Opravy alebo alternatívne riešenia nedávnych problémov vo Worde pre Windows

Posledná aktualizácia: jún 2019

Poznámka: Ak sa vám nedarí problém nájsť v častiach zlyhania a spomalenie výkonu alebo funkcie a doplnky, prejdite do časti staršie opravené problémy tohto článku.

Zlyhanie a pomalý výkon vo Worde

Posledná aktualizácia: 28. marca 2018

PROBLÉM

Pri pokuse o spustenie aplikácie balíka Office 2016 sa zobrazí kód chyby 0xC0000142.

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém je opravený vo verzii mesačného kanála 1803 (zostava 9126.2116) a novšej. Ak chcete okamžite získať najnovšiu aktualizáciu, otvorte aplikáciu balíka Office a vyberte položky Súbor > Konto Office > Možnosti aktualizácie > Aktualizovať.

Problému sa venuje aj téma Pri spúšťaní aplikácie balíka Office 2016 nastala chyba 0xC0000142.

Posledná aktualizácia: 14. marca 2018

PROBLÉM

Po inštalácii aktualizácie pre Word 2016 (KB4011730) z 13. marca 2018 nemusí byť možné otváranie alebo ukladanie wordových dokumentov

Tento problém sa týka iba používateľov, ktorí získavajú aktualizácie balíka Office 2016 prostredníctvom technológie Inštalátor systému Windows (MSI). Ak máte vydanie balíka Office nainštalované pomocou inštalátora Klikni a spusti, napríklad Office 365 Personal, s týmto problémom sa nestretnete.

STAV: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

O tomto probléme vieme a pracujeme na jeho odstránení. Ako alternatívne riešenie tohto problému môžete skúsiť nainštalovať aktualizáciu pre Office 2016 (KB4018295) zo 6. marca 2018. Informácie o tomto probléme nájdete aj v nasledujúcom článku: Po inštalácii aktualizácie KB 4011730 nemusí byť možné otváranie alebo ukladanie wordových dokumentov.

Problémy týkajúce sa funkcií a doplnkov Wordu

Posledná aktualizácia: 25. mája 2018

PROBLÉM

Môžu sa vyskytnúť rôzne problémy, napríklad text sa zobrazí až po stlačení klávesu Enter, podčiarknutie sa naďalej zobrazuje aj po jeho odstránení a obrazovka bliká pri prepínaní a používaní jazyka úprav.

STAV: OPRAVENÉ

Najnovšie informácie o tomto probléme nájdete v téme Pri používaní jazyka úprav v balíku Office sa vyskytujú problémy s textom, podčiarkovaním a blikajúcou obrazovkou.

Posledná aktualizácia: 21. mája 2018

PROBLÉM

Niektorí používatelia nahlásili, že v textovej oblasti dokumentu programu Word sa zobrazujú časti pása panela s nástrojmi alebo pravítka.

STAV: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

Tento problém môžete vyriešiť reštartovaním počítača.

Posledná aktualizácia: 11. januára 2018

PROBLÉM

Ak ste si nedávno nainštalovali aktualizáciu a máte v PC nainštalovaný antivírusový program McAfee, môžu sa vyskytnúť problémy pri otváraní excelovej tabuľky, rovnice MathType alebo iného vloženého objektu, ktorý je vložený vo wordovom dokumente.

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém bol vyriešený s nástrojom WebAdvisor verzie 4.0.7.148. Problém odstránite aktualizovaním antivírusového programu McAfee na najnovšiu verziu. Postupujte podľa týchto krokov uvedených na fórach spoločnosti McAfee.

Posledná aktualizácia: 11. januára 2018

PROBLÉM

Ak ste si nedávno nainštalovali aktualizáciu a máte v PC nainštalovaný antivírusový program McAfee, môžu sa vyskytnúť problémy pri upravovaní údajov v grafoch v PowerPointe alebo Worde.

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém bol vyriešený s nástrojom WebAdvisor verzie 4.0.7.148. Problém odstránite aktualizovaním antivírusového programu McAfee na najnovšiu verziu. Postupujte podľa týchto krokov uvedených na fórach spoločnosti McAfee.

Posledná aktualizácia: 2. novembra 2017

PROBLÉM

Pri pokuse o export vo Worde 2016 sa môže vyskytnúť táto chyba: Neočakávaná chyba spôsobila zlyhanie exportu.

Môže sa to stať, keď má strana s obsahom inú orientáciu ako obsah dokumentu.

STAV: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

Najnovšie informácie o tomto probléme nájdete v téme Chyba pri exporte do formátu PDF vo Worde 2016: Neočakávaná chyba spôsobila zlyhanie exportu

Posledná aktualizácia: 13. októbra 2017

PROBLÉM

Ak používate skúšobnú verziu služieb Office 365, pri každom otvorení súboru balíka Office sa automaticky nastaví ako predvolená aplikácia pre Word, Excel alebo PowerPoint vo všetkých verziách Windowsu najnovšia verzia. Ak máte napríklad nainštalovaný Excel 2013 a tiež používate skúšobnú verziu služieb Office 365, zošit sa otvorí v Exceli 2016.

STAV: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

Odporúčame vám používať služby Office 365, kde máte najnovšie funkcie. Skúšobnú verziu však môžete odinštalovať a súbory sa otvoria v tej verzii Excelu, ktorú máte nainštalovanú.

Posledná aktualizácia: 5. februára 2018

PROBLÉM

Automatické ukladanie už nie je k dispozícii alebo sa nezobrazuje na paneli s nástrojmi balíka Office v Office 2016 verzie 1707 (zostava 8326.2058) alebo vyššej verzie.

STAV: OPRAVENÉ

Excel: Tento problém je vyriešený vo verzii 1708 (zostava 8431.2094). Ak chcete okamžite získať aktualizáciu, otvorte Excel a vyberte položky Súbor > Konto > Možnosti aktualizácie > Aktualizovať.

Word: Tento problém je vyriešený vo verzii 1711 (zostava 8730.2122). Ak chcete okamžite získať aktualizáciu, otvorte Word a vyberte položky Súbor > Konto > Možnosti aktualizácie > Aktualizovať.

Posledná aktualizácia: 6. októbra 2017

PROBLÉM

Po nainštalovaní aktualizácie Wordu 2016 z 8. augusta 2017 (KB3213656) alebo aktualizácie Wordu 2016 z 5. septembra 2017 (KB4011039) sa môžu vyskytnúť tieto problémy:

  • Pri zlučovaní zvislých buniek v tabuľke sa obsah bunky stratí a nie je možné vybrať zlúčené bunky.

  • Ak otvoríte existujúci dokument, ktorý obsahuje tabuľku so zlúčenými bunkami, tieto bunky sa zobrazia ako prázdne.

Tento problém sa týka iba používateľov, ktorí získavajú aktualizácie balíka Office 2016 prostredníctvom technológie Inštalátor systému Windows (MSI). Ak máte vydanie balíka Office nainštalované pomocou inštalátora Klikni a spusti, napríklad Office 365 Personal, s týmto problémom sa nestretnete.

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém bol vyriešený v aktualizácii pre Word 2016 (KB4011140) vydanej 3 októbra 2017. Prečítajte si tento článok databázy Knowledge Base KB4011140, kde nájdete informácie o inštalácii tejto aktualizácie.

Posledná aktualizácia: 19. marca 2018

PROBLÉM

Keď do súboru balíka Office pridáte v časti Vlastnosti dokumentu metaúdaje (prostredníctvom možností Súbor > Informácie alebo v dialógovom okne Uložiť ako), vlastnosti budú v Office viditeľné. Ak si však ten istý súbor zobrazíte v Prieskumníkovi vo Windowse, vlastnosti sa nezobrazia.

Pridanie metaúdajov v časti Súbor > Informácie

Vlastnosti dokumentu balíka Office – Súbor > Panel s informáciami

Pridanie metaúdajov v dialógovom okne Uložiť ako

Vlastnosti dokumentu balíka Office – dialógové okno Uložiť ako

Metaúdaje alebo vlastnosti, ktoré sa nezobrazia v Prieskumníkovi

Vlastnosti dokumentu balíka Office v Prieskumníkovi vo Windowse

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém bol opravený v aktualizácii. Ak chcete okamžite získať najnovšiu aktualizáciu, otvorte aplikáciu balíka Office a vyberte položky Súbor > Konto > Možnosti aktualizácie > Aktualizovať

Posledná aktualizácia: 16. augusta 2017

PROBLÉM

Pri otváraní súborov balíka Office 2016 sa môžu súbory nečakane otvoriť iba na čítanie. Tento problém sa najčastejšie vyskytuje v Exceli a Worde vo verzii 1706 (zostava 8229.2045) alebo novšej. Tento problém sa niekedy vyskytne po pokuse o synchronizáciu dokumentu, ktorý si vyžaduje vrátenie do OneDrivu. Vo Worde alebo Exceli sa súbor otvorí iba na čítanie.

STAV: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

Náš tím odborníkov momentálne usilovne pracuje na oprave tohto problému. Zatiaľ môžete použiť alternatívne riešenie uvedené v tomto článku.

Potrebujete pri riešení problémov ďalšiu pomoc? Obráťte sa na oddelenie podpory.

Ak máte predplatné služieb Office 365 for home alebo ste si zakúpili jednorazové stiahnutie balíka Office 2016, kliknite v dolnej časti tejto stránky na tlačidlo Kontaktujte nás.

Ak ste správcom predplatného služieb Office 365 for business, obráťte sa na oddelenie podpory služieb Office 365 for business.

Posledná aktualizácia: 5. apríla 2018

PROBLÉM

Pri vkladaní ikony alebo obrázka pomocou položiek Vložiť > Ikony alebo Vložiť > Obrázky sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Počas importovania tohto súboru sa vyskytla chyba. http://hubblecontent.osi.office.net/ContentSVC/Content/Download?provider=MicrosoftIcon&FileName=[icon].svg

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém je opravený v mesačnom kanáli, verzia 1803 (9126.2116.XXXX) alebo novšia. Ak chcete okamžite získať najnovšiu aktualizáciu, otvorte aplikáciu balíka Office a vyberte položky Súbor > Konto > Možnosti aktualizácie > Aktualizovať.

Posledná aktualizácia: 13. októbra 2017

PROBLÉM

Emojis sa v aplikáciách balíka Office (napríklad Word a Outlook) vo Windowse 7 zobrazujú ako štvorcové políčka.

Tento problém sa týka všetkých zákazníkov balíka Office vo Windowse 7 s výnimkou predplatiteľov služieb Office 365 s balíkom Office 2016 verzie 16.0.8067.2032 alebo novšej (v súčasnosti vydanej pre insiderov pre Office).

STAV: OPRAVENÉ

Ak chcete tento problém vyriešiť, odporúčame nasledujúce inovácie:

  • Mesačný kanál (predtým: Aktuálny kanál): Predplatitelia balíka Office 2016 (Office 365) a zákazníci bez predplatného s nainštalovanou verziou Klikni a spusti vo Windowse 7 budú musieť aktualizovať na verziu 1704 (zostava 8067.2115) alebo novšiu verziu (mesačné aktualizácie z apríla 2017).

  • Polročný kanál (pre vybratých používateľov) (predtým: First Release pre oneskorený kanál): Tento problém je vyriešený vo verzii 1708 (8431.2079).

  • Aktuálna podniková vetva (predtým oneskorený kanál): Zákazníci služieb Office 365 v polročnom kanáli získajú opravu začiatkom nasledujúceho roka.

  • Používatelia balíka Microsoft Office 2016, ktorí dostávajú aktualizácie prostredníctvom technológie Inštalátor systému Windows (MSI): Stiahnite si KB 3203471 a nainštalujte si aktualizáciu písma Segoe UI Emoji.

  • Používatelia balíka Microsoft Office 2013 s nainštalovanou verziou Klikni a spusti vo Windowse 7 alebo s aktualizáciami prostredníctvom technológie Inštalátor systému Windows (MSI): Používatelia, ktorí majú Office 2013 MSI – stiahnite si KB 4011087 a nainštalujte si aktualizáciu písma Segoe UI Emoji. Používatelia, ktorí majú Office 2013 Klikni a spusti – táto aktualizácia bude k dispozícii v ďalšej mesačnej aktualizácii, ktorá bude vydaná okolo 12. septembra.

Poznámka: Používateľom Outlooku alebo Wordu 2016, ktorí aktualizovali na verzie obsahujúce opravu, sa pri vkladaní emoji nezobrazia štvorcové políčka. Ak príjemcovia e-mailovej správy alebo dokumentu nemajú aktualizovanú verziu balíka Office 2016 vo Windowse 7 alebo neinovovali na Windows 10, naďalej sa im budú emoji zobrazovať ako štvorcové políčka.

Tieto informácie sú tiež uverejnené v článku KB 4021341.

Zmenené, zablokované alebo zrušené funkcie

Staršie problémy, ktoré boli opravené

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zavolajte na oddelenie podpory

Obráťte sa na oddelenie podpory.
Ak máte predplatné na Office 365 pre domácnosti alebo ste si zakúpili jednorazové stiahnutie balíka Office 2016, kliknite na prepojenie Kontaktujte nás v dolnej časti tejto stránky.

Fóra komunity používateľov služieb Office 365

Opýtajte sa komunity
Požiadajte o pomoc odborníkov v našich fórach:
Fórum používateľov balíka Office vo Windowse pre používateľov verzií Personal, Home alebo University
Fórum komunity používateľov služieb Office 365 pre používateľov verzie Business

Konverzácia

Poskytnite pripomienky v aplikácii balíka Office
Pripomienky môžete odoslať priamo našim tímom balíka Office:

Office 2016 vo Windowse 10 otvorte aplikáciu balíka Office a kliknite na položky Súbor > Pripomienky.

Máte požiadavku na funkciu?

Žiarovka – nápad

Radi si prečítame vaše návrhy na nové funkcie a pripomienky týkajúce sa používania našich produktov. Zdieľajte svoje nápady na lokalite Word UserVoice. Váš názor nás zaujíma.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×