Opätovné použitie (importovanie) snímok z inej prezentácie

Opätovné použitie (importovanie) snímok z inej prezentácie

Do prezentácie môžete pridať jednu alebo viacero snímok z inej prezentácie bez toho, aby ste museli otvoriť druhý súbor.

(Predvolene skopírovaná snímka zdedí návrh snímky, do ktorej ju vložíte v cieľovej prezentácii. Môžete však namiesto toho zachovať formátovanie snímky, ktorú kopírujete.)

Pri importe snímky z jednej prezentácie do druhej ide jednoducho o kópiu originálu. Zmeny vykonané v kópii nemajú vplyv na pôvodnú snímku v druhej prezentácii.

 1. Otvorte prezentáciu, do ktorej chcete pridať snímku.

 2. Na table miniatúr snímok na ľavej strane kliknite na miesto, kde chcete snímku pridať.

  Červená vodorovná čiara označuje, kam sa vloží nová snímka alebo snímky.
 3. Na páse s nástrojmi na karte Domov v skupine Snímky kliknite na šípku pod položkou Nová snímka a potom na položku Znova použiť snímky.

  Príkaz Znova použiť snímky sa nachádza v dolnej časti rozbaľovacej ponuky Nové snímky.
 4. Na table Znova použiť snímky kliknite na položku Otvoriť súbor programu PowerPoint.

  Vyhľadanie prezentácie
 5. V dialógovom okne Prehľadávať vyhľadajte a kliknite na súbor prezentácie s požadovanou snímkou a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 6. Ak chcete zachovať formátovanie pôvodnej prezentácie snímky, ktorú chcete pridať do cieľovej prezentácie, ešte pred jej pridaním do cieľovej prezentácie začiarknite políčko Ponechať formátovanie zdroja. (Ak toto políčko nie je začiarknuté, skopírované snímky zdedia štýl snímky, do ktorej sa vložia.) Potom na table Znova použiť snímky vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať jednu snímku, kliknite na snímku.

  • Ak chcete pridať všetky snímky, kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľnú snímku a potom kliknite na položku Vložiť všetky snímky.

   Vyberte možnosť „Ponechať formátovanie zdroja“, ak chcete, aby si vložené snímky zachovali štýly, ktoré sa používajú v pôvodnej prezentácii .

Funkcie popísané v tomto článku sú k dispozícii, keď ste prihlásení do Office s pracovným kontom.

Importovanie snímok z inej prezentácie na aktuálnu

 1. Na table miniatúr na ľavej strane vyberte snímku, po ktorej chcete vložiť importované snímky.

 2. Na karte domov vyberte položku znova použiť snímky.

  Tlačidlo opätovné použitie snímok

  Tabla opätovné použitie snímok sa otvorí na pravej strane. Zobrazia sa najnovšie prezentácie.

 3. Vyberte prezentáciu v zozname, aby sa zobrazili jednotlivé snímky.

 4. Kliknutím na miniatúru snímky ju skopírujte do aktuálnej prezentácie.

  Importovaná snímka na základe predvoleného nastavenia zachová farby a formátovanie prezentácie, ktorú pochádza.

 5. Po dokončení importu snímok z vybratej prezentácie môžete tablu ukončiť alebo vyhľadať ďalšie snímky, ktoré chcete importovať.

  Tabla opätovné použitie snímok obsahuje vyhľadávacie pole v hornej časti

Ďalšie podrobnosti

 • Vyhľadávacie pole v hornej časti tably opätovné použitie snímok umožňuje vyhľadávať ľubovoľnú prezentáciu bez ohľadu na to, či je uložená na pevnom disku počítača alebo na SharePoint alebo OneDrive for Business.

 • Tlačidlo Prehľadávať pod vyhľadávacím poľom vám umožní preskúmať priečinky, ktoré chcete zistiť. (Vyžaduje sa verzia

 • Pri importovaní snímky sa predvolene uchová formátovanie prezentácie, z ktorej pochádza. K dispozícii sú však tri možnosti formátovania. Po vložení snímky sa zobrazí na table miniatúr na ľavej strane a na miniatúre sa zobrazí kontextová ponuka (CTRL) . Kliknutím naň zobrazíte tri Možnosti prilepenia:

  Možnosť

  Popis

  Možnosť použiť cieľový motív

  Použiť cieľový motív

  Importovaná snímka prijme farebnú schému a štýl aktuálnej prezentácie.

  Možnosť Ponechať formátovanie zdroja

  Ponechať formátovanie zdroja

  Importovaná snímka zachová farebnú schému a štýl prezentácie, z ktorej pochádza.

  Možnosť obrázok

  Obrázok

  Na snímke, ktorá je aktuálne vybratá na table miniatúr na ľavej strane, sa vloží obrázok zdrojovej snímky. Obrázok možno v prípade potreby premiestniť a zmeniť jeho veľkosť.

 1. Otvorte prezentáciu, do ktorej chcete pridať snímku.

 2. Na table miniatúr snímok na ľavej strane kliknite na miesto, kde chcete snímku pridať.

  Červená vodorovná čiara označuje, kam sa vloží nová snímka alebo snímky.
 3. Na páse s nástrojmi na karte Domov v skupine Snímky kliknite na šípku pod položkou Nová snímka a potom na položku Znova použiť snímky.

  Príkaz Znova použiť snímky sa nachádza v dolnej časti rozbaľovacej ponuky Nové snímky.
 4. Na table Znova použiť snímky kliknite na položku Otvoriť súbor programu PowerPoint.

  Vyhľadanie prezentácie

  (Ďalšia možnosť je Otvoriť knižnicu snímok. PowerPoint 2010 a PowerPoint 2013 umožňujú publikovať snímky v knižnici snímok, čo je množina snímok uložených v knižnica SharePoint. Ak vaša organizácia používa SharePoint 2010 Products alebo produkty SharePointu 2007 na spravovanie dokumentov a iného obsahu, knižnicu snímok máte pravdepodobne k dispozícii. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie knižníc snímok na zdieľanie a opätovné používanie powerpointových snímok.)

 5. V dialógovom okne Prehľadávať vyhľadajte a kliknite na súbor prezentácie s požadovanou snímkou a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 6. Ak chcete zachovať formátovanie pôvodnej prezentácie snímky, ktorú chcete pridať do cieľovej prezentácie, ešte pred jej pridaním do cieľovej prezentácie začiarknite políčko Ponechať formátovanie zdroja. (Ak toto políčko nie je začiarknuté, skopírované snímky zdedia štýl snímky, do ktorej sa vložia.) Potom na table Znova použiť snímky vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať jednu snímku, kliknite na snímku.

  • Ak chcete pridať všetky snímky, kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľnú snímku a potom kliknite na položku Vložiť všetky snímky.

   Vyberte možnosť „Ponechať formátovanie zdroja“, ak chcete, aby si vložené snímky zachovali štýly, ktoré sa používajú v pôvodnej prezentácii .
 1. Otvorte prezentáciu, do ktorej chcete pridať snímku.

 2. Na table s kartami Prehľad a Snímky kliknite na kartu Snímky a potom kliknite na miesto, na ktoré chcete danú snímku pridať.

  Pridanie snímky zo súboru

 3. Na karte Domov v skupine Snímky kliknite na položku Nová snímka a potom na položku Znova použiť snímky.

 4. Na table Znova použiť snímky kliknite na položku Otvoriť súbor programu PowerPoint.

 5. V dialógovom okne Prehľadávať vyhľadajte a kliknite na súbor prezentácie s požadovanou snímkou a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Tip:  Na table Znova použiť snímkyMicrosoft Office PowerPoint 2007 zobrazí miniatúry snímok z vybratej prezentácie. Na zobrazenie väčšej verzie obsahu snímky podržte kurzor na miniatúre.

 6. Na table Znova použiť snímky použite jeden z nasledovných postupov:

  Poznámka: Ak chcete zachovať formátovanie pôvodnej prezentácie snímky, ktorú chcete pridať do cieľovej prezentácie, ešte pred jej pridaním do cieľovej prezentácie začiarknite políčko Ponechať formátovanie zdroja.

  • Ak chcete pridať jednu snímku, kliknite na snímku.

  • Ak chcete pridať všetky snímky, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú snímku a potom v kontextová ponuka kliknite na položku Vložiť všetky snímky.

 1. Otvorte existujúcu prezentáciu alebo vytvorte novú prezentáciu, do ktorej chcete vložiť snímky.

 2. V normálnom zobrazení kliknite na navigačnej table na snímku, do ktorej chcete vložiť ďalšie snímky.

 3. Na karte domov v časti snímkykliknite na šípku vedľa položky Nová snímkaa potom kliknite na položku znova použiť snímky.

  Ponuka Nová snímka obsahuje príkaz znova použiť snímky.
 4. V dialógovom okne nájdite prezentáciu, ktorú chcete vložiť, a vyberte ju. Kliknite na tlačidlo OK.

  Kópie všetkých snímok sa vložia do prezentácie. Ak potrebujete iba niektoré z nich, môžete ich odstrániť tak, že ich vyberiete na ľavej table a stlačíte kláves DELETE na klávesnici. (Ak chcete vybrať viacero snímok na odstránenie, pri klikaní na snímky podržte stlačený kláves PRÍKAZ . )

Pri kopírovaní snímok z jednej prezentácie do druhej použite možnosť zachovať návrh pôvodnej snímky , ak chcete, aby snímky mali rovnaký návrh, aký majú v pôvodnej prezentácii. V opačnom prípade budú skopírované snímky dediť Návrh snímky, ktorý sa vloží do tejto novej prezentácie.

Kopírovanie všetkých snímok

 1. Otvorte existujúcu prezentáciu alebo vytvorte novú prezentáciu, do ktorej chcete vložiť snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na snímku, do ktorej chcete vložiť ostatné snímky, ako je popísané nižšie:

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky  a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom  alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad .  

 3. Na karte domov v časti snímkykliknite na šípku vedľa položky Nová snímkaa potom kliknite na položku Vložiť snímky z inej prezentácie.

  Karta Domov, skupina Snímky
 4. Vyberte prezentáciu, ktorú chcete vložiť, kliknite na položku vložiť všetky snímkya potom kliknite na položku Vložiť.

Kopírovanie vybratých snímok

 1. Otvorte existujúcu prezentáciu alebo vytvorte novú prezentáciu, do ktorej chcete vložiť snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na snímku, do ktorej chcete vložiť ostatné snímky, ako je popísané nižšie:

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky  a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom  alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad . Ak chcete vybrať viacero snímok, pri klikaní na snímky podržte stlačený kláves PRÍKAZ . Alebo ak ste snímky usporiadali do sekcií, kliknutím na názov sekcie vyberte celú skupinu snímok.

 3. Na karte domov v časti snímkykliknite na šípku vedľa položky Nová snímkaa potom kliknite na položku Vložiť snímky z inej prezentácie.

  Karta Domov, skupina Snímky
 4. Vyberte prezentáciu, ktorú chcete vložiť, kliknite na položku vybrať snímky, ktoréchcete vložiť, a potom kliknite na položku Vložiť.

 5. Kliknite na požadované snímky a potom kliknite na položku Vložiť.

  Ak chcete, aby snímky mali rovnaký návrh v pôvodnej prezentácii, použite možnosť zachovať návrh pôvodných snímok . V opačnom prípade budú skopírované snímky dediť Návrh snímky, ktorý sa vloží do tejto novej prezentácie.

  Poznámka: Ak pridávate vybraté snímky, dialógové okno vyhľadávač snímok zostane otvorené, až kým nekliknete na tlačidlo zatvorenie. Umožní vám to pridať rôzne snímky do rôznych sekcií prezentácie. Umožňuje tiež prejsť na ďalšiu prezentáciu (s tlačidlom Otvoriť nový súbor ), aby sa z nej skopírovali snímky.

Funkcia opätovné použitie snímok nie je k dispozícii v PowerPoint na webe, ale môžete kopírovať snímky z jednej prezentácie do druhej, ako je to popísané v téme Kopírovanie a prilepenie snímok.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Pozrite tiež

Kopírovanie a prilepenie snímok

Používanie knižníc snímok na zdieľanie a opätovné použitie snímok programu PowerPoint

Pridanie, zmena usporiadania, duplikovanie a odstránenie snímok v PowerPointe

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×