Orezanie obrázka v balíku Office

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete orezať nepotrebné okraje, použite možnosť Orezať.

Ak chcete odstrániť pozadie obrázka, pozrite si tému Odstránenie pozadia obrázka. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť obrázok, pozrite si tému Zmena veľkosti obrázka.

Okrem základného orezania okraja môžete v Office for Mac a v Office 2010 a novších verziách orezať obrázky na konkrétne tvary a pomery strán alebo orezať výplne obrázkov vnútri tvaru.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

1:32

Orezanie okrajov obrázka

 1. Ak chcete do súboru balíka Office (napríklad dokument programu Word, prezentácia programu PowerPoint alebo zošit programu Excel) pridať obrázok, vyberte položky Vložiť > Obrázok.

 2. Na obrázok kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte tlačidlo Orezať Tlačidlo Orezať , ktoré sa zobrazí.

  Na okrajoch a v rohoch obrázka sa zobrazia čierne rukoväte orezania.

  Na okrajoch a v rohoch obrázka sa zobrazia rukoväte orezania
 3. Orežte obrázok jedným z týchto postupov:

  Popis

  Akcia

  Orezanie jednej strany

  Rukoväť orezania boku presuňte smerom dnu.

  Orezanie dvoch susedných strán naraz

  Rukoväť orezania rohu presuňte smerom dnu.

  Rovnaké orezanie dvoch protiľahlých strán

  Stlačte a podržte kláves Ctrl a rukoväť orezania boku presuňte smerom dnu.

  Rovnaké orezanie všetkých štyroch strán

  Stlačte a podržte kláves Ctrl a ľubovoľnú rukoväť orezania rohu presuňte smerom dnu.

  Ak chcete orezať pomocou presných rozmerov, upravte hodnoty v poliach Výška a Šírka na páse s nástrojmi vedľa tlačidla Orezať.

  Tlačidlo Orezať a polia Výška a Šírka obrázkov na páse s nástrojmi v Office 2016

  Presunutím rukoväte orezania smerom von, nie dnu, môžete odrezať vrstvu obrázka alebo pridať okolo obrázka okraj.

 4. (Voliteľné) Ak chcete premiestniť oblasť orezania, zmeňte oblasť orezania presunutím okrajov alebo rohov obdĺžnika orezania alebo premiestnite obrázok.

 5. Po dokončení stlačte kláves Esc alebo kliknite v dokumente na ľubovoľné miesto mimo obrázka.

Poznámka: Nástroje na orezanie nie sú k dispozícii pre tvary, no v balíku Office 2010 a novších verziách môžete zmeniť veľkosť tvaru a pomocou nástroja Upraviť body dosiahnuť podobný efekt ako pri orezaní alebo prispôsobiť tvar. Ďalšie informácie nájdete v časti Orezanie na prispôsobenie alebo výplň tvaru.

Rôzne druhy orezania

Výberom nižšie uvedenej hlavičky ju otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Tvar obrázka môžete rýchlo zmeniť tak, že obrázok orežete na konkrétny tvar. Obrázok sa automaticky upraví tak, aby vyplnil geometriu vybratého tvaru a zároveň si zachoval svoje proporcie.

Ak chcete orezať rovnaký obrázok na viacero tvarov, vytvorte kópie obrázka a orežte jednotlivé kópie na požadovaný tvar.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

1:16

 1. Ak chcete do súboru balíka Office (napríklad dokument programu Word, prezentácia programu PowerPoint alebo zošit programu Excel) pridať obrázok, vyberte položky Vložiť > Obrázok.

 2. Kliknite na obrázok.

  Môžete orezať viacero obrázkov naraz, ale musíte ich orezať na rovnaký tvar. Ak chcete obrázky orezať na rôzne tvary, orezávajte ich jednotlivo.

 3. Kliknite na položky Nástroje obrázka > Formát a v skupine Veľkosť kliknite na šípku pod položkou Orezať.

  Tlačidlo Orezať na karte Nástroje obrázka – Formát

 4. V ponuke, ktorá sa zobrazí, vyberte položku Orezať na tvar a potom kliknite na tvar, na ktorý sa má obrázok orezať.

  Tvar sa na obrázok použije okamžite.

 5. Ak chcete tvar prispôsobiť, kliknite na tlačidlo Orezať Tlačidlo Orezať na páse s nástrojmi balíka Office 2016 na páse s nástrojmi.

  Na okrajoch a v rohoch obrázka sa zobrazia čierne rukoväte orezania.

 6. Orežte obrázok jedným z týchto postupov:

  Popis

  Akcia

  Orezanie jednej strany

  Rukoväť orezania boku presuňte smerom dnu.

  Orezanie dvoch susedných strán naraz

  Rukoväť orezania rohu presuňte smerom dnu.

  Rovnaké orezanie dvoch protiľahlých strán

  Stlačte a podržte kláves Ctrl a rukoväť orezania boku presuňte smerom dnu.

  Rovnaké orezanie všetkých štyroch strán

  Stlačte a podržte kláves Ctrl a ľubovoľnú rukoväť orezania rohu presuňte smerom dnu.

Keď skončíte, kliknite na tlačidlo Orezať ešte raz.

Obrázok môžete orezať na bežnú veľkosť alebo pomer strán fotografie, aby sa zmestil do štandardného rámu na obrázok. Pomocou tohto nástroja môžete tiež pred orezaním zobraziť ukážku prispôsobenia obrázka na konkrétny pomer strán.

 1. Ak chcete do súboru balíka Office (napríklad dokument programu Word, prezentácia programu PowerPoint alebo zošit programu Excel) pridať obrázok, vyberte položky Vložiť > Obrázok.

 2. Kliknite na obrázok.

 3. Kliknite na položky Nástroje obrázka > Formát a v skupine Veľkosť kliknite na šípku pod položkou Orezať.

  Tlačidlo Orezať na karte Nástroje obrázka – Formát

 4. V ponuke, ktorá sa zobrazí, vyberte položku Pomer strán a potom kliknite na požadovaný pomer.

  Zobrazí sa obdĺžnik orezania, ktorý ukazuje, ako bude obrázok vyzerať po orezaní na vybratý pomer strán.

 5. V prípade potreby upravte oblasť orezania pomocou rukovätí orezania podľa popisu v časti Orezanie obrázka.

 6. Po dokončení stlačte kláves Esc alebo kliknite v dokumente na ľubovoľné miesto mimo obrázka.

Obrázok môžete pridať ako výplň tvaru a ten potom môžete upraviť alebo orezať.

Pridanie obrázka do tvaru

 1. Pridajte tvar do dokumentu (pokyny nájdete v téme Pridanie tvarov) a potom kliknutím tvar vyberte.

 2. Kliknite na položky Nástroje na kreslenie > Formát a potom v skupine Štýly tvarov kliknite na položky Výplň tvaru > Obrázok.

  Pridanie obrázka ako výplne tvaru

 3. Vyberte požadovaný typ obrázka (napríklad Zo súboru alebo Online obrázky), prejdite na požadovaný obrázok a vložte ho.

Zmena veľkosti tvaru

Ak chcete zmeniť rozmery tvaru s výplňou a zároveň zachovať jeho základný formát, vyberte ho a presuňte niektorú z rukovätí na zmenu veľkosti.

Výber spôsobu, akým sa obrázok zmestí do tvaru

Ak je obrázok skosený, orezaný alebo nevypĺňa tvar tak, ako chcete, vylepšite jeho zobrazenie pomocou nástrojov Prispôsobiť a Vyplniť. Nájdete ich v ponuke Orezať.

 1. Kliknite na tvar, ktorý ste vytvorili pomocou položiek Výplň tvaru > Obrázok.

 2. Kliknite na položky Nástroje obrázka > Formát a v skupine Veľkosť kliknite na šípku pod položkou Orezať. Zobrazí sa ponuka s možnosťami orezania.

  Tlačidlo Orezať na karte Nástroje obrázka – Formát

  • Ak chcete, aby sa celý obrázok zmestil do tvaru, vyberte položku Prispôsobiť. Pôvodný pomer strán obrázka sa zachová, no vo vnútri obrázka môžete mať prázdny priestor.

  • Ak chcete, aby sa tvar vmestil do obrázka a aby sa všetko, čo bude mimo tohto tvaru, orezalo, vyberte položku Vyplniť.

 3. Kliknite na položku Vyplniť alebo Prispôsobiť.

  • Pri výbere položky Vyplniť sa veľkosť obrázka nastaví tak, aby zodpovedala výške alebo šírke tvaru podľa toho, ktorý rozmer je väčší. Tvar sa tak vyplní obrázkom a zároveň sa odstráni všetko mimo obvodu tvaru.

   Obrázok s použitím orezania na vyplnenie tvaru

  • Pri výbere položky Prispôsobiť sa veľkosť obrázka nastaví tak, aby výška i šírka obrázka zodpovedali ohraničeniu tvaru. Týmto sa do tvaru vloží najväčšia možná časť obrázka, ale niektoré oblasti tvaru môžu zostať prázdne.

   Obrázok s použitím orezania na prispôsobenie tvaru

   Obrázok môžete presunúť, a zmeniť tak časť obrázka, ktorá sa zobrazuje v tvare.

 4. V prípade potreby upravte oblasť orezania pomocou rukovätí orezania podľa popisu v časti Orezanie obrázka.

 5. Po dokončení stlačte kláves Esc alebo kliknite v dokumente na ľubovoľné miesto mimo obrázka.

Úprava alebo orezanie tvaru pomocou úpravy bodov

Hoci nástroje na orezanie nie sú pre tvary k dispozícii, môžete tvar upraviť manuálne pomocou nástroja Upraviť body.

 1. Vyberte tvar, ktorý chcete upraviť.

 2. Kliknite na položky Nástroje na kreslenie > Formát, v skupine Vložiť tvary kliknite na tlačidlo Upraviť tvar Vzhľad tlačidla Upraviť tvar a potom kliknite na položku Upraviť body.

 3. Presunutím vrcholových bodov tvaru (čiernych bodiek po obvode tvaru) upravte tvar na požadovaný vzhľad.

 4. Ak chcete niektorý vrcholový bod odstrániť, stlačte a podržte kláves Ctrl a kliknite na vrcholový bod. Ak chcete pridať vrcholový bod, podržte stlačený kláves Ctrl a zároveň kliknite na ľubovoľné miesto po obvode tvaru, na ktorom ešte nie je vrcholový bod.

Aplikácie Skicár (vo viacerých verziách Windowsu) a 3D Skicár (v systéme Windows 10) vám pomáhajú orezať obrázok. Otvorte svoj obrázok v aplikácii a na paneli s nástrojmi uvidíte tlačidlo Orezať. Pozrite si krátke video s prehľadom niektorých 2D funkcií v aplikácii 3D Skicár.

Po orezaní častí obrázka zostanú orezané oblasti súčasťou súboru, ale nezobrazujú sa. Odstránením týchto orezaných oblastí zo súboru obrázka môžete zmenšiť jeho veľkosť. Zároveň tým zabránite iným používateľom v zobrazení častí obrázka, ktoré ste odstránili.

Dôležité: Ak orezané oblasti odstránite a neskôr si to rozmyslíte, môžete kliknúť na tlačidlo Späť Použitie metódy čiastočnej migrácie na migrovanie poštových schránok do služieb Office 365 a obnoviť ich. Odstránené časti môžete vrátiť späť až kým súbor neuložíte.

 1. Vyberte obrázok (alebo obrázky), z ktorého chcete odstrániť orezané oblasti.

 2. Kliknite na položky Nástroje obrázka > Formát a v skupine Upraviť kliknite na položku Komprimovať obrázky. Zobrazí sa dialógové okno s možnosťami kompresie.

  Tlačidlo Komprimovať obrázky na karte Nástroje obrázka – Formát

  Ak sa karty Nástroje obrázkaFormát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Na výber obrázka a otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok. Ak máte menšiu obrazovku, môže sa zobrazovať len ikona Komprimovať obrázky.

  Ikona Komprimovať obrázky bez označenia

 3. V časti Možnosti kompresie skontrolujte, či je začiarknuté políčko Odstrániť orezané časti obrázkov.

  Dialógové okno Kompresia obrázkov

  Ak chcete odstrániť orezané oblasti iba vybratých obrázkov (t. j. nie všetkých obrázkov v súbore), začiarknite políčko Použiť iba v tomto obrázku.

  V prípade potreby vyberte možnosť Rozlíšenie.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Tip: Ďalšie informácie zmenšení veľkosti súborov obrázkov a kompresii obrázkov nájdete v téme Zmenšenie veľkosti súboru obrázka.

Orezanie obrázka

 1. Na snímke kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a potom kliknite na položku Orezať.

  Kliknutie pravým tlačidlom myši na obrázok a potom na položku Orezať

 2. Umiestnite kurzor na niektorú čiernu rukoväť orezania zobrazenú na okrajoch obrázka.

  Po umiestnení kurzora na čiernu rukoväť orezania bude kurzor vyzerať takto:

  • Rohová rukoväť orezania: Rohová rukoväť na zmenu veľkosti orezania

  • Bočná rukoväť orezania: Bočná rukoväť na zmenu veľkosti orezania

 3. Ak chcete orezať každú stranu, potiahnite čiernu rukoväť orezania dnu.

 4. Po dokončení orezávania stlačte kláves ESC alebo kliknite mimo obrázka.

  Vo OneNote Online môžete dokončiť proces orezania výberom tlačidla Orezať.

Poznámka: Po orezaní obrázka zostanú orezané časti súčasťou súboru obrázka. Ak chcete natrvalo odstrániť orezanú časť a zmenšiť veľkosť obrázka, otvorte obrázok v počítačovej aplikácii a pozrite si časť Odstránenie orezaných častí obrázka.

Pozrite tiež

Vloženie obrázkov

Pridanie kresby do dokumentu

Zmenšenie veľkosti súboru obrázka

Ako bol spôsob orezávania obrázkov v Office inovoval na verziu 2010.

Presúvanie obrázkov pomocou možností rozloženia vo Worde

Obtekanie textu okolo obrázkov vo Worde

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×