Office 365 prevádzkované spoločnosťou 21Vianet: Import kontaktov do Outlooku pre Windows

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Importujete kontakty do Outlooku v počítači pomocou Sprievodcu Outlook importovať alebo exportovať. Tu je, ako vyzerá pása s nástrojmi v programe Outlook for pracovnej plochy:

Takto vyzerá pás s nástrojmi v Outlooku 2016.

Moje Outlook odlišuje sa pás s nástrojmi. Alebo ak ste zákazník, Mac, pozrite si tému položky importovať do Outlooku 2016 pre Mac.

Vyberte položku v zozname importovať pokynov.

 1. V Outlooku v počítači (Outlook 2013 alebo Outlook 2016) vyberte položky Súbor > Otvoriť a exportovať > Importovať alebo exportovať.

  Otáčanie tvaru

 2. Vyberte možnosť Importovať z iného programu alebo súboru a potom vyberte tlačidlo Ďalej.

  Sprievodca importom a exportom – Importovať z iného programu alebo súboru

 3. Vyberte položku Hodnoty oddelené čiarkou a potom vyberte tlačidlo Ďalej.

  Sprievodca exportom v Outlooku – výber CSV súboru

 4. V poli Import súboru vyhľadajte súbor s kontaktmi a dvojitým kliknutím ho vyberte.

  Prejdite na súbor .csv s kontaktmi a vyberte spôsob spracovania duplicitných kontaktov

 5. Výberom jednej z nasledujúcich možností určite, ako má Outlook spracovať duplicitné kontakty:

  • Duplikáty nahrádzať importovanými položkami   Ak sa kontakt už nachádza v Outlooku aj v súbore s kontaktmi, Outlook údaje, ktoré o kontakte má, zahodí a použije údaje zo súboru s kontaktmi. Túto možnosť použite, ak údaje o kontakte sú v súbore s kontaktmi úplnejšie alebo aktuálnejšie ako tie, čo máte v Outlooku.

  • Povoliť vytváranie duplikátov    Ak kontakt nachádza v programoch Outlook a súbor s kontaktmi, program Outlook vytvorí duplicitné kontakty, jeden s pôvodnej informácií v Outlooku a s informáciami o importovať zo súboru s kontaktmi. Informácie pre ľudí, neskôr na odstránenie duplicitných kontaktov môžete kombinovať. Toto je predvolená možnosť a najbezpečnejšia jedno, pretože žiadne informácie vynechaná.

  • Duplikované položky neimportovať   Ak sa kontakt nachádza v Outlooku aj v súbore s kontaktmi, Outlook si údaje, ktoré o kontakte má, ponechá a zahodí tie zo súboru s kontaktmi. Túto možnosť použite, ak sú údaje o kontakte v Outlooku úplnejšie alebo aktuálnejšie ako tie, čo máte v súbore s kontaktmi.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. V dialógovom okne Vyberte cieľový priečinok, prejdite do časti v prípade potreby a vyberte priečinok kontakty > ďalej. Ak máte viacero e-mailových kont, vyberte priečinok kontaktov, ktorý sa nachádza pod e-mailového konta, ktoré chcete byť priradené ku kontaktom.

  .

 8. Vyberte možnosť Dokončiť.

  Pri importovaní kontaktov z Gmailu do poštovej schránky služieb Office 365 spustite migráciu kliknutím na tlačidlo Dokončiť

  Outlook naimportuje kontakty do Outlooku okamžite. Správa sa nezobrazí, keď je to hotové.

V tomto článku boli užitočné? Zadajte komentár v spodnej časti tejto stránky a dajte nám vedieť. Vaše pripomienky použijeme prekontrolujte naše kroky a aktualizovať v článku poskytnúť informácie, ktoré potrebujete.

Ak v tabuľkovom hárku zhromažďujete veľké množstvo pracovných alebo súkromných kontaktov, po krátkej príprave ich môžete importovať priamo do programu Outlook 2013 alebo Outlook 2016 pre Windows. Postup má tri hlavné kroky:

 1. Uložte excelový zošit vo formáte súboru .csv.

 2. Importujte kontakty.

 3. Priraďte stĺpce z tabuľkového hárka Excelu k príslušným poliam v Outlooku.

Krok 1: Uloženie excelového zošita vo formáte súboru .csv

Outlook dokáže importovať súbory s položkami oddelenými čiarkou (.csv), ale nie zošity s viacerými hárkami. Krok 1 preto uloží váš zošit ako súbor .csv. Postup:

 1. Kliknite v zošite na hárok s kontaktnými informáciami, ktoré chcete importovať.

 2. Na karte Súbor kliknite na tlačidlo Uložiť ako.

 3. Vyberte umiestnenie na uloženie vášho súboru.

 4. V poli Uložiť vo formáte vyberte možnosť CSV (oddelený čiarkami) (*.csv) a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  V Exceli sa zobrazí hlásenie Vybratý typ súboru neobsahuje zošity s viacerými hárkami. Toto hlásenie sa týka obmedzenia súboru CSV. S vaším pôvodným zošitom (súborom .xlsx) sa nič nestane.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  V Exceli sa zobrazí hlásenie Niektoré funkcie v zošite sa môžu stratiť, ak ho uložíte ako CSV (oddelený čiarkami). Toto hlásenie sa týka len obmedzení súboru CSV a môžete ho ignorovať.

 6. Kliknite na tlačidlo Áno a Excel uloží aktuálny hárok ako súbor CSV. Pôvodný zošit (súbor .xlsx) sa zatvorí.

 7. Zatvorte súbor CSV.

Práca v Exceli sa skončila. Teraz môžete začať s importom v Outlooku.

Poznámka: Niektoré miestne nastavenia iný zoznam oddeľovače používať ako predvolený. Takže budete musieť nahradiť všetky bodkočiarky v súbore CSV čiarky pred prechodom na ďalší krok.

Krok 2: Importovanie kontaktov

 1. Kliknite v Outlooku na položky Súbor > Otvoriť a exportovať > Importovať alebo exportovať.

  Spustí sa Sprievodca importom a exportom.

 2. Vyberte položku Importovať z iného programu alebo súboru a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Sprievodca importom a exportom

  Tip: Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla a vy ste heslo ešte nenastavili, kliknutím na položku Zrušiť prejdite do ďalšieho okna.

 3. Vyberte položku Hodnoty oddelené čiarkou a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Prejdite na súbor CSV, ktorý chcete importovať

 5. V okne Možnosti vyberte, či chcete duplikáty (existujúce kontakty) nahrádzať alebo duplikované položky neimportovať.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej a vyberte umiestnenie priečinka pre kontakty. Predvolene by sa mal vybrať priečinok Kontakty, ale ak nie, presuňte sa nahor a nadol a vyhľadajte ho. Môžete vybrať aj iný priečinok alebo vytvoriť nový.

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko vedľa položky Importovať Moje kontakty.csv (predpokladajme, že to je názov vášho súboru).

 9. Zatiaľ neklikajte na tlačidlo Dokončiť, najprv je potrebné priradiť niektoré stĺpce z vášho CSV súboru k poliam kontaktov v Outlooku. Priradenie môže pomôcť tomu, aby sa kontakty importovali presne podľa vášho želania.

Krok 2: Priradenie stĺpcov v súbore CSV k poliam kontaktov v Outlooku

 1. Kliknite na tlačidlo Priradiť vlastné polia. Zobrazí sa dialógové okno Priradenie vlastných polí.

  • V časti Z uvidíte pole s názvami stĺpcov z CSV súboru, ktorý importujete.

  • V časti Do uvidíte štandardné polia, ktoré Outlook používa pre kontakty. Ak niektoré zodpovedá stĺpcu z CSV súboru, stĺpec sa zobrazí v časti Mapované z.

  • Polia Názov, Meno a Priezvisko sú štandardnými outlookovými poliami kontaktu, takže ak kontaktné informácie vo vašom súbore obsahujú niektoré z týchto mien kontaktov, môžete ich použiť.

   Priradenie stĺpca z Excelu do poľa kontaktu v Outlooku

 2. Niektoré polia bude asi potrebné priradiť manuálne. V tomto importovanom súbore sa napríklad číslo mobilného telefónu kontaktu nachádza v stĺpci Mobil. Ten v Outlooku nemá presný náprotivok. Vhodný náprotivok však v Outlooku nájdete takto:

  1. Na pravej table sa posuňte nadol, kde nájdete položku Ďalšia adresa označenú znamienkom plus (+).

  2. Kliknutím na znamienko plus rozbaľte obsah položky a zobrazí sa vhodný náprotivok, položka Mobilný telefón.

 3. Na ľavom paneli potiahnite myšou položku Mobil na položku Mobilný telefón na pravej table.

  Všimnite si, že položka Mobil sa teraz zobrazuje vedľa položky Mobilný telefón v stĺpci Mapované z.

  Položka Mobil je priradená k poľu Mobilný telefón v Outlooku

 4. Myšou presuňte ostatné hodnoty z ľavej tably do príslušných polí v Outlooku na pravej table, a to postupne. Položku Adresa môžete napríklad presunúť buď do položky Ulica (domov), alebo Ulica (práca) podľa toho, akú adresu máte uvedenú pri kontaktoch.

 5. Kliknite na položku Dokončiť.

  Vaše kontakty sa úspešne importovali do Outlooku.

  Kontakty

V tomto článku boli užitočné? Zadajte komentár v spodnej časti tejto stránky a dajte nám vedieť. Vaše pripomienky použijeme prekontrolujte naše kroky a aktualizovať v článku poskytnúť informácie, ktoré potrebujete.

 1. Kliknite na položky Súbor > Otvoriť a exportovať > Importovať alebo exportovať.

  Spustí sa Sprievodca importom a exportom.

 2. Vyberte možnosť Importovať z iného programu alebo súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Sprievodca importom a exportom

 3. Vyberte možnosť Údajový súbor programu Outlook (.pst) a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Vyhľadajte súbor .pst, ktorý chcete importovať.

 5. V časti Možnosti vyberte, ako má program spracovať duplikáty.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Ak bolo údajovému súboru programu Outlook (.pst) priradené heslo, zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

 8. Nastavte možnosti položiek, ktoré sa majú importovať. Zväčša nie je potrebné meniť predvolené nastavenia.

 9. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Tip    Ak chcete importovať alebo obnoviť len niektoré položky z údajového súboru programu Outlook (.pst), otvorte súbor a na navigačná tabla kliknutím presuňte položky z priečinkov údajového súboru programu Outlook do existujúcich priečinkov Outlooku.

V tomto článku boli užitočné? Zadajte komentár v spodnej časti tejto stránky a dajte nám vedieť. Vaše pripomienky použijeme prekontrolujte naše kroky a aktualizovať v článku poskytnúť informácie, ktoré potrebujete.

Skôr než naimportujete iCloud Kontakty do Outlooku pre Windows, je potrebné ich skonvertovať na formát súboru .vcf na formát súboru .csv. Ide o ich naimportujete do systému Windows a potom ich export do súboru csv. Ak máte viac než 50 alebo tak kontakty, je zdĺhavé proces, pretože budete musieť stlačte tlačidlo OK pre každý kontakt, ktorý chcete importovať do súboru csv. Nie je možné urobiť globálny OK a importovať všetky z nich do súboru csv v rovnakom čase.

Konverzia súboru .vcf do súboru .csv

 1. V počítači otvorte položku Prieskumník (alebo Windows Prieskumník, ak používate staršiu verziu Windowsu).

 2. Prejdite do priečinka Kontakty:

  C:\Používatelia\<meno používateľa>\Kontakty

  Prejdite do priečinka Kontakty a potom vyberte príkaz Importovať.

 3. V hornej časti stránky vyberte možnosť Importovať.

 4. Vyberte položky Vizitka (súbor VCF) > Importovať.

  Vyberte vizitku a potom príkaz Importovať.

 5. Prejdite na súbor .vcf, ktorý ste exportovali z iCloudu, vyberte ho a potom vyberte položku Otvoriť.

  Vyberte súbor vizitky, ktorý chcete importovať do súboru .csv.

 6. Vyberte tlačidlo OK pre každý kontakt, ktorý chcete importovať do súboru .csv.

  Kliknite na tlačidlo OK pre každý kontakt, ktorý chcete importovať do súboru .csv.

 7. Po dokončení vyberte tlačidlo Zavrieť.

 8. V hornej časti stránky Prieskumníka vyberte položku Exportovať.

 9. Vyberte položky Súbor CSV > Exportovať.

  Vyberte možnosť CSV a potom položku Exportovať.

 10. Vyberte možnosť Prehľadávať a zadajte názov súboru .csv.

  Vyberte možnosť Prehľadávať a zadajte názov súboru.

 11. Do poľa Názov súboru zadajte názov svojho súboru .csv. V tomto príklade nazvem súbor Moje kontakty z iCloudu.

  Zadajte názov súboru csv a potom vyberte tlačidlo Uložiť.

 12. Vyberte polia, ktoré chcete exportovať do súboru .csv, a vyberte tlačidlo Dokončiť. Odporúčame nateraz prijať predvolené nastavenia. Ak chcete ďalšie polia, vždy môžete vytvoriť ďalší súboru .csv.

  Vyberte polia, ktoré chcete exportovať do súboru csv, a vyberte tlačidlo Dokončiť.

 13. Zobrazí sa finálna správa s informáciou, že kontakty sa exportovali do súboru .csv.

  Zobrazí sa finálna správa s informáciou, že kontakty sa exportovali do súboru .csv.

 14. Program Excel môžete použiť na otvorenie súboru .csv a zistite, čo je k dispozícii. Ak chcete, ale uistite sa, že nedošlo k zmene horný riadok hlavičky, môžete pridať ďalšie informácie do súboru csv. Ďalšie informácie o práci s súbor .csv, pozrite si tému manuálne vytvoriť svoj zoznam kontaktov do súboru csv.

 15. Na import kontaktov zo súboru csv k programu Outlook, pozrite si tému Import kontaktov zo súboru .csv, v tejto téme.

V tomto článku boli užitočné? Zadajte komentár v spodnej časti tejto stránky a dajte nám vedieť. Vaše pripomienky použijeme prekontrolujte naše kroky a aktualizovať v článku poskytnúť informácie, ktoré potrebujete.

 • Zobrazuje sa chybové hlásenie: Ak sa pokúsite importovať viac ako 2 000 kontaktov naraz, zobrazí sa chybové hlásenie. Súbor CSV otvorte v programe, ako je Excel, rozdeľte zoznam kontaktov na menšie súbory .csv a potom naimportujte každý novovytvorený súbor CSV.

 • V Outlooku sa nezobrazujú žiadne kontakty: Ak dokončíte proces importovania, ale v Outlooku sa nezobrazia žiadne kontakty, postupujte takto:

  1. Vyhľadajte súbor .csv, ktorý ste exportovali zo svojho zdrojového e-mailového systému, ako je napríklad Google. Ak ste exportovali kontakty z Googlu, predvolený názov súboru je kontakty.csv.

  2. Pomocou Excelu otvorte súbor CSV, ktorý ste exportovali zo zdrojového e-mailového systému.

  3. Skontrolujte, či sa všetky informácie v súbore CSV. Ak nie je k dispozícii žiadne informácie v súbore CSV, export z zdroj e-mailový systém nebude fungovať. V tomto prípade:

   1. Odstráňte súbor kontakty.csv.

   2. Exportujte kontakty zo zdrojového e-mailového systému znova. Ak exportujete z Googlu, vyberte na exportovanie Všetky kontakty alebo správnu skupinu kontaktov.

    Vyberte kontakty, ktoré chcete exportovať, a na export kontaktov Google vyberte formát csv Outlooku

   3. Po exportovaní kontaktov si používanie programu Excel na otvorenie súboru vo formáte CSV a skontrolujte, či sú údaje. Pri zatvorení súboru, program Excel zobrazí výzvu niekoľkokrát s "sú chcete uložiť v CSV format?" vždy vyberte možnosť Áno. Ak vyberiete možnosť nie, súbor sa dostanete neusporiadaný a potrebujete začať odznova nový súbor kontakty.csv.

   4. Zopakujte postup pre importovanie súboru kontakty.csv do Outlooku.

 • Chýbajúce informácie v kontaktoch: Ak po importovaní kontaktov otvoríte Outlook a vidíte, že neboli importované všetky informácie, otvorte súbor CSV v Exceli a zistite, či tam tie informácie boli.

  • Pomocou Excelu môžete súbor CSV upraviť a pridať mená a ďalšie chýbajúce údaje.

  • Outlook vyžaduje záhlavia stĺpcov v prvom riadku tak, aby sa ich nahradiť niečo iné.

  • Keď ukladáte súbor CSV, Excel niekoľkokrát zobrazí výzvu s týmto textom: Naozaj chcete súbor uložiť vo formáte CSV? Vždy vyberte možnosť Áno. Ak vyberiete možnosť Nie, súbor sa naruší a budete musieť začať znova exportovaním zoznamu kontaktov zo zdrojového e-mailového systému.

  • Zopakujte kroky na importovanie súboru kontakty.csv do Outlooku. Keď sa v kroku 5 zobrazí výzva na spracovanie duplikátov, vyberte položku Duplikáty nahrádzať importovanými položkami.

V tomto článku boli užitočné? Zadajte komentár v spodnej časti tejto stránky a dajte nám vedieť. Vaše pripomienky použijeme prekontrolujte naše kroky a aktualizovať v článku poskytnúť informácie, ktoré potrebujete.

Ak sa váš pás s nástrojmi od pása s nástrojmi v počítačovej verzii Outlooku líši, môžno používate Outlook na webe, ktorý vyzerá takto:

Obrázok stránky Ľudia v Outlooku na webe

Importovanie kontaktov do Outlooku na webe, vyberte položky Spravovať > Import kontaktov, a postupujte podľa pokynov na import kontaktov.

Pás s nástrojmi v Outlooku na webe vyzerá takto:

Obrázok stránky Ľudia v aplikácii Outlook Web App

Import kontaktov do aplikácie Outlook Web App, musíte použiť Outlook na pracovnej ploche na import kontaktov. Zistite, ako odoslať kópiu programu Outlook.

Pás s nástrojmi aplikácie Pošta pre Windows 10 vyzerá takto:

Takto vyzerá aplikácia Pošta pre Windows 10.

Vo Windowse 10 sú kontakty uložené v aplikácii Ľudia. Vo Windowse 10 nie je možné kontakty z aplikácie Ľudia importovať ani exportovať.

Tieto možnosti sú určené pre ľudí, ktorí nemajú v počítači nainštalovanú kópiu Outlooku, radi by však importovali kontakty, aby k nim mali prístup v aplikácii Outlook Web App. Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete získať a nainštalovať kópiu Outlooku do počítača:

 • Zaregistrujte bezplatnej 30-dňovej skúšobnej verzie služieb Office 365. Obsahuje Outlook, ktoré si môžete stiahnuť do svojho počítača. Pridanie e-mailového konta v skúšobnej verzii programu Outlook a potom Importovanie kontaktov pomocou niektorého z postupov v tomto článku. Program Outlook sa synchronizovať s aplikáciou Outlook Web App a zobrazí sa kontakty. Po dokončení importovania kontaktov, nech spustiť skúšobnú verziu sa tak, aby vám nie sú účtované nič. Stále budete mať prístup ku kontaktom v aplikácii Outlook Web App, ale už získate prístup k programu Outlook na pracovnej ploche.

 • Vyhľadajte priateľa, ktorý má Outlook vo svojom počítači. Pridajte svoje e-mailové konto do Outlooku a potom importujte kontakty do svojho e-mailového konta (nie do konta vášho priateľa). Outlook sa zosynchronizuje s aplikáciou Outlook Web App, kde sa zobrazia aj vaše kontakty. Po dokončení importu kontaktov odstráňte svoje e-mailové konto z priateľovej verzie Outlooku. Naďalej budete mať prístup ku kontaktom v aplikácii Outlook Web App.

 • Môžete si ju kúpiť. V Outlooku sa nachádza mnoho skvelých funkcií, ktoré vám pomáhajú pri spravovaní vašich e-mailov. Táto možnosť je však drahším variantom a ak kúpu zvažujete len kvôli importu kontaktov, ani sa neodporúča.

V tomto článku boli užitočné? Zadajte komentár v spodnej časti tejto stránky a dajte nám vedieť. Vaše pripomienky použijeme prekontrolujte naše kroky a aktualizovať v článku poskytnúť informácie, ktoré potrebujete.

Čo ešte treba vedieť?

 • Ak sa ten istý kontakt nachádza v priečinku Kontakty aj v súbore .csv, vytvorí sa duplicitný kontakt.

 • Ak sa pokúsite o import príliš veľkého počtu kontaktov, zobrazí sa chybové hlásenie. Na otvorenie súboru .csv použite program, napríklad Excel, a súbor rozčleňte na menšie súbory. Potom jednotlivé súbory importujte samostatne.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×