Odstránenie strany vo Worde

Ak chcete odstrániť stranu v aplikácii Word, odstráňte obsah strany alebo prispôsobte rozloženie a formátovanie tak, aby sa znížil počet strán dokumentu.

Ak chcete odstrániť stranu s textom alebo grafickými prvkami, vyberte obsah, ktorý chcete odstrániť a na klávesnici stlačte Delete.

Tip: Kliknite kamkoľvek na strane, ktorú chcete odstrániť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + G (Option + ⌘ + G v Macu) a do poľa Zadajte číslo strany napíšte \page. Na klávesnici stlačte Enter a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.
Vyberte požadovanú stranu pomocou príkazu Prejsť na. Overte, či je vybratý obsah strany a následne na klávesnici stlačte kláves Delete.

Word dopĺňa neodstrániteľné koncové odseky, ktoré sú niekedy presunuté na novú, prázdnu stranu dokumentu. Koncový odsek odstránite tak, že ho zmestíte na predchádzajúcu stranu.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + 8 (⌘ + 8 na Macu), aby sa zobrazili označenia odsekov.

 2. Vyberte označenie odseku.

 3. Kliknite do poľa Veľkosť písma, zadajte 01 a stlačte kláves Enter.

  Nastavenie veľkosti písma na 1

  Odsek sa zmestí na predchádzajúcu stranu a nežiadaná prázdna strana sa odstráni.

 4. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + 8 (⌘ + 8 na Macu) ešte raz, aby sa označenia odsekov skryli.

Ak sa odsek stále nezmestí na predchádzajúcu stranu, môžete zmenšiť spodný okraj (karta Rozloženie > Okraje > Vlastné okraje a spodnému okraju priraďte malú hodnotu, napríklad 0,25 cm).

Rozloženia tabuľky, ktoré sa často používajú v šablónach životopisov, dokážu potlačiť koncový odsek na novú, prázdnu stranu.

Tip: Niekedy odsek vytvorí stranu, pretože tak bol nastavený. Skúste na prázdny odsek kliknúť pravým tlačidlom myši a vyberte položku Odsek. Na karte Zlomy riadkov a strán dialógového okna Odsek zrušte výber v časti Zlom strany pred a kliknite na položku OK. Zrušte začiarknutie políčka Zlom strany pred na karte Zlomy riadkov a strán dialógového okna Odsek

Ak všetko ostatné zlyhá: skúste PDF

V krajnom prípade sa môžete zbaviť prázdnej strany na konci tak, že uložíte dokument vo formáte PDF s vynechaním poslednej strany.

Poznámka: Tento postup odstránenia prázdnych strán funguje iba vtedy, keď sa nachádzajú na konci dokumentu. Aj možnosť určenia rozsahu strán je dostupná len vo verziách programu Word pre Windows.

 1. Prejdite na položky Súbor > Uložiť ako, vyberte miesto na uloženie súboru a potom v zozname Uložiť vo formáte, vyberte formát PDF.

  Vyberte formát PDF v zozname Uložiť vo formáte.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako kliknite na položku Možnosti.

 3. V časti Rozsah strán vyberte položku Strany a potom zadajte strany, ktoré nie sú prázdne. Ak je prázdnou stranou, ktorej sa neviete zbaviť, napríklad strana 5 dokumentu, zadajte strany od 1 do 4.

  V poliach Od a Do uveďte rozsah strán.

 4. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Uložiť.

Zlomy strán aplikácii Word napovedajú, kde má začať novú stranu. Manuálny zlom strany môžu vo vašom dokumente vytvárať nechcenú prázdnu stranu.

 1. Ak chcete zobraziť manuálne zlomy strán, zobrazte označenia odsekov: stlačte Ctrl + Shift + 8 (⌘ + 8 na Macu).

 2. Teraz vyberte zlom strany a odstráňte ho.

  Zlom strany v dolnej časti strany vo Worde

Zlomy sekcií Nasledujúca strana, Nepárna strana a Párna strana môžu vo vašom dokumente vytvoriť prázdnu stranu. Ak sa prázdna strana vyskytne na konci dokumentu a máte tam zlom sekcie, môžete umiestniť kurzor priamo pred tento zlom sekcie a stlačením klávesu Delete ho odstrániť.

Tip: Ak chcete zlomy sekcií nájsť jednoduchšie, vyberte položku Koncept na karte Zobrazenie.
Zlom sekcie (párna strana) v dolnej časti strany vo Worde.

Ak odstránite zlom sekcie uprostred dokumentu, môžu nastať problémy s formátovaním. V takýchto prípadoch skúste zlom sekcie vymeniť za taký, ktorý nevytvára novú stranu. Postupujte takto:

 1. Dvakrát kliknite na zlom sekcie.

 2. Na karte Rozloženie v dialógovom okne Nastavenie strany kliknite na rozbaľovaciu ponuku Začiatok sekcie a vyberte možnosť Priebežný.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×