Opravy alebo alternatívne riešenia nedávnych problémov v Exceli pre Windows

Opravy alebo alternatívne riešenia nedávnych problémov v Exceli pre Windows

Posledná aktualizácia: január 2018

Zlyhanie a pomalý výkon v Exceli

Posledná aktualizácia: 8. decembra 2017

PROBLÉM

Ak máte v počítači nainštalovaný softvér Malwarebytes, po aktualizácii na verziu Windows 10 Fall Creators Update sa môžu vyskytnúť zlyhania aplikácií balíka Office, ako je Word, Excel alebo PowerPoint.

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém vyriešite stiahnutím a nainštalovaním tejto aktualizácie poskytovanej spoločnosťou Malwarebytes.

Posledná aktualizácia: 6. decembra 2017

PROBLÉM

Excel môže pri pokuse o otvorenie súborov z OneDrivu zlyhať. Môže sa to stať v počítači s Windowsom 7.

STAV: OPRAVENÉ

Spôsobuje to staršia verzia OneDrivu, ktorá sa už automaticky neaktualizuje. Ak chcete tento problém vyriešiť, stiahnite a nainštalujte si najnovšiu verziu OneDrivu.

Posledná aktualizácia: 6. decembra 2017

PROBLÉM

Ak máte v počítači nainštalovaný WPS Office, môžu sa vyskytnúť problémy s načítaním doplnku Riešiteľ v Exceli.

STAV: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

Spoločnosť Microsoft o probléme so súčasťou WPS Office vie a skúma ho. Ak sa u vás tento problém vyskytne, spustite opravu balíka Office. Najnovšie informácie o tomto probléme nájdete v téme Chyby pri načítaní doplnku Riešiteľ v Exceli.

Posledná aktualizácia: 14. novembra 2017

PROBLÉM

Ak názov excelového súboru obsahuje hranaté zátvorky (napríklad Zošit1[1234].xlsx), môžu sa vyskytnúť problémy so zatvorením zošita v chránenom zobrazení.

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém je opravený v mesačnom kanáli, verzia 1708 (8431.2110). Ak chcete okamžite získať najnovšiu aktualizáciu, otvorte Excel a vyberte položky Súbor > Konto > Možnosti aktualizácie > Aktualizovať. Najnovšie informácie o tomto probléme nájdete v téme Excelový súbor sa nedá zavrieť, ak názov súboru obsahuje zátvorky.

Posledná aktualizácia: 1. novembra 2017

PROBLÉM

Keď kliknete na položky Vložiť > Objekt > Vytvoriť zo súboru a potom na tlačidlo Prehľadávať, Excel 2016 môže zlyhať. Zdá sa, že problém ovplyvňuje tieto zostavy: Mesačný kanál verzie 1709 (8528.* **) alebo polročný kanál verzie 1708 (8431.****).

STAV: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

Najnovšie informácie o tomto probléme nájdete v téme Pri pokuse o vloženie objektu do hárka Excel zlyhá.

Posledná aktualizácia: 13. decembra 2017

PROBLÉM

Ak používate tlačidlo v hárku na spustenie makra a neskôr tento zošit zavriete, následné pokusy o výpočet používateľom definovaných funkcií doplnku XLL môžu zlyhať.

Tento problém sa týka Excelu 2016 vo verzii 1608 (zostava 7301.xxxx).

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém je vyriešený vo verzii 1708 (8431.2017). Ak chcete okamžite získať aktualizáciu, otvorte ľubovoľnú aplikáciu balíka Office 2016 a vyberte položky Súbor > Konto > Možnosti aktualizácie > Aktualizovať.

Pre inštalácie pomocou inštalátora MSI použite najnovšiu opravu pre Excel, ktorá je k dispozícii prostredníctvom služby Microsoft Update. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie balíka Office.

Posledná aktualizácia: 18. septembra 2017

PROBLÉM

Excel môže zamrznúť alebo zlyhať pri pokuse o publikovanie zošita ako webovej stránky vybratím položiek Súbor > Uložiť ako > Prehľadávať > Uložiť vo formáte: Webová stránka (*.htm; *.html).

Tento problém sa týka Excelu 2016 vo verzii 1707 (zostava 8326.xxxx).

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém je vyriešený vo verzii 1708 (8431.2079). Ak chcete okamžite získať aktualizáciu, otvorte ľubovoľnú aplikáciu balíka Office 2016 a vyberte položky Súbor > Konto > Možnosti aktualizácie > Aktualizovať.

Problémy týkajúce sa funkcií a doplnkov Excelu

Posledná aktualizácia: 3. januára 2018

PROBLÉM

Keď sa chcete vrátiť na domovskú stránku pomocou klávesovej skratky (ALT + C), tak nefunguje. Namiesto toho je teraz klávesová skratka na návrat na domovskú stránku kombinácia klávesov ALT + C1.

STAV: SKÚMA SA

O tomto probléme vieme a pracujeme na jeho odstránení.

Posledná aktualizácia: 20. decembra 2017

PROBLÉM

Po nainštalovaní aktualizácie zabezpečenia pre Excel 2016: 14. novembra 2017, sa vám pri kliknutí na tvar, ku ktorému je priradené digitálne podpísané makro, môže zobraziť táto chyba:

Makro sa nedá spustiť.

Makro nemusí byť v tomto zošite dostupné alebo sú všetky makrá zakázané.

STAV: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

Informácie o aktuálnom alternatívnom riešení nájdete v sekcii Známe problémy v časti Popis aktualizácie zabezpečenia pre Excel 2016: 14. novembra 2017.

Posledná aktualizácia: 6. decembra 2017

PROBLÉM

Pri pokuse o kopírovanie hárka v rámci toho istého zošita sa hárok presunie namiesto toho, aby sa vytvoril jeho duplikát.

Táto chyba sa vyskytuje vo verzii Preview Excelu 2016 (16.0.4229.1002). Táto chyba bola opravená v oficiálnych vydaných verziách RTM (Release to Manufacturing). Oprava tohto problému vo verzii Preview nie je naplánovaná.

STAV: OPRAVENÉ

Najnovšie informácie o tomto probléme nájdete v téme V Exceli 2016 (vo verzii 16.0.4229.1002) nie je možné skopírovať alebo presunúť hárok.

Posledná aktualizácia: 7. novembra 2017

PROBLÉM

Keď v Exceli 2016 v súbore šablóny (.xlt, .xltx, .xltm) vyberiete alebo dvakrát kliknete na možnosť Nové, Excel otvorí dve identické kópie súboru.

STAV: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

Najnovšie informácie o tomto probléme nájdete v téme Vytvorenie nového excelového súboru zo šablóny otvorí súbor dvakrát.

Posledná aktualizácia: 7. novembra 2017

PROBLÉM

Keď sa pokúsite otvoriť súbor v Exceli, súbor sa neotvorí, no otvorí sa aplikácia Excel.

Môže sa to stať, keď v Exceli nie je zaškrtnutá možnosť Zobraziť domovskú obrazovku po spustení aplikácie.

STAV: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

Najnovšie informácie o tomto probléme nájdete v téme Excelový súbor sa neotvorí po zrušení začiarknutia možnosti Zobraziť domovskú obrazovku.

Posledná aktualizácia: 18. decembra 2017

PROBLÉM

V niektorých zariadeniach sa po aktualizácii na Windows 10 Fall Creators Update po otvorení zošita v Exceli a prechode nad jeho bunky môže vyskytnúť blikanie kurzora.

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém vyriešite aktualizáciou Windowsuaktualizáciou balíka Office. Najnovšie informácie o tomto probléme nájdete v téme Po aktualizácii na Windows 10 Fall Creators Update (verzia 1709) začne kurzor v Exceli blikať.

Posledná aktualizácia: 26. októbra 2017

PROBLÉM

Pri pokuse o použitie možnosti zmeny veľkosti tvaru a prispôsobenia textu sa nič nestane.

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém je vyriešený vo verzii mesačného kanála 1709 (8528.2147). Ak chcete okamžite získať aktualizáciu, otvorte Excel 2016 a vyberte položky Súbor > Konto > Možnosti aktualizácie > Aktualizovať.

Posledná aktualizácia: 13. októbra 2017

PROBLÉM

Ak používate skúšobnú verziu služieb Office 365, pri každom otvorení súboru balíka Office sa automaticky nastaví ako predvolená aplikácia pre Word, Excel alebo PowerPoint vo všetkých verziách Windowsu najnovšia verzia. Ak máte napríklad nainštalovaný Excel 2013 a tiež používate skúšobnú verziu služieb Office 365, zošit sa otvorí v Exceli 2016.

STAV: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

Odporúčame vám používať služby Office 365, kde máte najnovšie funkcie. Skúšobnú verziu však môžete odinštalovať a súbory sa otvoria v tej verzii Excelu, ktorú máte nainštalovanú.

Posledná aktualizácia: 14. novembra 2017

PROBLÉM

Pri otvorení súboru v Exceli 2016, ktorý obsahuje v tej istej bunke viaceré typy formátovania textu, sa môže formátovanie odstrániť. Môžete mať napríklad časť textu vo formáte RTF tučným písmom a inú časť v rámci tej istej bunky, ktorá nebude tučným písmom. Alebo máte v rámci tej istej bunky rozličné farby písma pre rozličné znaky, ako je to na príklade nižšie.

Používanie písma vo formáte RTF vo viacerých typoch formátovania textu

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém je opravený vo verzii 1708 (8431.2109). Ak chcete okamžite získať najnovšiu aktualizáciu, otvorte Excel a vyberte položky Súbor > Konto > Možnosti aktualizácie > Aktualizovať. Najnovšie informácie o tomto probléme nájdete v téme Formátovanie písma sa pri používaní formátu RTF v Exceli 2016 stratí.

Posledná aktualizácia: 11. októbra 2017

PROBLÉM

Pri použití klávesovej skratky Ctrl + H alebo tlačidla Nahradiť na páse s nástrojmi zobrazí dialógové okno Hľadanie a nahradenie namiesto karty Nahradiť kartu Nájsť. Tento problém sa týka verzie 1708 (zostava 8420.xxxx).

Príkaz Nahradiť na páse s nástrojmi

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém je vyriešený vo verzii 1708 (8431.2094). Ak chcete okamžite získať aktualizáciu, otvorte ľubovoľnú aplikáciu balíka Office 2016 a vyberte položky Súbor > Konto > Možnosti aktualizácie > Aktualizovať.

Posledná aktualizácia: 29. septembra 2017

PROBLÉM

Keď sa nachádzate v zobrazení rozloženia strany a použijete formátovanie výplne, napríklad štýl vzorky v bunke alebo tabuľke, formátovanie sa nevykresľuje správne po pridaní hlavičky alebo päty do tabuľkového hárka. Môže sa zobraziť čierne pozadie alebo iné problémy s formátovaním.

Tento problém sa týka verzie 1708 (zostava 8431.2079).

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém je vyriešený vo verzii 1708 (zostava 8431.2094). Ak chcete okamžite získať aktualizáciu, otvorte ľubovoľnú aplikáciu balíka Office 2016 a vyberte položky Súbor > Konto > Možnosti aktualizácie > Aktualizovať.

Posledná aktualizácia: 14. novembra 2017

PROBLÉM

Vyskytuje sa chyba pri ukladaní zošita po vložení grafu do existujúceho (predtým uloženého) zošita alebo skopírovaní hodnôt z existujúceho zošita.

Pri ukladaní súboru <názov zošita> sa vyskytli chyby. Microsoft Excel môže tento súbor uložiť až po odstránení alebo oprave niektorých funkcií. Ak chcete vykonať opravy v novom súbore, kliknite na tlačidlo Pokračovať. Ak chcete zrušiť ukladanie súboru, kliknite na tlačidlo Zrušiť.

Po kliknutí na tlačidlo Pokračovať sa zobrazí nasledujúca chyba:

Počas ukladania sa v programe Excel vyskytli chyby. Excel však minimálne uložil tento súbor do súboru <názov súboru>.

Tento problém sa týka verzie 1707 (8326.2086) a novších, pričom sa vyskytuje iba v prípade súborov, ktoré sú uložené lokálne, napríklad v počítači. Problém sa nevyskytuje pri manuálnom zadaní hodnôt alebo vložení grafu do novovytvoreného zošita.

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém je vyriešený vo verzii 1708 (8431.2109). Ak chcete okamžite získať najnovšiu aktualizáciu, otvorte Excel a vyberte položky Súbor > Konto > Možnosti aktualizácie > Aktualizovať. Najnovšie informácie o tomto probléme nájdete v téme Nie je možné uložiť zošit po vložení grafu do existujúceho zošita.

Posledná aktualizácia: 29. septembra 2017

PROBLÉM

Automatické ukladanie už nie je k dispozícii alebo sa nezobrazuje na paneli s nástrojmi balíka Office v Office 2016 verzie 1707 (zostava 8326.2058) alebo vyššej verzie.

STAV: ČIASTOČNE OPRAVENÉ

Excel: Tento problém je vyriešený vo verzii 1708 (zostava 8431.2094). Ak chcete okamžite získať aktualizáciu, otvorte ľubovoľnú aplikáciu balíka Office 2016 a vyberte položky Súbor > Konto > Možnosti aktualizácie > Aktualizovať.

Word: Na skorom vydaní opravy pracujeme. Ďakujeme za trpezlivosť.

Posledná aktualizácia: 29. septembra 2017

PROBLÉM

Po otvorení súboru uloženého do OneDrivu, OneDrivu for Business alebo SharePointu, ktorý sa synchronizuje pomocou synchronizačného klienta, môže byť automatické ukladanie nesprávne vypnuté alebo neaktívne. Po ukázaní myšou na prepínač automatického ukladania sa zobrazí popis s týmto hlásením:

Automatické ukladanie nie je k dispozícii. Umiestnenie tohto súboru nepodporuje automatické ukladanie. Ak chcete používať automatické ukladanie, uložte súbor do OneDrivu alebo SharePointu Online.

Oznámenie Automatické ukladanie nie je k dispozícii

Tento problém sa týka aktualizácie balíka Office 2016 z augusta 2017, verzia 1708 (zostava 8431.2079) a novšia pre zákazníkov v aktuálnom kanáli (CC). Spolutvorba a automatické ukladanie zatiaľ nie sú podporované pre zákazníkov, ktorí sú v kanáli vydania FRDC alebo SA (polročné vydanie). 

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém je vyriešený vo verzii 1708 (zostava 8431.2094) pre zákazníkov aktuálneho kanála (CC). Ak chcete okamžite získať aktualizáciu, otvorte ľubovoľnú aplikáciu balíka Office 2016 a vyberte položky Súbor > Konto > Možnosti aktualizácie > Aktualizovať.

Ak sa u vás bude problém prejavovať aj naďalej alebo ste ešte nevykonali aktualizáciu, môžete použiť toto alternatívne riešenie:

  • Otvorte aplikáciu balíka Office, kliknite na položky Súbor > Otvoriť a prejdite na umiestnenie na serveri (OneDrive alebo SharePoint).

  • Pomocou webového prehliadača otvorte súbor priamo zo SharePointu alebo OneDrivu, kde je daný súbor uložený.

Poznámka – Spolutvorba a automatické ukladanie zatiaľ nie sú podporované pre zákazníkov, ktorí sú v kanáli vydania FRDC alebo SA (polročné vydanie). Tieto funkcie sú dostupné len pre zákazníkov aktuálneho kanála (CC). 

Posledná aktualizácia: 14. septembra 2017

PROBLÉM

Po inštalácii aktualizácie pre Excel 2016 (KB4011050) z 12. septembra 2017 sa okolo riadkov alebo buniek excelového tabuľkového hárka môže pri zadávaní textu zobraziť tmavé orámovanie.

Tmavé orámovanie okolo buniek počas písania po inštalácii verzie KB4011050

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém rieši aktualizácia KB4011165 vydaná 12. septembra 2017. Ak máte nainštalovanú opravu KB 4011050, pred inštaláciou opravy KB4011165 je potrebné ju odinštalovať.

Posledná aktualizácia: 18. septembra 2017

PROBLÉM

Keď používate aplikácie balíka Office 2016 a otvárate, upravujete alebo ukladáte wordové súbory uložené vo OneDrive, môže sa zobraziť výzva na prihlásenie s nasledujúcou správou: Dajte nám vedieť, ktoré konto chcete otvoriť _vti_rpc.

Výzva na prihlásenie, ktorým sa otvorí _vti_rpc

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém je vyriešený vo verzii 1708 (8431.2079). Ak chcete okamžite získať aktualizáciu, otvorte ľubovoľnú aplikáciu balíka Office 2016 a vyberte položky Súbor > Konto > Možnosti aktualizácie > Aktualizovať.

Posledná aktualizácia: 16. augusta 2017

PROBLÉM

Pri otváraní súborov balíka Office 2016 sa môžu súbory nečakane otvoriť iba na čítanie. Tento problém sa najčastejšie vyskytuje v Exceli a Worde vo verzii 1706 (zostava 8229.2045) alebo novšej. Tento problém sa niekedy vyskytne po pokuse o synchronizáciu dokumentu, ktorý si vyžaduje vrátenie do OneDrivu. Vo Worde alebo Exceli sa súbor otvorí iba na čítanie.

STAV: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

Náš tím odborníkov momentálne usilovne pracuje na oprave tohto problému. Zatiaľ môžete použiť alternatívne riešenie uvedené v tomto článku.

Potrebujete pri riešení problémov ďalšiu pomoc? Obráťte sa na podporu.

Ak máte predplatné služieb Office 365 for home alebo ste si zakúpili jednorazové stiahnutie balíka Office 2016, kliknite v dolnej časti tejto stránky na tlačidlo Kontaktujte nás.

Ak ste správcom predplatného služieb Office 365 for business, obráťte sa na oddelenie podpory služieb Office 365 for business.

Posledná aktualizácia: 28. augusta 2017

PROBLÉM

Po nainštalovaní aktualizácie balíka Office 2016 z 1. augusta 2017 (KB 4011051) nefungujú v excelových zošitoch prepojenia odkazujúce na iný excelový zošit. Môže sa zobraziť aj upozornenie týkajúce sa takéhoto prepojenia. Môžu sa tiež vyskytnúť problémy s programovým prístupom k WMI z Excelu a Wordu.

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém je opravený. Manuálne nainštalujte aktualizáciu balíka Office 2016 z 22. augusta 2017 (KB 4011093). KB 4011093 bude k dispozícii ako automatická aktualizácia a pre tých, ktorí používajú Windows Server Update Services (WSUS), v ďalšej mesačnej aktualizácii pre Office.

Posledná aktualizácia: 27. septembra 2017

PROBLÉM

Pri vkladaní ikony alebo obrázka pomocou položiek Vložiť > Ikony alebo Vložiť > Obrázky sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Počas importovania tohto súboru sa vyskytla chyba. http://hubblecontent.osi.office.net/ContentSVC/Content/Download?provider=MicrosoftIcon&FileName=[icon].svg

STAV: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

Ako alternatívne riešenie môžete použiť tento postup:

  1. Otvorte Internet Explorer.

  2. Kliknite na ikonu Nastavenia a potom kliknite na položku Možnosti internetu.

  3. Vyberte kartu Rozšírené a potom nájdite časť Zabezpečenie.

  4. Zrušte začiarknutie políčka Neukladať zašifrované stránky na disk.

Posledná aktualizácia: 14. septembra 2017

PROBLÉM

Keď používate Excel 2016, rozbaľovací zoznam automatického filtra nezobrazuje všetky dostupné začiarkavacie políčka. Stane sa to, keď počet riadkov presiahne 10 000. Môžu sa vyskytnúť aj iné príznaky. Napríklad sa nemusí dať kliknúť na začiarkavacie políčka alebo filtrované výsledky nemusia vrátiť očakávané výsledky.

STAV: OPRAVENÉ

Tento problém je opravený vo verzii 1707 (8326.2073) alebo novšej. Ak chcete okamžite získať aktualizáciu, otvorte Excel a vyberte položky Súbor > Konto > Možnosti aktualizácie > Aktualizovať.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zavolajte na oddelenie podpory

Obráťte sa na oddelenie podpory.
Ak máte predplatné na Office 365 pre domácnosti alebo ste si zakúpili jednorazové stiahnutie balíka Office 2016, kliknite na prepojenie Kontaktujte nás v dolnej časti tejto stránky.

Fóra komunity používateľov služieb Office 365

Opýtajte sa komunity
Požiadajte o pomoc odborníkov v našich fórach:
Fórum používateľov balíka Office vo Windowse pre používateľov verzií Personal, Home alebo University
Fórum komunity používateľov služieb Office 365 pre používateľov verzie Business

Chat

Poskytnite pripomienky v aplikácii balíka Office
Pripomienky môžete odoslať priamo našim tímom balíka Office:

Office 2016 vo Windowse 10 otvorte aplikáciu balíka Office a kliknite na položky Súbor > Pripomienky.

Máte požiadavku na funkciu?

Žiarovka – nápad

Radi si prečítame vaše návrhy na nové funkcie a pripomienky týkajúce sa používania našich produktov. Zdieľajte svoje nápady na lokalite Excel UserVoice. Váš názor nás zaujíma.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×