Office Delve pre správcov služieb Office 365

Čím budete vy a vaši kolegovia pomocou služieb Office 365 viac spolupracovať (prostredníctvom prezerania, upravovania a zdieľania dokumentov), tým bude Delve pre vás všetkých užitočnejší. Získajte ďalšie informácie o tom, ako môžete používateľom pomôcť využiť Delve čo najlepšie.

Delve využíva Office Graph a zobrazuje používateľom relevantný obsah na základe toho, s kým a na čom títo používatelia pracujú. Informácie v Delve sú prispôsobené každému používateľovi a používatelia uvidia len to, k čomu už majú prístup. Delve povolenia nemení.

Ako správca môžete zabezpečiť, aby mala vaša organizácia prístup k Office Graphu a nastaviť aj iné služby Office 365, ktoré Delve používa, napríklad SharePoint Online a OneDrive for Business. Môžete tiež pomôcť používateľom začať pracovať s aplikáciou Delve a riešiť otázky, ktoré môžu používateľov zaujímať.

Obsah tohto článku:

Čo je potrebné na získanie aplikácie Delve

Rýchlejšie získanie nových funkcií v Delve

Ovládanie prístupu k Office Graphu

Úvod do aplikácie Delve v rámci vašej organizácie

Pomoc používateľom pri riešení problémov s aplikáciou Delve

Informácie o Office Graphe

Ďalšie zdroje informácií

Čo je potrebné na získanie aplikácie Delve

Delve je k dispozícii pre Office 365 Enterprise (E1, E3 a E4), Office 365 Education (E1, E3 a E4), Office 365 Government (E1, E3 a E4), Office 365 Business Essentials a Office 365 Business Premium.

Bez ohľadu na to, ktorý z týchto plánov služieb Office 365 máte, je potrebné aktivovať službu SharePoint Online a priradiť používateľom licenciu na SharePoint Online ešte predtým než začnú Delve používať. Ak chcete v Delve zobrazovať prílohy na domovskej stránke používateľa, budete tiež musieť nastaviť Exchange Online. Ak ste nastavili Skype for Business Online, používatelia môžu začať konverzáciu cez Skype for Business Online priamo v Delve. A ak ste nastavili Yammer Enterprise, používatelia sa môžu zapojiť do konverzácií o dokumentoch v aplikácii Yammer priamo zo služby Delve.

Aplikácia Delve je navrhnutá na fungovanie s aktuálnou alebo bezprostredne predchádzajúcou verziou programu Internet Explorer alebo Firefox, prípadne s najnovšou verziou programov Chrome alebo Safari. Ďalšie informácie nájdete v téme Systémové požiadavky služieb Office 365.

Rýchlejšie získanie nových funkcií v Delve

Ak chcete využívať nové funkcie v Delve skôr, než budú k dispozícii v rámci štandardných vydaní, môžete sa prihlásiť do programu Vybraní používatelia. Takto budete dostávať nové aktualizácie funkcií minimálne dva týždne pred zákazníkmi v programe Štandardné vydanie. Ďalšie informácie získate v téme Možnosti vydania služieb Office 365.

Prihlásenie do programu Vybraní používatelia:

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

 3. Prejdite na položky Nastavenia > Profil organizácie.

 4. Vedľa položky Predvoľby vydania kliknite na možnosť Upraviť.

 5. Ak chcete zapnúť program Vybraní používatelia pre všetkých používateľov v organizácii, vyberte položku Vybraní používatelia pre všetkých. Ak chcete zapnúť program Vybraní používatelia pre niektorých používateľov v organizácii, vyberte položku Vybraní používatelia pre vybratých používateľov.

  Tip: Vytvorenie prispôsobeného zobrazenia aplikácie Delve pre používateľov vo vašej organizácii trvá určitý čas. Ak sa prihlásite do programu Vybraní používatelia pred začiatkom víkendu, je pravdepodobnejšie, že na začiatku nového pracovného týždňa sa bude ľuďom s aplikáciou Delve lepšie pracovať.

Obsah, ktorý sa používateľom zobrazí v Delve, je ovplyvnený tým, ktorý program vydania ste si pre svoju organizáciu vybrali. Prehľad hlavných rozdielov nájdete v téme Môj Delve vyzerá inak, než ho popisujete.

Ovládanie prístupu k Office Graphu

Na riadenie prístupu k Office Graphu môžete použiť Centrum spravovania služby SharePoint.

Ak nepovolíte prístup k Office Graphu, vypnete funkcie v Office 365, ktoré využívajú Office Graph, napríklad Delve. Ak zakážete prístup k aplikácii Delve, ovplyvníte tým aj relevantnosť obsahu zobrazeného kdekoľvek v Office 365, napríklad na domovskej stránke SharePointu a v zobrazení informácie vo OneDrive for Business. Ďalšie informácie nájdete v časti Dôsledky povolenia alebo nepovolenia prístupu k Office Graphu.

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. Prejdite do Centra spravovania služby SharePoint.

 3. Vyberte položku Nastavenie.

 4. V časti Office Graph vyberte niektorú z týchto možností:

  • Povoliť prístup k Office Graphu

  • Nepovoliť prístup k Office Graphu

Úvod do aplikácie Delve v rámci vašej organizácie

Tu je niekoľko zdrojov, ktoré vám pomôžu pri začiatkoch používania aplikácie Delve.

Pred zoznámením sa s aplikáciou Delve

Predstavenie aplikácie Delve

 • Môžete si stiahnuť túto šablónu e-mailu a upraviť ju tak, aby ste mohli ohlásiť Delve vo svojej organizácii.

Získanie aplikácie Delve

Každodenné používanie aplikácie Delve

Údaje a geografická oblasť

 • Keď používatelia otvoria Delve, napríklad zadaním adresy delve.office.com do prehliadača, automaticky budú presmerovaní na geografickú oblasť, kde sa nachádza nájomník služieb Office 365 vašej organizácie. Po presmerovaní sa do adresy URL pridá predpona z troch písmen označujúca oblasť, napríklad https://nam.delve.office.com pre Severnú Ameriku alebo https://eur.delve.office.com pre Európu.

Pomoc používateľom pri riešení problémov s aplikáciou Delve

Pomocou informácií v tejto časti môžete vyriešiť problémy v Delve.

Používateľom sa Delve v aplikácii spúšťač aplikácie v Office 365 nezobrazuje

Ak sa jednému alebo viacerým používateľom vo vašej organizácii nezobrazuje Delve v spúšťači aplikácií, mali by ste skontrolovať niekoľko vecí. Skôr než ľudia vo vašej organizácii začnú používať Delve, všetky tieto podmienky musia byť splnené.

Riešenia

Skontrolujte, či ste umožnili svojej organizácii prístup k Office Graphu

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. Prejdite do Centra spravovania služby SharePoint.

 3. Prejdite na položky Nastavenie > Office Graph a uistite sa, že ste vybrali položku Povoliť prístup k Office Graphu.

  Poznámka: Ak máte samostatnú službu SharePoint Online (SharePoint Online Plan 1 alebo SharePoint Online Plan 2), Centrum spravovania služby SharePoint zobrazia sa možnosti nastavenia Office Graphu. Používatelia však nebudú môcť používať Delve ani zobraziť Delve v spúšťač aplikácie, pretože Delve zatiaľ nie je pre samostatné služby k dispozícii.

Skontrolujte, či používate plán služieb Office 365, ktorý podporuje Delve

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

 3. Prejdite na položky Fakturácia > Predplatné.

 4. Overte, či máte niektoré z týchto typov predplatného:

  • Office 365 Enterprise (E1, E3 alebo E4)

  • Office 365 Education (E1, E3 alebo E4)

  • Office 365 Government (E1, E3 alebo E4)

  • Office 365 Business Essentials

  • Office 365 Business Premium

Skontrolujte, či ste priradili správne používateľské licencie

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

 3. Prejdite na položky Používatelia > Aktívni používatelia.

 4. Začiarknite políčko pred menom používateľa, ktorému chcete skontrolovať licencie.

 5. Overte, či má používateľ niektorú z týchto kombinácií licencií:

  • Microsoft Office 365 Plan E1 a SharePoint Online (Plan 1 alebo Plan 2)

  • Microsoft Office 365 Plan E3 a SharePoint Online (Plan 1 alebo Plan 2)

  • Microsoft Office 365 Plan E4 a SharePoint Online (Plan 1 alebo Plan 2)

  • Microsoft Office 365 Business Essentials a SharePoint Online (Plan 1 alebo Plan 2)

  • Microsoft Office 365 Business Premium a SharePoint Online (Plan 1 alebo Plan 2)

  Ďalšie informácie o spravovaní licencií nájdete v téme Priradenie licencií používateľov v službách Office 365 for business.

Používateľom sa v Delve zobrazujú nesprávni kolegovia

Ak služba Windows Azure Active Directory obsahuje zastarané informácie alebo ak nebola s používateľskými profilmi služby SharePoint Online synchronizovaná, môže sa stať, že Delve nebude dôležitých kolegov zobrazovať.

Delve používa používateľské profily zo služieb Office 365 na určenie toho, kto s kým vo vašej organizácii úzko spolupracuje. Tieto profily obsahujú informácie zo služby Windows Azure Active Directory a z používateľských profilov služby SharePoint Online. Raz za 24 hodín sa informácie o ľuďoch zo služby Azure Active Directory automaticky pridajú do používateľských profilov služby SharePoint Online.

Riešenia

 • Skontrolujte a vyčistite Windows Azure Active Directory a počkajte, kým sa informácie zosynchronizujú s používateľskými profilmi služby SharePoint Online.

 • Ak je vaša organizácia akademického zamerania, synchronizácia služby Azure Active Directory a používateľských profilov sa nevykonáva automaticky. Ak chcú vaši používatelia vytvárať používateľské profily, budú sa musieť do služby SharePoint Online aspoň raz prihlásiť.

 • Ak máte lokálnu službu Active Directory a ak ste nastavili synchronizáciu služby Active Directory, skontrolujte, či sa so službou Windows Azure Active Directory synchronizuje správne.

Používateľom sa v Delve nezobrazujú fotografie používateľov

Fotografie používateľa v Delve sú z používateľských profilov služby SharePoint Online. V prípade, že sa v používateľskom profile služby SharePoint Online nenachádza žiadna fotografia používateľa, nemá Delve čo zobraziť.

Riešenia

 • Skontrolujte, či si používatelia nahrali svoju používateľskú fotografiu do služby SharePoint Online. Ďalšie informácie nájdete v článku Zobrazenie a úprava profilu.

Používateľom sa zobrazujú dokumenty od používateľov, ktorí vypli možnosť Dokumenty v Delve

Používatelia môžu vypnúť možnosť Dokumenty v Delve, čo znamená, že sa im nebudú zobrazovať žiadne dokumenty v Delve, a ich aktivity a vzťahy v službách Office 365 už nebudú zahrnuté v Office Graphe.

Ak však ostatní používatelia majú stále prístup k dokumentom používateľa, ktorý vypol položku Dokumenty, tieto dokumenty sa im v Delve budú stále zobrazovať a rovnako ich môžu aj vyhľadávať v SharePoint Online.

Iné informácie, ktoré sú k dispozícii každému používateľovi v organizácii, sa budú zobrazovať aj v prípade, že používateľ vypol možnosť Dokumenty, ako sú napríklad informácie z Azure Active Directory.

Riešenia

 • Nie je potrebná žiadna akcia.

Používateľom sa v Delve zobrazuje veľmi málo obsahu alebo žiaden obsah

Obsah v Delve pochádza z rôznych zdrojov obsahu služieb Office 365, napríklad zo služby Exchange Online, Office 365 Video, SharePoint Online a OneDrive for Business.

V prípade, že používatelia nemajú v týchto zdrojoch obsahu žiaden naposledy upravovaný alebo zobrazovaný obsah a nemajú prístup k obsahu iných používateľov, môže sa stať, že bude mať Delve k dispozícii len veľmi málo obsahu alebo dokonca žiadny obsah na zobrazenie. Aby mohli používatelia obsah v Delve vidieť, musia vlastniť licencie na služby Office 365 a mať prístup k Office Graphu.

Riešenia

 • Odporučte používateľom, aby ukladali a zdieľali dokumenty v službách SharePoint Online a OneDrive for Business. Presmerujte používateľov na článok Ukladanie dokumentov na miesto, kde k nim bude mať Office Delve prístup, kde získajú ďalšie informácie.

 • Skontrolujte nastavenia povolení na lokalitách a kolekciách lokalít SharePoint Online a zabezpečte, aby mali používatelia prístup k tým správnym lokalitám a k ich obsahu.

 • Skontrolujte, či je používateľ v službe Active Directory a či je členom správnych skupín služby Active Directory. Ak to chcete overiť, prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Používatelia > Aktívni používatelia.

 • Uistite sa, že používateľ povolil programu Delve zobrazenie dokumentov. Overíte to tak, že požiadate používateľa, aby vybral možnosti Office 365 > Delve > Nastavenia funkcie a uistite sa, že možnosť Dokumenty v Delve nie je vypnutá.

 • Uistite sa, či ste používateľom priradili licenciu potrebnú na prístup k službám Office 365, ktoré ste aktivovali.

Používatelia nemôžu v Delve nájsť konkrétnu položku

Aplikácia Delve povolenia nemení. Používatelia uvidia iba to, k čomu už majú prístup. V Delve sa nezobrazujú všetky typy obsahu a kým sa zobrazí nový dokument, môže uplynúť aj 24 hodín. Delve tiež uprednostňuje obsah, ktorý bol upravený alebo zobrazený v priebehu posledných troch mesiacov.

Riešenia

 • Pozrite si kroky v téme Používateľom sa v Delve zobrazuje veľmi málo obsahu alebo žiaden obsah.

 • Uistite sa, či je daný typ obsahu podporovaný. V súčasnosti Delve v štandardnej verzii zobrazuje súbory PDF, Word, Excel a PowerPoint a videá, ktoré sú nahraté v službe Office 365 Video.

 • Skontrolujte, kedy bol dokument do služieb Office 365 pridaný. Zobrazenie nového dokumentu v Delve môže trvať až 24 hodín.

Používatelia majú obavy, že sa k dokumentom obsahujúcim súkromné alebo citlivé informácie bude dať v Delve dostať

Akýkoľvek dokument, ktorý používateľ môže zobraziť alebo upraviť v službách Office 365, sa môže zobraziť aj v Delve. Delve nemení žiadne povolenia a používatelia uvidia iba to, k čomu už majú prístup. Možno však budete chcieť, aby sa dokument v Delve nezobrazoval.

Riešenia

 • Skontrolujte nastavenia povolení pre dokumenty, lokality a knižnice a uistite sa, že k obsahu majú prístup iba určení používatelia.

 • Ak nechcete, aby sa konkrétne dokumenty v Delve zobrazovali, postupujte podľa krokov v časti Skrytie dokumentov v Delve. Dokumenty môžete mať v službách Office 365 aj naďalej uložené a ľudia ich budú môcť stále nájsť prostredníctvom vyhľadávania – v Delve sa už ale zobrazovať nebudú.

Informácie o Office Graphe

Delve využíva Office Graph. Office Graph ukladá údajové vyjadrenia o všetkých položkách služieb Office 365 ako uzly v indexe grafu. Údaje Office Graphu sú uložené v oblasti daného zákazníka v prostrediach SharePoint Online a Exchange Online, a majú rovnakú ochranu údajov a zabezpečenie, ako iné údaje o zákazníkoch uložené v rovnakých cloudových službách. Údaje a metaúdaje Office Graphu sú uložené v rovnakom regióne dátového centra ako služby, z ktorých sa údaje zhromaždili.

Office Graph používa široké vzťahy na popis prepojení medzi položkami rôznych typov. Okrem toho Office Graph používa rozšírené analytické nástroje a metódy strojového učenia na vytvorenie odvodených širokých vzťahov. Toto nazývame prehľady (insights).

Na prezentáciu najdôležitejšieho obsahu v rôznych situáciách, napríklad v Delve, použije Office Graph analýzu pozostávajúcu z dvoch krokov. Najprv vypočíta používateľov, ktorí sú v Office Graphe pre aktuálny kontext najdôležitejší. Potom načíta najdôležitejší obsah priradený k týmto používateľom. Obsah je prispôsobený jednotlivým používateľom a tí uvidia iba to, k čomu už majú prístup.

Pre vývojárov sú prehľady a široké vzťahy Office Graphu sprístupnené prostredníctvom programu Microsoft Graph. Je to samostatný koncový bod rozhrania REST API (https://graph.microsoft.com), ktorý sprístupňuje viaceré rozhrania API cloudových služieb spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v téme Microsoft Graph.

Dôsledky povolenia alebo nepovolenia prístupu k Office Graphu

Aké informácie sa používateľom vo vašej organizácii zobrazujú v Delve, závisí od programu vydania vašej organizácie a od toho, či ste povolili alebo nepovolili prístup k Office Graphu.

Program Štandardné vydanie

Ak povolíte prístup k Office Graphu, používatelia vo vašej organizácii budú mať k dispozícii Delve v programe spúšťač aplikácie služieb Office 365 a budú môcť používať všetky funkcie aplikácie Delve. Po kliknutí na osobu v Delve sa otvorí stránka tejto osoby. Stránka osoby obsahuje informácie z používateľského profilu, napríklad kontaktné informácie, údaje o organizačnej schéme a tiež dokumenty súvisiace s touto osobou.

Ak nepovolíte prístup do Office Graphu, Delve sa odstráni z programu spúšťač aplikácie služieb Office 365. Keď používatelia navštívia stránku danej osoby, napríklad kliknutím na túto osobu vo OneDrive for Business, stránka tejto osoby bude obsahovať iba informácie z používateľského profilu. Nezobrazia sa žiadne dokumenty. Používatelia môžu aj naďalej vyhľadávať iných ľudí, nie však dokumenty ani panely.

Program Vybraní používatelia

Ak sa prihlásite do programu Vybraní používatelia a povolíte prístup do Office Graphu, používatelia vo vašej organizácii budú mať prístup k novým funkciám aplikácie Delve skôr. Prehľad rozdielov v tom, čo sa používateľom programu Štandardné vydanie a používateľom programu Vybraní používatelia zobrazuje v Delve, nájdete v téme Môj Office Delve vyzerá inak, než ho popisujete.

Ak nepovolíte prístup do Office Graphu, Delve sa z programu spúšťač aplikácie služieb Office 365 odstráni. Keď používatelia navštívia stránku danej osoby v Delve, nezobrazia sa žiadne dokumenty.

Ďalšie zdroje informácií

Koncoví používatelia

Správcovia

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×