Office
Prihlásenie

Otvorenie pracovného zošita alebo snímky v programe Excel zo služieb programu Excel

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Aktuálny zošit, ktorý si prezeráte v službách programu Excel, môžete skopírovať do počítača a otvoriť ho v programe Microsoft Office Excel. Existujú dva spôsoby, ako to vykonať: otvoriť celý zošit alebo otvoriť čiastkový zošit, ktorý sa nazýva snímka.

Čo chcete urobiť?

Prečo otvoriť zošit v počítači v programe Office Excel?

Čo sa uloží a pri otvorení snímky odstrániť?

Otvorenie pracovného zošita alebo snímky v programe Excel

Prečo otvárať v počítači pracovný zošit v programe Office Excel?

Údaje a grafy, ktoré sa zobrazujú v službách programu Excel, sú obsiahnuté v zošite programu Microsoft Office Excel, ktorý autor zošita uložil do knižnice dokumentov, sieťového priečinka alebo na server HTTP. Existujú momenty, keď chcete aktuálny stav zošita skopírovať do lokálneho počítača a otvoriť zošit v programe Excel. Môžete napríklad chcieť:

 • Využiť funkcie tlače v programe Excel.

 • Zmeniť hodnoty buniek a vzorce a zobraziť nové výsledky.

 • Pridať alebo aktualizovať grafy, zostavy kontingenčnej tabuľky alebo zostavy kontingenčného grafu.

 • Použiť nástroje citlivostnej analýzy, napríklad Hľadanie riešenia alebo Riešiteľ, na zodpovedanie neočakávaných otázok.

 • Zabezpečiť interakciu s tabuľkami programu Excel pridaním vypočítaných stĺpcov alebo zobrazením rozličných medzisúčtov.

Ďalšie informácie nájdete v téme rozdiely v používaní zošita v programe Excel a služieb Excel Services.

Na začiatok stránky

Čo sa uloží a odstráni, keď otvoríte snímku?

Snímka je obmedzenou verziou zošita. Podstatné informácie, ktoré sa dajú prezerať, sa ukladajú, ale informácie, ktoré pravdepodobne nechcete ďalej šíriť, sa odstraňujú. Nasledujúce časti popisujú typy informácií, ktoré sa po otvorení snímky uložia, resp. odstránia.

Ukladajú sa

 • Formátovanie     Formátovanie, všetky štýly a motívy buniek.

 • Zobrazuje informácie    Všetky bunky, stĺpce, riadky a hárky, ktoré sa aktuálne zobrazujú.

 • Hodnoty buniek     Aktuálne textové, číselné a časové hodnoty v bunkách a hodnoty vrátené vzorcami a funkciami.

 • Objekty     Tabuľky, grafy programu Excel, zostavy kontingenčných tabuliek a kontingenčných grafov.

Odstraňujú sa

 • Súkromné informácie    Dôverné informácie, ktoré sa môžu nachádzať v zošite a o ktorých nemusíte vedieť, ako napríklad meno používateľa alebo osobné súhrnné údaje vo vlastnostiach dokumentu.

 • Podmienené formátovanie    Kompletné podmienené formátovanie.

 • Skryté údaje    Skryté bunky, riadky, stĺpce a hárky.

 • Vzorce     Všetky vzorce a funkcie pracovného hárka programu Microsoft Office Excel.

 • Interaktívne funkcie     Všetky interaktívne funkcie, napríklad rozbalenie a zbalenie úrovní údajov v zostave kontingenčnej tabuľky, tabuľke programu Excel, filtrovanie a zoraďovanie pracovných hárkov a zoskupovanie a odstraňovanie skupín údajov prehľadu.

 • Pripojenia     Všetky pripojenia k externým zdrojom údajov a údajom vo vyrovnávacej pamäti.

 • Údaje vzťahujúce sa na web     Hypertextové prepojenia a možnosti publikovania na webe.

Na začiatok stránky

Otvorenie pracovného zošita alebo snímky v programe Excel

Poznámka: Musíte mať na počítači nainštalovaný program Microsoft Office Excel. Ďalšie informácie o používaní programu Office Excel nájdete v Pomocníkovi programu Office Excel.

 1. V prípade potreby otvorte stránku webových častí, ktorá obsahuje zošit načítaný do webovej časti Excel Web Access, alebo zošit otvorte z knižnice dokumentov v zobrazení webového prehľadávača.

 2. Na paneli s nástrojmi Microsoft Office Excel Web Access, kliknite na šípku vedľa položky Otvoriť ponuku a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Zošit otvorte kliknutím na položku Otvoriť v programe Excel.

   Aktuálny stav celého zošita vrátane všetkých interakcií uskutočnených počas aktuálnej relácie, napríklad zoradenia a filtrovania, a vrátane prepočítaných vzorcov a obnovených pripojení údajov, sa skopíruje do lokálneho počítača a otvorí sa v programe Excel tak, aby ho bolo možné prezerať a meniť.

  • Snímku otvoríte kliknutím na položku Otvoriť snímku v programe Excel.

   Aktuálny stav celého zošita alebo iba vybratých pracovných hárkov a pomenovaných položiek v prípade, že ich autor vybral pri publikovaní zošita, vrátane všetkých interakcií uskutočnených počas aktuálnej relácie, napríklad zoraďovania a filtrovania, sa skopíruje do lokálneho počítača a otvorí sa v programe Excel tak, aby ho bolo možné prezerať a meniť.

   Tip: Snímku je možné otvoriť aj z knižnice dokumentov, v ktorej je zošit umiestnený, ukázaním na položku zošita, kliknutím na šípku nachádzajúcu sa vedľa nej a následným kliknutím na položku Snímka v programe Excel.

Dôležité: Príkazy Otvoriť v programe Excel a Otvoriť snímku v programe Excel sú primárne určené pre používateľov, ktorí chcú údaje skúmať vo vlastnom počítači použitím všetkých funkcií programu Excel. Tieto príkazy nemenia pôvodný zošit umiestnený v knižnici dokumentov alebo sieťovom priečinku.

Problém: nie je možné otvoriť zošita alebo snímky

Pravdepodobne nemáte oprávnenie na otvorenie položky, ktoré sa na otvorenie zošita vyžaduje. Alebo nemáte oprávnenie na zobrazenie položky, ktoré je nevyhnutné na otvorenie snímky. Obráťte sa na správcu lokality.

Problém: Ponuka Otvoriť sa nezobrazí na paneli s nástrojmi.

Správca môže prispôsobiť webovej časti Excel Web Access tak, že je ponuka Otvoriť skrytá na paneli s nástrojmi webovej časti Excel Web Access. Napríklad vlastnosť Typ panela s nástrojmi môžu nastaviť skryť Otvoriť ponuku alebo Otvoriť v programe Excel, otvoriť snímku v programe Excel objekt je začiarknuté. Ďalšie informácie nájdete v téme prispôsobené vlastnosti webovej časti Excel Web Access.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×