Otvorenie zošita v prehľadávači

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

Zošit môžete otvoriť v prehliadači niekoľkým spôsobmi:

 • Otvorenie zošita vo webovom prehliadači a jeho zobrazenie a prehľadávanie.

 • Otvorte snímku zošita v Microsoft Excel 2010 na prácu s viditeľné informácie v zošite, napríklad obsah buniek.

 • Otvorte zošit, dokončené v Excel 2010 na prácu s každý prvok v zošite, vrátane informácie o pripojení údajov a vzorcov.

Keď otvoríte zošit v prehliadači, webový zobrazovač zobrazí daný zošit v zobrazení Pracovný hárok alebo Pomenovaná položka. Autor pracovného hárka vyberá toto zobrazenie pri jeho publikovaní.

Čo chcete urobiť?

Otvorenie zošita v prehľadávači

Otvorenie zošita v programe Excel

Získať ďalšie informácie o zobrazeniach

Otvorenie zošita v prehliadači

Zošit možno v prehliadači zvyčajne otvoriť kliknutím na jeho názov v knižnici dokumentov alebo pomocou rozbaľovacieho zoznamu, ktorý sa zobrazí po zvýraznení názvu zošita. Ak chcete, aby sa zošit automaticky otvoril na prezeranie po kliknutí na jeho názov, musíte nakonfigurovať nastavenia v knižnici dokumentov.

Otvorenie pracovného zošita na prezeranie

Na zobrazenie zošita použitím rozbaľovacej ponuky, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Otvorte knižnicu dokumentov so zošitom.

 2. Ukážte na položku zošita.

 3. Kliknite na šípku vedľa nej.

 4. Kliknite na položku Zobraziť vo webovom prehliadači.

Otvorenie zošita v programe Excel

Dôležité: Autor webovej časti môže prostredníctvom prispôsobenia panela s nástrojmi webového zobrazovača skryť ikonu Otvoriť v programe Excel . Ak v programe Excel nemôžete otvoriť zošit z webovej časti, požiadajte správcu lokality o ďalšie informácie.

Ak máte v počítači nainštalovaný program Excel, môžete otvoriť zošit prehliadača v Excel 2010. Existujú dva spôsoby: otvoriť celý zošit, takže môžete upraviť, alebo otvorte obmedzené zošit, ktorý sa nazýva snímku.

Otvorenie zošita v programe Excel

Ak chcete v programe Excel otvoriť zošit z prehliadača, postupujte nasledovne:

 1. V prehliadači otvorte zošit z knižnice dokumentov alebo otvorte stránku webovej časti, ktorá obsahuje zošit vo webovej časti EWA.

 2. Na paneli s nástrojmi webového zobrazovača kliknite na šípku vedľa ponuky Otvoriť.

 3. Kliknite na položku Otvoriť v programe Excel.

Pomocou zobrazovača sa skopíruje celý zošit do počítača. Otvorí sa v programe Excel. Táto kópia zahŕňa všetky zmeny, ktoré ste vykonali v aktuálnej relácii, napríklad zoradenie a filtrovanie, a zahŕňa prepočítané vzorce a obnovené pripojenia údajov. Keď sa zošit otvorí v programe Excel, môžete si ho prezerať a upravovať. Po dokončení je možné zošit uložiť do lokálneho počítača alebo ho môžete znova publikovať na lokalite SharePoint.

Otvorenie snímky zošita

Snímka je obmedzená verzia zošita. Snímka v zásade zachováva informácie, ktoré je možné zobraziť, a odstraňuje skryté informácie, ako napríklad vzorce, pripojenia a skryté údaje.

Ak chcete v programe Excel otvoriť snímku zošita, postupujte nasledovne:

 1. V prehliadači otvorte zošit z knižnice dokumentov alebo otvorte stránku webovej časti, ktorá obsahuje zošit vo webovej časti EWA.

 2. Na paneli s nástrojmi webového zobrazovača kliknite na šípku vedľa ponuky Otvoriť.

 3. Vyberte položku Otvoriť snímku v programe Excel.

V nasledujúcej tabuľke sú popísané informácie zahrnuté v snímke.

Informácie

Popis

Formátovanie

Formátovanie, všetky štýly a motívy buniek.

Informácie viditeľnej mriežky

Všetky aktuálne zobrazené bunky, stĺpce, riadky a pracovné hárky.

Hodnoty buniek

Aktuálne textové, číselné a časové hodnoty v bunkách a hodnoty vrátené vzorcami a funkciami.

Objekty

Tabuľky, grafy, zostavy kontingenčných tabuliek a zostavy kontingenčných grafov programu Excel.

Nasledujúca tabuľka popisuje informácie, ktoré sa na snímke odstránia.

Informácie

Popis

Súkromné informácie

Dôverné informácie, ktoré sa môžu nachádzať v zošite, ako napríklad meno používateľa alebo osobné súhrnné údaje vo vlastnostiach dokumentu.

Podmienené formátovanie

Kompletné podmienené formátovanie.

Skryté údaje

Skryté bunky, riadky, stĺpce a pracovné hárky.

Vzorce

Všetky vzorce a funkcie pracovného hárka programu Microsoft Excel.

Interaktívne funkcie

Všetky interaktívne funkcie, napríklad rozbalenie a zbalenie úrovní údajov v zostave kontingenčnej tabuľky, tabuľke programu Excel, filtrovanie a zoraďovanie pracovných hárkov a zoskupovanie a rozdeľovanie skupín údajov prehľadu.

Pripojenia

Všetky pripojenia k externým zdrojom údajov a údajom vo vyrovnávacej pamäti.

Údaje súvisiace s webom

Hypertextové prepojenia a možnosti publikovania na webe.

Ďalšie informácie o zobrazeniach

Po uložení zošita programu Excel na lokalitu SharePoint sa môžete rozhodnúť, či chcete uložiť celý zošit alebo len konkrétne Pomenované položky. Po otvorení zošita v prehliadači nie je možné prepínať zobrazenia v rámci jednej časti.

Webové prehliadače celý zošit    v tomto zobrazení sa zobrazí celé hárky a všetky informácie o pracovných hárkov. Autor zošita môžete určiť, či sa má Zobraziť všetky hárky v zošite alebo iba konkrétne hárky.

Pomenované položky    V tomto zobrazení Web prehliadač zobrazí zadaný pomenované položky zo zošita. Pomenované položky môže byť niektorý z týchto krokov: grafu, tabuľke programu Excel, zostavy kontingenčnej tabuľky, zostavu kontingenčného grafu alebo pomenovaný rozsah buniek. Zobrazenie pomenovanej položky je užitočné pri (používateľa alebo autor zošita) vykonajte nasledujúce kroky:

 • Zobraziť jednu alebo viaceré konkrétne položky v zošite, ako je napríklad graf alebo tabuľka, a skryť všetky ostatné informácie. Ako autor zošita môžete napríklad zdieľať súhrnný graf, no z bezpečnostných dôvodov skryť samotné údaje.

Poskytnúť používateľom možnosť výberu konkrétnych položiek z rozbaľovacieho zoznamu Zobraziť na paneli s nástrojmi. V rozbaľovacom zozname Zobraziť sa zobrazujú iba pomenované položky v zošite, tento zoznam nezahŕňa jednotlivé pracovné hárky.

Ďalšie informácie o vytvorení pomenovaných položiek v zošite programu Excel nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Office Excel.

V zošite v zobrazení Pomenovaná položka sa môže zobrazovať tabla Parameter , ktorá môže akceptovať zadanie hodnôt parametrov používateľom, a to aj v prípade, ak pomenovaná položka neobsahuje definované parametre. Predstavte si napríklad, že pomenovanou položkou je graf. Autor zošita môže definovať parametre, aby mohli používatelia zadávať hodnoty údajov pre graf, a to aj v prípade, ak sa v zobrazení pomenovanej položky nezobrazujú údaje spolu s grafom.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×