Operátor Like

Porovná reťazcový výraz so vzorkou vo výraze SQL.

Syntax

výraz Likevzorka

Syntax operátora Like pozostáva z týchto častí:

Časť

Popis

výraz

Výraz SQL použitý v klauzule WHERE.

vzorka

Reťazec alebo reťazec znakov, presne s ktorými sa výraz porovná.


Poznámky

Operátor Like môžete použiť na vyhľadanie hodnôt v poli, ktoré sa zhodujú s určenou vzorkou. Pre reťazec vzorka môžete zadať úplnú hodnotu (napríklad Like “Smith”) alebo môžete použiť zástupné znaky, ak chcete vyhľadať rozsah hodnôt (napríklad Like “Sm*”).

Pre výraz môžete použiť operátor Like, ak chcete porovnať hodnoty poľa s reťazcom. Ak zadáte napríklad Like “C*” v dotaze SQL, dotaz vráti všetky hodnoty poľa začínajúce písmenom C. Ak použijete parametrický dotaz, môžete zobraziť výzvu používateľovi na vyhľadanie vzorky.

Nasledujúci príklad vráti údaje, ktoré sa začínajú písmenom P a pokračujú akýmkoľvek písmenom medzi A a F a troma číslicami:

Like “P[A-F]###”

Nasledujúca tabuľka zobrazuje, ako môžete pomocou operátora Like testovať výrazy podľa rôznych vzoriek.


Druh zhody


Vzorka

Zhoda
(vráti hodnotu True)

Žiadna zhoda
(vráti hodnotu False)

Viaceré znaky

a*a

aa, aBa, aBBBa

aBC

*ab*

abc, AABB, Xab

aZb, bac

Špeciálny znak

a[*]a

a*a

aaa

Viaceré znaky

ab*

abcdefg, abc

cab, aab

Jeden znak

a?a

aaa, a3a, aBa

aBBBa

Jedna číslica

a#a

a0a, a1a, a2a

aaa, a10a

Rozsah znakov

[a-z]

f, p, j

2, &

Mimo rozsahu

[!a-z]

9, &, %

b, a

Nie číslica

[!0-9]

A, a, &, ~

0; 1; 9

Kombinované

a[!b-m]#

An9, az0, a99

abc, aj0Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×