Odstránenie strany vo Worde

Ak ste našli neželanú prázdnu stranu, dokument možno obsahuje prázdne odseky, manuálne zlomy strán alebo zlomy sekcií. Prázdnej strany sa môžete zbaviť niekoľkými spôsobmi. Najskôr treba zistiť, prečo sa prázdna strana vyskytla.

Poznámky: 

 • Ak sa prázdna strana objaví LEN pri tlači a nezobrazuje sa v programe Word, je pravdepodobné, že máte tlačiareň nakonfigurovanú na tlač oddeľovacej strany medzi úlohami. Skontrolujte nastavenia tlačiarne.

 • Ak chcete odstrániť stranu, na ktorej je obsah, kliknite na začiatok obsahu, ktorý chcete odstrániť, stlačte kláves SHIFT a potom kliknite na koniec obsahu, ktorý chcete odstrániť. Keď ste pripravení odstrániť vybratý obsah, stlačte kláves DELETE na klávesnici.

 • Ak chcete odstrániť celý dokument a nie iba niekoľko strán v dokumente, pozrite si tému Odstránenie súboru.

Jednoduchý spôsob

Ak je nechcená prázdna strana na konci dokumentu, najprv vyskúšajte prejsť na koniec dokumentu stlačením kombinácie klávesov CTRL + End a stlačte kláves Backspace. Ak sa prázdna strana vyskytla z dôvodu niekoľkých nadbytočných odsekov alebo zablúdeného manuálneho zlomu strany, týmto ju dokážete rýchlo odstrániť.

Poznámka: Je možné, že budete musieť kláves Backspace stlačiť viackrát, ak treba odstrániť viac prázdnych odsekov.

Ak to nepomôže, príčinu výskytu prázdnej strany bude treba bližšie preskúmať. V tomto krátkom videu vám Doug pomôže problém vyriešiť.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Ďalšie informácie o odstránení nechcených strán získate postupom podľa krokov uvedených nižšie.

Zapnite značky odsekov a zistite, čo spôsobuje prázdnu stranu:

 1. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + 8 alebo kliknite na tlačidlo Zobraziť/Skryť ¶ na karte Domov na páse s nástrojmi.

  Tlačidlo na zobrazenie a skrytie odsekov sa nachádza v pravom hornom rohu skupiny Odsek na páse s nástrojmi

Po zapnutí značiek odseku môžete zistiť, čo spôsobuje výskyt prázdnych strán v dokumente.

Nadbytočné odseky

Ak máte nadbytočné prázdne odseky na konci dokumentu, na prázdnej strane sa zobrazia značky prázdnych odsekov (¶). Vyberte ich a potom odstráňte stlačením klávesu Delete na klávesnici.

Prázdne odseky v hornej časti strany vo Worde

Manuálny zlom strany.

Ak prázdna strana vznikla v dôsledku manuálneho zlomu strany, môžete umiestniť kurzor priamo pred tento zlom strany a odstrániť ho stlačením klávesu Delete.

Zlom strany v dolnej časti strany vo Worde

Toto je jedna z najčastejších príčin výskytu neželanej prázdnej strany uprostred dokumentu.

Zlom sekcie

Zlomy sekcií Nasledujúca strana, Nepárna strana a Párna strana môžu vytvoriť novú stranu v programe Word. Ak sa prázdna strana vyskytne na konci dokumentu a máte tam zlom sekcie, môžete umiestniť kurzor priamo pred tento zlom sekcie a stlačením klávesu Delete ho odstrániť. Tým by sa mala prázdna strana odstrániť.

Poznámka: Ak máte problémy so zobrazením zlomov sekcií, skúste prejsť na kartu Zobraziť na páse s nástrojmi a prejsť do režimu Koncept.

Zlom sekcie (párna strana) v dolnej časti strany vo Worde.

Upozornenie: Ak zlom sekcie spôsobuje prázdnu stranu uprostred dokumentu, odstránenie zlomu sekcie môže spôsobiť problémy s formátovaním. Ak ste chceli na obsah nasledujúci po tomto bode použiť iné formátovanie, potom zlom sekcie ponechajte. V takomto prípade sa neodporúča odstrániť zlom sekcie, pretože formátovanie strán pred zlomom sekcie by sa zmenilo na formátovanie použité na stranách za zlomom sekcie. Zlom sekcie však možno zmeniť na priebežný zlom sekcie, ktorý zachová zmeny vo formátovaní bez vloženia prázdnej strany.

Ak chcete zlom sekcie zmeniť na priebežný zlom sekcie:

 1. Umiestnite kurzor za zlom sekcie, ktorý chcete zmeniť.

 2. Prejdite na kartu Rozloženie na páse s nástrojmi.

 3. Kliknite na spúšťač dialógového okna Nastavenie strany.

  Spúšťač dialógového okna Nastavenie strany vo Worde.

 4. Na karte Rozloženie v dialógovom okne Nastavenie strany kliknite na rozbaľovaciu ponuku Začiatok sekcie a vyberte možnosť Priebežný.

  Dialógové okno na nastavenie strany obsahuje rozšírené možnosti nastavenia strany.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Prázdna strana by sa mala odstrániť bez toho, aby to malo vplyv na formátovanie.

Tabuľka na konci dokumentu

Ak máte na konci dokumentu ešte stále nechcenú prázdnu stranu, je pravdepodobné, že na predchádzajúcej strane je tabuľka, ktorá siaha až na jej koniec. Word vyžaduje prázdny odsek za tabuľkou a ak tabuľka siaha až na koniec strany, prázdny odsek sa posunie na ďalšiu stranu. Túto značku prázdneho odseku nebudete môcť odstrániť.

Poznámka: Množstvo šablón životopisov je formátovaných s tabuľkou na celú stranu.

Tabuľka, ktorá dosiahne koniec strany, spôsobí vo Worde 2016 presunutie značky odseku na ďalšiu stranu.

Ak chcete tento problém vyriešiť, najjednoduchšie je prázdny odsek na konci dokumentu skryť.

 1. Vyberte značku odseku a stlačením kombinácie klávesov CTRL + D otvorte dialógové okno Písmo.

 2. Odsek skryjete začiarknutím políčka Skryté.

 3. Možnosť Zobraziť/Skryť ¶ vypnete kliknutím na tlačidlo na páse s nástrojmi alebo stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + 8.

Nadbytočná stránka by mala zmiznúť.

Máte otázky týkajúce sa programu Word, ktoré sme tu nezodpovedali?

Uverejnite otázku vo fóre odpovedí pre Word

Pomoc pri zlepšovaní programu Word

Máte návrh, ako by sme mohli zlepšiť Word? Ak áno, navštívte službu Word User Voice a informujte nás.

Poznámka: Ak chcete odstrániť celý dokument a nielen jednu alebo viacero prázdnych strán dokumentu, prejdite do Findera, nájdite súbor a presuňte ho do Koša. Kým nevyprázdnite Kôš, položky nebudú natrvalo odstránené.

Na karte Domov kliknite na položku Zobraziť všetky netlačiteľné znaky (¶) alebo stlačte kombináciu klávesov tlačidlo príkazu počítačov Apple + 8.

Karta Domov so zvýraznenou položkou Zobraziť značky úprav

Značky prázdnych odsekov

Ak nájdete značky prázdnych odsekov (¶), vyberte ich myšou a stlačte kláves Delete.

Zvýraznené značky prázdnych odsekov

Manuálne zlomy strán

Ak chcete odstrániť manuálny zlom strany, vyberte ho myšou a stlačte kláves Delete. Prípadne kliknite na ľavý okraj vedľa zlomu strany, čím ho vyberiete, a stlačte kláves Delete.

Príklad zlomu strán

Zlomy sekcií

Ak chcete odstrániť zlom sekcie, vyberte ho myšou a stlačte kláves Delete.

Obrázok zlomu sekcie

Poznámka: Keď odstránite zlom sekcie, Word zlúči text pred a za zlomom do jednej sekcie. Nová spojená sekcia bude používať formátovanie z druhej sekcie, čiže tej, ktorá nasledovala za zlomom sekcie.

Ak chcete zachovať formátovanie, no odstrániť prebytočné strany, dvakrát kliknite na zlom sekcie a v dialógovom okne Dokument zmeňte položku Začiatok sekcie na hodnotu Priebežný.

Toto dialógové okno dokumentu obsahuje nastavenia na správu sekcií, hlavičiek a piat

Tabuľky na celú stranu

Ak máte tabuľku na konci poslednej strany dokumentu, Word vloží za tabuľku prázdny odsek. Takýmto spôsobom sa v ňom môže vyskytnúť prázdna strana. Tento prázdny odsek obsahuje informácie o formátovaní a nemožno ho odstrániť. Môžete ho však dostatočne zmenšiť, aby nepridal stranu navyše.

 1. Vyberte značku odseku, ktorá sa zobrazuje za tabuľkou (¶).

  Zvýraznená značka prázdneho odseku na strane, ktorá nasleduje po tabuľke

 2. Kliknite na kartu Domov a potom do poľa Veľkosť písma.

  Zvýraznené pole veľkosti písma na karte Domov

 3. Zadajte 1 a stlačte kláves Enter.

Máte otázky týkajúce sa programu Word 2016 pre Mac, ktoré sme tu nezodpovedali?

Uverejnite otázku vo fóre odpovedí pre Word pre Mac

Pomoc pri zlepšovaní programu Word

Máte návrh, ako by sme mohli zlepšiť Word? Ak áno, navštívte lokalitu Word for Mac UserVoice

Poznámka: Ak chcete odstrániť celý dokument a nielen jednu stranu, pozrite si tému Odstránenie alebo obnovenie súborov a priečinkov vo OneDrive.

Na odstránenie prázdnych odsekov a zlomov strán pomocou aplikácie Word Online použite tento postup.

 1. Kliknite na položky Upraviť dokument > Upraviť v aplikácii Word Online.

 2. Prázdne odseky sa v dokumente zobrazujú ako prázdne riadky. Ak ich chcete odstrániť, stačí ich vybrať a odstrániť. (Odsek vo Worde je všetok text, ktorý je ukončený pevným koncom.)

 3. Ak chcete odstrániť zlom strany, kliknutím naň ho vyberte a potom stlačte kláves Delete.

  Obrázok vybratého zlomu strany v aplikácii Word Web App

Ak máte počítačovú aplikáciu Word, môžete otvoriť dokument pomocou príkazu Otvoriť vo Worde a odstrániť zlomy sekcií.

Obrázok príkazu Otvoriť v programe Word v aplikácii Word Web App

Po otvorení dokumentu vo Worde si pozrite tému Odstránenie strany vo Worde alebo Odstránenie prázdnej strany vo Worde 2016 pre Mac. Ak nemáte Word, môžete vyskúšať alebo si kúpiť najnovšiu verziu balíka Office.

Tip: Word Online bezproblémovo funguje s Wordom a ostatnými počítačovými programami balíka Office. Na základe pripomienok používateľov túto aplikáciu aktualizujeme. Oznámenia o najnovších funkciách nájdete v blogu o Office Online.

Máte otázky týkajúce sa Wordu Online, ktoré sme tu nezodpovedali?

Uverejnite otázku v komunite Answers Community pre Word Online.

Pomôžte nám pri zlepšovaní Wordu

Máte návrh, ako by sme mohli zlepšiť Word Online? Ak áno, navštívte lokalitu Word Online UserVoice a dajte nám o tom vedieť.

Pozrite tiež

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×