Otvorenie prázdneho údajového hárka

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok vysvetľuje, ako otvoriť nový prázdny údajový hárok v Microsoft Office Access 2007. Tento článok tiež vysvetľuje, ako používať návrh pri prehľadávaní, novú funkciu, ktorá umožňuje navrhovať veľké časti údajových hárkov vizuálne bez nutnosti použitia návrhára tabuľky.

Obsah tohto článku

Informácie o otváraní prázdnych údajových hárkov

Vytvorenie prázdneho údajového hárka v novej databáze

Pridanie prázdneho údajového hárka do existujúcej databázy

Pridanie šablóny údajového hárka do existujúcej databázy

Nastavenie typov údajov Attachment a OLE Object

Pridanie vyhľadávacieho poľa do údajového hárka

Vytvorenie vzťahu nového údajového hárka a ostatné databázy

Zmena typu údajov poľa

Správa polí v údajovom hárku

Ako program Access priraďuje typy údajov pri manuálnom zadávaní informácií

Ako program Access priraďuje typy údajov pri prilepení informácie

Informácie o otváraní prázdnych údajových hárkov

Údajový hárok je vizuálne znázornenie údajov obsiahnutých v tabuľke alebo výsledkov vrátených dotazom. Údajové hárky sa podobajú Microsoft Office Excel 2007 hárkov, ale s rôzne funkcie v niektorých prípadoch. Napríklad, zvyčajne môžete pridať len jeden záznam do každého poľa v údajovom hárku a zvyčajne zadať konkrétny typ údajov v danej oblasti, ako sú napríklad dátumy a časy alebo hodnoty áno/nie. Pole môžete tiež obmedziť veľkosť alebo dĺžku údajov, čo Office Excel 2007 nie je v predvolenom nastavení. Môžete napríklad zadať maximálne 256 znakov v niektorých textových polí.

Nové funkcie údajových hárkov

Office Access 2007 zjednodušuje proces vytvárania tabuliek. Teraz môžete otvoriť prázdny údajový hárok (tabuľku) a vykonať väčšinu úloh návrhu, ktoré ste predtým môže vykonať iba pomocou návrhára tabuľky. Napríklad, keď vytvoríte nový údajový hárok, nastavíte typ údajov pre väčšinu polí v novej tabuľke manuálnym zadaním údajov alebo prilepením údajov do polí. Ak zadáte dátum do prázdneho poľa, program Access nastaví údajov Date/Time zadajte napríklad pre dané pole. Ak zadáte text, napríklad názov, program Access použije typ údajov Text na pole, a tak ďalej.

Môžete tiež nastaviť alebo zmeniť názvy polí bez použitia návrhára tabuľky a nové polia môžete pridať zadaním textu do prázdneho stĺpca doprava alebo doľava strane mriežky, v závislosti od nastavenia jazyka. Okrem toho môžete použiť príkazy formátovania, napríklad tučného písma a kurzívy pridať formáty zobrazenia na polia, úlohy, ktoré ste už predtým v návrhárovi tabuľky.

Poznámka: Nakoniec, aj keď Access umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie, ak chcete vytvoriť tabuľku, tabuliek by mali ešte spĺňať pravidlá návrhu databázy.

Ďalšie informácie o týchto pravidlách nájdete v článku Základy navrhovania databázy.

Proces otvorenia prázdneho údajového hárka

Pri pokuse o otvorenie prázdneho údajového hárka, môžete pridať novú prázdnu tabuľku do databázy. Nemôžete otvoriť prázdneho údajového hárka bez vytvorenia novej tabuľky. Keď program Access načíta nový údajový hárok, postupujte podľa týchto krokov:

 • Môžete zadať názov pre každé pole, alebo môžete prijať predvolené názvy, ktoré poskytuje program Access.

 • Môžete zadať údaje do polí manuálne, alebo môžete prilepiť údaje. Už musíte najprv nastaviť typ údajov pre každé pole, pretože pri písaní, Access prevezme typ údajov na základe takéto údaje, ktoré ste zadali. Napríklad, ak zadáte názov prvého poľa do novej tabuľky, program Access nastaví toto pole typ údajov Text. Ak zadáte dátum v tomto poli, program Access nastaví na údajov Date/Time typ, a tak ďalej. Ďalšie informácie o typoch údajov, ktoré sa nastavuje program Access zadávanie údajov nájdete v téme ako priraďuje program Access typy údajov pri manuálnom zadávaní informácií a ako priraďuje program Access typy údajov pri prilepení informácie, ďalej v tomto článku.

  Poznámka: Niektoré typy údajov nie je možné nastaviť pre pole len prilepením údajov. Napríklad, nie je možné nastaviť typy údajov Attachment a OLE Object prilepením súboru do prázdneho poľa. Tiež, nie je možné vytvoriť vyhľadávacie pole prilepením zoznamu údajov do poľa. Ďalšie informácie o používaní typov údajov nájdete v častiach Nastavenie typov údajov Attachment a OLE Object a Pridanie vyhľadávacieho poľa do údajového hárka, ďalej v tomto článku.

 • Ak neskôr budete musieť zmeniť nastavenia pre pole typu údajov, môžete použiť nástroje programu Access.

Vplyv údajové hárky pravidlá navrhovania

Ako otvoriť a začnite napĺňať v údajovom hárku, nezabúdajte, že relačné databázy zodpovedajú množine pravidiel návrhu a vykonajte tieto pravidlá navrhovania pri vytváraní údajových hárkoch. Pravidlá povolenie databázy budú fungovať správne a pomáhajú zabezpečiť, aby si budete môcť správnych údajov z databázy. Diskusie o pravidlách navrhovania je nad rámec tohto článku. .

Ak nie ste oboznámení s pravidlami návrhu databázy, nájdete v článku Základy navrhovania databázy.

Ako program Access pridá hlavný kľúč do nových údajových hárkov

Na základe predvoleného nastavenia program Access vytvorí pole hlavného kľúča s názvom "Identifikácia" pre všetky nové údajové hárky a ju nastaví typ údajov pre pole typu Automatické číslovanie. Aj v predvolenom programe Access sa skryje pole v údajovom zobrazení, no môžete zobraziť pole Identifikácia kedykoľvek tak, že pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú hlavičku stĺpca, kliknutím na položku Odkryť stĺpce a potom pomocou dialógového okna Odkrytie stĺpcov chcete zobraziť pole Skrytá. Obrázok zobrazuje dialógové okno Odkrytie stĺpcov pre novú tabuľku:

Dialógové okno Odkrytie stĺpcov

Po otvorení tabuľky v návrhovom zobrazení môžete zobraziť aj pole Identifikácia a všetky ostatné polia, skryté, a tiež pri zobrazení zoznamu polí tabuľky na table Zoznam polí. Ďalšie informácie o používaní pracovnej tably nájdete v časti Relate nového údajového hárka ku zvyšku databázy, ďalej v tomto článku.

Na začiatok stránky

Vytvorenie prázdneho údajového hárka v novej databáze

Ak potrebujete vytvoriť jednoduchú databázu, ako napríklad zoznam kontaktov, môžete vytvoriť novú databázu pomocou prázdneho údajového hárka. Office Access 2007 je proces rýchlejšie a jednoduchšie ako staršie verzie, pretože nemáte Návrhové zobrazenie slúži na vytvorenie novej tabuľky. Nezabudnite, že môžete použiť údajové zobrazenie vykonávať všetky úlohy pri návrhu tabuľky Okrem vytvorenia vyhľadávacieho poľa. Ďalšie informácie o pridaní vyhľadávacieho poľa do tabuľky nájdete v časti Pridanie vyhľadávacieho poľa do údajového hárka, ďalej v tomto článku.

Vytvorenie novej tabuľky v novej databáze

 1. Spustite program Access a na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Access v časti Nová prázdna databáza kliknite na položku Prázdna databáza.

 2. V časti Prázdnu databázu, do poľa Názov súboru zadajte názov pre novú databázu. Ak chcete zmeniť umiestnenie novej databázy, kliknite na ikonu priečinka. Keď skončíte, kliknite na položku vytvoriť.

  Program Access vytvorí novú databázu a otvorí tabuľku s názvom Tabuľka1 v údajovom zobrazení, napríklad takto:

  Nová, prázdna tabuľka v novej databáze

 3. V údajovom hárku, dvakrát kliknite na hlavičku prvého stĺpca (farebnú bunku s textom Pridať nové pole ) a zadajte názov poľa.

 4. Kliknite na hlavičku ďalšieho stĺpca alebo pomocou klávesov so šípkami umiestnite zamerania na ďalšiu hlavičku a potom zadajte názov pre toto pole. Tento postup opakujte, kým nedokončíte pomenovanie polia tabuľky.

 5. Do prvej prázdnej bunky pod názvom poľa zadajte príslušné údaje.

  Program Access použije údaje, ktoré zadáte nastavení typu údajov poľa. Napríklad, ak zadáte dátum, program Access nastaví pole údajov Date/Time typu.

  Dôležité: Nezabudnite, že pole by mala obsahovať iba jeden typ údajov. Napríklad pole dátumu nesmú obsahovať mená zákazníkov a pole cena nesmú obsahovať telefónne čísla.

  Ďalšie informácie o typoch údajov, ktoré sa nastavuje program Access zadávanie údajov nájdete v téme ako priraďuje program Access typy údajov pri manuálnom zadávaní informácií a ako priraďuje program Access typy údajov pri prilepení informácie, ďalej v tomto článku.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Klávesová skratka: Stlačte kombináciu klávesov CTRL + S.

  Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako.

 7. Do poľa Názov tabuľky zadajte názov pre novú tabuľku a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky: 

  • Keď program Access vytvorí tabuľku, pridá pole hlavného kľúča s názvom Identifikácia a ju nastaví typ údajov pre pole typu Automatické číslovanie. Prístup aj skryje pole v predvolenom nastavení. Ak chcete zobraziť pole, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú hlavičku stĺpca, kliknite na položku Odkryť stĺpce a potom použite dialógové okno Odkrytie stĺpcov na zobrazenie stĺpca.

   - alebo -

   Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu pre tabuľku a kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  • Môžete zmeniť alebo odstrániť hlavný kľúč len po otvorení tabuľky v návrhovom zobrazení. Informácie o tom, nájdete v článku Pridanie, nastavenie, zmena alebo odstránenie hlavného kľúča.

  • Ak ste novým používateľom programu Access a skúsenosti s návrhu databázy a prečo je potrebné hlavný kľúč, nájdete v článku Základy navrhovania databázy.

Na začiatok stránky

Pridanie prázdneho údajového hárka do existujúcej databázy

Keď do existujúcej databázy pridáte nový údajový hárok (tabuľku), nová tabuľka bude samostatná, kým ju nepriradíte k existujúcim tabuľkám. Povedzme, že potrebujete sledovať objednávky vládne agentúry. Na to, pridajte tabuľku s názvom Vládne kontakty do databázy predaja. Využiť silu, ktorá jej môže poskytnúť relačnej databázy – vyhľadať objednávky daného kontaktu, ako je napríklad – musíte vytvoriť vzťah medzi nové tabuľky a tabuľky (alebo tabuliek) ktoré obsahujú údaje objednávok.

Ďalšie informácie o databázy návrhu a vzťahoch tabuliek nájdete v článkoch Základy navrhovania databázy a Vytvorenie, úprava alebo odstránenie vzťahu.

Nezabúdajte, že musíte pridať prílohu alebo OLE Object polia do novej tabuľky manuálne pomocou zoznam Typov údajov (na karte údajový hárok v skupine Typ a formátovanie údajov ) alebo pomocou návrhára tabuľky. V časti Nastavenie typov údajov Attachment a OLE Object, ďalej v tomto článku je vysvetlený postup na pridanie tieto typy polí.

Pridanie údajového hárka do databázy

 1. Otvorte databázu, ktorú chcete zmeniť.

 2. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

  Program Access pridá novú prázdnu tabuľku a otvorí v údajovom zobrazení.

  Do existujúcej databázy bol pridaný nový údajový hárok

 3. V údajovom hárku, dvakrát kliknite na hlavičku prvého stĺpca (farebnú bunku s textom Pridať nové pole ) a zadajte názov poľa.

 4. Kliknite na položku Ďalšie pole alebo pomocou klávesov so šípkami na zaostrenie na ďalšie pole a zadajte názov pre dané pole. Tento postup opakujte, kým nedokončíte pomenovanie polia tabuľky.

 5. Do prvej prázdnej bunky pod názvom poľa zadajte príslušné údaje.

  Program Access použije údaje, ktoré zadáte nastavení typu údajov poľa. Napríklad, ak zadáte dátum, program Access nastaví pole údajov Date/Time typu.

  Ďalšie informácie o typoch údajov, ktoré sa nastavuje program Access zadávanie údajov nájdete v téme ako priraďuje program Access typy údajov pri manuálnom zadávaní informácií, ďalej v tomto článku.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Klávesová skratka: Stlačte kombináciu klávesov CTRL + S.

  Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako.

 7. Do poľa Názov tabuľky zadajte názov pre novú tabuľku a kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie šablóny údajového hárka do existujúcej databázy

Okrem prázdnych tabuliek Office Access 2007 poskytuje aj množinu šablón tabuliek. Každý šablón tabuliek zodpovedá šablóny databáz danej Office Access 2007 poskytuje. Napríklad, môžete pridať navrhnutá tak, aby mediálneho obsahu, kontaktu alebo problém údaje tabuľky. Šablóny tabuliek poskytujú spôsob vytvárania malých databáz v menej času, pretože nemáte na pomenovanie polí a Nastavenie typov údajov.

Pri ďalšom postupe Pamätajte si, že šablóny tabuliek môžete pridať len do existujúcej databázy.

Pridanie šablóny tabuľky do databázy

 1. Otvorte databázu, ktorú chcete zmeniť.

 2. Na karte vytvoriť kliknite v skupine tabuľky na položku Šablóny tabuliek a potom vyberte jednu z dostupných šablón zo zoznamu.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

  Program Access otvorí novú tabuľku v údajovom zobrazení. Každé pole v novej tabuľke obsahuje názov a typ údajov a môžete zadať údaje bez vykonávania dodatočnú prácu.

 3. Zadajte svoje údaje.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Klávesová skratka: Stlačte kombináciu klávesov CTRL + S.

  Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako.

 5. Do poľa Názov tabuľky zadajte názov pre novú tabuľku a kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Nastavenie typov údajov Attachment a OLE Object

Ak použijete údajové zobrazenie na vytvorenie novej tabuľky, môžete nastaviť väčšinu typov údajov zadaním niektorých údajov v prvom riadku poľa. Však nie je možné použiť tento spôsob nastaviť prílohy a OLE Object typy údajov, Tieto typy údajov treba nastaviť manuálne pomocou zoznamu Nastavenie typu údajov na karte údajový hárok alebo pomocou návrhára tabuľky. Kroky v tejto časti je vysvetlené použiť obe metódy nastaviť typy údajov.

Použitie zoznamu nastavenie typu údajov

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete zmeniť.

  Otvorí tabuľku v údajovom zobrazení.

 2. Vyberte položku nové pole.

  Na základe predvoleného nastavenia nové polia sú umiestnené v pravej alebo ľavej strane údajového hárka (v závislosti od nastavenia Windows miestne a jazykové) a majú hlavičku Pridať nové pole.

  Nové pole v údajovom hárku

  Poznámka: Po výbere nového poľa. Nemožno zmeniť existujúce pole typ údajov Attachment a OLE Object typy.

 3. Ak pridávate OLE Object pole, dvakrát kliknite na riadok hlavičky a zadajte názov poľa. V opačnom prípade prejdite na ďalší krok, pretože pri pridaní poľa prílohy, program Access zmení riadok hlavičky na ikonu spinky.

 4. Kliknite na prvý prázdny údajový riadok pod hlavičkou.

 5. Na karte údajový hárok v skupine Typ a formátovanie údajov, kliknite na šípku nadol vedľa položky Typ údajov (zoznam v hornej časti skupiny) a vyberte možnosť Objekt OLE alebo prílohy.

  Zoznam typov údajov

  Ak vyberiete typ údajov Attachment, program Access nastaví riadok hlavičky zobrazíte ikonu spinky napríklad takto: Nové pole tabuľky nastavené na typ údajov Attachment

 6. Uložte zmeny.

 7. Ak chcete pridať nové pole časť údajov, dvakrát kliknite na prvý prázdny riadok a vyhľadanie údajov pomocou dialógového okna prílohy.

  Ďalšie informácie o pridávaní súborov do databázy nájdete v článku Priloženie súborov a grafiky do záznamov v databáze.

Použitie návrhového zobrazenia tabuľky

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V stĺpci Názov poľa vyberte prázdny riadok a zadajte názov nového poľa.

  Poznámka: Po výbere nového poľa. Nemožno zmeniť existujúce pole typ údajov Attachment a OLE Object typy.

 3. V stĺpci Typ údajov kliknite na šípku nadol vedľa názvu nového poľa a zo zoznamu vyberte buď Objekt OLE alebo prílohy.

 4. Uložte zmeny.

Informácie o pridávaní súborov do záznamov v údajovom hárku, nájdete v článku Priloženie súborov a grafiky do záznamov v databáze.

Na začiatok stránky

Pridanie vyhľadávacieho poľa do údajového hárka

Vyhľadávacie pole je ďalšia funkcia, ktorú treba nastaviť manuálne pre nový údajový hárok. Vyhľadávacie pole zobrazuje množinu hodnôt vo forme zoznamu. Ako pravidlo, vždy, keď vyberiete položku z rozbaľovacieho zoznamu v databáze programu Access pomocou vyhľadávací zoznam. Môžete vytvoriť dva typy vyhľadávacích zoznamov.

 • Tabuľkové zoznamy    používajú dotazy na získanie hodnôt z iných tabuliek. Dotaz sa nachádza v tabuľke, ktorá je základom nového údajového hárka. Môžete vytvoriť zoznam na základe tabuľky, keď je potrebné použiť hodnoty, ktoré sa nachádzajú inde v databáze. Povedzme, že si udržiavate databázy problémy technickej podpory. Informácie o problém sa nachádza v jednej tabuľke, ale zoznam ľudí, ktorí riešiť problémy sa nachádza v inej tabuľke a údaje v tejto tabuľke zmeny často. Pomocou zoznamu na základe tabuľky ušetrí manuálne zadanie dlhý zoznam názvov a vám poskytuje najaktuálnejšie údaje. Údaje v tabuľke môžete použiť na vyplnenie zoznamu na základe tabuľky alebo údaje vrátené dotazom iného môžete použiť na vyplnenie zoznamu na základe tabuľky.

 • Hodnotové zoznamy    sú relatívne krátke zoznamy položiek, ktoré sa používajú len na jednom mieste v databáze. Povedzme, že používate program Access na ukladanie a spravovanie informácií o majetku spoločnosti. Môžete vytvoriť vyhľadávacie pole s názvom stav (alebo podobným) a umožniť používateľom vybrať hodnotu z tohto zoznamu, ako napríklad dobrý, veľtrh, chudobných a podobne. Zoznamy hodnôt vytvoríte zadaním zoznamu položiek priamo do tabuľky, ktorá je základom nového údajového hárka.

Pri pridávaní tabuľkového vyhľadávacieho zoznamu do nového údajového hárka, program Access vytvorí vzťah medzi tabuľky, ktorá je základom nového údajového hárka a v tabuľke, z ktorého vyhľadávacie pole načítava údaje. Výsledné vyhľadávacie pole sa tiež stáva cudzí kľúč – stĺpec, ktorého hodnoty sa zhodujú hodnoty hlavného kľúča v inej tabuľke. Ak ste novým používateľom programu Access a potrebujete viac informácií o vzťahoch, hlavných kľúčov a cudzích kľúčov, nájdete v článku Základy navrhovania databázy.

Napokon, môžete pridať na základe hodnoty alebo tabuľkový vyhľadávací zoznam pomocou sprievodcu alebo ho môžete vytvoriť manuálne v návrhárovi tabuľky. Sprievodca poskytuje najjednoduchší a najrýchlejší spôsob vytvárania vyhľadávacieho poľa, takže krokov v tejto časti je vysvetlené použite tento postup.

Pridanie vyhľadávacieho poľa v údajovom zobrazení

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete zmeniť.

  Access otvorí tabuľku v údajovom zobrazení.

 2. Na karte údajový hárok v skupine polia a stĺpce kliknite na položku Vyhľadávací stĺpec.

  Spustí sa Sprievodca vyhľadávaním.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Vytvorenie zoznamu na základe tabuľky   

   1. Vyberte možnosť hodnoty pre vyhľadávací stĺpec načítať z tabuľky alebo dotazu a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

   2. V časti zobrazenie vyberte niektorú z možností, v zozname vyberte tabuľku alebo dotaz a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

    Napríklad, ak chcete použiť hodnoty tabuľky vo vyhľadávacom poli, kliknite na položku tabuľky. Ak chcete použiť dotaz, kliknite na položku dotazy. Ak chcete zobraziť zoznam všetkých tabuliek a dotazov v databáze, kliknite na položku obidve.

   3. Presuňte polia, ktoré chcete zobraziť vo vyhľadávacom zozname z tably Dostupné polia do tably Vybraté polia a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

   4. Môžete tiež vyberte jedného alebo viacerých možnosti na zoradenie polí, ktoré ste vybrali v predchádzajúcom kroku, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

   5. Môžete tiež nastaviť šírku jednotlivých stĺpcov zoznamu, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

   6. Voliteľne môžete v časti označenie, ktoré by ste chceli vyhľadávacieho stĺpca, zadajte názov do textového poľa.

   7. Voliteľne začiarknite políčko Povoliť viaceré hodnoty.

    Výber tejto možnosti umožňuje vybrať a uložiť viac ako jednu položku zo zoznamu.

   8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť. Ak Access zobrazí výzva na uloženie tabuľky, kliknite na tlačidlo Áno.

    Program Access pridá vyhľadávací dotaz do novej tabuľky. Na základe predvoleného nastavenia dotaz načíta zadané polia spolu s hodnoty hlavného kľúča zdrojovej tabuľky. Program Access potom nastaví typ údajov pre vyhľadávacie pole podľa typu údajov pre pole hlavného kľúča zdrojovej tabuľky. Napríklad, ak pole hlavného kľúča v zdrojovej tabuľke používa s typom údajov, program Access nastaví typ údajov pre vyhľadávacie pole na typ údajov Number.

   9. Vráťte sa do údajového zobrazenia, prejdite do vyhľadávacieho poľa a vyberte položku zo zoznamu.

  • Vytvorenie zoznamu na základe hodnoty   

   1. Kliknite na položku chcem zadať hodnoty zadá používateľ a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

   2. Do poľa Počet stĺpcov zadajte počet stĺpcov, ktoré chcete zobraziť v zozname, a potom prejdite na prvú prázdnu bunku a zadajte hodnotu.

    Ak chcete zadať prvej hodnoty, iného prázdnu bunku sa zobrazí pod aktuálnej bunky.

   3. Po dokončení zadávania prvej hodnoty pomocou klávesu TAB alebo klávesu so šípkou na presun do ďalšej bunky a potom zadajte druhú hodnotu.

   4. Zopakujte kroky 2 a 3, kým nedokončíte vytvorenie zoznamu a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

   5. Môžete tiež zadať názov nového poľa a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Pridanie vyhľadávacieho poľa v návrhovom zobrazení

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorá je základom nového údajového hárka a v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Vyberte pole, ktoré chcete konvertovať.

  - alebo -

  Vyberte prázdny riadok a v stĺpci Názov poľa zadajte názov nového poľa.

 3. V stĺpci Typ údajov kliknite na šípku nadol a vyberte položku Sprievodca vyhľadávaním.

  Zobrazí sa Sprievodca vyhľadávaním.

 4. Postupujte podľa krokov v predchádzajúcej časti pre pomocou sprievodcu.

Ak chcete vytvoriť vyhľadávacie pole, môžete použiť novú funkciu zoznamu s viacerými hodnotami. Ďalšie informácie o zoznamoch s viacerými hodnotami a technológie za nimi (funkcii nazvanej polia s viacerými hodnotami) nájdete v článkoch Pridanie alebo zmena vyhľadávacieho poľa, ktoré umožňuje uloženie viacerých hodnôt, Sprievodca poľami s viacerými hodnotamia použite zoznam ktoré viacerými hodnotami.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vzťahu nového údajového hárka a ostatné databázy

Na základe predvoleného nastavenia zostávajú informácie do nového údajového hárka izolovaný od ostatných informácií v databáze, dovtedy, kým nevytvoríte aspoň jeden vzťah medzi tabuľku, ktorá sa nachádza pod údajovým hárkom a inými tabuľkami v databáze. Office Access 2007 zjednodušuje proces vytvárania vzťahov, pretože teraz môžete presunúť a presuňte polia z pracovnej tably do otvoreného údajového hárka.

Môžete vytvoriť dva typy vzťahov novou metódou.

 • Pridanie poľa cudzieho kľúča do tabuľky, ktorá je základom nového údajového hárka. Na strane vzťahu one-to-many many štvorčeku nového údajového hárka.

 • Zdieľajte hodnoty hlavného kľúča z nového údajového hárka s inou tabuľkou. Na strane "one" vzťahu one-to-many štvorčeku nového údajového hárka.

Pri vytváraní oboch typov vzťahu, použijete Sprievodcu vyhľadávaním na vytvorenie tabuľky na základe vyhľadávacieho poľa. Tieto kroky vysvetliť, ako vytvoriť oba typy vzťahov.

Dôležité    Musíte byť oboznámení s návrh databázy sa úspešne vytvárať vzťahy medzi tabuľkami.

Ďalšie informácie o návrhu databázy a vzťahoch nájdete v článkoch Základy navrhovania databázy, Pridanie, nastavenie, zmena alebo odstránenie hlavného kľúča, Sprievodca vzťahmi tabuliek a Vytvorenie, úprava alebo odstránenie vzťahu.

Pridanie poľa cudzieho kľúča do nového údajového hárka

 1. Ak ešte nie je, otvorte nový údajový hárok v údajovom zobrazení. Postupe na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku.

 2. Na karte údajový hárok v skupine polia a stĺpce kliknite na položku Pridať existujúce polia.

  Pracovná tabla Zoznam polí sa zobrazí a zoznam ostatných tabuliek v databáze.

 3. Rozbaľte položku tabuľky, ktorú chcete použiť.

 4. Presuňte pole hlavného kľúča v Zozname polí do otvoreného údajového hárka a vložte pole medzi dve existujúce polia v údajovom hárku. Ukazovateľ myši na tvar i keď vyberiete platné zrušenie bodu.

  Presunutie poľa zo Zoznamu polí medzi dva stĺpce

  Keď nové pole presuniete, spustí sa Sprievodca vyhľadávaním.

 5. Prejdite na ďalšiu množinu krokov na dokončenie procesu.

Používanie Sprievodcu vyhľadávaním na vytvorenie vzťahu

 1. Presuňte polia, ktoré chcete zobraziť vo vyhľadávacom zozname z tably Dostupné polia do tably Vybraté polia a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 2. Môžete tiež vyberte jedného alebo viacerých možnosti na zoradenie polí, ktoré ste vybrali v predchádzajúcom kroku, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 3. Môžete tiež nastaviť šírku jednotlivých stĺpcov zoznamu, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 4. Voliteľne môžete v časti označenie, ktoré by ste chceli vyhľadávacieho stĺpca, zadajte názov do textového poľa.

 5. Voliteľne začiarknite políčko Povoliť viaceré hodnoty.

  Výber tejto možnosti umožňuje vybrať a uložiť viac ako jednu položku zo zoznamu.

 6. Kliknite na tlačidlo Dokončiť. Ak Access zobrazí výzva na uloženie tabuľky, kliknite na tlačidlo Áno.

  Program Access pridá vyhľadávací dotaz do novej tabuľky. Na základe predvoleného nastavenia dotaz načíta zadané polia spolu s hodnoty hlavného kľúča zdrojovej tabuľky. Program Access potom nastaví typ údajov pre vyhľadávacie pole podľa typu údajov pre pole hlavného kľúča zdrojovej tabuľky. Napríklad, ak pole hlavného kľúča v zdrojovej tabuľke používa s typom údajov, program Access nastaví typ údajov pre vyhľadávacie pole na typ údajov Number.

Pridanie hlavného kľúča z nového údajového hárka do inej tabuľky

 1. Ak máte nového údajového hárka otvorte a zavrite ho.

 2. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, do ktorej chcete pridať nový cudzí kľúč.

 3. Na karte údajový hárok v skupine polia a stĺpce kliknite na položku Pridať existujúce polia.

  Pracovná tabla Zoznam polí sa zobrazí a zoznam ostatných tabuliek v databáze vrátane nového údajového hárka.

 4. Na pracovnej table kliknutím na znamienko plus vedľa položky nového údajového hárka, presuňte pole hlavného kľúča (predvolený názov poľa je identifikácia) z pracovnej tably do otvoreného údajového hárka a pohodlné miesto.

  Na základe predvoleného nastavenia musíte umiestniť nové pole medzi dve existujúce polia v údajovom hárku. Ukazovateľ myši na tvar i keď vyberiete platné zrušenie bodu.

  Presunutie poľa zo Zoznamu polí medzi dva stĺpce

  Keď nové pole presuniete, spustí sa Sprievodca vyhľadávaním.

 5. Postupujte podľa predchádzajúcej skupiny krokov na použitie Sprievodcu vyhľadávaním.

Na začiatok stránky

Zmena typu údajov poľa

Po vytvorení tabuľky v údajovom zobrazení, môžete zistiť, či ste zadali údaje, ktoré spôsobili v programe Access výber nesprávny typ údajov. Napríklad, ak zadáte len prvých päť číslic USA štýl PSČ, program Access použije na typ údajov number na pole výber, ktorý zabráni zadaniu PSČ z iných oblastí sveta. Ak chcete odstrániť tento typ problému, môžete zmeniť typ údajov pre pole.

Program Access poskytuje dva spôsoby, ako zmeniť typ údajov. Môžete použiť príkazy na karte údajový hárok alebo môžete použiť návrhára tabuľky. Tieto kroky sú vysvetlené použitie oboch spôsobov.

Dôležité    Zmena typov údajov môže spôsobiť, že program Access odstráni existujúce údaje. Napríklad, ak zmeníte textové pole na typ údajov Number a pole obsahuje písmená abecedy, rovnako ako čísla, program Access odstráni existujúce údaje, pretože ho nie je možné používať vo výpočtoch textové znaky.

Použiť príkazy pása s nástrojmi na zmenu typu údajov

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete zmeniť.

  Otvorí tabuľku v údajovom zobrazení.

 2. Vyberte pole, ktoré chcete zmeniť.

 3. Na karte údajový hárok v skupine Typ a formátovanie údajov vyberte možnosť zo zoznamu Nastavenie typu údajov, ktorý sa nachádza v hornej časti skupiny.

  Pás s nástrojmi je súčasťou používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent.

 4. Ak program Access požaduje potvrdenie zmeny, kliknite na tlačidlo Áno iba v prípade, že ste si istí, ktorú chcete pokračovať.

 5. Uložte zmeny.

Zmena typu údajov pomocou návrhára tabuľky

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Kliknite na stĺpec Typ údajov a vyberte nový typ údajov.

 3. Ak program Access požaduje potvrdenie zmeny, kliknite na tlačidlo Áno iba v prípade, že ste si istí, ktorú chcete pokračovať.

 4. Uložte zmeny.

Na začiatok stránky

Správa polí v údajovom hárku

Môžete vykonať niekoľko úloh správy tabuľky kliknutím pravým tlačidlom myši na riadok hlavičky a vybratí príkazu zo zobrazenej kontextovej ponuky. Napríklad, môžete vložiť pole na určitom mieste, odstrániť alebo premenovať pole, Zobraziť alebo skryť stĺpec, a spustite Sprievodcu vyhľadávaním a Konverzia stĺpca na vyhľadávacie pole.

Používanie príkazov v kontextovej ponuke

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca a vyberte príkaz z kontextovej ponuky.

  Na tomto obrázku sa zobrazuje v kontextovej ponuke:

  Kontextová ponuka poľa tabuľky

Na začiatok stránky

Ako program Access priraďuje typy údajov pri manuálnom zadávaní informácií

Pri vytváraní prázdneho údajového hárka, Access priradí typ údajov pre každé pole po zadaní údajov do tohto poľa. V nasledujúcej tabuľke sú rôzne typy údajov, ktoré môžete zadať a typy údajov, ktoré program Access použije pre každý z nich.

Poznámka: Typy údajov Attachment a OLE Object môžete nastaviť nie prázdne pole na zadávanie údajov. Informácie o tom, ako nastaviť tieto typy údajov nájdete v téme Nastavenie typov údajov Attachment a OLE Object vyššie v tomto dokumente.

Ak zadáte:

Office Access 2007vytvorípole s typom údajov:

Ján

Text

Blok textu alebo textu a čísel viac než 256 znakov.

Poznámky.

Poznámka: Ak chcete povoliť formátovanie RTF nemožno použiť návrh pri prehľadávaní. Informácie o umožňujúce formátovanie RTF, nájdete v článku zadávanie alebo úprava údajov v ovládacom prvku alebo stĺpci, ktorý podporuje textu vo formáte RTF.

http://www.contoso.com

Program Access rozpoznáva nasledujúce internetové protokoly: http, ftp, gopher, wais, súbor, https, mhtml, mailto, msn, správy, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, program outlook.

Poznámka: Prístup k rozpoznať protokol a nastavte typ údajov Hyperlink, musíte dodržiavať protokol znakom bez medzier.

Hypertextové prepojenie

50000

Číslo, Long Integer

50 000

Číslo, Long Integer

50 000,99

Číslo, Double

50 000,389

Číslo, Double

12/31/2006

Formáty dátumu a času určený v systéme Windows miestne a jazykové nastavenie nastaviť formát údajov Date/Time.

Ako nastaviť alebo zmeniť tieto nastavenia

V Windows Vista   

 1. Kliknite na tlačidlo Spustiť tlačidlo Obrázok tlačidla , a potom kliknite na položku Ovládací Panel.

 2. Ak chcete použiť ako predvolené zobrazenie v ovládacom paneli, dvakrát kliknite na položku hodiny, jazyk a oblasť.

  - alebo -

  Ak používate klasické zobrazenie, dvakrát kliknite na položku

  Miestne a jazykové nastavenie.

  Zobrazí sa dialógové okno miestne a jazykové nastavenie.

 3. V časti štandardy a formáty, kliknite na položku prispôsobiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava miestneho nastavenia.

 4. Kliknite na kartu obsahujúcu nastavenia, ktoré chcete upraviť a vykonať potrebné zmeny. Napríklad, ak chcete zmeniť časť názvu alebo celý číselného formátu, kliknite na kartu číslo a zmeňte požadované nastavenie. Ak potrebujete pomoc s možnosťou, kliknite na tlačidlo Pomocník (?) a potom kliknite na požadovanú možnosť.

V systéme Microsoft Windows XP (klasické zobrazenie)   

 1. Na paneli úloh systému Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací Panel.

 2. V ovládacom paneli dvakrát kliknite na položku miestne a jazykové nastavenie.

  Zobrazí sa dialógové okno miestne a jazykové nastavenie.

 3. V časti štandardy a formáty, kliknite na položku prispôsobiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava miestneho nastavenia.

 4. Kliknite na kartu obsahujúcu nastavenia, ktoré chcete upraviť a vykonať potrebné zmeny. Napríklad, ak chcete zmeniť časť názvu alebo celý číselného formátu, kliknite na kartu číslo a zmeňte požadované nastavenie. Ak potrebujete pomoc s možnosťou, kliknite na tlačidlo Pomocník (?) a potom kliknite na požadovanú možnosť.

V systéme Microsoft Windows XP (zobrazenie kategórií)

 1. Na paneli úloh systému Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací Panel.

  Zobrazí sa Ovládací Panel.

 2. Kliknite na tlačidlo dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia.

  Zobrazí sa dialógové okno dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia.

 3. Kliknite na položku zmeniť formát čísla, dátumy a časy.

  Zobrazí sa dialógové okno miestne a jazykové nastavenie.

 4. V časti štandardy a formáty, kliknite na položku prispôsobiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava miestneho nastavenia.

 5. Kliknite na kartu obsahujúcu nastavenia, ktoré chcete upraviť a vykonať potrebné zmeny. Napríklad, ak chcete zmeniť časť názvu alebo celý číselného formátu, kliknite na kartu čísla a zmeňte požadované nastavenie. Ak potrebujete pomoc s možnosťou, kliknite na tlačidlo Pomocník (?) a potom kliknite na požadovanú možnosť.

Dátum a čas

31 December 2006

Poznámka: Prístup nerozpozná názvy dní (pondelok, utorok, a tak ďalej) ako platné vstup na výber údajov Date/Time typu. Musíte zadať názov mesiaca.

Dátum a čas

10:50:23

Dátum a čas

10:50

Dátum a čas

17:50

Dátum a čas

12,50 €

Program Access rozpoznáva symbol meny zadaný v systéme Windows miestne a jazykové nastavenia.

Ako nastaviť alebo zmeniť tieto nastavenia

V Windows Vista   

 1. Kliknite na tlačidlo Spustiť tlačidlo Obrázok tlačidla , a potom kliknite na položku Ovládací Panel.

 2. Ak chcete použiť ako predvolené zobrazenie v ovládacom paneli, dvakrát kliknite na položku hodiny, jazyk a oblasť.

  - alebo -

  Ak používate klasické zobrazenie, dvakrát kliknite na položku

  Miestne a jazykové nastavenie.

  Zobrazí sa dialógové okno miestne a jazykové nastavenie.

 3. Na karte formáty v časti aktuálny formát kliknite na položku prispôsobiť tento formát.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava miestneho nastavenia.

 4. Kliknite na kartu mena a v zozname symbol meny vyberte symbol, ktorý chcete použiť. Ak potrebujete pomoc s možnosťou, kliknite na tlačidlo Pomocník (?) a potom kliknite na požadovanú možnosť.

V systéme Microsoft Windows XP (klasické zobrazenie)   

 1. Na paneli úloh systému Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací Panel.

  Zobrazí sa Ovládací Panel.

 2. V ovládacom paneli dvakrát kliknite na položku miestne a jazykové nastavenie.

  Zobrazí sa dialógové okno miestne a jazykové nastavenie.

 3. V časti štandardy a formáty, kliknite na položku prispôsobiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava miestneho nastavenia.

 4. Kliknite na kartu mena a v zozname symbol meny vyberte symbol, ktorý chcete použiť. Ak potrebujete pomoc s možnosťou, kliknite na tlačidlo Pomocník (?) a potom kliknite na požadovanú možnosť.

V systéme Microsoft Windows XP (zobrazenie kategórií)   

 1. Na paneli úloh systému Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací Panel.

  Zobrazí sa Ovládací Panel.

 2. Kliknite na tlačidlo dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia.

  Zobrazí sa dialógové okno dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia.

 3. Kliknite na položku zmeniť formát čísla, dátumy a časy.

  Zobrazí sa dialógové okno miestne a jazykové nastavenie.

 4. V časti štandardy a formáty, kliknite na položku prispôsobiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava miestneho nastavenia.

 5. Kliknite na kartu mena a v zozname symbol meny vyberte symbol, ktorý chcete použiť. Ak potrebujete pomoc s možnosťou, kliknite na tlačidlo Pomocník (?) a potom kliknite na požadovanú možnosť.

Mena

21,75

Číslo, Double

123,00 %

Číslo, Double

3,46E + 03

Číslo, Double

Na začiatok stránky

Ako program Access priraďuje typy údajov pri prilepení informácie

Pri prilepovaní údajov do nového pracovného hárka, môžete prilepiť kombinované alebo nekonzistentné typy údajov do jedného alebo viacerých polí. Napríklad rozhodli prilepíte niekoľko stĺpcov údajov s kontaktmi a tieto údaje obsahujú poštové smerovacie čísla z celého sveta – kombináciu záznamov a čísel.

Pri prilepovaní údajov, program Access spracuje každý záznam (každý riadok v stĺpci) a určuje typ údajov pre každý záznam. Program Access sa pokúsi potom vyberte typ údajov, ktorý ukladá všetky informácie bez straty či skrátenia všetky záznamy. Ako súčasť, program Access použije niekedy základný typ údajov do poľa.

Tento zoznam obsahuje niektoré príklady ako si program Access vyberá typy údajov.

 • Ak Access nájde kombinované typy údajov, zvyčajne nastaví pole na typ údajov Text pretože textové polia poskytujú najväčšiu flexibilitu.

 • Ak Access nájde čísla kombinované s jedným symbolom meny, program Access nastaví typ údajov Number a odstráni symbol meny. To poskytuje väčšie zoraďovania a filtrovania väčší počet agregačných funkcií a možnostiach. Ak chcete symbol meny, môžete použiť formát meny do číselného poľa alebo konvertovať pole na typ údajov meny.

 • Ak prilepíte údaje s kombináciou symbolov meny, program Access použije pre pole typ údajov Text a symboly.

 • Ak prilepíte dátumy a časy s kombináciou rôznych formátov zobrazenia (napríklad 12/14/2005 a 14.12.2005), program Access použije údajov Date/Time typ a formát Všeobecný dátum.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×