Opravenie chyby #HODNOTA! vo funkcii IF

Funkcia IF patrí medzi najuniverzálnejšie a najobľúbenejšie funkcie v Exceli a často sa viacnásobne používa v jednom vzorci, ako aj v kombinácii s inými funkciami. Zložité tvorenie príkazov funkcie IF má však za následok, že sa pomerne ľahko môže vyskytnúť chyba #HODNOTA!. Chybové hlásenie zvyčajne možno vyriešiť tak, že do vzorca pridáte špecifické funkcie na riešenie chýb, ako sú napríklad ISERROR, ISERR alebo IFERROR.

Problém: Argument odkazuje na chybové hodnoty

Keď bunka odkazuje na chybovú hodnotu, funkcia IF zobrazí chybu #HODNOTA!.

Riešenie: Spolu s funkciou IF môžete použiť ktorýkoľvek vzorec na riešenie chýb, ako je napríklad ISERROR, ISERR alebo IFERROR. V nasledujúcich témach sa vysvetľuje použitie funkcií IF, ISERROR a ISERR alebo IFERROR vo vzorci, keď argument odkazuje na chybové hodnoty.

Poznámky: 

  • Funkcia IFERROR sa zaviedla v programe Excel 2007 a je oveľa výhodnejšia ako ISERROR alebo ISERR, pretože nevyžaduje redundantné zostavenie vzorca. Funkcie ISERROR a ISERR si vynútia výpočet vzorca dvakrát. Prvý výpočet slúži na zistenie, či pri ňom nastane chyba, a druhý na vrátenie výsledku. Funkcia IFERROR počíta len raz.

  • =IFERROR(Vzorec;0) je oveľa lepšia možnosť ako =IF(ISERROR(Vzorec;0;Vzorec))

Problém: Syntax je nesprávna

Ak syntax funkcie nie je zostavená správne, pravdepodobne sa vráti chyba #HODNOTA!.

Riešenie: Skontrolujte, či ste syntax zostavili správne. Tu je príklad dobre zostaveného vzorca, v ktorom je funkcia IF vnorená do ďalšej funkcie IF s cieľom vypočítať zrážky na základe výšky príjmu.

=IF(E2<31500;E2*15%;IF(E2<72500;E2*25%;E2*28%))

Príklad dobre zostaveného príkazu funkcie IF

Najjednoduchšie vysvetlenie funkcie IF – AK (je hodnota v bunke A5 nižšia ako 31 500, vynásob túto hodnotu 15 %. AK ale nižšia nie je, zisti, či je hodnota nižšia ako 72 500. AK je nižšia, vynásob ju 25 %, v opačnom prípade ju vynásob 28 %).

Ak chcete použiť funkciu IFERROR s existujúcim vzorcom, vzorec môžete do funkcie IFERROR jednoducho vložiť:

=IFERROR(IF(E2<31500;E2*15%;IF(E2<72500;E2*25%;E2*28%));0)

Jednoducho to znamená, že AK sa ľubovoľná časť pôvodného vzorca vyhodnotí ako chyba, potom zobraz 0, v opačnom prípade vráť výsledok príkazu IF. Ľudia niekedy spúšťajú vzorce pomocou spracovania chýb. Nie je to však vhodný postup, pretože spracovanie chýb potlačí všetky potenciálne chyby a možno sa nedozviete, či vzorec funguje alebo nefunguje správne. V prípade potreby je najvhodnejšie pridať spracovanie chýb vtedy, keď ste si istí, že vzorec funguje správne.

Poznámka: Hodnoty vyhodnotenia vzorcov neobsahujú bodkočiarky. Ak ich pridáte, funkcia IF sa ich pokúsi použiť ako argumenty a Excelu sa to nebude páčiť. Na druhej strane, násobky percentuálnych hodnôt obsahujú symbol %. Vďaka tomu Excel vie, že ide o percentuálne hodnoty. V opačnom prípade by ste ich museli zadať ako skutočné percentuálne hodnoty, napríklad E2*0,25.

Správa Excelu po pridaní bodkočiarky k hodnote

Máte otázku ku konkrétnej funkcii?

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Pomôžte nám pri zlepšovaní Excelu

Máte nejaký nápad, ako by sme mohli zlepšiť nasledujúcu verziu Excelu? Ak áno, pozrite sa na témy v časti Excel User Voice.

Pozrite tiež

Odstránenie chyby #HODNOTA!

Funkcia IF

IFERROR (funkcia)

IS (funkcie)

Funkcia IFS (Office 365 alebo Excel 2016 alebo novšia verzia)

Funkcia IF – vnorené vzorce a ako sa vyhnúť nástrahám

Video: Vnorené funkcie IF

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Zisťovanie chýb vo vzorcoch pomocou kontroly chýb

Všetky funkcie Excelu (podľa abecedy)

Všetky funkcie Excelu (podľa kategórie)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×