Orientácia podľa peňažných tokov: Výpočet hodnôt NPV a IRR v programe Excel

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nemôžete spávať, pretože sa snažíte prísť na ten najlepší spôsob, ako zvýšiť svoju ziskovosť na maximum a znížiť riziko svojich obchodných investícii na minimum? Prestaňte sa teda nepokojne prehadzovať a prevracať. Uvoľnite sa a orientujte sa podľa toku.

Hotovosť, to je ono. Pozrite sa na svoje peňažné toky, čiže na to, čo prichádza do podniku a odchádza z podniku. Kladné peňažné toky predstavujú mieru prichádzajúcej hotovosti (predaj, získané úroky, emisie akcií atď.), zatiaľ čo záporné peňažné toky predstavujú mieru odchádzajúcej hotovosti (nákupy, poplatky, dane atď.). Čistý peňažný tok predstavuje rozdiel medzi kladným peňažným tokom a záporným peňažným tokom a je odpoveďou na najzásadnejšiu otázku týkajúcu sa podnikania: Koľko peňazí zostáva v podniku?

Ak chcete, aby sa podnik rozrastal, potrebujete prijať kľúčové rozhodnutia o tom, do čoho dlhodobo investujete svoje peniaze. Program Microsoft Office môže pomôcť pri porovnávaní možností a výbere správnych volieb, aby ste mohli byť pokojní vo dne i v noci.

Kladenie otázok na tému projektov investovania kapitálu

Ak chcete vybrať peniaze zo zásuvky, premeniť ich na produktívny kapitál a investovať ich do projektov na rozvoj svojho podniku, potrebujete si položiť určité otázky týkajúce sa týchto projektov:

  • Bude tento dlhodobý projekt niekedy ziskový? Ak áno, kedy?

  • Sú peniaze lepšie investované v inom projekte?

  • Mám ešte viac investovať do prebiehajúceho projektu, alebo nadišiel čas s tým skončiť?

Potom sa lepšie pozrite na každý z týchto projektov a položte si ďalšie otázky:

  • Ako je to s kladnými a zápornými peňažnými tokmi v tomto projekte?

  • Aký bude dopad veľkej úvodnej investície a aká veľká suma je už príliš veľká?

To, čo nakoniec v skutočnosti potrebujete, sú základné čísla, ktoré môžete použiť na porovnanie jednotlivých projektov. Ak sa k nim chcete prepracovať, musíte do svojej analýzy zahrnúť časovú hodnotu peňazí.

Môj otec mi raz povedal: „Syn môj, lepšie je dostať svoje peniaze čo najskôr a držať si ich u seba čo najdlhšie.“ Až neskôr som pochopil, prečo je to tak. Tieto peniaze môžete investovať so zloženou úrokovou sadzbou, čo znamená, že vaše peniaze vám môžu zarobiť viac peňazí, dokonca oveľa viac peňazí. Inak povedané, kedy peniaze prichádzajú alebo odchádzajú je rovnako dôležité ako to, koľko peňazí prichádza alebo odchádza.

Odpovedanie na otázky s použitím hodnôt NPV a IRR

Existujú dve finančné hodnoty, ktoré môžete použiť ako pomôcku pri hľadaní odpovedí na všetky tieto otázky: čistá súčasná hodnota (NPV) a vnútorná miera návratnosti (IRR). Hodnoty NPV a IRR sa označujú ako diskontné hodnoty metódy peňažných tokov, pretože pri hodnotení projektu investovania kapitálu počítajú aj s faktorom časovej hodnoty. Hodnoty NPV a IRR vychádzajú zo sérií budúcich platieb (záporných peňažných tokov), príjmov (kladných peňažných tokov), strát (záporných peňažných tokov) alebo neziskových aktivít (nulových peňažných tokov).

NPV

Metóda NPV vráti čistú hodnotu peňažných tokov v dolároch za dnešný deň. V dôsledku časovej hodnoty peňazí je prijatie dolára dnes výhodnejšie ako prijatie dolára zajtra. Funkcia NPV vypočítava súčasnú hodnotu pre každý zo série peňažných tokov a sčítava tieto hodnoty, aby vypočítala čistú súčasnú hodnotu.

Vzorec pre funkciu NPV je:

Rovnica

Ak je n počet hotovostných tokov a i je úroková alebo diskontná sadzba.

IRR

Hodnota IRR je založená na hodnote NPV. Môžete ju považovať za špeciálny prípad hodnoty NPV, v ktorom je vypočítavanou mierou návratnosti úroková sadzba zodpovedajúca čistej súčasnej hodnote s hodnotou 0 (nula).

NPV(IRR(values),values) = 0

Ak sa všetky záporné peňažné toky vyskytujú skôr než všetky kladné peňažné toky, alebo ak sekvencia peňažných tokov projektu obsahuje iba jeden záporný peňažný tok, funkcia IRR vráti jedinečnú hodnotu. Väčšina projektov investovania kapitálu začína jedným veľkým záporným peňažným tokom (úvodná investícia), po ktorom nasleduje sekvencia kladných peňažných tokov, a preto majú tieto projekty jedinečnú hodnotu IRR. Niekedy sa však môže vyskytnúť viacero prijateľných hodnôt IRR a niekedy ani jedna.

Porovnávanie projektov

Funkcia NPV určuje, či zisk z projektu bude vyšší alebo nižší ako požadovaná miera návratnosti (označuje sa aj ako rentabilita) a je vhodná na zisťovanie ziskovosti projektu. Funkcia IRR zachádza ešte o krok ďalej než funkcia NPV a určuje konkrétnu mieru návratnosti projektu. Funkcia NPV aj funkcia IRR vám poskytujú čísla, ktoré môžete použiť na porovnanie konkurenčných projektov a na výber tej najlepšej voľby pre podnik.

Výber správnej funkcie programu Excel

funkcie programu Office Excel hich môžete použiť na výpočet hodnôt NPV a IRR? Existuje päť: NPV (funkcia), funkcia XNPV, IRR (funkcia), funkcia XIRRa MIRR (funkcia). Ktorý z nich si vyberiete, závisí od metódu finančné, ktoré by ste radšej, či peňažné toky vyskytujú v pravidelných intervaloch, a či sú pravidelných hotovostných tokov.

Poznámka: Peňažné toky sú určené ako, kladné, alebo záporné hodnoty. Ak chcete použiť tieto funkcie, venovať pozornosť spôsobu spracovania okamžitých peňažných tokov, ktoré sa vyskytujú na začiatku prvého obdobia a všetkých peňažných tokov, ktoré sa vyskytujú na konci obdobia.

Syntax funkcie

Prípady odporúčaného použitia

Komentáre

Funkcia NPV (sadzba; Hodnota1; [hodnota2];...)

Určenie čistej súčasnej hodnoty pomocou peňažných tokov, ktoré sa vyskytujú v pravidelných intervaloch, napríklad mesačne alebo ročne.

Každý peňažný tok, ktorý je zadaný ako argument value, sa vyskytuje na konci obdobia.

Ak existuje ďalší peňažný tok na začiatku prvého obdobia, by pridalo hodnotu vrátenú funkciou NPV. Príklad 2 nájdete v téme Pomocníka NPV (funkcia) .

Funkcia XNPV (sadzba; hodnoty; dátumy)

Určenie čistej súčasnej hodnoty pomocou peňažných tokov, ktoré sa vyskytujú v nepravidelných intervaloch.

Každý peňažný tok, ktorý je zadaný ako argument value, sa vyskytuje k naplánovanému dátumu platby.

Funkcia IRR (hodnoty; [odhad])

Určenie vnútornej miery návratnosti pomocou peňažných tokov, ktoré sa vyskytujú v pravidelných intervaloch, napríklad mesačne alebo ročne.

Každý peňažný tok, ktorý je zadaný ako argument value, sa vyskytuje na konci obdobia.

Hodnota IRR sa vypočítava pomocou metódy iteratívneho vyhľadávania, ktorá začína zadaním odhadovanej hodnoty IRR (je zadaná ako argument guess) a potom sa opakovane spresňuje, kým sa nedosiahne správna hodnota IRR. Zadanie argumentu guess je voliteľné, v programe Excel sa ako predvolená hodnota používa 10 %.

Ak existuje viacero prijateľných odpovedí, funkcia IRR vráti iba tú, ktorú nájde ako prvú. Ak funkcia IRR nenájde žiadnu odpoveď, vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!. Ak sa vráti chyba, alebo ak výsledok nie je taký, ako očakávate, použite inú hodnotu pre argument guess.

Poznámka:    Ak existuje viacero možných vnútorných mier návratnosti, pri použití inej hodnoty argumentu guess sa môže vrátiť iný výsledok.

Funkcia XIRR (hodnoty, dátumy; [odhad])

Určenie vnútornej miery návratnosti pomocou peňažných tokov, ktoré sa vyskytujú v nepravidelných intervaloch.

Každý peňažný tok, ktorý je zadaný ako argument value, sa vyskytuje k naplánovanému dátumu platby (argument date).

Hodnota XIRR sa vypočítava pomocou metódy iteratívneho vyhľadávania, ktorá začína zadaním odhadovanej hodnoty IRR (je zadaná ako argument guess) a potom sa opakovane spresňuje, kým sa nedosiahne správna hodnota IRR. Zadanie argumentu guess je voliteľné, v programe Excel sa ako predvolená hodnota používa 10 %.

Ak existuje viacero prijateľných odpovedí, funkcia XIRR vráti iba tú, ktorú nájde ako prvú. Ak funkcia XIRR nenájde žiadnu odpoveď, vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!. Ak sa vráti chyba, alebo ak výsledok nie je taký, ako očakávate, použite inú hodnotu pre argument guess.

Poznámka:     Ak existuje viacero možných vnútorných mier návratnosti, pri použití inej hodnoty argumentu guess sa môže vrátiť iný výsledok.

Funkcia MIRR (hodnoty, finančná_sadzba; reinvestičná_sadzba)

Určenie upravenej vnútornej miery návratnosti pomocou peňažných tokov, ktoré sa vyskytujú v pravidelných intervaloch, napríklad mesačne alebo ročne, a zohľadňujú náklady na investície aj úrok, ktorý sa získava z opätovného investovania hotovosti.

Každý peňažný tok, ktorý je zadaný ako argument value, sa vyskytuje na konci obdobia okrem prvého peňažného toku, ktorý určuje argument value a vyskytuje sa na začiatku obdobia.

Úroková sadzba, ktorú platíte v prípade peňazí použitých v peňažných tokoch, je zadaná argumentom finance_rate. Úroková sadzba, ktorú získavate v peňažných tokoch pri ich opätovnom investovaní, je zadaná ako argument reinvest_rate.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o používaní hodnôt NPV a IRR, pozrite si tému kapitola 8 a "Vyhodnocovaní investície s čistú súčasnú hodnotu kritériá" Kapitola 9, "Vnútorná miera návratnosti," v Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling Wayne L. Winston. Ďalšie informácie o tejto knihy.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×