Outlook pokročilejšie možnosti úprav

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Program Outlook obsahuje niekoľko možností, ktoré môžete ovládať ovplyvniť obsah e-mailových správ, odosielanie a prijímanie. Napríklad, môžete ovládať ako skopírovať a prilepiť obsah do e-mailovej správy, či Outlook používa automatického dokončovania pri písaní, formátovanie tabuľky a podfarbenie poľa. Mnohé z týchto možností môžete nájsť tak, že vyberiete súbor > Možnosti.

Ak chcete zobraziť tieto možnosti v programe Microsoft Outlook, e-mailovej správy, kliknite na položky súbor > Možnosti > Pošta > Možnosti editora > Rozšírené.

Písanie nahradí vybratého textu     Vyberte túto možnosť, ak chcete odstrániť vybratý text, keď začnete písať. Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, program Microsoft Office Outlook vloží nový text pred vybratý text a neodstráni vo vybratom texte.

Pri výbere, automaticky vyberať celé slová     Vyberte túto možnosť, ak chcete vybrať celé slová pri výbere o jedno slovo a potom časť nasledujúce slovo. Zapnutím tejto možnosti aj spôsobuje Outlook vyberte slovo a priestoru, ktorý nasleduje po dvojitom kliknutí slova.

Povoliť presúvanie textu myšou     Vyberte túto možnosť, ak chcete premiestňovať alebo kopírovať vybratý text tak, že ho presuniete myšou. Ak chcete premiestniť text, vyberte text a potom ho presuňte myšou na nové miesto. Ak chcete kopírovať text, vyberte text a potom podržte stlačený kláves CTRL a súčasne presuňte myšou výber na nové miesto.

Klávesu CTRL a kliknutím na prepojenie podržaním     Vyberte túto možnosť a uľahčiť upravte text hypertextového prepojenia. Ak je táto možnosť zapnutá, musíte stlačte kláves CTRL a kliknite na prepojenie na prepojenia. Keď je táto možnosť vypnutá, kliknutím na prepojenie spôsobuje Outlook, čím prejdete na cieľ prepojenia, ktoré sťažuje upravte text prepojenia.

Automaticky vytvoriť kresliace plátno pri vkladaní automatických tvarov     Vyberte túto možnosť, ak chcete umiestniť kresliace plátno okolo objektov kreslenia alebo kresby rukou a písania, keď ich vkladáte do e-mailu. Kresliace plátno umožňuje usporiadanie nakreslených objektov a obrázkov a presunúť ich ako celok.

Inteligentný výber odsekov     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri vybratí celého odseku vybrať značku odseku. Ak pri vystrihnutí a vložení odseku zahrniete značku odseku, nezostane na jeho mieste prázdny odsek a vystrihnutý odsek si automaticky zachová svoje formátovanie.

Použiť inteligentné umiestňovanie kurzora     Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby sa kurzor pohyboval pri posúvaní nahor alebo nadol. Po stlačení klávesu ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA, ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL po vašom posunutí zobrazenej oblasti bude kurzor reagovať na stránke, ktorá je práve zobrazená, nie na svojej predchádzajúcej pozícii.

Použiť kláves Insert na riadenie režimu prepisovania     Vyberte túto možnosť, ak chcete stlačením klávesu INSERT zapnúť alebo vypnúť režim prepisovania.

 • Použiť režim prepisovania     Vyberte túto možnosť, ak chcete písaním nahrádzať existujúci text po jednom znaku. Ak je vybratá možnosť Použiť kláves Insert na riadenie režimu prepisovania, môžete túto možnosť zapnúť alebo vypnúť stlačením klávesu INSERT.

Číslice v hebrejskom texte dávať do dvojitých úvodzoviek     Vyberte túto možnosť, ak chcete k číslovaniu pridať dvojité úvodzovky (").

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolená hebrejčina.

Zobraziť výzvu na aktualizáciu štýlu     Vyberte túto možnosť, aby sa zobrazila výzva pri priamej úprave textu, na ktorý je použitý štýl, a následnom opätovnom použití štýlu na upravený text. Po zobrazení výzvy môžete buď aktualizovať štýl na základe najnovších zmien, alebo znovu použiť formátovanie štýlu.

Používať normálny štýl pre zoznamy s odrážkami alebo pre číslované zoznamy     Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby boli štýly zoznamov založené na normálnom štýle odseku namiesto štýlu odseku zoznamu.

Zaznamenávať zmeny formátovania     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri písaní zaznamenávať zmeny formátovania. Pomôže vám to jednoducho použiť rovnaké formátovanie na rôznych miestach. Táto možnosť musí byť zapnutá, ak chcete používať príkaz Vybrať text s podobným formátovaním v kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na vybratý text. Ak chcete zobraziť zoznam použitého formátovania, kliknite na príkaz Možnosti na table Štýl a potom začiarknite políčka Formátovanie na úrovni odsekov, Formátovanie písmaFormátovanie odrážok a číslovania.

 • Označiť nekonzistentné formátovanie     Vyberte túto možnosť označiť formátovanie s modrou vlnovkou, keď je podobná, ale nie je úplne rovnaká ako iné formátovanie v e-mailov. Ak chcete použiť túto možnosť, musíte tiež vybrať políčko zaznamenávať zmeny formátovania.

Aktualizácia štýlu podľa výberu     Ak vykonáte zmeny štýlu, vyberte túto možnosť aktualizácie štýlu podľa zmeny.

Povoliť kliknutie a zadanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete vložiť textu, grafických prvkov, tabuliek alebo iných položiek do prázdnej oblasti e-mailu dvojitým kliknutím na prázdnu oblasť. Funkcia kliknúť a zadať automaticky vloží odsekov a použije zarovnanie potrebné na umiestnenie položky na miesto, kde ste dvakrát klikli. Táto funkcia je k dispozícii iba v zobrazení Rozloženie pri tlači a webové rozloženie.

 • Predvolený štýl odseku Vyberte štýl, ktorý sa použije na text pri použití funkcie Kliknúť a zadať.

Zobrazovať návrhy automatického dokončovania     Vyberte túto možnosť, program Outlook navrhnúť najčastejšie používané word pri písaní. Môžete potom stlačte kláves Enter a Outlook sa automaticky ukončí písať slovo.

Sa automaticky snímka obrazovky hypertextového prepojenia     Táto možnosť zabráni programu Outlook Vloženie hypertextového prepojenia pri prilepovaní snímky do e-mailovú správu obrazovky.

Použiť kontrolu sekvencie     Vyberte túto možnosť, ak chcete overiť, či sa nový zadaný znak vyskytuje v správnom poradí, ak chcete použiť ako označenie tónu, diakritika alebo samohláska umiestniť nad, pod, pred alebo za spoluhláskou ho dopĺňa.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, že je na úpravu textu povolený zložitých skript jazyka. Vyberte túto možnosť, ak dva znaky nie je možné vedľa seba v tom istom klastri text nahradiť nový zadaný znak predtým zadaný znak.

Použiť ázijské písma aj pri texte v latinke     Vyberte túto možnosť, ak chcete zmeniť latinku na vybraté ázijské písmo, keď použijete ázijské písmo na vybratý text. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete latinku zostať v Latin písma, zatiaľ čo použijete ázijské písmo na ostatné e-mailu.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, že úprava textu je povolená v niektorom z východoázijských jazykov.

Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu     Vyberte túto možnosť, ak chcete zmeniť jazyk klávesnice a písmo podľa jazyka textu, kde sa nachádza kurzor. Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, zmení sa len písmo.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

Použiť starší režim editora IME na zapnutie režimu prepisovania     Vyberte túto možnosť, ak chcete povoliť znaky, ktoré zapíšete nahradiť existujúce znaky (prepisovania) pri používaní editora metód vstupu (IME) v počítači, ktorý je spustený operačný systém Microsoft Windows XP. Ak je program Outlook nainštalovaný v počítači so systémom Windows Vista, túto možnosť, ak sa nezobrazí, pretože režimu prepisovania je podporovaný automaticky.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

Riadenie aktívnych editora IME     Vyberte túto možnosť, ak chcete začať Editor metód vstupu (IME). Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete ukončiť editor IME.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

Editor IME TrueInline     Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť rozhranie prirodzeného jazyka na počítačoch s podporou editora IME.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

Nastavenia editora IME     Kliknutím otvorte dialógové okno editora IME názov vlastnosti. Použite toto dialógové okno Nastavenie alebo zmena textu, klávesnice, konverziu znakov a ďalšie možnosti aktívne editora IME.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

V rámci rovnakej e-mailu     Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie, ktorá sa uskutoční po prilepení obsahu do rovnakej e-maily, z ktorého ste skopírovali obsah. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledovných možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené)      Táto možnosť zachováva štýly znakov a priame formátovanie kopírovaného textu. Priame formátovanie zahŕňa vlastnosti ako veľkosť písma, kurzíva alebo iné formátovanie, ktoré nie je zahrnuté v štýle odseku.

 • Zlúčiť formátovanie     Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie slúžiace na zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Prilepenie medzi e-mailov     Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie, ktorá sa uskutoční pri prilepovaní obsahu skopírovaného z iného e-mailu v Outlooku. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledovných možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené)     Táto možnosť zachováva formátovanie skopírovaného textu použitý. Všetky definície štýlov, ktorá je priradená skopírovaný text skopíruje cieľovú e-mailu.

 • Zlúčiť formátovanie     Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo v kopírovanom texte, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Prilepenie medzi e-mailov, keď konfliktu definícií štýlov     Táto možnosť sa zobrazí predvolené správanie, ktorá sa uskutoční pri prilepovaní obsahu skopírovaného z iného e-mailu v Outlooku a štýl, ktorá je priradená k skopírovaný text je definovaná odlišne v e-maile, kam chcete prilepiť. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledovných možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja     Táto možnosť zachováva vzhľad skopírovaného textu priradením normálneho štýlu na prilepený text a použitím priameho formátovania. Priame formátovanie zahŕňa vlastnosti ako veľkosť písma, kurzíva alebo iné formátovanie s cieľom napodobniť definíciu štýlu skopírovaného textu.

 • Použiť štýly cieľa (predvolené)     Táto možnosť zachováva názov štýlu, ktorý súvisí s skopírovaný text, ale používa definícia štýlu e-mailu, miesto, kam chcete prilepiť. Napríklad kopírujete text nadpis 1 z jedného e-mailu do druhého. V niektorých e-mailových, nadpis 1 definovaný ako Arial tučné písmo, 14 bodov a e-mailom, kam chcete prilepiť text, nadpis 1 definovaný ako tučné písmo Cambria s veľkosťou 16. Ak použijete možnosť Použiť štýly cieľa, prilepený text použije štýl Nadpis 1, tučné písmo Cambria s veľkosťou 16.

 • Zlúčiť formátovanie     Táto možnosť sa zahodí definícia štýlu a väčšina formátovania, ktoré sa aplikuje priamo na skopírovaný text, ale zachováva formátovanie, ktoré sa považuje za zvýraznenia, napríklad tučného písma a kurzívy, keď sa použije iba na malú časť výberu. Text prevezme definíciu štýlu v e-mailu miesto, kam chcete prilepiť.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Prilepenie z iných programov     Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie, ktoré sa uskutoční po prilepení obsahu skopírovaného z iného programu. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené)     Táto možnosť zachováva formátovanie kopírovaného textu.

 • Zlúčiť formátovanie     Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Vkladať a prilepovať obrázky ako     Táto možnosť sa zobrazuje, ako program Outlook vloží obrázky vzhľadom na text v e-mailu. Môžete vložiť obrázky zarovno s textom, povoľte obrázky premiestňovať s textom alebo obtekanie textu okolo, pred alebo za obrázok. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledovných možností:

 • Zarovno s textom     Táto možnosť vloží grafický prvok do odseku, ako keby to bol text. Táto možnosť sa používa predvolene. Pri pridaní alebo odstránení textu sa grafický prvok posunie. Ak chcete premiestniť grafický prvok, môžete ho presunúť myšou rovnako ako text.

 • Štvorec     Táto možnosť umožní obtekanie textu okolo všetkých strán štvorca obklopujúceho grafický prvok. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Tesne     Táto možnosť umožní obtekanie textu okolo grafického prvku v nepravidelnom tvare podľa aktuálneho obrázka. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Za textom     Táto možnosť vloží grafický prvok tak, že pláva na svojej vlastnej vrstve za textom. Okolo grafického prvku nie je žiadne orámovanie. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Pred textom     Táto možnosť vloží grafický prvok tak, že pláva na svojej vlastnej vrstve pred textom. Okolo grafického prvku nie je žiadne orámovanie. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Cez     Táto možnosť umožní obtekanie textu okolo grafického prvku vrátane vyplnenia priestoru vytvoreného konkávnym tvarom, ako je napríklad polmesiac. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Zhora a zdola     Táto možnosť bráni textu obtekať grafický prvok po stranách. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

Zachovať odrážky a čísla pri prilepení textu prostredníctvom možnosti Zachovať iba text     Vyberte túto možnosť, ak chcete konvertovať číslovanie a odrážky na textové symboly.

Používať kláves Insert na prilepenie     Vyberte túto možnosť, ak chcete používať kláves INSERT na vloženie obsahu Schránky balíka Office do e-mailovej správy.

Tlačidlo Zobraziť možnosti prilepenia pri prilepení obsahu     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť tlačidlo Možnosti prilepenia po prilepení obsahu. Prepísať alebo úprava nastavení, ktoré vykonáte v tejto časti dialógového okna Možnosti programu Word, môžete použiť tlačidlo Možnosti prilepenia.

Inteligentné vystrihovanie a prilepovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri prilepení textu automaticky prispôsobiť formátovanie. Po začiarknutí tohto políčka môžete kliknutím na položku Nastavenia nastaviť ďalšie možnosti prilepenia.

 • Nastavenia     Kliknutím otvorte dialógové okno nastavenia. Použite toto dialógové okno môžete určiť predvolené správanie pri zlučovanie, vystrihnutie a prilepenie textu. Predvolené správanie môžete prepísať pomocou tlačidla Možnosti prilepenia, ktoré sa zobrazí pri prilepovaní obsahu zo schránky do e-mailu. Toto tlačidlo je k dispozícii len vtedy, keď je zapnutá možnosť použiť inteligentné Vystrihnúť a prilepiť.

  • Automaticky upraviť medzery medzi vetami a slovami     Vyberte túto možnosť, ak chcete odstrániť nadbytočné medzery pri odstraňovaní textu alebo pridať potrebné medzery pri prilepovaní textu zo Schránky.

  • Pri prilepovaní upraviť rozstupy medzi odsekmi     Výber tejto možnosti zabráni vytvoreniu prázdnych odsekov a nekonzistentných rozstupov medzi odsekmi.

  • Pri prilepovaní upraviť formátovanie a zarovnanie tabuľky     Vyberte túto možnosť, ak chcete ovládať formátovanie a zarovnanie tabuliek. Keď je táto možnosť zapnutá, jednotlivé bunky sa prilepia ako text, časti tabuľky sa prilepia ako riadky do existujúcej tabuľky (a nie ako vnorené tabuľky) a po pridaní tabuľky do existujúcej tabuľky sa prilepená tabuľka upraví podľa existujúcej tabuľky.

  • Inteligentné štýly     Výber tejto možnosti nemá žiadny účinok. Ak chcete optimalizovať správanie štýlov pri prilepení obsahu, použite možnosti prilepenia v časti Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť v rámci rozšírených možností.

  • Pri prilepovaní z programu Microsoft PowerPoint zlúčiť formátovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete mať pod kontrolou výsledky pri prilepení obsahu z powerpointovej prezentácie. Keď je táto možnosť zapnutá, na prilepený text sa použije formátovanie okolitého textu alebo tabuľky, na prilepený zoznam sa použije naposledy použitý štýl odrážok, číslovania alebo zoznamu a vzhľad položiek, ako sú tabuľky, hypertextové prepojenia, obrázky, objekty OLE a tvary, sa zachová zo zdroja v PowerPointe.

  • Pri prilepovaní z programu Microsoft Excel upraviť formátovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete mať pod kontrolou výsledky pri prilepení údajov z Excelu. Keď je táto možnosť zapnutá, prilepené údaje sa umiestnia do tabuľky a grafy sa prilepia ako obrázky a nie ako objekty OLE.

  • Zlúčiť prilepené zoznamy s okolitými zoznamami     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri prilepení položiek do zoznamu formátovať položky zoznamu tak, aby zodpovedali okolitému zoznamu.

Zobraziť text obtekaný v rámci okna dokumentu     Vyberte túto možnosť, ak chcete Zalomiť text do okna, ktoré obsahuje e-mailu, tak, aby sa ľahšie čítal na obrazovke.

Zobraziť zástupné symboly obrázka     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť prázdne pole namiesto jednotlivé obrázky v e-mailov. Táto možnosť urýchľuje proces posúvanie e-mailu, ktorý obsahuje množstvo obrázkov.

Zobraziť kresby a textové polia na obrazovke     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť objekty, ktoré boli vytvorené pomocou nástrojov na kreslenie programu Outlook v zobrazení Rozloženie pri tlači alebo webové rozloženie. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete skryť kresby a urýchliť prácu e-mailov, ktoré obsahujú množstvo kresieb. Kresby sa vytlačia aj vtedy, ak zrušíte začiarknutie tohto políčka.

Zobraziť riadiace znaky     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť riadiace znaky textu písaného sprava doľava.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

Zobrazenie záložiek     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť záložky na obrazovke. Ak ste záložku priradili k položke, položky so záložkou sa zobrazí v hranatých zátvorkách (…). Ak ste priradili záložku na miesto, záložka sa zobrazí ako i. Zátvorky alebo tvar i sa nezobrazia v tlačenej e-mailov.

Zobraziť kódy polí namiesto ich hodnôt     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť kódy polí namiesto poľa výsledky v e-mailov. Napríklad, môže sa zobraziť {TIME @\"MMMM, d, YYYY"} namiesto 4 február 2008. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete zobraziť výsledky poľa.

Bez ohľadu na toto nastavenie môžete vždy prepínať medzi zobrazením kódov polí a ich hodnôt stlačením kombinácie klávesov ALT + F9.

Pole podfarbenie     Táto možnosť sa zobrazuje, či a kedy sú tieňované polia. V zozname vyberte možnosť vždy alebo Ak začiarknuté tieňovať polia. Výber nikdy vypne Podfarbenie poľa. Podfarbenie polí uľahčuje ich identifikovať. Tieňovanie sa zobrazí na obrazovke, ale nie v tlačených e-mailu.

Číslica     Táto možnosť určuje, ako číslice zobrazí e-mailov. Vyberte položku zo zoznamu.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený arabský jazyk.

 • Arabčina Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla vo formáte známom tým, ktorí hovoria po anglicky a inými európskymi jazykmi.

 • Hindčina Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla vo formáte známom tým, ktorí hovoria po arabsky alebo hindsky.

 • Kontext Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla podľa jazyka okolitého textu.

 • Systém Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla podľa miestnych nastavení v ovládacom paneli.

Názvy mesiacov     Táto možnosť určuje, ako sa v arabskom texte zobrazujú západné (gregoriánske) názvy mesiacov. Vyberte položku v zozname.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený arabský jazyk.

 • Arabčina Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť natívne arabské názvy mesiacov.

 • S anglickým prepisom Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť západné (gregoriánske) názvy mesiacov v anglickej výslovnosti pomocou arabského textu.

 • S francúzskym prepisom Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť západné (gregoriánske) názvy mesiacov vo francúzskej výslovnosti pomocou arabského textu.

Diakritické znamienka     Táto možnosť zobrazuje diakritiky v e-maile.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk používajúci diakritiku.

 • Použiť túto farbu pre diakritiky Vyberte túto možnosť, ak chcete určiť farbu na zobrazenie všetkých diakritika, bez ohľadu na farbu diakritiky v pôvodnej e-maile. V zozname vyberte farbu.

Zobrazenie dokumentu     Táto možnosť určuje smer textu pre nové e-maily.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

 • Sprava doľava Vyberte túto možnosť na rozloženie e-mailov sprava doľava. Napríklad odseky budú začínať na pravej strane e-mailu textu sprava doľava.

 • Zľava doprava Vyberte túto možnosť na rozloženie e-mailov zľava doprava. Napríklad odseky budú začínať na ľavej strane e-mailu čas napravo.

Nahradenie písma     Kliknutím otvorte dialógové okno Náhrada písma. Túto možnosť použite na určenie, či aktívne e-mailov používa písma, ktoré nie sú k dispozícii vo vašom počítači. Ak e-mail používa písma, ktoré nie sú vo vašom počítači, môžete použiť dialógové okno na zadanie náhradné písmo.

Rozbalenie všetkých nadpisov pri otváraní dokumentu     Vyberte túto možnosť automaticky rozbaliť všetky zbalenými nadpismi, keď otvoríte dokument.

Zobraziť merania v jednotkách     Vyberte mernú jednotku, ktorú chcete použiť pre vodorovné pravítko a miery, ktoré zadávate v dialógových oknách.

Zobraziť merania v šírke znakov     Vyberte túto možnosť, ak chcete šírku znaku použiť ako základ pre zarovnanie textu, napríklad pre zvislé a vodorovné pravítko.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, že úprava textu je povolená v niektorom z východoázijských jazykov.

Zobraziť pixely pre funkcie jazyka HTML     Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť pixely ako predvolenú jednotku merania v dialógových oknách, ktoré súvisia s funkciami jazyka HTML.

Zobraziť klávesové skratky v obrazovkových komentároch     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť klávesové skratky v obrazovkových komentároch.

Zobraziť zvislé pravítko v zobrazení Rozloženie pri tlači     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť zvislé pravítko na strane okna e-mailu. Uistite sa, že vyberiete políčka pravítko v skupine Zobraziť alebo skryť na karte Zobraziť na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

 • Zobraziť pravítko na pravej strane v zobrazení Rozloženie pri tlači Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť zvislé pravítko na pravej strane okna e-mailu.

  Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

Umiestnenie pre rozloženie, nie čitateľnosť optimalizácia znakov      Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť presné umiestnenie znakov, ako sa zobrazí v tlačených e-maili vzhľadom na bloky textu. Medzery medzi znakmi môže narušená, keď je táto možnosť zapnutá. Najlepšie čitateľnosť na obrazovke, túto možnosť vypnúť.

Zakázať hardvérové urýchlenie grafiky      Vyberte túto možnosť, ak chcete zabrániť systému pomocou hardvérové urýchlenie grafiky.

Aktualizácia obsahu dokumentu, počas presúvania      Vyberte túto možnosť zabrániť systému v zmene obsahu dokumentu, pri presúvaní myšou objekt, ktorý má zalamovanie textu.

Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii v programe Outlook 2010.

Použitie zistí umiestnenie hladké písma na obrazovke      Zistí umiestnenie môžete vylepšiť vizuálne rozlíšenie písma, ktoré sú zobrazené v programe Outlook. Vyberte túto možnosť, ak chcete povoliť zistí umiestnenie.

Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii v programe Outlook 2010.

Zobraziť kontextové tlačidlá na Pridanie riadkov a stĺpcov v tabuľkách      Vyberte túto možnosť, ak chcete zapnúť funkciu rozbaľovacie tlačidlo, ktorý umožňuje rýchlo vyberte požadovaný počet riadkov a stĺpcov v tabuľke.

Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii v programe Outlook 2010 a Outlook 2013.

Ak chcete zobraziť tieto možnosti v programe Outlook, e-mailovej správy, kliknite na tlačidlo Office a potom kliknite na položku Možnosti editora > Rozšírené.

Písanie nahradí vybratého textu     Vyberte túto možnosť, ak chcete odstrániť vybratý text, keď začnete písať. Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, program Microsoft Office Outlook vloží nový text pred vybratý text a neodstráni vo vybratom texte.

Pri výbere, automaticky vyberať celé slová     Vyberte túto možnosť, ak chcete vybrať celé slová pri výbere o jedno slovo a potom časť nasledujúce slovo. Zapnutím tejto možnosti aj spôsobuje Outlook vyberte slovo a priestoru, ktorý nasleduje po dvojitom kliknutí slova.

Povoliť presúvanie textu myšou     Vyberte túto možnosť, ak chcete premiestňovať alebo kopírovať vybratý text tak, že ho presuniete myšou. Ak chcete premiestniť text, vyberte text a potom ho presuňte myšou na nové miesto. Ak chcete kopírovať text, vyberte text a potom podržte stlačený kláves CTRL a súčasne presuňte myšou výber na nové miesto.

Klávesu CTRL a kliknutím na prepojenie podržaním     Vyberte túto možnosť a uľahčiť upravte text hypertextového prepojenia. Ak je táto možnosť zapnutá, musíte stlačte kláves CTRL a kliknite na prepojenie na prepojenia. Keď je táto možnosť vypnutá, kliknutím na prepojenie spôsobuje Outlook, čím prejdete na cieľ prepojenia, ktoré sťažuje upravte text prepojenia.

Automaticky vytvoriť kresliace plátno pri vkladaní automatických tvarov     Vyberte túto možnosť, ak chcete umiestniť kresliace plátno okolo objektov kreslenia alebo kresby rukou a písania, keď ich vkladáte do e-mailu. Kresliace plátno umožňuje usporiadanie nakreslených objektov a obrázkov a presunúť ich ako celok.

Inteligentný výber odsekov     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri vybratí celého odseku vybrať značku odseku. Ak pri vystrihnutí a vložení odseku zahrniete značku odseku, nezostane na jeho mieste prázdny odsek a vystrihnutý odsek si automaticky zachová svoje formátovanie.

Použiť inteligentné umiestňovanie kurzora     Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby sa kurzor pohyboval pri posúvaní nahor alebo nadol. Po stlačení klávesu ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA, ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL po vašom posunutí zobrazenej oblasti bude kurzor reagovať na stránke, ktorá je práve zobrazená, nie na svojej predchádzajúcej pozícii.

Použiť kláves Insert na riadenie režimu prepisovania     Vyberte túto možnosť, ak chcete stlačením klávesu INSERT zapnúť alebo vypnúť režim prepisovania.

 • Použiť režim prepisovania     Vyberte túto možnosť, ak chcete písaním nahrádzať existujúci text po jednom znaku. Ak je vybratá možnosť Použiť kláves Insert na riadenie režimu prepisovania, môžete túto možnosť zapnúť alebo vypnúť stlačením klávesu INSERT.

Číslice v hebrejskom texte dávať do dvojitých úvodzoviek     Vyberte túto možnosť, ak chcete k číslovaniu pridať dvojité úvodzovky (").

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolená hebrejčina.

Zobraziť výzvu na aktualizáciu štýlu     Vyberte túto možnosť, aby sa zobrazila výzva pri priamej úprave textu, na ktorý je použitý štýl, a následnom opätovnom použití štýlu na upravený text. Po zobrazení výzvy môžete buď aktualizovať štýl na základe najnovších zmien, alebo znovu použiť formátovanie štýlu.

Používať normálny štýl pre zoznamy s odrážkami alebo pre číslované zoznamy     Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby boli štýly zoznamov založené na normálnom štýle odseku namiesto štýlu odseku zoznamu.

Zaznamenávať zmeny formátovania     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri písaní zaznamenávať zmeny formátovania. Pomôže vám to jednoducho použiť rovnaké formátovanie na rôznych miestach. Táto možnosť musí byť zapnutá, ak chcete používať príkaz Vybrať text s podobným formátovaním v kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na vybratý text. Ak chcete zobraziť zoznam použitého formátovania, kliknite na príkaz Možnosti na table Štýl a potom začiarknite políčka Formátovanie na úrovni odsekov, Formátovanie písmaFormátovanie odrážok a číslovania.

 • Označiť nekonzistentné formátovanie     Vyberte túto možnosť označiť formátovanie s modrou vlnovkou, keď je podobná, ale nie je úplne rovnaká ako iné formátovanie v e-mailov. Ak chcete použiť túto možnosť, musíte tiež vybrať políčko zaznamenávať zmeny formátovania.

Povoliť kliknutie a zadanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete vložiť textu, grafických prvkov, tabuliek alebo iných položiek do prázdnej oblasti e-mailu dvojitým kliknutím na prázdnu oblasť. Funkcia kliknúť a zadať automaticky vloží odsekov a použije zarovnanie potrebné na umiestnenie položky na miesto, kde ste dvakrát klikli. Táto funkcia je k dispozícii iba v zobrazení Rozloženie pri tlači a webové rozloženie.

 • Predvolený štýl odseku Vyberte štýl, ktorý sa použije na text pri použití funkcie Kliknúť a zadať.

Použiť kontrolu sekvencie     Vyberte túto možnosť, ak chcete overiť, či sa nový zadaný znak vyskytuje v správnom poradí, ak chcete použiť ako označenie tónu, diakritika alebo samohláska umiestniť nad, pod, pred alebo za spoluhláskou ho dopĺňa.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, že je na úpravu textu povolený zložitých skript jazyka. Typ a nahradiť vyberte túto možnosť, ak dva znaky nie je možné vedľa seba v tom istom klastri text nahradiť nový zadaný znak predtým zadaný znak.

Použiť ázijské písma aj pri texte v latinke     Vyberte túto možnosť, ak chcete zmeniť latinku na vybraté ázijské písmo, keď použijete ázijské písmo na vybratý text. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete latinku zostať v Latin písma, zatiaľ čo použijete ázijské písmo na ostatné e-mailu.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, že úprava textu je povolená v niektorom z východoázijských jazykov.

Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu     Vyberte túto možnosť, ak chcete zmeniť jazyk klávesnice a písmo podľa jazyka textu, kde sa nachádza kurzor. Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, zmení sa len písmo.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

Použiť starší režim editora IME na zapnutie režimu prepisovania     Vyberte túto možnosť, ak chcete povoliť znaky, ktoré zapíšete nahradiť existujúce znaky (prepisovania) pri používaní editora metód vstupu (IME) v počítači, ktorý je spustený operačný systém Microsoft Windows XP. Ak je program Outlook nainštalovaný v počítači so systémom Windows Vista, túto možnosť, ak sa nezobrazí, pretože režimu prepisovania je podporovaný automaticky.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

Riadenie aktívnych editora IME     Vyberte túto možnosť, ak chcete začať Editor metód vstupu (IME). Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete ukončiť editor IME.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

Editor IME TrueInline     Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť rozhranie prirodzeného jazyka na počítačoch s podporou editora IME.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

Nastavenia editora IME     Kliknutím otvorte dialógové okno editora IME názov vlastnosti. Použite toto dialógové okno Nastavenie alebo zmena textu, klávesnice, konverziu znakov a ďalšie možnosti aktívne editora IME.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

V rámci rovnakej e-mailu     Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie, ktorá sa uskutoční po prilepení obsahu do rovnakej e-maily, z ktorého ste skopírovali obsah. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledovných možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené)      Táto možnosť zachováva štýly znakov a priame formátovanie kopírovaného textu. Priame formátovanie zahŕňa vlastnosti ako veľkosť písma, kurzíva alebo iné formátovanie, ktoré nie je zahrnuté v štýle odseku.

 • Prispôsobiť formátovanie cieľu     Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Prilepenie medzi e-mailov     Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie, ktorá sa uskutoční pri prilepovaní obsahu skopírovaného z iného e-mailu v Outlooku. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledovných možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené)     Táto možnosť zachováva formátovanie skopírovaného textu použitý. Všetky definície štýlov, ktorá je priradená skopírovaný text skopíruje cieľovú e-mailu.

 • Prispôsobiť formátovanie cieľu     Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Prilepenie medzi e-mailov, keď konfliktu definícií štýlov     Táto možnosť sa zobrazí predvolené správanie, ktorá sa uskutoční pri prilepovaní obsahu skopírovaného z iného e-mailu v Outlooku a štýl, ktorá je priradená k skopírovaný text je definovaná odlišne v e-maile, kam chcete prilepiť. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledovných možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja     Táto možnosť zachováva vzhľad skopírovaného textu priradením normálneho štýlu na prilepený text a použitím priameho formátovania. Priame formátovanie zahŕňa vlastnosti ako veľkosť písma, kurzíva alebo iné formátovanie s cieľom napodobniť definíciu štýlu skopírovaného textu.

 • Použiť štýly cieľa (predvolené)     Táto možnosť zachováva názov štýlu, ktorý súvisí s skopírovaný text, ale používa definícia štýlu e-mailu, miesto, kam chcete prilepiť. Napríklad kopírujete text nadpis 1 z jedného e-mailu do druhého. V niektorých e-mailových, nadpis 1 definovaný ako Arial tučné písmo, 14 bodov a e-mailom, kam chcete prilepiť text, nadpis 1 definovaný ako tučné písmo Cambria s veľkosťou 16. Ak použijete možnosť Použiť štýly cieľa, prilepený text použije štýl Nadpis 1, tučné písmo Cambria s veľkosťou 16.

 • Zápas určenia formátovanie     Táto možnosť sa zahodí definícia štýlu a väčšina formátovania, ktoré sa aplikuje priamo na skopírovaný text, ale zachováva formátovanie, ktoré sa považuje za zvýraznenia, napríklad tučného písma a kurzívy, keď sa použije iba na malú časť výberu. Text prevezme definíciu štýlu v e-mailu miesto, kam chcete prilepiť.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Prilepenie z iných programov     Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie, ktoré sa uskutoční po prilepení obsahu skopírovaného z iného programu. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené)     Táto možnosť zachováva formátovanie kopírovaného textu.

 • Prispôsobiť formátovanie cieľu     Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Vkladať a prilepovať obrázky ako     Táto možnosť sa zobrazuje, ako program Outlook vloží obrázky vzhľadom na text v e-mailu. Môžete vložiť obrázky zarovno s textom, povoľte obrázky premiestňovať s textom alebo obtekanie textu okolo, pred alebo za obrázok. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledovných možností:

 • Zarovno s textom     Táto možnosť vloží grafický prvok do odseku, ako keby to bol text. Táto možnosť sa používa predvolene. Pri pridaní alebo odstránení textu sa grafický prvok posunie. Ak chcete premiestniť grafický prvok, môžete ho presunúť myšou rovnako ako text.

 • Štvorec     Táto možnosť umožní obtekanie textu okolo všetkých strán štvorca obklopujúceho grafický prvok. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Tesne     Táto možnosť umožní obtekanie textu okolo grafického prvku v nepravidelnom tvare podľa aktuálneho obrázka. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Za textom     Táto možnosť vloží grafický prvok tak, že pláva na svojej vlastnej vrstve za textom. Okolo grafického prvku nie je žiadne orámovanie. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Pred textom     Táto možnosť vloží grafický prvok tak, že pláva na svojej vlastnej vrstve pred textom. Okolo grafického prvku nie je žiadne orámovanie. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Cez     Táto možnosť umožní obtekanie textu okolo grafického prvku vrátane vyplnenia priestoru vytvoreného konkávnym tvarom, ako je napríklad polmesiac. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Zhora a zdola     Táto možnosť bráni textu obtekať grafický prvok po stranách. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

Zachovať odrážky a čísla pri prilepení textu prostredníctvom možnosti Zachovať iba text     Vyberte túto možnosť, ak chcete konvertovať číslovanie a odrážky na textové symboly.

Používať kláves Insert na prilepenie     Vyberte túto možnosť používať kláves INSERT vkladať do e-mailu obsah schránky balíka Office.

Zobraziť tlačidlá možností prilepenia     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť tlačidlo Možnosti prilepenia po prilepení obsahu. Prepísať alebo úprava nastavení, ktoré vykonáte v tejto časti dialógového okna Možnosti programu Word, môžete použiť tlačidlo Možnosti prilepenia.

Inteligentné vystrihovanie a prilepovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri prilepení textu automaticky prispôsobiť formátovanie. Po začiarknutí tohto políčka môžete kliknutím na položku Nastavenia nastaviť ďalšie možnosti prilepenia.

 • Nastavenia     Kliknutím otvorte dialógové okno nastavenia. Použite toto dialógové okno môžete určiť predvolené správanie pri zlučovanie, vystrihnutie a prilepenie textu. Predvolené správanie môžete prepísať pomocou tlačidla Možnosti prilepenia, ktoré sa zobrazí pri prilepovaní obsahu zo schránky do e-mailu. Toto tlačidlo je k dispozícii len vtedy, keď je zapnutá možnosť použiť inteligentné Vystrihnúť a prilepiť.

  • Automaticky upraviť medzery medzi vetami a slovami     Vyberte túto možnosť, ak chcete odstrániť nadbytočné medzery pri odstraňovaní textu alebo pridať potrebné medzery pri prilepovaní textu zo Schránky.

  • Pri prilepovaní upraviť rozstupy medzi odsekmi     Výber tejto možnosti zabráni vytvoreniu prázdnych odsekov a nekonzistentných rozstupov medzi odsekmi.

  • Pri prilepovaní upraviť formátovanie a zarovnanie tabuľky     Vyberte túto možnosť, ak chcete ovládať formátovanie a zarovnanie tabuliek. Keď je táto možnosť zapnutá, jednotlivé bunky sa prilepia ako text, časti tabuľky sa prilepia ako riadky do existujúcej tabuľky (a nie ako vnorené tabuľky) a po pridaní tabuľky do existujúcej tabuľky sa prilepená tabuľka upraví podľa existujúcej tabuľky.

  • Inteligentné štýly     Výber tejto možnosti nemá žiadny účinok. Ak chcete optimalizovať správanie štýlov pri prilepení obsahu, použite možnosti prilepenia v časti Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť v rámci rozšírených možností.

  • Pri prilepovaní z programu Microsoft PowerPoint zlúčiť formátovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete mať pod kontrolou výsledky pri prilepení obsahu z powerpointovej prezentácie. Keď je táto možnosť zapnutá, na prilepený text sa použije formátovanie okolitého textu alebo tabuľky, na prilepený zoznam sa použije naposledy použitý štýl odrážok, číslovania alebo zoznamu a vzhľad položiek, ako sú tabuľky, hypertextové prepojenia, obrázky, objekty OLE a tvary, sa zachová zo zdroja v PowerPointe.

  • Pri prilepovaní z programu Microsoft Excel upraviť formátovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete mať pod kontrolou výsledky pri prilepení údajov z Excelu. Keď je táto možnosť zapnutá, prilepené údaje sa umiestnia do tabuľky a grafy sa prilepia ako obrázky a nie ako objekty OLE.

  • Zlúčiť prilepené zoznamy s okolitými zoznamami     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri prilepení položiek do zoznamu formátovať položky zoznamu tak, aby zodpovedali okolitému zoznamu.

Zobraziť text obtekaný v rámci okna dokumentu     Vyberte túto možnosť, ak chcete Zalomiť text do okna, ktoré obsahuje e-mailu, tak, aby sa ľahšie čítal na obrazovke.

Zobraziť zástupné symboly obrázka     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť prázdne pole namiesto jednotlivé obrázky v e-mailov. Táto možnosť urýchľuje proces posúvanie e-mailu, ktorý obsahuje množstvo obrázkov.

Zobraziť kresby a textové polia na obrazovke     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť objekty, ktoré boli vytvorené pomocou nástrojov na kreslenie programu Outlook v zobrazení Rozloženie pri tlači alebo webové rozloženie. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete skryť kresby a urýchliť prácu e-mailov, ktoré obsahujú množstvo kresieb. Kresby sa vytlačia aj vtedy, ak zrušíte začiarknutie tohto políčka.

Zobraziť animáciu textu     Vyberte túto možnosť, ak chcete na obrazovke zobraziť animácie textu. Zrušte začiarknutie políčka, ak chcete zobraziť vzhľad textu po vytlačení.

Poznámka: Túto možnosť použite pri prezeraní animovaný text v e-mailov, ktoré boli vytvorené vo verzii staršej ako Outlook 2007 programu Outlook. Aktuálna verzia programu Outlook už poskytuje možnosť vytvoriť animovaný text.

Zobraziť riadiace znaky     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť riadiace znaky textu písaného sprava doľava.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

Zobrazenie záložiek     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť záložky na obrazovke. Ak ste záložku priradili k položke, položky so záložkou sa zobrazí v hranatých zátvorkách (…). Ak ste priradili záložku na miesto, záložka sa zobrazí ako i. Zátvorky alebo tvar i sa nezobrazia v tlačenej e-mailov.

Zobraziť inteligentné značky     Vyberte túto možnosť, ak chcete pod textom rozpoznaným ako inteligentná značka zobraziť fialové bodkované podčiarknutie.

Zobraziť kódy polí namiesto ich hodnôt     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť kódy polí namiesto poľa výsledky v e-mailov. Napríklad, môže sa zobraziť {TIME @\"MMMM, d, YYYY"} namiesto 4 február 2008. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete zobraziť výsledky poľa.

Bez ohľadu na toto nastavenie môžete vždy prepínať medzi zobrazením kódov polí a ich hodnôt stlačením kombinácie klávesov ALT + F9.

Pole podfarbenie     Táto možnosť sa zobrazuje, či a kedy sú tieňované polia. V zozname vyberte možnosť vždy alebo Ak začiarknuté tieňovať polia. Výber nikdy vypne Podfarbenie poľa. Podfarbenie polí uľahčuje ich identifikovať. Tieňovanie sa zobrazí na obrazovke, ale nie v tlačených e-mailu.

Číslica     Táto možnosť určuje, ako číslice zobrazí e-mailov. Vyberte položku zo zoznamu.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený arabský jazyk.

 • Arabčina Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla vo formáte známom tým, ktorí hovoria po anglicky a inými európskymi jazykmi.

 • Hindčina Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla vo formáte známom tým, ktorí hovoria po arabsky alebo hindsky.

 • Kontext Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla podľa jazyka okolitého textu.

 • Systém Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla podľa miestnych nastavení v ovládacom paneli.

Názvy mesiacov     Táto možnosť určuje, ako sa v arabskom texte zobrazujú západné (gregoriánske) názvy mesiacov. Vyberte položku v zozname.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený arabský jazyk.

 • Arabčina Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť natívne arabské názvy mesiacov.

 • S anglickým prepisom Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť západné (gregoriánske) názvy mesiacov v anglickej výslovnosti pomocou arabského textu.

 • S francúzskym prepisom Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť západné (gregoriánske) názvy mesiacov vo francúzskej výslovnosti pomocou arabského textu.

Diakritické znamienka     Táto možnosť zobrazuje diakritiky v e-maile.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk používajúci diakritiku.

 • Použiť túto farbu pre diakritiky Vyberte túto možnosť, ak chcete určiť farbu na zobrazenie všetkých diakritika, bez ohľadu na farbu diakritiky v pôvodnej e-maile. V zozname vyberte farbu.

Zobrazenie dokumentu     Táto možnosť určuje smer textu pre nové e-maily.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

 • Sprava doľava Vyberte túto možnosť na rozloženie e-mailov sprava doľava. Napríklad odseky budú začínať na pravej strane e-mailu textu sprava doľava.

 • Zľava doprava Vyberte túto možnosť na rozloženie e-mailov zľava doprava. Napríklad odseky budú začínať na ľavej strane e-mailu čas napravo.

Nahradenie písma     Kliknutím otvorte dialógové okno Náhrada písma. Túto možnosť použite na určenie, či aktívne e-mailov používa písma, ktoré nie sú k dispozícii vo vašom počítači. Ak e-mail používa písma, ktoré nie sú vo vašom počítači, môžete použiť dialógové okno na zadanie náhradné písmo.

Zobraziť merania v jednotkách     Vyberte mernú jednotku, ktorú chcete použiť pre vodorovné pravítko a miery, ktoré zadávate v dialógových oknách.

Zobraziť merania v šírke znakov     Vyberte túto možnosť, ak chcete šírku znaku použiť ako základ pre zarovnanie textu, napríklad pre zvislé a vodorovné pravítko.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, že úprava textu je povolená v niektorom z východoázijských jazykov.

Zobraziť pixely pre funkcie jazyka HTML     Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť pixely ako predvolenú jednotku merania v dialógových oknách, ktoré súvisia s funkciami jazyka HTML.

Zobraziť klávesové skratky v obrazovkových komentároch     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť klávesové skratky v obrazovkových komentároch.

Zobraziť zvislé pravítko v zobrazení Rozloženie pri tlači     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť zvislé pravítko na strane okna e-mailu. Uistite sa, že vyberiete políčka pravítko v skupine Zobraziť alebo skryť na karte Zobraziť na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

 • Zobraziť pravítko na pravej strane v zobrazení Rozloženie pri tlači Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť zvislé pravítko na pravej strane okna e-mailu.

  Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

Umiestnenie pre rozloženie, nie čitateľnosť optimalizácia znakov      Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť presné umiestnenie znakov, ako sa zobrazí v tlačených e-maili vzhľadom na bloky textu. Medzery medzi znakmi môže narušená, keď je táto možnosť zapnutá. Najlepšie čitateľnosť na obrazovke, túto možnosť vypnúť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×