Otvorenie existujúcej databázy

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok popisuje, akými rôznymi spôsobmi môžete otvoriť existujúce databázy programu Microsoft Office Access 2007. Databázy môžete otvoriť v programe Prieskumník systému Windows alebo v samotnom programe Access. Môžete otvoriť viaceré databázy naraz a môžete tiež vytvoriť odkazy na pracovnej ploche, ktoré priamo otvoria objekty databáz.

Čo chcete urobiť?

Otvorenie databázy programu Access z programu Windows Prieskumník

Otvorenie databázy v programe Access

Otvorenie viacerých databázy v rovnakom čase

Vytvoriť odkaz na pracovnej ploche na otváranie databázového objektu

Otvorenie databázy programu Access z programu Prieskumník

 • V programe Prieskumník vyhľadajte jednotku alebo priečinok obsahujúci súbor s databázou programu Access, ktorý chcete otvoriť a dvakrát kliknite na databázu.

  Spustí sa program Access a otvorí sa databáza.

Otvorenie databázy v programe Access

Ak je program Access spustený, použite na otvorenie databázy nasledujúci postup:

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. Kliknite na odkaz v dialógovom okne Otvoriť alebo v poli Kde hľadať kliknite na jednotku alebo priečinok obsahujúci požadovanú databázu.

 3. V zozname priečinkov vyhľadajte priečinok obsahujúci databázu.

 4. Po nájdení databázy vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete databázu otvoriť v predvolenom režime uvedenom v dialógovom okne Možnosti programu Access alebo v režime nastavenom politikou správcu, kliknite dvakrát na databázu.

  • Ak chcete databázu otvoriť na zdieľaný prístup v prostredí pre viacerých používateľov tak, aby ste vy a iní používatelia mohli čítať databázu a zapisovať do nej, kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  • Ak chcete databázu otvoriť len na čítanie, aby ste ju mohli čítať, ale nie upravovať, kliknite na šípku vedľa tlačidla Otvoriť a potom kliknite na položku Otvoriť len na čítanie. Ostatní používatelia môžu naďalej čítať databázu a zapisovať do nej.

  • Ak chcete otvoriť databázu s výhradným prístupom, kliknite na šípku vedľa tlačidla Otvoriť a potom kliknite na položku Výhradný prístup. Keď máte databázu otvorenú s výhradným prístupom, zobrazí sa každému ďalšiemu používateľovi pri pokuse o otvorenie databázy hlásenie „súbor sa práve používa“.

  • Kliknutím na šípku vedľa tlačidla Otvoriť a kliknutím na položku Otvoriť s výhradným prístupom len na čítanie sa databáza otvorí len na čítanie. Ostatní používatelia môžu databázu otvoriť, ale len v režime na čítanie.

Neviete nájsť databázu, ktorú chcete otvoriť

 1. V dialógovom okne Otvoriť kliknite na odkaz Tento počítač, ktorý sa nachádza na ľavej strane (alebo v poli Kde hľadať kliknite na položku Tento počítač).

 2. V zozname jednotiek kliknite pravým tlačidlom myši na jednotku, ktorá podľa vášho názoru obsahuje danú databázu a kliknite na položku Hľadať.

 3. Zadajte kritériá vyhľadávania a stlačením klávesu ENTER spustite vyhľadávanie databázy.

 4. Ak systém databázu našiel, otvoríte ju dvojitým kliknutím v dialógovom okne vyhľadávania.

 5. Keďže vyhľadávanie bolo spustené z dialógového okna Otvoriť, musíte pred otvorením databázy kliknúť na tlačidlo Zrušiť, ktoré sa nachádza v tomto dialógovom okne.

Poznámka: Databázový súbor v externom formáte súboru, napríklad dBASE, Paradox, Microsoft Exchange alebo Microsoft Office Excel 2007, je možné otvoriť priamo. Priamo je možné otvoriť aj každý zdroj údajov ODBC, napríklad Microsoft SQL Server alebo Microsoft FoxPro. Program Access automaticky vytvorí novú databázu programu Access v tom istom priečinku ako údajový súbor a pridá prepojenia na všetky tabuľky v externej databáze.

Tipy

 • Ak chcete otvoriť jednu z niektorých posledne otvorených databáz, kliknite na názov súboru v zozname Otvoriť aktuálnu databázu na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access. Program Access otvorí databázu s rovnakým nastavením možností, aké mala pri poslednom otvorení. Ak sa zoznam naposledy použitých súborov nezobrazí, vykonajte nasledovné:

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Access.

  2. V dialógovom okne Možnosti programu Access kliknite na položku Spresnenie.

  3. V skupinovom rámčeku Zobrazenie v poli Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov zadajte číslo (maximálne deväť).

 • Ak databázu otvoríte kliknutím na príkaz Otvoriť, môžete kliknutím na tlačidlo Naposledy použité v dialógovom okne Otvoriť zobraziť zoznam odkazov na predchádzajúce otvorené databázy.

Na začiatok stránky

Otvorenie viacerých databáz naraz

V jednej inštancii programu Access môžete mať naraz otvorenú len jednu databázu. Inak povedané, nemôžete otvoriť program Access, otvoriť jednu databázu a potom otvoriť inú databázu bez toho, že by ste prvú databázu zavreli. Môžete však naraz spustiť viacero inštancií programu Access a v každej inštancii otvoriť jednu databázu. Vždy, keď spustíte program Access, otvoríte novú inštanciu programu. Ak napríklad chcete mať naraz otvorené dve databázy programu Access, spustite program Access a otvorte prvú databázu programu Access. Potom spustite novú inštanciu programu Access a otvorte druhú databázu.

Poznámka: Počet inštancií, ktoré môžu byť naraz spustené, je limitovaný veľkosťou dostupnej pamäte. Dostupná pamäť závisí od veľkosti pamäte RAM počítača a od veľkosti pamäte používanej ďalšími programami, ktoré sú v tom čase spustené.

Každá inštancia programu Access sa spustí v samostatnom okne. Ak je spustených viacero inštancií programu Access a chcete ich zobraziť súčasne, môžete okná usporiadať vedľa seba.

Usporiadanie viacerých okien programu Access vedľa seba

 1. Pre každý program, ktorý nechcete usporiadať vedľa seba, kliknite na tlačidlo Minimalizovať v pravom hornom rohu okna.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh systému Windows a potom kliknite na položku Okná vedľa seba.

Keď sú okná usporiadané, môžete jednoduchšie kopírovať a prilepovať údaje  – alebo presúvať databázové objekty – medzi databázami programu Access.

Na začiatok stránky

Vytvorenie odkazu na pracovnej ploche na otváranie databázového objektu

Môžete vytvoriť odkaz na pracovnej ploche, ktorý bude slúžiť na otváranie databázového objektu programu Access (napríklad formulára alebo zostavy). Databázu možno uložiť lokálne na počítači, vzdialene na sieťovom súborovom serveri alebo v zdieľanom adresári.

 1. Otvorte databázu obsahujúcu objekt, pre ktorý chcete vytvoriť odkaz.

 2. Zmeňte veľkosť okna programu Access a minimalizujte všetky ostatné otvorené okná tak, aby ste videli za oknom programu Access pracovnú plochu.

 3. Na navigačnej table nájdite objekt, pre ktorý chcete vytvoriť odkaz.

 4. Presuňte pomocou myši objekt z navigačnej tably na plochu. Odkaz sa vytvorí na ploche po uvoľnení tlačidla myši.

 5. Ak chcete umiestniť odkaz na inom mieste ako na ploche, použite program Prieskumník a presuňte odkaz na požadované umiestnenie.

Keď dvakrát kliknete na odkaz, program Access otvorí databázu, v ktorej je objekt uložený, a zobrazí objekt. Ak je už program Access spustený a objekt je priradený k inej databáze ako je aktuálne otvorená databáza, spustí sa nová inštancia programu Access. Ak chcete otvoriť objekt v programe Access v konkrétnom zobrazení, kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz a potom kliknite na požadované zobrazenie.

Poznámka: 

 • Ak databázu po vytvorení odkazu presuniete, odkaz odstráňte a vytvorte nový.

 • Ak chcete odkaz odstrániť, kliknite naň a stlačte kláves DELETE. Odstránením odkazu sa neodstráni objekt otváraný odkazom.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×