Office
Prihlásenie

Otvorenie alebo úprava súboru v knižnici

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Spôsob otvorenia alebo úpravy súboru v knižnica závisí od toho, čo chcete so súborom urobiť.

Ak kliknite na súbor z niektorých programov, ktoré sú kompatibilné so službou Windows SharePoint Services 3.0, ako je napríklad program Microsoft Office Word 2007, máte možnosť zobraziť kópiu súboru určenú len na čítanie alebo súbor otvoriť pre úpravy. Táto možnosť vám pomáha otvoriť súbor podľa vašich požiadaviek.

Poznámka: Najbežnejšie typy súborov, ako sú dokumenty a hárky, sa v službe Windows SharePoint Services 3.0 môžu zobraziť alebo upraviť priamo z knižnice. Ak systém nedokáže rozpoznať typ súboru (ak napríklad nie je v systéme k tomuto typu súboru priradený žiadny program), súbor môžete prevziať alebo uložiť lokálne. Neskôr ho môžete otvoriť v programe, ktorý typ súboru rozpozná.

Čo vás zaujíma?

Otvoriť kópiu súboru iba na čítanie

Vzatie súboru k sebe

Úprava súboru

Práca v režime offline pomocou súboru z knižnice dokumentov

Otvorenie kópie súboru určenej len na čítanie

 1. Ak knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. Kliknite na názov súboru, ktorý chcete otvoriť a potom vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak otvárate súbor, ktorý sa vytvoril v programe kompatibilnom so službou Windows SharePoint Services 3.0, ako je napríklad program Office Word 2007, môže sa zobraziť dialógové okno s otázkou, akým spôsobom chcete súbor otvoriť. Ak sa zobrazí dialógové okno, vyberte možnosť otvoriť súbor iba na čítanie.

  • V iných programoch, ako napríklad v starších verziách programu alebo v programe nekompatibilnom so službou Windows SharePoint Services 3.0, sa po kliknutí súbor automaticky otvorí iba na čítanie.

   Ak chcete upraviť súbor, neotvárajte ho kliknutím na položku. namiesto toho, ukážte na názov súboru, ak chcete zobraziť šípku nadol. Kliknite na šípku nadol a potom v zobrazenej ponuke kliknite na položku Upraviť v aplikácii.

  • V knižnici obrázkov sa vlastnosti obrázka zobrazia pri kliknutí na súbor. Obrázok možno prezrieť v sekcii Ukážka. Ak chcete zobraziť jeho kópiu určenú iba na čítanie v okne prehľadávača, kliknite na ukážku alebo názov obrázka.

Poznámka: Ak počas zobrazenia súboru len na čítanie robíte zmeny, ktoré chcete uchovať, nebudete môcť súbor uložiť priamo do knižnice a ponechať rovnaký názov súboru. Prácu si však môžete uložiť. Súbor môžete premenovať a uložiť ho do knižnice dokumentov alebo ho môžete uložiť na pevný disk a neskôr ho odovzdať. Ak súbor odovzdáte neskôr, môžete ho odovzdať ako verziu existujúceho súboru v prípade, že sa verzie sledovali, takže je potom súčasťou histórie verzie súboru.

Tip: Niektoré programy kompatibilné so službou Windows SharePoint Services 3.0 poskytujú možnosť upraviť súbor určený len na čítanie. V niektorých prípadoch sa táto možnosť zobrazí na paneli s nástrojmi v hornej časti súboru. Použitie tejto možnosti je užitočné, ak najprv otvárate súbor na čítanie a potom sa rozhodnete, že ho budete upravovať.

Na začiatok stránky

Vzatie súboru k sebe

Pomocou vziať z projektu zabezpečíte, že iní používatelia nemôžu robiť zmeny súboru pokým ho upravujete. Iní používatelia zmeny nevidia, pokým súbor vrátiť do projektu.

Organizácia môže vyžadovať, aby ste si súbor vzali k sebe na úpravu. Tým sa zabráni, aby viacero osôb robilo zmeny v tom istom čase. Prevzatie súboru napomáha predísť konfliktom a zmätku pri úpravách. V knižniciach, ktoré vyžadujú prevzatie, sa súbor pri úprave automaticky prevezme k používateľovi, ak sa tak už nestalo.

 1. Ak knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. Po ukázaní na názov súboru sa zobrazí šípka nadol.

  V galérii obrázkov kliknite na súbor a potom v zobrazených vlastnostiach kliknite na položku Vziať k sebe.

 3. Kliknite na šípku nadol a v zobrazenej ponuke kliknite na položku Vziať k sebe.

  Keď ľubovoľný súbor s výnimkou obrázka je vzatá k sebe, ikona súboru v knižnici zmení označujúca, že súbor je vzatý k sebe obrázok ikony . Keď obrázok je vzatá k sebe, tlačidlo na stránke vlastnosti zmeny Vrátiť do projektu.

 4. Ak je program použitý na úpravu kompatibilný so službou Windows SharePoint Services 3.0, môže sa zobraziť hlásenie s otázkou, či chcete pracovať so súborom ako s lokálnym konceptom. Ak chcete pracovať s kópiou súboru na pevnom disku, nechajte začiarknuté políčko Použiť môj lokálny priečinok konceptov. Ak chcete kópiu konceptu uložiť počas prevzatia na server, zrušte začiarknutie políčka.

  Poznámky: 

  • Ak sa neskôr rozhodnete vrátiť súbor bez uloženia zmien, môžete zmeny odstrániť. Stratia sa všetky zmeny vykonané počas prevzatia súboru. Súbor sa vráti na poslednú vrátenú verziu a pre neuložené zmeny sa neuchová žiadna história verzie.

  • Súbor môžete vrátiť späť, aby ostatní používatelia videli zmeny, pričom ho môžete ponechať prevzatý a pokračovať v práci. V takomto prípade začiarknite pri vrátení súboru políčko Ponechať dokument vzatý k sebe po vrátení tejto verzie do projektu.

Na začiatok stránky

Úprava súboru

V závislosti od nastavenia knižnice budete možno musieť súbor pred úpravou povinne vziať k sebe. To zabraňuje, aby iní používatelia súbor menili v tom istom čase. Ak iný používateľ vzal súbor k sebe, nemôžete ho upravovať.

Ak súbor pred úpravou neprevezmete k sebe, môže sa stať, že iný používateľ ho bude upravovať súčasne s vami. Ak naraz na rovnakom súbore pracujú viacerí používatelia, môžu sa zmeny navzájom prepísať.

 1. Ak knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak otvárate súbor, ktorý bol vytvorený v programe kompatibilnom so službou Windows SharePoint Services 3.0, ako je napríklad program Office Word 2007, kliknite na daný súbor. Pri zobrazení dialógového okna s otázkou o spôsobe otvorenia súboru vyberte možnosť úpravy súboru.

  • Ak upravujete súbor v staršej verzii programu alebo v programe, ktorý nie je kompatibilná s Windows SharePoint Services 3.0, ukážte na názov súboru, ak chcete zobraziť šípku nadol. Kliknite na šípku nadol a v zobrazenej ponuke kliknite na položku Upraviť v programe.

  • V knižnici obrázkov vyberte začiarkavacie políčka pre obrázok alebo obrázky, ktoré chcete upraviť. V ponuke akcie Obrázok ponuky , kliknite na položku Upraviť.

 3. V závislosti od nastavenia knižnice a od programu používaného na úpravu súboru sa môže sa pri otváraní súboru zobraziť hlásenie. Toto hlásenie môže obsahovať napríklad otázku, či je bezpečné otvoriť súbor, alebo vás môže upozorniť na to, že súbor sa prevezme, ak to knižnica vyžaduje. Ak chcete pokračovať, odpovedzte na hlásenie kliknutím na tlačidlo OK alebo inú vhodnú možnosť.

 4. Upravte súbor, uložte ho a zavrite program.

 5. Ak je súbor prevzatý a používaný program je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services 3.0, pri zatvorení súboru sa zobrazí výzva na jeho vrátenie. Ak nechcete súbor vrátiť, môžete tak urobiť neskôr pomocou rozbaľovacej ponuky súboru v knižnici.

  Poznámky: 

  • Ak súbor upravujete, ale ste ho nevzali k sebe, zmeny sa zobrazia pri uložení súboru späť do knižnice. Ak je súbor prevzatý, zmeny sa zobrazia pri vrátení súboru.

  • V závislosti od nastavenia knižnice sa pri ukladaní súboru môže zobraziť výzva na poskytnutie ďalších informácií. Budete možno musieť vybrať typ obsahu súboru alebo zadať viac podrobností o súbore.

Na začiatok stránky

Práca v režime offline so súborom z knižnice dokumentov

Ak upravujete súbor z knižnice dokumentov pomocou programu kompatibilného so službou Windows SharePoint Services 3.0, ako je napríklad program Office Word 2007, môžete vziať k sebe súbor a pracovať s ním na svojom pevnom disku. V závislosti od servera môže byť práca so súbormi na pevnom disku rýchlejšia ako práca so súbormi na serveri.

Súbor môžete vziať k sebe iba ak ste pripojený na daný server. Pracovať so súborom v priečinku serverových konceptov môžete na svojom počítači bez ohľadu na to, či ste pripojení na server alebo nie. Môžete napríklad vziať k sebe súbor z lokality služby Windows SharePoint Services a potom na ňom pracovať na prenosnom počítači. Bez ohľadu na to, kde so súborom pracujete, sa bude kópia aktualizovať na server keď súbor vrátite späť.

Táto možnosť je k dispozícii iba pre knižnice dokumentov.

 1. Ak knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. Ukážte na názov súboru v knižnici. Zobrazí sa šípka nadol.

 3. Kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Vziať k sebe.

 4. V dialógovom okne začiarknite políčko Použiť môj lokálny priečinok konceptov.

  Poznámka: Ak beriete k sebe súbor, ktorý sa vytvoril v programe nekompatibilnom so službou Windows SharePoint Services 3.0, začiarkavacie políčko Použiť môj lokálny priečinok konceptov sa nezobrazí a so súborom nie je možné pracovať v režime offline.

 5. Upravte súbor a po skončení práce vráťte súbor späť.

Poznámka: V niektorých programoch kompatibilných so službou Windows SharePoint Services 3.0 možno zmeniť umiestnenie lokálneho priečinka konceptov, v ktorom sú umiestnené súbory počas prevzatia. Viac informácií nájdete v Pomocníkovi daného programu.

Tip: Knižnicu možno pripojiť k niektorým e-mailovým programom, ktoré sú kompatibilné so službou Windows SharePoint Services 3.0, ako je napríklad program Microsoft Office Outlook 2007. Takto môžete súbory čítať, upravovať a prehľadávať v režime offline. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi e-mailového programu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×