Opravy alebo alternatívne riešenia nedávnych problémov v Outlooku pre Mac

Posledná aktualizácia: jún 2018

Posledná aktualizácia: 13. marca 2018

PROBLÉM

Plánovaná činnosť alebo schôdza sa v zobrazení týždňa môže zobrazovať posunutá o hodinu dopredu.

Môže sa to stať po letnom čase pre časové pásma pre USA a Veľkú Britániu. Môže sa to týkať aj iných časových pásiem.

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém bol opravený v najnovšej verzii Outlooku 2016 pre Mac (verzia 16.11 vydaná 13. marca 2018). Ak chcete získať najnovšiu aktualizáciu, otvorte Outlook pre Mac, prejdite na položky Pomocník > Skontrolovať aktualizácie a postupujte podľa pokynov v aplikácii AutoUpdate. Ako alternatívne riešenie môžete v kalendári používať zobrazenie týždňa alebo dňa.

Posledná aktualizácia: 21. mája 2018

PROBLÉM

Keď skonvertujete plánovanú činnosť na schôdzu pre kontá IMAP alebo POP, pozvánky sa neodošlú.

Tento problém začal vyskytovať vo verzii 16.10.

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém bol opravený v Outlooku 2016 pre Mac (verzia 16.12). Ak chcete získať najnovšiu aktualizáciu, otvorte Outlook pre Mac, prejdite do ponuky Pomocník > Skontrolovať aktualizácie a postupujte podľa pokynov v aplikácii AutoUpdate.

Posledná aktualizácia: 21. marca 2018

PROBLÉM

Ak pri vytváraní nového e-mailu použijete klasické písmo Tahoma, napísaný text sa zobrazí tučným písmom a nie klasickým.

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém bol opravený v Outlooku 2016 pre Mac (verzia 16.11). Ak chcete získať najnovšiu aktualizáciu, otvorte Outlook pre Mac, prejdite do ponuky Pomocník > Skontrolovať aktualizácie a postupujte podľa pokynov v aplikácii AutoUpdate.

Posledná aktualizácia: 21. mája 2018

PROBLÉM

Ak si chcete teraz v Outlooku pre Mac vo verzii 16.10 zobraziť výsledky hľadania, musíte stlačiť kláves Enter.

V minulosti Outlook pre Mac zobrazoval výsledky hľadania počas písania textu.

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém bol opravený v Outlooku 2016 pre Mac (verzia 16.13). Ak chcete získať najnovšiu aktualizáciu, otvorte Outlook pre Mac, prejdite do ponuky Pomocník > Skontrolovať aktualizácie a postupujte podľa pokynov v aplikácii AutoUpdate.

Posledná aktualizácia: 21. mája 2018

PROBLÉM

V ikone Outlooku v doku sa zobrazuje počet neprečítaných správ v hlavnej poštovej schránke aj v poštovej schránke delegáta. V zostave 15.41 k tomu nedochádzalo.

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém bol opravený v Outlooku 2016 pre Mac (verzia 16.12).

Na zisťovanie poštu neprečítaných e-mailov poštovej schránky delegáta bola pridaná nová predvoľba. Prejdite na položky Predvoľby Outlooku > Upozornenia a zvuky.

Ak chcete získať najnovšiu aktualizáciu, otvorte Outlook pre Mac, prejdite do ponuky Pomocník > Skontrolovať aktualizácie a postupujte podľa pokynov v aplikácii AutoUpdate.

Posledná aktualizácia: 14. februára 2018

PROBLÉM

E-maily ostávajú zaseknuté v Pošte na odoslanie a zobrazí sa vám kód chyby: 0x0000-998.

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém bol opravený v najnovšej verzii Outlooku 2016 pre Mac. Ak chcete získať najnovšiu aktualizáciu, otvorte Outlook pre Mac, prejdite do ponuky Pomocník > Skontrolovať aktualizácie a postupujte podľa pokynov v aplikácii AutoUpdate.

Posledná aktualizácia: 12. februára 2018

PROBLÉM

Opakovane sa vám môže zobraziť výzva na prihlásenie a toto chybové hlásenie: Poštu sa momentálne nepodarilo prijať.

STAV: SKÚMA SA

Tím programu Outlook pre Mac momentálne tento problém skúma.

Posledná aktualizácia: 15. septembra 2017

PROBLÉM

Nastavenie priblíženia nájdete v okne novej e-mailovej správy výberom karty Možnosti a kliknutím na tlačidlo Lupa na páse s nástrojmi.

Ak sa v novej správe nastavenie priblíženia zmení, toto nastavenie zostane zachované, kým sa opäť nezmení. Priblíženie nemení skutočnú veľkosť písma, len približuje alebo vzďaľuje text v okne vytvárania (ovplyvní okno režimu vytvárania pre všetky nové správy/odpovede). Priblíženie neovplyvní tablu na čítanie ani prijaté správy – tie sa zobrazujú v skutočnej veľkosti písma.

Po uplatnení nastavenia v outlookovom profile zostane toto nastavenie zachované pre všetky budúce správy, kým ho nezmeníte v ponuke Možnosti v správe.

Ak je priblíženie nastavené na menej ako 100 %, môže vzniknúť dojem, že písmo je menšie. Ak je napríklad priblíženie nastavené na 75 %, písmo novovytvorenej správy (alebo odpovede/preposielanej správy) sa zdá byť menšie v porovnaní s tablou na čítanie alebo otvorenou prijatou správou (nie v režime vytvárania).

Veľkosť písma Outlooku pre Mac

STAV

Toto správanie je zámerné. Ak sa tento problém vyskytne, skontrolujte nastavenia priblíženia a podľa potreby ich upravte.

Posledná aktualizácia: 25. septembra 2017

PROBLÉM

Ak máte nainštalovaný doplnok Cisco WebEx, Outlook môže zlyhať pri práci s panelom s nástrojmi.

STAV: Opravené v najnovšej verzii doplnku WebEx

Ak chcete opraviť tento problém, aktualizujte doplnok WebEx na najnovšiu verziu (najnižšia podporovaná verzia pre macOS High Sierra je 32.5.1.57).

Ďalšie podrobnosti nájdete v tomto článku podpory.

Posledná aktualizácia: august 2017

PROBLÉM

Pri odosielaní e-mailu s prílohou väčšou ako 25 MB sa zobrazí chybové hlásenie a e-mail sa neodošle.

Chyba týkajúca sa veľkých príloh

STAV: Alternatívne riešenie

Na vyriešení tohto problému pracujeme. Medzitým na odosielanie príloh väčších ako 25 MB používajte webovú poštu.

Posledná aktualizácia: august 2017

PROBLÉM

Pri migrácii na Outlook pre Mac 2016 nie je možné presunúť profily Entourage.

STAV: Alternatívne riešenie

Ak chcete presunúť profily Entourage do Outlooku 2016 pre Mac, najskôr naimportujte údaje o profile do Outlooku 2011 a potom naimportujte údaje o profile z Outlooku 2011 do Outlooku 2016 pre Mac.

Ďalšie informácie nájdete v týchto článkoch: Importovanie informácií do Outlooku 2011 pre Mac a Importovanie e-mailových správ, kontaktov a iných položiek do Outlooku 2016 pre Mac.

Posledná aktualizácia: august 2017

PROBLÉM

V Outlooku 2016 pre Mac nedokážete pridať príjemcu medzi bezpečných odosielateľov. Outlook v súčasnosti povoľuje pridávanie príjemcov len do zoznamu blokovaných odosielateľov. E-maily od blokovaných odosielateľov sa presunú do priečinka nevyžiadanej pošty.

STAV: Alternatívne riešenie

Ak chcete obísť tento problém, použite na spravovanie nastavení webový poštový server.

Ďalšie informácie nájdete v tomto článku.

Posledná aktualizácia: marec 2018

PROBLÉM

Prílohy sú neaktívne alebo nie je možné sťahovať prílohy.

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém bol opravený v Outlooku 2016 pre Mac (verzia 16.11). Ak chcete získať najnovšiu aktualizáciu, otvorte Outlook pre Mac, prejdite do ponuky Pomocník > Skontrolovať aktualizácie a postupujte podľa pokynov v aplikácii AutoUpdate.

Ak sa po inštalácii najnovšej aktualizácie zobrazuje príloha naďalej ako neaktívna, problém opravíte kliknutím na tlačidlo Získať celú správu.

Posledná aktualizácia: august 2017

PROBLÉM

Do Outlooku 2016 pre Mac sa nedajú importovať Kontakty Apple.

STAV: Alternatívne riešenie

  1. Presuňte kontakty myšou z adresára v Macu a umiestnite ich na pracovnú plochu.

    Na pracovnej ploche tým vytvoríte jeden súbor .vcf.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a vyberte položky Otvoriť v programe > Microsoft Outlook.

  3. V Outlooku sa otvorí nové okno kontaktu, ktorý je prvou adresou v súbore .vcf.

  4. Kliknite na položku Uložiť v okne kontaktu. Outlook kontakt uloží a začne napĺňať zvyšné kontakty.

Súbor .vcf môžete tiež presunúť priamo do priečinka s kontaktmi v Outlooku. Kontakty sa automaticky uložia v Outlooku.

Posledná aktualizácia: august 2017

PROBLÉM

Po aktualizácii verzie 15.35.170610 na 15.36.170702 zmiznú priečinky.

STAV

Ide o zámerný stav aktualizovaného bočného panela. Priečinky sú zbalené a je potrebné ich manuálne rozbaliť. Ak chcete, aby sa vám priečinky opäť zobrazovali v hornej časti, pridajte ich medzi obľúbené položky kliknutím na hviezdičku vedľa jednotlivých priečinkov. Svoje obľúbené priečinky môžete následne preusporiadať do ľubovoľného poradia.

Ďalšie informácie o tomto nastavení pred a po aktualizácii nájdete v tomto článku: Nový bočný panel s obľúbenými položkami a položkami na odoslanie neskôr.

Posledná aktualizácia: január 2018

PROBLÉM

Zobrazí sa chyba synchronizácie: 19803 pri synchronizácii konta Office 365.

Chyba synchronizácie

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém bol opravený v najnovšej verzii Outlooku 2016 pre Mac. Ak chcete získať najnovšiu aktualizáciu, otvorte Outlook pre Mac, prejdite do ponuky Pomocník > Skontrolovať aktualizácie a postupujte podľa pokynov v aplikácii AutoUpdate.

Známe problémy, zmenené, zablokované alebo zrušené funkcie

Automatizované nástroje na riešenie problémov

Pomocou nasledujúcich nástrojov môžete vyriešiť viacero problémov týkajúcich sa Outlooku pre Mac. Ďalšie informácie a návod na inštaláciu nástrojov získate na tejto stránke: Nástroje podpory Outlooku pre Mac.

Oprava vyhľadávania v Outlooku

Tento nástroj opravuje problémy s vyhľadávaním v Outlooku pre Mac. Pomôže vám, ak napríklad vyhľadávanie nevráti žiadne výsledky pre položky, ktoré máte v poštovej schránke, alebo sa vám zobrazujú staršie údaje, aj keď máte novšie položky.

Resetovanie predvolieb v Outlooku

Tento nástroj zresetuje prispôsobenia, ktoré ste si nastavili v Outlooku pomocou ponuky Outlook > Predvoľby. Obnoví tiež nastavenia veľkosti a umiestnenia okien Outlooku.

Nastavenie predvolenej poštovej aplikácie

Tento nástroj vám umožní vybrať si Outlook pre Mac ako predvolenú poštovú aplikáciu. Kedykoľvek kliknete na prepojenie mailto: v e-maile alebo na webovej lokalite, Outlook otvorí nový e-mail.

Resetovanie nedávnych adries

Tento nástroj vám umožní resetovať nedávne adresy, ktoré Outlook uložil, a odstrániť všetky adresy naraz a nie po jednej.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zavolajte na oddelenie podpory


Ak chcete nahlásiť problémy alebo poskytnúť pripomienky, prejdite v Outlooku pre Mac na položky Pomocník > Kontaktovať oddelenie podpory.
Ďalšie informácie nájdete v téme Kontaktovanie oddelenia podpory v Outlooku 2016 pre Mac.

Máte požiadavku na funkciu?

Žiarovka – nápad

Ak chcete navrhnúť nové funkcie v Outlooku pre Mac, prejdite na položky Pomocník > Navrhnúť funkciu. Prípadne zdieľajte svoje nápady na lokalite Outlook UserVoice. Váš názor nás zaujíma.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×