Orezanie obrázka v balíku Office

Ak chcete orezať nepotrebné okraje, použite možnosť Orezať.

Ak chcete odstrániť pozadie obrázka, pozrite si tému Odstránenie pozadia obrázka. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť obrázok, pozrite si tému Zmena veľkosti obrázka.

Okrem základného orezania okraja môžete v Office for Mac a v Office 2010 a novších verziách orezať obrázky na konkrétne tvary a pomery strán alebo orezať výplne obrázkov vnútri tvaru.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

1:32

Office môže pomôcť s vami so základnou úpravou obrázkov, ako je znázornené na videu uvedenom vyššie, ale na ďalšie pokročilé úlohy Možno budete potrebovať špeciálnu aplikáciu na úpravu obrázkov. Digitálne trendy majú odporúčania pre slobodný softvér na úpravu fotografií.

Orezanie okrajov obrázka

 1. Ak chcete pridať obrázok do Office súboru (ako je napríklad Word dokument, PowerPoint prezentáciu alebo Excel zošit), použite položku vložiť > obrázok .

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok. Zobrazí sa kontextová ponuka s dvomi tlačidlami priamo nad alebo pod ponukou. Orezanie je jedným z tlačidiel.

  Tlačidlo Orezať sa zobrazí nad alebo pod kontextovou ponukou
 3. Vyberte tlačidlo orezať Tlačidlo Orezať .

  Na okrajoch a v rohoch obrázka sa zobrazia čierne rukoväte orezania.

  Na okrajoch a v rohoch obrázka sa zobrazia rukoväte orezania
 4. Orežte obrázok jedným z týchto postupov:

  Popis

  Akcia

  Orezanie jednej strany

  Rukoväť orezania boku presuňte smerom dnu.

  Orezanie dvoch susedných strán naraz

  Rukoväť orezania rohu presuňte smerom dnu.

  Rovnaké orezanie dvoch protiľahlých strán

  Stlačte a podržte kláves Ctrl a rukoväť orezania boku presuňte smerom dnu.

  Rovnaké orezanie všetkých štyroch strán

  Stlačte a podržte kláves Ctrl a ľubovoľnú rukoväť orezania rohu presuňte smerom dnu.

  Presunutím rukoväte orezania smerom von, nie dnu, môžete odrezať vrstvu obrázka alebo pridať okolo obrázka okraj.

 5. (Voliteľné) Ak chcete premiestniť oblasť orezania, zmeňte oblasť orezania presunutím okrajov alebo rohov obdĺžnika orezania alebo premiestnite obrázok.

 6. Po dokončení stlačte kláves Esc alebo kliknite v dokumente na ľubovoľné miesto mimo obrázka.

Poznámka: Nástroje na orezanie nie sú k dispozícii pre tvary, no v balíku Office 2010 a novších verziách môžete zmeniť veľkosť tvaru a pomocou nástroja Upraviť body dosiahnuť podobný efekt ako pri orezaní alebo prispôsobiť tvar. Ďalšie informácie nájdete v časti Orezanie na prispôsobenie alebo výplň tvaru.

Orezanie na konkrétny tvar

Tvar obrázka môžete rýchlo zmeniť tak, že obrázok orežete na konkrétny tvar. Obrázok sa automaticky upraví tak, aby vyplnil geometriu vybratého tvaru a zároveň si zachoval svoje proporcie.

Ak chcete orezať rovnaký obrázok na viacero tvarov, vytvorte kópie obrázka a orežte jednotlivé kópie na požadovaný tvar.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

1:16

 1. Ak chcete do súboru balíka Office (napríklad dokument programu Word, prezentácia programu PowerPoint alebo zošit programu Excel) pridať obrázok, vyberte položky Vložiť > Obrázok.

 2. Kliknite na obrázok.

  Môžete orezať viacero obrázkov naraz, ale musíte ich orezať na rovnaký tvar. (V Word je to však ťažké, pretože nie je možné vybrať obrázky, ktoré majú predvolený formát v poli s možnosťou rozloženia textu.)

 3. Kliknite na položky Nástroje obrázka > Formát a v skupine Veľkosť kliknite na šípku pod položkou Orezať.

  Tlačidlo Orezať na karte Nástroje obrázka – Formát

 4. V ponuke, ktorá sa zobrazí, vyberte položku Orezať na tvar a potom kliknite na tvar, na ktorý sa má obrázok orezať.

  Tvar sa na obrázok použije okamžite.

 5. Ak chcete tvar prispôsobiť, kliknite na tlačidlo orezať Tlačidlo Orezať na páse s nástrojmi balíka Office 2016 na páse s nástrojmi.

  Na okrajoch a v rohoch obrázka sa zobrazia čierne rukoväte orezania.

 6. Orežte obrázok jedným z týchto postupov:

  Popis

  Akcia

  Orezanie jednej strany

  Rukoväť orezania boku presuňte smerom dnu.

  Orezanie dvoch susedných strán naraz

  Rukoväť orezania rohu presuňte smerom dnu.

  Rovnaké orezanie dvoch protiľahlých strán

  Stlačte a podržte kláves Ctrl a rukoväť orezania boku presuňte smerom dnu.

  Rovnaké orezanie všetkých štyroch strán

  Stlačte a podržte kláves Ctrl a ľubovoľnú rukoväť orezania rohu presuňte smerom dnu.

 7. Keď skončíte, kliknite na tlačidlo Orezať ešte raz.

Iné druhy orezania

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Obrázok môžete orezať na bežnú veľkosť alebo pomer strán fotografie, aby sa zmestil do štandardného rámu na obrázok. Pomocou tohto nástroja môžete tiež pred orezaním zobraziť ukážku prispôsobenia obrázka na konkrétny pomer strán.

 1. Ak chcete do súboru balíka Office (napríklad dokument programu Word, prezentácia programu PowerPoint alebo zošit programu Excel) pridať obrázok, vyberte položky Vložiť > Obrázok.

 2. Kliknite na obrázok.

 3. Kliknite na položky Nástroje obrázka > Formát a v skupine Veľkosť kliknite na šípku pod položkou Orezať.

  Tlačidlo Orezať na karte Nástroje obrázka – Formát

 4. V ponuke, ktorá sa zobrazí, vyberte položku Pomer strán a potom kliknite na požadovaný pomer.

  Zobrazí sa obdĺžnik orezania, ktorý ukazuje, ako bude obrázok vyzerať po orezaní na vybratý pomer strán.

 5. V prípade potreby upravte oblasť orezania pomocou rukovätí orezania podľa popisu v časti Orezanie obrázka.

 6. Po dokončení stlačte kláves Esc alebo kliknite v dokumente na ľubovoľné miesto mimo obrázka.

Obrázok môžete pridať ako výplň tvaru a ten potom môžete upraviť alebo orezať.

Pridanie obrázka do tvaru

 1. Pridajte tvar do dokumentu (pokyny nájdete v téme Pridanie tvarov) a potom kliknutím tvar vyberte.

 2. Kliknite na položky Nástroje na kreslenie > Formát a potom v skupine Štýly tvarov kliknite na položky Výplň tvaru > Obrázok.

  Pridanie obrázka ako výplne tvaru

 3. Vyberte požadovaný typ obrázka (napríklad Zo súboru alebo Online obrázky), prejdite na požadovaný obrázok a vložte ho.

Zmena veľkosti tvaru

Ak chcete zmeniť rozmery tvaru s výplňou a zároveň zachovať jeho základný formát, vyberte ho a presuňte niektorú z rukovätí na zmenu veľkosti.

Výber spôsobu, akým sa obrázok zmestí do tvaru

Ak je obrázok skosený, orezaný alebo nevypĺňa tvar tak, ako chcete, vylepšite jeho zobrazenie pomocou nástrojov Prispôsobiť a Vyplniť. Nájdete ich v ponuke Orezať.

 1. Kliknite na tvar, ktorý ste vytvorili pomocou položiek Výplň tvaru > Obrázok.

 2. Kliknite na položky Nástroje obrázka > Formát a v skupine Veľkosť kliknite na šípku pod položkou Orezať. Zobrazí sa ponuka s možnosťami orezania.

  Tlačidlo Orezať na karte Nástroje obrázka – Formát

  • Ak chcete, aby sa celý obrázok zmestil do tvaru, vyberte položku Prispôsobiť. Pôvodný pomer strán obrázka sa zachová, no vo vnútri obrázka môžete mať prázdny priestor.

  • Ak chcete, aby sa tvar vmestil do obrázka a aby sa všetko, čo bude mimo tohto tvaru, orezalo, vyberte položku Vyplniť.

 3. Kliknite na položku Vyplniť alebo Prispôsobiť.

  • Pri výbere položky Vyplniť sa veľkosť obrázka nastaví tak, aby zodpovedala výške alebo šírke tvaru podľa toho, ktorý rozmer je väčší. Tvar sa tak vyplní obrázkom a zároveň sa odstráni všetko mimo obvodu tvaru.

   Obrázok s použitím orezania na vyplnenie tvaru

  • Pri výbere položky Prispôsobiť sa veľkosť obrázka nastaví tak, aby výška i šírka obrázka zodpovedali ohraničeniu tvaru. Týmto sa do tvaru vloží najväčšia možná časť obrázka, ale niektoré oblasti tvaru môžu zostať prázdne.

   Obrázok s použitím orezania na prispôsobenie tvaru

   Obrázok môžete presunúť, a zmeniť tak časť obrázka, ktorá sa zobrazuje v tvare.

 4. V prípade potreby upravte oblasť orezania pomocou rukovätí orezania podľa popisu v časti Orezanie obrázka.

 5. Po dokončení stlačte kláves Esc alebo kliknite v dokumente na ľubovoľné miesto mimo obrázka.

Úprava alebo orezanie tvaru pomocou úpravy bodov

Hoci nástroje na orezanie nie sú pre tvary k dispozícii, môžete tvar upraviť manuálne pomocou nástroja Upraviť body.

 1. Vyberte tvar, ktorý chcete upraviť.

 2. Kliknite na položky Nástroje na kreslenie > Formát, v skupine Vložiť tvary kliknite na tlačidlo Upraviť tvar Vzhľad tlačidla Upraviť tvar a potom kliknite na položku Upraviť body.

 3. Presunutím vrcholových bodov tvaru (čiernych bodiek po obvode tvaru) upravte tvar na požadovaný vzhľad.

 4. Ak chcete niektorý vrcholový bod odstrániť, stlačte a podržte kláves Ctrl a kliknite na vrcholový bod. Ak chcete pridať vrcholový bod, podržte stlačený kláves Ctrl a zároveň kliknite na ľubovoľné miesto po obvode tvaru, na ktorom ešte nie je vrcholový bod.

Aplikácie Skicár (vo viacerých verziách Windowsu) a 3D Skicár (v systéme Windows 10) vám pomáhajú orezať obrázok. Otvorte svoj obrázok v aplikácii a na paneli s nástrojmi uvidíte tlačidlo Orezať. Pozrite si krátke video s prehľadom niektorých funkcií v aplikácii 3D Skicár.

Po orezaní častí obrázka zostanú orezané oblasti súčasťou súboru, ale nezobrazujú sa. Odstránením týchto orezaných oblastí zo súboru obrázka môžete zmenšiť jeho veľkosť. Zároveň tým zabránite iným používateľom v zobrazení častí obrázka, ktoré ste odstránili.

Dôležité: Ak odstránite orezané oblasti a neskôr zmeníte názor, môžete ich obnoviť kliknutím na tlačidlo späť Použitie metódy čiastočnej migrácie na migrovanie poštových schránok do služieb Office 365 . Odstránenie sa môže vrátiť späť, kým sa súbor neuloží.

 1. Vyberte obrázok (alebo obrázky), z ktorého chcete odstrániť orezané oblasti.

 2. Kliknite na položky Nástroje obrázka > Formát a v skupine Upraviť kliknite na položku Komprimovať obrázky. Zobrazí sa dialógové okno s možnosťami kompresie.

  Tlačidlo Komprimovať obrázky na karte Nástroje obrázka – Formát

  Ak sa karty Nástroje obrázkaFormát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Na výber obrázka a otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok. Ak máte menšiu obrazovku, môže sa zobrazovať len ikona Komprimovať obrázky.

  Ikona Komprimovať obrázky bez označenia

 3. V časti Možnosti kompresie skontrolujte, či je začiarknuté políčko Odstrániť orezané časti obrázkov.

  Dialógové okno Kompresia obrázkov

  Ak chcete odstrániť orezané oblasti iba vybratých obrázkov (t. j. nie všetkých obrázkov v súbore), začiarknite políčko Použiť iba v tomto obrázku.

  V prípade potreby vyberte možnosť Rozlíšenie.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Tip: Ďalšie informácie zmenšení veľkosti súborov obrázkov a kompresii obrázkov nájdete v téme Zmenšenie veľkosti súboru obrázka.

Pozrite si tiež

Vloženie obrázkov

Pridanie kresby do dokumentu

Zmenšenie veľkosti súboru obrázka

Presúvanie obrázkov pomocou možností rozloženia vo Worde

Obtekanie textu okolo obrázkov vo Worde

Orezanie okrajov obrázka

 1. Ak chcete pridať obrázok do Office súboru (ako je napríklad Word dokument, PowerPoint prezentáciu alebo Excel zošit), použite položku vložiť > obrázok .

 2. S vybratým obrázkom vyberte na karte formát obrázka položku orezať.

  Na okrajoch a v rohoch obrázka sa zobrazia čierne rukoväte orezania.

  Na okrajoch a v rohoch obrázka sa zobrazia rukoväte orezania
 3. Orežte obrázok jedným z týchto postupov:

  Popis

  Akcia

  Orezanie jednej strany

  Potiahnite stredovú rukoväť orezania na danej strane smerom dovnútra.

  Orezanie dvoch susedných strán naraz

  Stlačte a podržte klávesy Shift + Option a súčasne potiahnite stredovú rukoväť orezania na ľubovoľnej strane smerom dovnútra.

  Rovnaké orezanie všetkých štyroch strán

  Stlačte a podržte klávesy Shift + Option a súčasne potiahnite rohovú rukoväť orezania smerom dovnútra.

 4. Kliknite mimo obrázka a zobrazí sa orezaný obrázok.

Poznámka: Po orezaní obrázka zostanú orezané časti súčasťou súboru obrázka. Ak chcete natrvalo odstrániť orezanú časť a zmenšiť veľkosť obrázka, prečítajte si časť ďalej na strane s názvom odstránenie orezaných častí obrázka.

Orezanie na konkrétny tvar

Tvar obrázka môžete rýchlo zmeniť tak, že obrázok orežete na konkrétny tvar. Obrázok sa automaticky upraví tak, aby vyplnil geometriu vybratého tvaru a zároveň si zachoval svoje proporcie.

Ak chcete orezať rovnaký obrázok na viacero tvarov, vytvorte kópie obrázka a orežte jednotlivé kópie na požadovaný tvar.

 1. Ak chcete do súboru balíka Office (napríklad dokument programu Word, prezentácia programu PowerPoint alebo zošit programu Excel) pridať obrázok, vyberte položky Vložiť > Obrázok.

 2. V súbore vyberte obrázok, ktorý chcete orezať.

 3. Na karte Formát obrázka kliknite na šípku vedľa možnosti Orezať.

  Tlačidlo Orezať na karte Formát obrázka

  (Ak sa karta Formát obrázka nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali obrázok (nie tvar).)

 4. Ukážte na položku orezať na tvar a potom vyberte tvar, na ktorý chcete orezať.

  Ponuka Orezať v PowerPointe pre Mac

  Tvar sa na obrázok použije okamžite.

 5. Ak chcete tvar prispôsobiť, znova kliknite na tlačidlo Orezať na páse s nástrojmi.

  Na okrajoch a v rohoch obrázka sa zobrazia čierne rukoväte orezania.

 6. Orežte obrázok jedným z týchto postupov:

  Popis

  Akcia

  Orezanie jednej strany

  Potiahnite stredovú rukoväť orezania na danej strane smerom dovnútra.

  Orezanie dvoch susedných strán naraz

  Stlačte a podržte klávesy Shift + Option a súčasne potiahnite stredovú rukoväť orezania na ľubovoľnej strane smerom dovnútra.

  Rovnaké orezanie všetkých štyroch strán

  Stlačte a podržte klávesy Shift + Option a súčasne potiahnite rohovú rukoväť orezania smerom dovnútra.

Iné druhy orezania

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Po pridaní obrázka do tvaru môžete vybrať spôsob, akým sa obrázok zmestí do tvaru pomocou nástrojov prispôsobiť a vyplniť na jemné ladenie:

 • Ak chcete odstrániť (alebo „orezať“) časť obrázka, no stále vyplniť celý tvar, vyberte možnosť Vyplniť.

 • Ak chcete, aby sa celý obrázok zmestil do tvaru, vyberte možnosť Prispôsobiť. Pôvodný pomer strán obrázka sa zachová, no tvar môže obsahovať prázdny priestor.

 1. V súbore vyberte obrázok, ktorý chcete mať v tvare.

 2. Na karte Formát obrázka kliknite na šípku vedľa možnosti Orezať.

  Tlačidlo Orezať na karte Formát obrázka

  Ak sa karta Formát obrázka nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali obrázok (a nie tvar).

 3. Kliknite na položku Vyplniť alebo Prispôsobiť a potom kliknite mimo obrázka.

  Ponuka Orezať v PowerPointe pre Mac

Aj po orezať častí obrázka zostanú orezané časti súčasťou súboru obrázka. Odstránením orezaných oblastí zo súboru obrázka môžete zmenšiť veľkosť súboru. Zároveň tým zabránite iným používateľom v zobrazení častí obrázka, ktoré ste odstránili.

Dôležité: Odstránenie orezaných častí obrázka sa nedá vrátiť späť. Preto by ste to mali urobiť len vtedy, keď ste presvedčení, že ste vykonali všetky požadované orezania a zmeny.

 1. Kliknite na obrázok (alebo obrázky), z ktorého chcete odstrániť orezané oblasti.

 2. Na karte formát obrázka kliknite na položku Komprimovať obrázky Tlačidlo Komprimovať obrázky .

  (Ak sa karta Formát obrázka nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali obrázok.)

 3. Začiarknite políčko Odstrániť orezané časti obrázkov.

  Ak chcete odstrániť orezané oblasti iba vybratých obrázkov (t. j. nie všetkých obrázkov v súbore), začiarknite políčko Len vybraté obrázky.

Pozrite tiež

Vkladanie obrázkov v Office pre Mac

Presúvanie, otáčanie alebo zoskupenie obrázka, textového poľa alebo iného objektu v Office pre Mac

Zmena veľkosti obrázka, tvaru, textového poľa alebo objektu WordArt

Riadenie obtekania textu okolo objektov vo Worde pre Mac

Orezanie okrajov obrázka

 1. V súbore vyberte obrázok, ktorý chcete orezať.

 2. S vybratým obrázkom vyberte na karte Formátovať obrázok položku orezať.

  Karta Formátovať obrázok, skupina Upraviť

  Na okrajoch a v rohoch obrázka sa zobrazia čierne rukoväte orezania.

  Na okrajoch a v rohoch obrázka sa zobrazia rukoväte orezania
 3. Potiahnite rukoväte orezania podľa potreby na orezanie okrajov obrázka a potom kliknite mimo obrázka.

  Pozíciu orezania môžete nastaviť tak, že premiestnite oblasť orezania (presunutím okrajov obdĺžnika orezania myšou) alebo obrázok.

Po orezaní obrázka zostanú orezané časti súčasťou súboru obrázka. Ak chcete natrvalo odstrániť orezanú časť a zmenšiť veľkosť obrázka, pozrite si časť Odstránenie orezaných častí obrázka.

Orezanie na konkrétny tvar

Rýchlym spôsobom zmeny tvaru obrázka je jeho orezanie na špecifický tvar. Keď orežete obrázok na konkrétny tvar, obrázok sa automaticky oreže tak, aby vyplnil geometriu tvaru. Pomer strán obrázka sa zachová.

 1. V súbore vyberte obrázok, ktorý chcete orezať na konkrétny tvar.

 2. Kliknite na kartu Formátovať obrázok.

  (Ak sa karta Formátovať obrázok nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali obrázok (a nie tvar).)

 3. V časti Upraviť kliknite na šípku vedľa tlačidla Orezať, ukážte na položku Maska na tvar, ukážte na typ tvaru a potom kliknite na tvar, na ktorý sa má obrázok orezať.

  Tvar sa na obrázok použije okamžite.

 4. Ak chcete tvar prispôsobiť, znova kliknite na tlačidlo Orezať na páse s nástrojmi.

  Na okrajoch a v rohoch obrázka sa zobrazia čierne rukoväte orezania.

 5. Potiahnite rukoväte orezania podľa potreby na orezanie okrajov obrázka a potom kliknite mimo obrázka.

 6. Po dokončení kliknite mimo obrázka.

Iné druhy orezania

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Po pridaní obrázka do tvaru sa môžete rozhodnúť, ako sa obrázok zmestí do tvaru, pomocou nástrojov Orezať na prispôsobenie a Orezať na vyplnenie na presné nastavenie:

 • Ak chcete odstrániť (alebo „orezať“) časť obrázka, no stále vyplniť celý tvar, vyberte možnosť Orezať na vyplnenie.

 • Ak chcete, aby sa celý obrázok zmestil do tvaru, vyberte možnosť Orezať na prispôsobenie. Pôvodný pomer strán obrázka sa zachová, no tvar môže obsahovať prázdny priestor.

 1. Kliknite na obrázok, ktorý chcete mať v tvare.

 2. Kliknite na kartu Formátovať obrázok.

  (Ak sa karta Formátovať obrázok nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali obrázok.)

 3. V časti Upraviť kliknite na šípku vedľa tlačidla Orezať, kliknite na položku Orezať na vyplnenie alebo Orezať na prispôsobenie a potom kliknite mimo obrázka.

 4. Po dokončení stlačte kláves ESC.

Aj po orezať častí obrázka zostanú orezané časti súčasťou súboru obrázka. Odstránením orezaných oblastí zo súboru obrázka môžete zmenšiť veľkosť súboru. Zároveň tým zabránite iným používateľom v zobrazení častí obrázka, ktoré ste odstránili.

Dôležité: Odstránenie orezaných častí obrázka sa nedá vrátiť späť. Preto by ste to mali urobiť len vtedy, keď ste presvedčení, že ste vykonali všetky požadované orezania a zmeny.

 1. Kliknite na obrázok (alebo obrázky), z ktorého chcete odstrániť orezané oblasti.

 2. Kliknite na kartu Formátovať obrázok.

  (Ak sa karta Formátovať obrázok nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali obrázok.)

 3. V časti Upraviť kliknite na tlačidlo Komprimovať a potom začiarknite políčko Odstrániť orezané oblasti obrázka.

Pozrite tiež

Vkladanie obrázkov v Office pre Mac

Presúvanie, otáčanie alebo zoskupenie obrázka, textového poľa alebo iného objektu

Riadenie obtekania textu okolo objektov vo Worde pre Mac

Orezanie obrázka

 1. Na snímke kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a potom vyberte položku orezať.

  Kliknutie pravým tlačidlom myši na obrázok a potom na položku Orezať

 2. Umiestnite kurzor na niektorú čiernu rukoväť orezania zobrazenú na okrajoch obrázka.

  Po umiestnení kurzora na čiernu rukoväť orezania bude kurzor vyzerať takto:

  • Rohová rukoväť orezania: Rohová rukoväť na zmenu veľkosti orezania

  • Bočná rukoväť orezania: Bočná rukoväť na zmenu veľkosti orezania

 3. Ak chcete orezať každú stranu, potiahnite čiernu rukoväť orezania dnu.

 4. Po dokončení orezávania stlačte kláves ESC alebo kliknite mimo obrázka.

  Alebo v OneNote pre web vyberte položku orezať a dokončite proces orezania.

Poznámka: Po orezaní obrázka zostanú orezané časti súčasťou súboru obrázka. Ak chcete natrvalo odstrániť orezanú časť a zmenšiť veľkosť obrázka, otvorte súbor v počítačovej aplikácii a pozrite si tému Odstránenie orezaných častí obrázka.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×