Otvorenie, vloženie, skonvertovanie a uloženie kresieb DWG a DXF (výkresy programu AutoCAD)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

If you have AutoCAD objects that you would like to use in your Visio drawing, you can use Visio to open them and convert them to Visio shapes. You can also convert Visio drawings to AutoCAD files.

Open an AutoCAD drawing in Visio

 1. Kliknite na položky Súbor > Otvoriť.

 2. Find the folder in which the drawing that you want is kept. Click the folder or click Browse.

 3. V zozname Všetky súbory programu Visio kliknite na položku Výkres programu AutoCAD.

 4. Prejdite na súbor a kliknite na položku Otvoriť.

Vloženie súboru DWG alebo DXF do existujúceho diagramu programu Visio

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Kresba CAD.

 2. Prejdite na súbor a kliknite na položku Otvoriť.

Skonvertovanie objektov DWG a DXF na tvary programu Visio

After you import or open an AutoCAD drawing, you can convert it into shapes that you can manipulate in Visio. Please note that converting to Visio shapes cannot be undone.

 1. Kliknite na prázdne miesto v diagrame, aby ste zrušili označenie akéhokoľvek objektu, ktorý by mohol byť vybratý.

 2. Podržte kurzor na vonkajšom okraji výkresu programu AutoCAD, kým sa kurzor nezmení na túto ikonu:
  Kurzor so šípkou s ikonou premiestnenia

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položky Objekt výkresu CAD > Konvertovať.

 4. V dialógovom okne Konvertovať objekt CAD vyberte vrstvy programu AutoCAD, ktoré chcete konvertovať na tvary programu Visio.

 5. Ďalšie možnosti zobrazíte kliknutím na položku Rozšírené. Môžete napríklad odstrániť konvertované vrstvy, konvertovať rozmery na tvary rozmerov alebo konvertovať vzory šrafovania čiar na tvary.

When you convert a drawing in DWG or DXF format, you convert the last saved spatial view of the CAD drawing. A CAD drawing may have been saved in model space or paper space:

 • Model space    is the primary drawing workspace in which CAD drafters create drawings. When you convert a drawing saved in model space, all objects and text on the layers you select are converted into Visio shapes.

 • Paper space    is a workspace that is analogous to a sheet of paper, in which CAD drafters can arrange different views of the drawing.

  Na nasledujúcom obrázku je kresba DWG uložená v papierovom priestore.

  Možnosť vložiť obrázok z počítača

  Kresba obsahuje dve obdĺžnikové zobrazenia. Zobrazenie je okno do trojrozmernej kresby CAD. Každé zobrazenie možno nastaviť na inú mierku alebo uhol.

  Pri konvertovaní kresby uloženej v mieste na papieri sa na tvary programu Visio skonvertujú iba tie objekty, ktoré nie sú orezané krajom zobrazenia. Orezané objekty a text sa skonvertujú na čiary. Napríklad kruh úplne ohraničený zobrazením sa skonvertuje na kruhový tvar programu Visio. Kruh, ktorý je orezaný zobrazením, sa skonvertuje do skupiny čiar.

Save a Visio diagram as a DWG or DXF file

 1. Na karte Súbor kliknite na tlačidlo Uložiť ako.

 2. Pohľadajte umiestnenie alebo priečinok, do ktorého chcete uložiť kresbu.

 3. V rozbaľovacom poli Uložiť vo formáte kliknite na požadovaný typ súboru.

  • Výkres programu AutoCAD (*.dwg)

  • Formát výmeny údajov programu AutoCAD (*.dxf)

Ak máte v súbore programu Visio viac strán kresby, jednotlivé strany je nutné uložiť samostatne.

Pozrite tiež

Úvodné informácie o práci s výkresmi programu AutoCAD vo Visiu

Prepare for an AutoCAD import

Importovanie výkresu programu AutoCAD

Konverzia viacerých výkresov programu AutoCAD

Open an AutoCAD drawing in Visio

 1. Kliknite na položky Súbor > Otvoriť.

 2. Find the folder in which the drawing that you want is kept. Click the folder.

 3. V zozname Všetky súbory programu Visio kliknite na položku Výkres programu AutoCAD.

 4. Prejdite na súbor a kliknite na položku Otvoriť.

Vloženie súboru DWG alebo DXF do existujúceho diagramu programu Visio

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Kresba CAD.

 2. Prejdite na súbor a kliknite na položku Otvoriť.

Skonvertovanie objektov DWG a DXF na tvary programu Visio

After you import or open an AutoCAD drawing, you can convert it into shapes that you can manipulate in Visio. Please note that converting to Visio shapes cannot be undone.

 1. Right-click the CAD drawing, point to CAD Drawing Object, and then click Convert.

 2. In the Convert CAD Object dialog box, select the check boxes for the AutoCAD layers that contain the CAD objects you want to convert.

  Poznámka: To keep your drawing file size small and speed the conversion process, convert only the layers or levels that you need.

 3. Click Advanced for more options. For example, you can choose to delete or hide the converted layers, convert dimensions into dimension shapes, or convert hatch line patterns into shapes.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

When you convert a drawing in DWG or DXF format, you convert the last saved spatial view of the CAD drawing. A CAD drawing may have been saved in model space or paper space:

 • Model space    is the primary drawing workspace in which CAD drafters create drawings. When you convert a drawing saved in model space, all objects and text on the layers you select are converted into Visio shapes.

 • Paper space    is a workspace that is analogous to a sheet of paper, in which CAD drafters can arrange different views of the drawing.

  Na nasledujúcom obrázku je kresba DWG uložená v papierovom priestore.

  Možnosť vložiť obrázok z počítača

  Kresba obsahuje dve obdĺžnikové zobrazenia. Zobrazenie je okno do trojrozmernej kresby CAD. Každé zobrazenie možno nastaviť na inú mierku alebo uhol.

  Pri konvertovaní kresby uloženej v mieste na papieri sa na tvary programu Visio skonvertujú iba tie objekty, ktoré nie sú orezané krajom zobrazenia. Orezané objekty a text sa skonvertujú na čiary. Napríklad kruh úplne ohraničený zobrazením sa skonvertuje na kruhový tvar programu Visio. Kruh, ktorý je orezaný zobrazením, sa skonvertuje do skupiny čiar.

Save a Visio diagram as a DWG or DXF file

 1. Na karte Súbor kliknite na tlačidlo Uložiť ako.

 2. Pohľadajte umiestnenie alebo priečinok, do ktorého chcete uložiť kresbu.

 3. V rozbaľovacom poli Uložiť vo formáte kliknite na požadovaný typ súboru.

  • Výkres programu AutoCAD (*.dwg)

  • Formát výmeny údajov programu AutoCAD (*.dxf)

Ak máte v súbore programu Visio viac strán kresby, jednotlivé strany je nutné uložiť samostatne.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×