Osobná tabuľa služby Microsoft MyAnalytics

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

MyAnalytics vám pomôže porozumieť, ako spolupracujete s kolegami a trávite čas v práci. Táto tabuľa vám poskytuje nástroje, ktoré vám pomôžu stanoviť si pracovné priority a efektívnejšie využívať čas. Môžete si nastaviť týždenné ciele a vyhodnocovať svoje pokroky.

Prístup k tabuli služby MyAnalytics máte len vy. MyAnalytics neobsahuje žiadne nastavenia, ktoré by poskytovali vášmu manažérovi alebo komukoľvek inému vo vašej organizácii prístup k vašej tabuli.

Kde nájdem svoju osobnú tabuľu?

 • V Office 365 prejdite na položku Delve a na ľavej table kliknite na položku MyAnalytics.

 • Existujú dve karty hlavného tabule (dashboard) a trendy

Aké údaje využíva osobná tabuľa?

MyAnalytics využíva informácie z vašej poštovej schránky a kalendára služieb Office 365, napríklad koľko e-mailov odošlete a prijmete od rôznych príjemcov alebo aké je trvanie schôdzí. Nezhromažďujeme však obsah z textu e-mailu ani z popisov v kalendári.

Poznámka: Niektoré údaje sa používajú na výpočet súhrnných štatistík, ktoré sa zobrazujú ostatným používateľom služby MyAnalytics. Príkladom môže byť priemerný čas, ktorý ľudia vo vašej organizácii strávia čítaním a písaním e-mailov alebo počet hodín, ktoré strávia na schôdzach. Môžete vyjadriť explicitný nesúhlas s tým, aby sa vaše údaje používali na výpočet týchto súhrnných štatistík. Pozrite si časť Môžem vyjadriť explicitný nesúhlas s používaním služby MyAnalytics?

Čo mám k dispozícii na svojej osobnej tabuli a ako sa vypočítajú štatistiky?

Na tabuli hlavného dostanete prehľady a údaje týkajúce sa v predchádzajúcom týždni. Trendy strany je miesto, kde sú umiestnené vaše dlhodobé trendy.

V tabuľkách nižšie popisujeme, čo sa vám zobrazí, ako sa vypočítavajú štatistiky a miesto, odkiaľ tieto údaje pochádzajú.

Váš čas

Váš čas

Čo sa vám zobrazí

Získate stručný prehľad o tom, ako ste trávili čas tento týždeň, a porovnanie týchto údajov so svojimi cieľmi.

 • Ak chcete zmeniť predvolené ciele, kliknite na položku Upraviť cieľ.

  Keď zmeníte cieľ, zmenia sa aj ciele pre predchádzajúce týždne.

Pre každú kategóriu nájdete ďalšie podrobnosti, ďalej na stránke.

Zdroj údajov

Údaje sa zhromažďujú z poštovej schránky a kalendára služieb Office 365.

Spôsob výpočtu

Pozrite si podrobnosti pre každú kategóriu:

Tipy

Pozrite si tému Tipy pre MyAnalytics, kde sa dozviete, ako efektívnejšie využívať čas.

Sieť

Zostaňte v kontakte

Čo sa vám zobrazí

Položka Top spolupracovníci zobrazí informácie o tom, s kým ste strávili najviac času. Čísla vychádzajú zo schôdzí a e-mailovej komunikácie.

Ak chcete mať neustály prehľad o tom, koľko času strávite s konkrétnymi ľuďmi, kliknite na hviezdičku Kliknutím na osobu ju pridáte do zoznamu Dôležité nachádzajúcu sa vedľa mena danej osoby. Táto osoba sa potom zobrazí v časti Dôležité. Môžete tiež vyhľadávať ľudí, ktorých by ste chceli do zoznamu Dôležité pridať.

Zdroj údajov

Údaje sa zhromažďujú z poštovej schránky a kalendára služieb Office 365.

Spôsob výpočtu

Pozrite si časti Schôdze a E-mail.

Sme neobsahujú schôdze s viac než 25 účastníkov, keď sme vypočítať čas strávený s určitou osobou.

Už dlhšie nie ste v kontakte

Čo sa vám zobrazí

Zobrazuje kolegovia ešte spolupracoval na schôdzach alebo e-mailov v nejakom čase.

Ak chcete s niekým obnoviť kontakt, použite akcie nachádzajúce sa na pravej strane.

Zdroj údajov

Údaje sa zhromažďujú z poštovej schránky a kalendára služieb Office 365.

Spôsob výpočtu

Kontakty v časti Už dlhšie nie ste v kontakte predstavujú osoby, ktoré v minulosti patrili medzi vaše kľúčové kontakty, avšak v poslednej dobe ste spolu nekomunikovali.

Vy a váš nadriadený

Čo sa vám zobrazí

Na základe schôdzí a e-mailovej komunikácie sa vám zobrazí, koľko času ste strávili so svojím nadriadeným.

1:1 schôdze sú stretnutie medzi vami a vášho manažéra iba.

Zdroj údajov

Údaje sa zhromažďujú z poštovej schránky a kalendára služieb Office 365.

Spôsob výpočtu

Čítanie sadzby a odozvy sú založené na priemery v rámci vybratého časového rozsahu.

Schôdze

Počet hodín na schôdzach

Čo sa vám zobrazí

Zobrazuje čas strávený na schôdzach a rozdelenie medzi schôdzami, ktoré ste vy sami naplánovali a schôdzami, ktoré naplánoval niekto iný.

Zdroj údajov

Údaje sa zhromažďujú z kalendára služieb Office 365. Priemery spoločnosti vychádzajú z agregovaných údajov od ostatných používateľov vo vašej organizácii.

Spôsob výpočtu

Štatistiky vychádzajú z akceptovaných stretnutí vo vašom kalendári, v rámci ktorých ste svoj stav nastavili na možnosť Nemám čas.

Nie sú zahrnuté nasledujúce schôdze:

 • schôdze bez iných účastníkov okrem vás, napríklad keď si rezervujete čas v kalendári alebo nastavíte pripomenutie,

 • celodenné schôdze,

 • schôdze označené ako súkromné,

Tipy

Pozrite si tipy k schôdzam, kde nájdete návrhy, ako zefektívniť svoje schôdze.

Návyky na schôdzach

Čo sa vám zobrazí

Zobrazuje, koľko času ste strávili na schôdzach zaradených do bežných kategórií.

Zdroj údajov

Údaje sa zhromažďujú z kalendára a poštovej schránky služieb Office 365.

Spôsob výpočtu

Štatistiky vychádzajú z akceptovaných stretnutí vo vašom kalendári, v rámci ktorých ste svoj stav nastavili na možnosť Nemám čas.

Tieto schôdze sa pridajú do týchto kategórií:

 • Multitasking na schôdzach

  Schôdze, na ktorých ste odoslali minimálne dva e-maily alebo prečítali minimálne štyri e-maily za hodinu.

 • Schôdze po pracovnom čase

  Schôdze mimo definovaný pracovného času v nastavení programu Outlook.

 • Opakované schôdze

  Schôdze, ktoré sú súčasťou radu alebo majú nastavené opakovanie.

 • Dlhšie schôdze

  Schôdze, ktoré trvajú dlhšie ako hodinu.

 • Schôdze, ktoré sú v konflikte

  Schôdze, ktoré sa prekrývajú s inými vami prijatými schôdzami, a schôdze v čase, kedy máte nastavený stav Nemám čas. Do tejto kategórie sa pridajú všetky schôdze s konfliktom.

Tipy

Pozrite si tipy k schôdzam, kde nájdete návrhy, ako zefektívniť svoje schôdze.

E-mail

Hodiny strávené prácou s e-mailami

Čo sa vám zobrazí

Odhad koľko času ste strávili odosielanie a čítanie e-mailov. Zistiť, ako tieto porovnaní priemer spoločnosti a vaše osobné ciele.

Zdroj údajov

Údaje sa zhromažďujú z poštovej schránky služieb Office 365. Priemery spoločnosti vychádzajú z agregovaných údajov od ostatných používateľov vo vašej organizácii.

Spôsob výpočtu

Základné pravidlá sú:

 • Pre každý napísaný (odoslaný) e-mail vám priradíme 5 minút.

 • Pre každý prečítaný (otvorený) e-mail vám priradíme 2,5 minúty.

Existujú však výnimky:

 • Ak odošlete jeden e-mail a potom do 5 minút otvoríte alebo odošlete ďalší, čas medzi týmito dvomi akciami priradíme k prvému e-mailu. V nižšie uvedenom príklade je to e-mail, ktorý má priradené 2 minúty.

 • Ak otvoríte e-mail a potom do 2,5 minúty otvoríte alebo odošlete ďalší, časový rozdiel medzi týmito dvomi akciami priradíme k prvému e-mailu. V nižšie uvedenom príklade je to e-mail, ktorý má priradenú 1 minútu.

Príklad:

Príklad, ako Analytické nástroje Delve vypočítavajú čas trávený pri e-mailoch
 • Registrujeme e-maily na všetkých zariadeniach, ako napríklad notebooky alebo mobilné telefóny.

 • Zahŕňame len e-maily, na ktorých je v riadku Príjemca alebo Kópia uvedené vaše meno alebo skupina, ktorej ste členom.

 • E-maily, ktoré odstránite bez otvorenia, sa nepočítajú.

 • E-mail, ktorý ste čítanie alebo zápis mimo nastaviť pracovné hodiny (podľa definície Outlook nastavenia) sú zahrnuté v hodinách.

Tipy

V našich tipoch k e-mailu vám poradíme, ako e-mail lepšie využívať vo svoj prospech.

Zobrazenie podrobností – E-mailová aktivita

Čo sa vám zobrazí

Kliknite na položku Zobraziť podrobnosti v časti Hodiny strávené prácou s e-mailami, kde uvidíte, koľko e-mailov ste odoslali a prečítali počas pracovných hodín a koľko mimo pracovných hodín, podľa svojich nastavení času.

Graf zobrazuje, kedy ste e-maily odosielali a čítali.

Zobrazia sa celkové údaje za týždeň.

Zdroj údajov

Údaje sa zhromažďujú z poštovej schránky služieb Office 365.

Spôsob výpočtu

Prečítajte si tému Hodiny strávené prácou s e-mailami.

Pravidlá pre e-maily

Čo sa vám zobrazí

Percento správ prečítaných inými používateľmi: Zobrazia sa štatistiky o e-mailoch, ktoré ste odoslali priamo jednotlivcom alebo skupinám s minimálnym počtom 5 oprávnených príjemcov*. MyAnalytics zobrazuje percento príjemcov, ktorí si váš e-mail prečítali, ale nezobrazuje konkrétnych príjemcov.

Percento správ prečítaných vami: Zobrazuje štatistiky o e-mailoch, ktoré boli odoslané priamo vám alebo skupinám, ktorých ste členom.

Taktiež máte možnosť vidieť, ako rýchlo vám iní používatelia odpovedali a ako rýchlo ste vy odpovedali iným používateľom.

* Štatistiky nezahŕňajú externých používateľov ani ľudí v rámci organizácie, ktorí sa rozhodli MyAnalytics nepoužívať.

Zdroj údajov

Údaje sa zhromažďujú z poštovej schránky služieb Office 365. Percento prečítaných správ ostatnými používateľmi vychádza zo súhrnných údajov od ľudí, ktorým ste odoslali e-mail v rámci organizácie.

Spôsob výpočtu

Čítanie sadzby a odozvy sa odhady na základe priemeru za posledných 30 dní.

Tipy

Ak použijete doplnok Outlooku MyAnalytics, dozviete sa, koľko ľudí si prečítalo vaše e-maily, preposlalo ich a odpovedalo na ne.

Hodiny strávené sústredenou prácou

Hodiny strávené sústredenou prácou

Čo sa vám zobrazí

Hodiny strávené sústredenou prácou sa definujú ako minimálne dve hodiny za sebou bez schôdzí.

Zdroj údajov

Údaje sa zhromažďujú z kalendára služieb Office 365. Priemery spoločnosti vychádzajú z agregovaných údajov od ostatných používateľov vo vašej organizácii.

Ako vypočítavame čísla

 • Sčíta sa celkový počet hodín v kalendári, kde máte aspoň dve hodiny za sebou bez schôdzí.

 • Zahrnuté budú len hodiny strávené sústredenou prácou v rámci vášho definovaného pracovného času.

 • Odosielanie alebo prijímanie e-mailov počas hodín strávených sústredenou prácou nezasahuje do výpočtu hodín strávených sústredenou prácou.

Tipy

Pozrite si tipy k času strávenému sústredenou prácou.

Po pracovnom čase

Po pracovnom čase

Čo sa vám zobrazí

Zobrazuje čas strávený v e-mailu a schôdze mimo nastavenie pracovných hodín, podľa definície nastavenia v programe Outlook. Napríklad e-mailov, prečítajte si alebo odoslaná cez víkendy. Po hodinách je len odhad, a nie je určený podľa skutočného odpracovaných hodín.

Zdroj údajov

Vaše údaje sa zhromažďujú z Office 365 kalendára a poštovej schránky. Spoločnosť priemerov sú založené na súhrnných údajov od iných používateľov vo vašej organizácii. Čo sme sa počítajú ako po-hodinách práce je možné nakonfigurovať v nastavení programu Outlook.

Ako vypočítavame čísla

Pozrite si časti Schôdze a E-mail.

Tipy

Pozrite si tipy pre obdobia po pracovnom čase, kde nájdete návrhy, ako dosiahnuť správnu rovnováhu medzi prácou a voľným časom.

Trendy v čase

Zobrazenie priebehu a porovnanie vaše návyky v čase v časti trendy tabule.

Porovnanie aktuálneho návyky minulých trendov pre každý cieľ.

trendy úplnú

Noví používatelia MyAnalytics sa začína zobrazenie sedem týždňov. V priebehu času, budete mať dlhší čas trvania (až dva roky) prezerať historické trendov je k dispozícii.

Na základe predvoleného nastavenia sa zobrazia šiestich trendov. Môžete vybrať a presuňte posúvač na table ukážky v dolnej časti grafu na zobrazenie rôznych časové obdobie.

jazdec

Vyberte alebo zrušte výber konkrétnych metriky v legende grafu na zobrazenie alebo odstránenie ich trendové čiary.

legenda

Vyberte možnosť "Mesiac" na zobrazenie trendov za mesiac.

Ukážte na trendové čiary, ak chcete zobraziť podrobnosti o svojho času.

po ukázaní podrobností

Zdieľanie vašich štatistík

Či sa na oslavu dosiahnutie cieľa, zobrazujúce priebeh svojho nadriadeného alebo so žiadosťou o pomoc; Vyberte možnosť Štatistika z tabule môžete zdieľať s ľuďmi vo vašej organizácii. Zdieľaním Štatistika vytvoríte viac možností pre vás na získanie podpory v oblastiach, ktoré sú najdôležitejšie pre vás. Takže zdieľať svoje štatistiky a získať začatej konverzácie.

Ako zdieľať?

V hore, vpravo hornom rohu tabule nájdete na ikonu zdieľať.

tlačidlo zdieľať

Po výbere tabule zvýrazní v častiach, ktoré sú momentálne k dispozícii na zdieľanie. (Sekcií, ako je napríklad siete a e-mailu návyky nie sú dostupné v súčasnosti.)

Na základe predvoleného nastavenia sú vybraté všetky dostupné sekcie na zdieľanie. Môžete odstrániť všetky výbery zrušením začiarknutia políčka napravo od MyAnalytics loga v hornej časti tabule.

 vyberte položku

Môžete vybrať nechcete zdieľať stat zrušením jednotlivé karty sekcie alebo zrušením začiarknutia začiarkavacieho políčka v ľavom hornom rohu každú sekciu môžete odstrániť celú sekciu.

Keď ste vybrali všetky štatistiky, ktorý chcete zdieľať, vyberte tlačidlo "potvrdiť" v hornej časti tabule. Takto sa kontextové e-mailové šablóny si môžete vybrať príjemcov a Vytvorte osobnú poznámku k nim. Všetky tri polia (príjemcov, predmet a e-mailovej správe) sú povinné.

zdieľanie e-mailu

Keď ste pripravení, vyberte tlačidlo "zdieľať" a MyAnalytics vám odošle e-mailu.

Kde nájdem moje zdieľané štatistiky?

Všetky štatistiky, ktorý zdieľate sa zobrazí v programe Outlook odoslaná"priečinok. A tých, ktorí prijali vaše zdieľané štatistiky dostanú e-mailu do svojho priečinka doručenej pošty s prepojením na zobrazenie, ktoré zdieľate cez ich MyAnalytics tabule (dashboard).

Prečo nie je možné zobraziť zdieľané Štatistika?

Nižšie sú uvedené bežné príčiny štatistiky, ktoré zdieľate (alebo ostatní používatelia zdieľať s vami) nebude zobrazenie mať.

 • Všetky zdieľané štatistiky uplynúť 30 dní. Po uplynutia platnosti prejde, prepojenie na zdieľaný Štatistika neaktívne.

 • Ak URL adresa nesprávne kopírovať a prilepiť do webového prehliadača.

 • E-mail s prepojením na zdieľaný Štatistika bol júlii príjemcu skôr než zdieľaných priamo prostredníctvom MyAnalytics tabuli.

Uvítací e-mail

Po dokončení inštalácie (môže to trvať niekoľko dní) MyAnalytics vám odošle "Vitajte e-mailu." Uvítací e-mail vám niektoré základné informácie o MyAnalytics, ako je napríklad čo to je a ako to funguje, a tiež stalo prvý pozriete na niektoré vaše štatistiky. Nevyžaduje sa žiadna akcia od vás s cieľom získať uvítací e-mail.

Vykonaním uvítací e-mail a za predpokladu, že nebol odhlásiť MyAnalytics (pozri odhlásiť časť nižšie), MyAnalytics vám odošle týždenný súhrnné e-mailov, ktorý vám poskytne kľúčové dôležité body prehlásenia o vášho predchádzajúceho týždňa.

Ak chcete dostávať e-maily súhrnné od MyAnalytics, môžete zrušiť e-mailov pomocou týchto krokov:

 • V MyAnalytics, prejdite na položky nastavenia

 • Prejdite do Funkcie nastavenia a vyberte položku vypnúť pre Súhrnné e-mailu

 • Kliknutím na tlačidlo OK zmeny uložíte.

Môžem explicitne nesúhlasiť s používaním doplnku MyAnalytics?

Môžete sa rozhodnúť, aby sa vaše údaje nepoužívali na výpočet súhrnných štatistík pre vašu organizáciu. V takomto prípade cyjadrenia explicitného nesúhlasu sa vaše údaje sa napríklad nebudú používať na výpočet štatistík priemerného času, ktorý ľudia vo vašej organizácii strávia na schôdzach alebo pri práci s e-mailami.

Ak sa rozhodnete vyjadriť explicitný nesúhlas, stratíte prístup k svojej osobnej tabuli.

Ak sa chcete odhlásiť z MyAnalytics

 1. V Delve prejdite do nastavení.

  Prechod do nastavení
 2. Prejdite na položku Nastavenie funkcií a pri službe MyAnalytics vyberte možnosť Vypnúť.

  Vypnutie dokumentov
 3. Kliknutím na tlačidlo OK zmeny uložíte.

Ak vyjadrím explicitný nesúhlas s používaním, môžem znova vyjadriť súhlas?

Áno, kedykoľvek máte možnosť znova vyjadriť súhlas a získať prístup k svojej osobnej tabuli.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×