktorú ste odoslali e-mail

 • Vylepšená hlavička vytváranej správy, ktorá umožňuje jednoduchšie určiť, z ktorého konta sa e-mail odošle

 • Vylepšená klávesnica a navigácia VoiceOver vo vyhľadávači miestností

Opravy:

 • Oprava chyby, ktorá spôsobovala, že po odstránení všetkých príloh v e-maile sa aj naďalej zobrazovala možnosť stiahnuť všetky prílohy a možnosť zobraziť ukážku všetkých príloh

 • Oprava chyby, ktorá spôsobovala, že pri počte účastníkov schôdze vyššom ako 100 sa nezobrazovali informácie o voľnom čase. Po oprave Outlook zobrazuje informácie o voľnom čase prvých 100 pozvaných. 

Známe problémy:

 • V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Verzia: 15.38 (170801)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšená stabilita aplikácie v prípade, že zlyhá alebo prestane reagovať.

 • Vylepšená navigácia prostredníctvom klávesnice alebo funkcie VoiceOver v rozbaľovacej ponuke nastavenia opakovania v položkách schôdzí.

 • Vylepšená navigácia prostredníctvom klávesnice alebo funkcie VoiceOver pri oznamovaní skupinového pripojenia/pripájania, resp. opustenia/opúšťania skupiny na kartách skupín.

 • Vylepšené oznámenia so správami o podpore, vďaka čomu Outlook zobrazí oznámenie len v prípade, že je spustený v popredí.

Opravy:

 • Oprava chyby pri vytváraní správy v Outlooku z URL adries mailto vo webovom prehliadači.

 • Oprava chyby pri vkladaní podpisu pod obsah vygenerovaný prostredníctvom prepojenia mailto

Známe problémy:

 • V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Verzia: 15.37 (170725)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšená navigácia prostredníctvom klávesnice alebo funkcie VoiceOver v používateľskom rozhraní na kontrolu mien pri písaní e-mailov

 • Vylepšená stabilita aplikácie v prípade, že zlyhá alebo prestane reagovať

Opravy:

 • Pri importe aktualizovanej udalosti kalendára nahradí Outlook pôvodnú udalosť kalendára namiesto vytvorenia duplikátu

 • Oprava chyby, ktorá spôsobuje, že po kliknutí na tlačidlo Ďalší v zozname príjemcov sa nerozbalí celý zoznam

Známe problémy:

 • V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Aktualizácia: Nové vydanie Insider Fast vo verzii 15.37 (170720) je k dispozícii 20. júla. Problémy s chýbajúcimi prepojeniami v podpisoch a online schôdzach sú vyriešené.

Verzia: 15.37 (170718)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Zoznam dynamických priečinkov na novom bočnom paneli je odteraz viditeľný stále

 • Vylepšená navigácia prostredníctvom klávesnice alebo funkcie VoiceOver v pozvánkach na schôdze a hlavičkách e-mailov

 • Vylepšený vzhľad presúvania e-mailov myšou do priečinka

 • K dispozícii je príkaz na použitie automatickej konfigurácie na základe domény pri pridávaní poštovej schránky Exchangeu (platí pre konkrétnych nájomníkov v službách Office 365, ak chcete získať podrobné informácie, obráťte sa na správcu)

Opravy:

 • Oprava problému, ktorý spôsoboval, že vytvorené alebo upravené pripomenutia (vrátane odložených pripomenutí) sa nezobrazovali až do opätovného spustenia Outlooku

 • Oprava chyby, ktorá spôsobovala, že po presunutí správy s prílohou z doručenej pošty do iného priečinka daná príloha pri zobrazení správy v novom priečinku chýbala

Známe problémy:

 • Pri vytváraní online schôdze chýbajú podrobnosti a prepojenia týkajúce sa online schôdze. S tímom servera pracujeme na odstránení problému – Aktualizácia: Tento problém je vyriešený vo verzii 15.37 (170720) vydanej 20. júla

 • Pri manuálnom vkladaní podpisu v zobrazení vytvárania správy sa v skutočnosti podpis nepripojí. Oprava problému bude k dispozícii v ďalšej zostave Insider Fast – Aktualizácia: Tento problém je opravený vo verzii 15.37 (170720) vydanej 20. júla

Verzia: 15.37 (170712)

Nové a vylepšené funkcie

 • Oznámenie prioritnej doručenej pošty sa po stlačení tlačidla Zrušiť už opakovane nezobrazuje

 • Delegované a zdieľané kalendáre a kontakty sa overujú v bočnom paneli a po pridaní sa zobrazujú správne

 • Priečinky v sekcii konta a v sekcii V tomto počítači odteraz možno presúvať myšou.

 • Možnosť presunúť priečinok pošty z bočného panela mimo Outlooku a vytvoriť tak súbor .mbox bola obnovená

 • Vylepšená navigácia prostredníctvom klávesnice alebo funkcie VoiceOver pri presúvaní z tlačidla a na tlačidlo Zobraziť všetko v predvoľbách Outlooku

 • Vylepšené poradie kariet v okne Predvoľby konta

Opravy:

 • Oprava zlyhania v počítačoch, ktoré majú špecifické nastavenia sieťových pripojení alebo pri zmenách sietí

 • Filtrovanie položiek podľa kategórie Tento týždeň, keď je položka Prvý deň v týždni nastavená na pondelok, odteraz funguje správne

Známe problémy:

 • Vytvorené alebo upravené pripomenutia (vrátane odložených pripomenutí) sa do opätovného spustenia Outlooku nezobrazia. Našli sme opravu, ktorá by mala byť súčasťou nasledujúcej aktualizácie Insider Fast.

Ďalšie informácie:

 • V prípade akýchkoľvek problémov vyberte položky Pomocník > Kontaktovať podporu

 • Ak chcete požiadať o funkciu, vyberte položky Pomocník > Navrhnúť funkciu

 • Ak chcete prejsť na úroveň Fast, kliknite na položky Pomocník > Vyhľadať aktualizácie > Zapojte sa do programu Office Insider a získajte skorý prístup k novým vydaniam > Office Insider Fast

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×