Optimistické začatie (pole úlohy)

Typ údajov.     pole dátumu

Typ záznamu.     vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Popis.     Pole Optimistické začatie obsahuje dátum zodpovedajúci dátumu možného začatia úlohy v tom najlepšom prípade. Tento dátum môžete zadať v rámci výpočtu analýzy PERT, ktorá vypočítava vážený priemer očakávaných, pesimistických a optimistických dátumov a trvaní. Toto pole je dostupné len v tabuľke PA_Optimistic Case v zobrazení Ganttovho grafu PA_Optimistic.

Spôsob výpočtu.     Keď po prvýkrát vytvoríte úlohu, pole Očakávané dokončenie obsahuje hodnotu NA. Ak zadáte optimistické trvanie a optimistický dátum dokončenia a potom na paneli s nástrojmi Analýza PERT kliknete na tlačidlo Vypočítať PERT  Button image , vypočíta sa optimistický dátum začatia pre vybratú úlohu, ktorý sa vloží do poľa Optimistické začatie.

Najlepšie použitie     Pole Optimistické začatie v tabuľke PA_Optimistic Case alebo v zobrazení Ganttovho grafu PA_Optimistic sa používa na odhadnutie možných dátumov úlohy. Predvolene dáva výpočet analýzy PERT najväčšiu váhu (4) očakávaným informáciám a najnižšiu váhu (1 každej) pesimistickým a optimistickým informáciám.

Príklad.     Máte niekoľko kritických úloh, pre ktoré chcete zobraziť dátum začatia v najlepšom prípade, v najhoršom prípade a očakávaný dátum začatia. Zadáte dátum očakávaného dokončenia a trvanie týchto úloh, ako aj optimistický a pesimistický dátum dokončenia a trvanie a potom spustíte výpočet analýzy PERT.

Poznámky.     Zmenou váhy, ktorú program Microsoft Project prideľuje každému z troch očakávaných trvaní, môžete možný odhad aj spresniť. Ak chcete zmeniť váhu, na paneli s nástrojmi Analýza PERT kliknite na tlačidlo Váhy PERT Button image   a potom zmeňte predvolené nastavenie.

Pole Optimistické začatie využíva vlastné pole dátumu začatia Začatie1.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×