Odstránenie všetkých hlavičiek a piat

  • Prejdite na položky Vložiť > Hlavička alebo Päta a potom vyberte položku Odstrániť hlavičku alebo Odstrániť pätu.

  • Ak má dokument viacero sekcií, zopakujte tento postup pre každú z nich.

Taktiež môžete odstrániť hlavičku alebo pätu z jednej strany.

  1. Prejdite na položky Vložiť > Hlavička alebo Päta a potom vyberte položku Odstrániť hlavičku alebo Odstrániť pätu.

  2. Ak má dokument viacero sekcií, zopakujte tento postup pre každú z nich.

  1. Prejdite na položku Rozloženie > Nastavenie strany > Hlavička a päta.

  2. V kontextovej ponuke v časti Hlavička alebo Päta vyberte položku (žiadne).

  1. Prejdite na položky Vložiť > Hlavička a päta.

  2. V pravej hornej časti dokumentu vyberte položky Možnosti > Odstrániť hlavičky a päty.

Ďalšie informácie o hlavičkách a pätách nájdete v téme Hlavičky a päty vo Worde.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office