Okno kontingenčného grafu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri vytváraní kontingenčný diagram, alebo ak chcete vložiť kontingenčný diagram do ľubovoľnej Microsoft Office Visio Professional 2007 kresby, zobrazí sa okno Kontingenčný graf.

Pridanie kategórie

Pridanie kategórií zoznam zobrazuje kategórie v zdroji údajov, ktoré môžete zoskupiť údaje. Kategórie zodpovedajú stĺpce pre väčšinu zdrojov údajov (ako predvolené pre Microsoft SQL Server Analysis Services). Ktorými rozdelíte uzol poduzly, kliknite na tlačidlo uzol v kresbe Kontingenčný graf a potom kliknite na kategóriu v zozname Kategória pridať.

Ku každej kategórii je k dispozícii štyri funkcie. V časti Pridať kategóriu, kliknite pravým tlačidlom myši na názov kategórie na prístup k tieto funkcie:

 • Pridať názov kategórie     Túto možnosť, ak je to isté ako kliknutím na názov – ho zlomy vybratý uzol poduzly podľa kategórií.

 • Vybrať všetko     Túto možnosť, ak sa vyberie všetky uzly kresby, ktoré sú rozdelené do danej kategórii.

 • Upraviť údajovú grafiku     Túto možnosť otvoriť Úprava údajovej grafiky dialógové okno, kde môžete prispôsobiť vzhľad údajov na uzly.

 • Konfigurácia stĺpca     Táto možnosť sa otvorí Konfigurácia stĺpca dialógového okna (pre SQL Server Analysis Services, dialógové okno Konfigurácia dimenzie ), kde môžete filtrovať riadky údajov podmnožiny, ktoré spĺňajú kritériá. Ak chcete odstrániť filter, vytvorenie nového poľa v Zobraziť údaje kde stĺpec operáciou (vybrať).

Pridanie súčtu

Pridanie celkový zoznam zobrazuje stĺpce v zdroji údajov, ktoré môžu byť sumarizované a uvedené v uzlov. Môžete napríklad zobraziť celkového predaja každý predajca a zároveň aj s uvedením číslo objednávky, ktoré každý predajca spracovania.

Okrem stĺpcov zo zdroja údajov obsahuje Pridať celkovýPočet položky (okrem SQL Server Analysis Services), ktorá spočíta počet riadkov zo zdroja údajov, ktoré sú označené v každý uzol.

Každú položku v zozname Pridať celkový obsahuje šesť dostupných funkcií. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov položky, na prístup k tieto funkcie:

 • Súčet     Táto možnosť pridáva číselné hodnoty všetkých riadkov obsiahnuté v každej uzol.

 • AVG     Táto možnosť vypočíta priemer číselné hodnoty všetkých riadkov obsiahnuté v každej uzol.

 • Min     Táto možnosť sa zobrazuje minimálnu hodnotu všetkých riadkov obsiahnuté v každej uzol.

 • Max     Táto možnosť sa zobrazuje maximálna hodnota všetkých riadkov obsiahnuté v každej uzol.

 • Count     Táto možnosť sa zobrazuje počet riadkov obsiahnuté v každej uzol.

 • Konfigurácia stĺpca     Táto možnosť sa otvorí Konfigurácia stĺpca dialógového okna (pre SQL Server Analysis Services, dialógové okno Konfigurácia dimenzie ), kde môžete filtrovať riadky údajov podmnožiny, ktoré spĺňajú kritériá. Ak chcete odstrániť filter, vytvorenie nového poľa v Zobraziť údaje kde stĺpec operáciou (vybrať).

Akcie

V časti akcie môžete pracovať s nasledujúcimi funkciami:

 • Použitie tvarov    Keď vytvoríte kontingenčný diagram v Microsoft Office Visio Professional 2007, každý uzol sa zobrazí ako obdĺžnik. Môžete pridať viac vizuálne zaujímavý tvar na uzol z ľubovoľnej otvorenej vzorkovnice.

 • Obnovenie údajov    Môžete obnoviť údaje v existujúcej Kontingenčný graf. Ak kresba obsahuje viac než jednu kontingenčný diagram, môžete obnoviť jednu alebo všetky z nich.

 • Ďalšie akcie   

  • Zoradenie    Funkcia Zoradiť zmeniť predvolené poradie poduzlov v kontingenčného diagramu.

  • Zlúčenie    Táto položka zoznamu kombinuje údaje z viacerých uzlov do jedného. Ak chcete zlúčiť uzly, vyberte ich a v ponuke Kontingenčný graf, kliknite na položku Zlúčiť.

  • Oddelenie    Oddelenie zlúčených uzly, kliknite na zlúčenú uzol a v ponuke Kontingenčný graf, kliknite na položku oddeliť.

   Poznámka: Zlúčené uzol má viacero položiek v jeho záhlavie.

  • Zvýšenie úrovne    Ak chcete zobraziť iba časť rozbaleného kontingenčného diagramu, môžete zvýšiť úroveň podriadeného uzla na uzol najvyššej úrovne.

  • Zbaliť    Použite túto položku zoznamu na zlúčenie podriadené uzly späť do ich nadradený uzol.

  • Obnoviť všetko    Použite túto položku zoznamu obnovenie údajov pre všetkých kontingenčných diagramov v kresbe.

  • Upraviť údajovú grafiku    Tento príkaz otvorí Úprava údajovej grafiky dialógové okno, kde môžete zmeniť umiestnenie a štýl údajov do tvarov.

  • Automaticky upraviť rozloženie    Chcete zmeniť rozloženie kontingenčného diagramu automaticky ako pridávate alebo odstraňujete uzly použiť túto položku zoznamu.

  • Možnosti    Pomocou tejto položky zoznamu otvorte dialógové okno Možnosti kontingenčného grafu, kde si môžete vybrať, aké informácie o diagramu a zobrazí sa počet položiek v každom rozdelení, zmeňte nastavenie automatického obnovovania a zmeniť zdroj údajov.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×