Otvorenie, vloženie, skonvertovanie a uloženie kresieb DWG a DXF (výkresy programu AutoCAD)

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak máte programu AutoCAD objekty, ktoré chcete použiť v kresbe programu Visio, môžete použiť Visio otvorte ich a ich skonvertovať na tvary programu Visio. Môžete tiež konvertovať kresby programu Visio do programu AutoCAD súborov.

Poznámka:    Microsoft Visio podporuje formáty súborov programu AutoCAD nasledujúcim spôsobom: S Visio Online Plan 2, môžete importovať súbory alebo .dxf súbor vytvorený z verzie programu AutoCAD 2017 alebo predchádzajúceho. Program Visio Standard alebo Professional, môžete importovať súbory alebo .dxf súbor vytvorený z verzie programu AutoCAD 2007 alebo predchádzajúceho. Ak a. dwg alebo .dxf súbor sa nedá otvoriť, formát súboru sa nepodporuje. Alternatívne riešenie, programu AutoCAD otvorte súbor, a potom ho uložte vo formáte súboru, ktorý podporuje produktu Visio alebo plán. Ďalšie informácie nájdete v téme Uloženie výkres na predchádzajúce alebo starší formát programu AutoCAD a DWG História verzií.

Otvorenie programu AutoCAD kresby v programe Visio

 1. Kliknite na položky Súbor > Otvoriť.

 2. Prejdite do priečinka, v ktorom sa uchováva kresby, ktoré chcete. Kliknite na priečinok alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 3. V zozname Všetky súbory programu Visio kliknite na položku Výkres programu AutoCAD.

 4. Prejdite na súbor a kliknite na položku Otvoriť.

Vloženie súboru DWG alebo DXF do existujúceho diagramu programu Visio

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Kresba CAD.

 2. Prejdite na súbor a kliknite na položku Otvoriť.

Skonvertovanie objektov DWG a DXF na tvary programu Visio

Po importovaní alebo otvorení výkresu programu AutoCAD ho môžete konvertovať na tvary, s ktorými možno pracovať vo Visiu. Upozorňujeme, že konverzia na tvary programu Visio sa nedá vrátiť späť.

 1. Kliknite na prázdne miesto v diagrame, aby ste zrušili označenie akéhokoľvek objektu, ktorý by mohol byť vybratý.

 2. Podržte kurzor na vonkajšom okraji výkresu programu AutoCAD, kým sa kurzor nezmení na túto ikonu:
  Kurzor so šípkou s ikonou premiestnenia

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položky Objekt výkresu CAD > Konvertovať.

 4. V dialógovom okne Konvertovať objekt CAD vyberte vrstvy programu AutoCAD, ktoré chcete konvertovať na tvary programu Visio.

 5. Ďalšie možnosti zobrazíte kliknutím na položku Rozšírené. Môžete napríklad odstrániť konvertované vrstvy, konvertovať rozmery na tvary rozmerov alebo konvertovať vzory šrafovania čiar na tvary.

Pri konvertovaní kresby vo formáte DWG alebo DXF skonvertujete naposledy uložené priestorové zobrazenie výkresu CAD. Možnosť vložiť môže byť uložené v modelový priestor alebo papierový priestor:

 • Modelový priestor    je hlavným priestorom na kreslenie v ktorom používatelia CAD vytvárajú kresby. Pri konvertovaní kresby uloženej v modelovom priestore, všetky objekty a text vo vybratých vrstvách sa skonvertujú na tvary programu Visio.

 • Papierový priestor    je pracovný priestor v podobe hárku papiera, v ktorom používatelia CAD môžete usporiadať rôzne zobrazenia kresby.

  Na nasledujúcom obrázku je kresba DWG uložená v papierovom priestore.

  Možnosť vložiť obrázok z počítača

  Kresba obsahuje dve obdĺžnikové zobrazenia. Zobrazenie je okno do trojrozmernej kresby CAD. Každé zobrazenie možno nastaviť na inú mierku alebo uhol.

  Pri konvertovaní kresby uloženej v mieste na papieri sa na tvary programu Visio skonvertujú iba tie objekty, ktoré nie sú orezané krajom zobrazenia. Orezané objekty a text sa skonvertujú na čiary. Napríklad kruh úplne ohraničený zobrazením sa skonvertuje na kruhový tvar programu Visio. Kruh, ktorý je orezaný zobrazením, sa skonvertuje do skupiny čiar.

Uloženie diagramu Visia vo formáte DWG alebo DXF

 1. Kliknite na položky Súbor > Uložiť ako.

 2. Pohľadajte umiestnenie alebo priečinok, do ktorého chcete uložiť kresbu.

 3. V rozbaľovacom poli Uložiť vo formáte kliknite na požadovaný typ súboru.

  • Výkres programu AutoCAD (*.dwg)

  • Formát výmeny údajov programu AutoCAD (*.dxf)

Ak máte v súbore programu Visio viac strán kresby, jednotlivé strany je nutné uložiť samostatne.

Pozrite tiež

Úvodné informácie o práci s výkresmi programu AutoCAD vo Visiu

Príprava na importovanie v programe AutoCAD

Importovanie výkresu programu AutoCAD

Konverzia viacerých výkresov programu AutoCAD

Otvorenie programu AutoCAD kresby v programe Visio

 1. Kliknite na položky Súbor > Otvoriť.

 2. Prejdite do priečinka, v ktorom sa uchováva kresby, ktoré chcete. Kliknite na priečinok.

 3. V zozname Všetky súbory programu Visio kliknite na položku Výkres programu AutoCAD.

 4. Prejdite na súbor a kliknite na položku Otvoriť.

Vloženie súboru DWG alebo DXF do existujúceho diagramu programu Visio

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Kresba CAD.

 2. Prejdite na súbor a kliknite na položku Otvoriť.

Skonvertovanie objektov DWG a DXF na tvary programu Visio

Po importovaní alebo otvorení výkresu programu AutoCAD ho môžete konvertovať na tvary, s ktorými možno pracovať vo Visiu. Upozorňujeme, že konverzia na tvary programu Visio sa nedá vrátiť späť.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na výkres programu CAD, ukážte na Položku objekt výkresu CAD a potom kliknite na položku Konvertovať.

 2. V dialógovom okne Konvertovať CAD objekt začiarknite políčka programu AutoCAD vrstvy, ktoré obsahujú CAD objekty, ktoré chcete konvertovať.

  Poznámka: Ak chcete zachovať veľkosť súboru kresby malé a rýchlosť konverzie, konverzia iba vrstvy alebo úrovne, ktoré potrebujete.

 3. Ďalšie možnosti kliknite na položku Rozšírené. Môžete napríklad rozhodnúť odstrániť alebo skryť konvertované vrstvy, rozmery konvertovať na tvary rozmeru alebo východ čiar konvertovať na tvary.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Pri konvertovaní kresby vo formáte DWG alebo DXF skonvertujete naposledy uložené priestorové zobrazenie výkresu CAD. Možnosť vložiť môže byť uložené v modelový priestor alebo papierový priestor:

 • Modelový priestor    je hlavným priestorom na kreslenie v ktorom používatelia CAD vytvárajú kresby. Pri konvertovaní kresby uloženej v modelovom priestore, všetky objekty a text vo vybratých vrstvách sa skonvertujú na tvary programu Visio.

 • Papierový priestor    je pracovný priestor v podobe hárku papiera, v ktorom používatelia CAD môžete usporiadať rôzne zobrazenia kresby.

  Na nasledujúcom obrázku je kresba DWG uložená v papierovom priestore.

  Možnosť vložiť obrázok z počítača

  Kresba obsahuje dve obdĺžnikové zobrazenia. Zobrazenie je okno do trojrozmernej kresby CAD. Každé zobrazenie možno nastaviť na inú mierku alebo uhol.

  Pri konvertovaní kresby uloženej v mieste na papieri sa na tvary programu Visio skonvertujú iba tie objekty, ktoré nie sú orezané krajom zobrazenia. Orezané objekty a text sa skonvertujú na čiary. Napríklad kruh úplne ohraničený zobrazením sa skonvertuje na kruhový tvar programu Visio. Kruh, ktorý je orezaný zobrazením, sa skonvertuje do skupiny čiar.

Uloženie diagramu Visia vo formáte DWG alebo DXF

 1. Kliknite na položky Súbor > Uložiť ako.

 2. Pohľadajte umiestnenie alebo priečinok, do ktorého chcete uložiť kresbu.

 3. V rozbaľovacom poli Uložiť vo formáte kliknite na požadovaný typ súboru.

  • Výkres programu AutoCAD (*.dwg)

  • Formát výmeny údajov programu AutoCAD (*.dxf)

Ak máte v súbore programu Visio viac strán kresby, jednotlivé strany je nutné uložiť samostatne.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×