Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 550 5.1.10 v Office 365

Problémy s odosielaním a prijímaním e-mailových správ môžu byť zdrojom frustrácie. Ak dostanete oznámenie o nedoručení (NDR) alebo, inými slovami, sa vám vráti odmietnutá správa s kódom chyby 550 5.1.10 (ASxxx), v tejto téme nájdete pomoc na vyriešenie problému a odoslanie správy.

symbol používateľa e-mailu

Vrátila sa mi táto odmietnutá správa. Ako to môžem vyriešiť?

Symbol správcu

Som správca e-mailov. Ako to môžem vyriešiť?

Prečo sa mi vrátila táto odmietnutá správa?

Táto odmietnutá správa s kódom chyby 5.1.10 sa vám vrátila pre niektorý z týchto dvoch dôvodov:

 • E-mailová adresa, na ktorú ste odoslali svoju správu, buď neexistuje, alebo ju nebolo možné nájsť. Prejdite na časť Vrátila sa mi táto odmietnutá správa. Ako to môžem vyriešiť?

 • Niekto iný, zvyčajne odosielateľ nevyžiadanej pošty, predstieral vašu identitu odoslaním správy s vašou e-mailovou adresou v poli odosielateľa. Ide o predstieranie iného odosielateľa e-mailu. E-mailová adresa, na ktorú bola správa odoslaná, neexistuje, a preto sa vám vrátila odmietnutá správa. Tento typ odmietnutej správy sa nazýva spätná správa o nedoručení a môžete ju ignorovať, prípadne odstrániť.

  Samotná spätná správa o nedoručení je neškodná, ale ak dostávate väčšie množstvo takýchto správ, je možné, že váš počítač alebo zariadenie je infikované malvérom, ktorý odosiela nevyžiadanú poštu. Zvážte spustenie antimalvérovej kontroly. Ak chcete navyše zabrániť odosielateľom nevyžiadanej pošty v predstieraní vašej identity alebo identity iných ľudí vo vašej organizácii, požiadajte správcu, aby si prečítal nasledujúcu tému: Nastavenie SPF v službách Office 365 s cieľom zabrániť predstieraniu iného odosielateľa.

Vrátila sa mi táto odmietnutá správa. Ako to môžem vyriešiť?

Skontrolujte správnosť e-mailovej adresy príjemcu a potom zopakujte odoslanie správy. Ak sa problém nevyrieši, kontaktujte príjemcu a požiadajte ho, aby si skontroloval pravidlá a nastavenia preposielania.

Používanie Outlooku   

 1. Otvorte vrátenú odmietnutú správu dvojitým kliknutím.

 2. Na karte Zostavy vyberte položku Poslať znova.

  Snímka obrazovky zobrazuje kartu Zostava odmietnutej správy s možnosťou Poslať znova a textom v tele správy, ktorý oznamuje, že správu sa nepodarilo doručiť.

  Ak mala pôvodná správa, ktorú ste odosielali, prílohu väčšiu ako 10 MB, funkcia Poslať znova nemusí byť k dispozícii alebo nemusí fungovať. Namiesto toho otvorte pôvodnú správu v priečinku Odoslaná pošta a odošlite ju znova. Ďalšie informácie nájdete v téme Opätovné odoslanie e-mailovej správy.

 3. V novej kópii správy vyberte v poli Komu e-mailovú adresu príjemcu a potom stlačte kláves Delete.

 4. Odstráňte adresu príjemcu zo zoznamu automatického dokončovania, aby ste sa uistili, že Outlook nepoužije neaktuálnu e-mailovú adresu. Ak sa pri skúšaní tejto možnosti nezobrazí kontextová ponuka alebo adresa príjemcu nie je v zozname, preskočte tento krok. Postupujte takto:

  1. Do poľa Komu začnite písať e-mailovú adresu príjemcu, až kým sa nezobrazí v rozbaľovacej ponuke automatického dokončovania, ako je to zobrazené nižšie.

  2. Snímka obrazovky zobrazuje možnosť Poslať znova pre e-mailovú správu. Funkcia automatického dokončovania poskytuje v poli Poslať znova komu e-mailovú adresu príjemcu na základe niekoľkých prvých zadaných písmen mena príjemcu.
  3. Klávesom so šípkou nadol vyberte adresu príjemcu v rozbaľovacej ponuke automatického dokončovania a potom stlačte kláves Delete alebo vyberte ikonu odstránenia Ikona Odstrániť napravo od e-mailovej adresy.

 5. V poli Komu pokračujte v písaní správnej e-mailovej adresy príjemcu. Uistite sa, že je napísaná správne a bez preklepov.

  Snímka obrazovky zobrazuje možnosť Poslať znova pre e-mailovú správu. V poli Poslať znova komu je adresa príjemcu, ktorú poskytla funkcia automatického dokončovania.
 6. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

Použitie Outlooku na webe   

 1. Na otvorenie použite odmietnutú e-mailovú správu, ktorá vám prišla.

 2. V karte na čítanie správy, tesne pod hlavičkou s informáciami o správe, vyberte položku Ak chcete túto správu poslať znova, kliknite tu.

  Snímka obrazovky zobrazuje časť nedoručiteľnej odmietnutej správy s možnosťou na opätovné odoslanie správy.

  Ak mala pôvodná správa, ktorú ste odosielali, prílohu väčšiu ako 10 MB, funkcia Ak chcete túto správu opätovne odoslať... nebude k dispozícii. Namiesto toho znova odošlite pôvodnú správu vo svojom priečinku Odoslaná pošta

 3. V poli Komu v novej kópii vašej správy vyberte ikonu odstránenia Ikona Odstrániť napravo od e-mailovej adresy príjemcu – e-mailová adresa sa odstráni.

  Snímka obrazovky zobrazuje riadok Komu e-mailovej správy s možnosťou odstránenia e-mailovej adresy príjemcu.
 4. Odstráňte adresu príjemcu zo zoznamu automatického dopĺňania, aby ste sa uistili, že Outlook nepoužije neaktuálnu e-mailovú adresu. Postupujte takto:

  1. V prázdnom riadku Komu začnite písať meno alebo e-mailovú adresu príjemcu, kým sa nezobrazí v rozbaľovacom zozname Automatické dokončovanie.

   Snímka obrazovky zobrazuje riadok Komu e-mailovej správy s možnosťou odstránenia e-mailovej adresy príjemcu. Funkcia automatického dokončovania poskytuje v poli Komu e-mailovú adresu príjemcu na základe niekoľkých prvých zadaných písmen mena príjemcu.
  2. Pomocou klávesu Šípka nadol vyberte príjemcu v zozname automatického dokončovania a potom stlačte kláves Delete. Môžete tiež ukázať kurzorom na meno príjemcu a kliknúť na ikonu odstránenia Ikona Odstrániť napravo od e-mailovej adresy.

 5. V riadku Komu dopíšte celú e-mailovú adresu príjemcu. Skontrolujte, či v adrese nie sú preklepy.

 6. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

Kontaktujte príjemcu iným spôsobom (napríklad telefonicky) a požiadajte ho, aby skontroloval pravidlá alebo nastavenia preposielania, ktoré môžu preposlať vašu správu na e-mailovú adresu, ktorá je nefunkčná alebo neexistuje. Ak má nastavené preposielanie, mal by zmeniť adresu, na ktorú sa správy preposielajú, alebo by mal nastavenie či pravidlo preposielania vypnúť.

Služby Office 365 podporujú niekoľko spôsobov automatického preposielania správ. Ak zamýšľaný adresát vašej správy používa služby Office 365, požiadajte danú osobu, aby si skontrolovala časti Aktualizácia, vypnutie alebo odstránenie pravidiel preposielania doručenej poštyVypnutie preposielania konta. Ak problém pretrváva aj po vykonaní týchto krokov,požiadajte príjemcu, aby si pozrel časť Som správca e-mailov. Ako to môžem vyriešiť? uvedenú nižšie.

Aktualizácia, vypnutie alebo odstránenie pravidiel preposielania doručenej pošty   

 1. Prihláste sa do konta v aplikácii Office 365.

 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska v pravom hornom rohu. Otvorí sa tabla Nastavenie.

 3. Vyberte položku Nastavenia vašich aplikácií > Pošta.

  Snímka obrazovky zobrazuje tablu Nastavenia so zvýraznenou možnosťou Pošta v časti Nastavenia aplikácie.
 4. V navigačnej table Možnosti na ľavej strane vyberte možnosť Pošta > Automatické spracovanie > Doručená pošta a pravidlá usporiadania.

  Zobrazuje oblasť Pravidlá pre doručenú poštu možnosti Pravidlá pre doručenú poštu a pravidlá usporiadania, ktorá sa nachádza v možnostiach pre poštu v službách Office 365. Môžete vytvoriť, upraviť a odstrániť pravidlá pre doručenú poštu na spracovanie e-mailov.
 5. Aktualizácia, vypnutie alebo odstránenie pravidiel, ktoré môžu presmerovať správu odosielateľa na neexistujúcu alebo nefunkčnú e-mailovú adresu.

Vypnutie preposielania konta   

 1. Prihláste sa do svojho konta v službách Office 365 a v rovnakej sekcii Možnosti, aká je uvedená vyššie, vyberte položky Pošta > Kontá > Preposielanie.

  Snímka obrazovky zobrazuje stránku možnosti Presmerovanie s vybratou možnosťou Zastaviť preposielanie.
 2. Preposielanie konta zastavíte výberom položky Zastaviť preposielanie a kliknutím na položku Uložiť.

Som správca e-mailov. Ako to môžem vyriešiť?

Ak odosielateľ, ktorému sa vrátila táto odmietnutá správa, nemôže problém vyriešiť podľa postupu uvedeného vyššie, problém môže spočívať v tom, že e-mailový systém na strane príjemcu nie je nakonfigurovaný správne. Ak ste správcom e-mailu príjemcu, skúste niektorú z nasledujúcich možností opravy a potom požiadajte odosielateľa, aby správu opätovne odoslal.

Ak chcete overiť, či príjemca existuje a či má priradenú aktívnu licenciu, postupujte takto:

 1. V Centre spravovania služieb Office 365 vyberte položku Používatelia a prejdite na stránku Aktívni používatelia.

 2. Na stránke Aktívni používatelia vo vyhľadávacom poli Filtre zadajte časť mena príjemcu a potom stlačením klávesu Enter vyhľadajte príjemcu. Ak príjemca neexistuje, musíte vytvoriť novú poštovú schránku alebo kontakt pre tohto používateľa. (Ďalšie informácie nájdete v téme Individuálne alebo hromadné pridanie používateľov do služieb Office 365 – Pomocník pre správcov.) Ak príjemca existuje, uistite sa, že príjemcovo meno používateľa zodpovedá e-mailovej adrese, ktorú odosielateľ použil.

  Snímka obrazovky zobrazuje časť stránky Aktívni používatelia s hľadaným výrazom „lucia“ zadaným do vyhľadávacieho poľa vedľa položky Filtre, ktorá je nastavená na možnosť Všetci používatelia. Nižšie je zobrazené úplné zobrazované meno a meno používateľa.
 3. Ak je poštová schránka používateľa hosťovaná v službách Office 365, kliknite na záznam používateľa, skontrolujte jeho údaje a overte, že má pre e-mail pridelenú platnú licenciu (napríklad licenciu Office 365 Enterprise E5).

  Snímka obrazovky zobrazuje informácie o používateľovi Lucia Blahová. Oblasť Licencie na produkty zobrazuje, že používateľovi nie sú priradené žiadne produkty, a k dispozícii je možnosť úpravy.
 4. Ak je poštová schránka používateľa hosťovaná v službách Office 365, ale nemá priradené žiadne licencie, vyberte položku Upraviť a priraďte používateľovi licenciu.

  Zobrazenie licencie na Office 365 Enterprise E5 s 12 licenciami k dispozícii.

Služby Office 365poskytujú nasledujúce funkcie pre používateľov a správcov e-mailov na preposielanie správ na inú e-mailovú adresu:

 • Preposielanie pomocou pravidiel pre doručenú poštu (používateľ)

 • Preposielanie konta (používateľ a správca e-mailov)

 • Preposielanie pomocou pravidiel toku pošty (správca e-mailov)

Ak chcete vyriešiť nefunkčné pravidlá alebo nastavenia preposielania pošty používateľa, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Preposielanie pomocou pravidiel pre doručenú poštu (používateľ)   

Príjemca môže mať pravidlo pre doručenú poštu, ktoré preposiela správy na problematickú e-mailovú adresu. Pravidlá doručenej pošty sú dostupné len pre samotného používateľa (alebo niekoho, kto má delegovaný prístup ku kontu daného používateľa). Ak sa chcete dozvedieť, ako môže používateľ alebo jeho delegát zmeniť alebo odstrániť nefunkčné pravidlo preposielania doručenej pošty, prečítajte si časť Aktualizácia, vypnutie alebo odstránenie pravidiel presmerovania doručenej pošty.

Preposielanie konta (používateľ a správca e-mailov)   

 1. V Centre spravovania služieb Office 365 vyberte položku Používatelia.

 2. Na stránke Aktívni používatelia vo vyhľadávacom poli Filtre zadajte časť mena príjemcu a potom stlačením klávesu Enter vyhľadajte príjemcu. Kliknutím na záznam používateľa zobrazíte jeho podrobnosti.

 3. Na stránke profilu používateľa vyberte Nastavenia pošty > Preposielanie e-mailov > Upraviť.

  Snímka obrazovky zobrazuje stránku profilu používateľa Lucia Blahová s preposielaním e-mailov nastaveným na možnosť Použité a dostupnou možnosťou úpravy.
 4. Vypnite nastavenie Preposielanie e-mailov a vyberte položku Uložiť.

  Snímka obrazovky zobrazuje stránku profilu používateľa Lucia Blahová s preposielaním e-mailov nastaveným na možnosť Použité a dostupnou možnosťou úpravy.

Preposielanie pomocou pravidiel toku pošty (správca e-mailov)   

Na rozdiel od pravidiel doručenej pošty, ktoré sa viažu na poštovú schránku daného používateľa, pri pravidlách toku pošty ide o nastavenia platné pre celú organizáciu a ich vytváranie či úpravu majú povolené len správcovia e-mailov.

 1. V Centre spravovania služieb Office 365 vyberte položky Centrá spravovania > Exchange.

  Snímka obrazovky zobrazuje Centrum spravovania služieb Office 365 s rozbalenou možnosťou Centrá spravovania a vybratou položkou Exchange.
 2. V Centre spravovania pre Exchange prejdite na položky Tok pošty > Pravidlá.

 3. Hľadajte všetky pravidlá preposielania, ktoré by mohli preposielať správy odosielateľa na inú adresu. Nižšie je uvedený príklad.

  Snímka obrazovky zobrazuje stránku Pravidlá oblasti Tok pošty v Centre spravovania pre Exchange. Je začiarknuté políčko na zapnutie pravidla, ktoré presmeruje poštu používateľa Lucia Blahová.
 4. Aktualizácia, vypnutie alebo odstránenie akýchkoľvek podozrivých pravidiel preposielania.

Upozornenie: Obzvlášť v prípade hybridných konfigurácií môžu byť nastavenia a topológie smerovania správ zložité. Aj v prípade, že zmena nastavenia funkcie Akceptované domény vyrieši problém s vrátenými odmietnutými správami, vo vašej situácii nemusí ísť o vhodné riešenie. V niektorých prípadoch to môže spôsobiť aj iné nepredvídateľné problémy. Prečítajte si tému Spravovanie akceptovaných domén v službe Exchange Online a ďalej postupujte opatrne.

Ak máte nastavenú hybridnú konfiguráciu (tzn. niektoré poštové schránky sa nachádzajú v cloude a niektoré poštové schránky sú lokálne) a domény v nastavení Akceptovaná doména je nastavený na Autoritatívny, služby Office 365 hľadajú príjemcu len vo vašom cloudovom adresári. Ak je príjemca lokálny a nepridali ste ho ešte do svojho cloudového adresára (manuálne alebo prostredníctvom funkcie Synchronizácia adresára), vyhľadávanie bude neúspešné a odosielateľovi sa vráti odmietnutá správa. Ak je typ domény v nastavení Akceptovaná doména uvedený ako Interný prenos, služby Office 365 najprv skontrolujú váš cloudový adresár a ak sa v ňom príjemca nenájde, nasmeruje správu na vaše lokálne e-mailové servery (za predpokladu, že ste na to správne nastavili požadovaný konektor toku pošty).

Upozornenie: Pri nastavení položky Akceptovaná doména na Interný prenos je potrebné nastaviť zodpovedajúci konektor toku pošty Office 365 na vaše lokálne prostredie. V opačnom prípade môže byť tok pošty do vašich lokálnych poštových schránok prerušený.

Ak máte hybridnú konfiguráciu, konektor toku pošty Office 365 je nakonfigurovaný na smerovanie správ do lokálneho prostredia a domnievate sa, že nastavenie Interný prenos je správne nastavenie pre vašu doménu, vykonajte zmenu nastavenia položky Akceptovaná doména z typu Autoritatívny na Interný prenos.

Zmena akceptovanej domény z nastavenia Autoritatívny na Interný prenos   

 1. Z centra spravovania pre Exchange vyberte položky Tok pošty > Akceptované domény a vyberte položku domény príjemcu.

  Snímka obrazovky zobrazuje stránku Akceptované domény v Centre spravovania pre Exchange. Zobrazené sú informácie o názve, akceptovanej doméne a type domény.
 2. Dvakrát kliknite na názov domény.

 3. V dialógovom okne Akceptovaná doména nastavte typ domény na Interný prenos a potom vyberte položku Uložiť.

  Snímka obrazovky zobrazuje dialógové okno Akceptovaná doména s vybratou možnosťou Interný prenos pre zadanú akceptovanú doménu.

Ak máte hybridnú konfiguráciu a príjemca je lokálny, je možné, že lokálna adresa príjemcu nie je správne synchronizovaná so službami Office 365. Manuálnu synchronizáciu vykonajte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Prihláste sa na lokálny server, na ktorom sú spustené Nástroje na synchronizáciu adresárov.

 2. Začnite reláciu prostredia Windows PowerShell

 3. Prejdite na adresu C:\Program Files\Microsoft Online Directory Sync.

 4. Spustením príkazu DirSyncConfigShell.psc1 spustite prostredie na konfiguráciu synchronizácie adresárov.

 5. Spustite príkaz Start-OnlineCoexistenceSync.

Po dokončení synchronizácie zopakujte kroky v téme Overte, či príjemca existuje a má priradenú aktívnu licenciu a overte, či adresa príjemcu existuje v službách Office 365.

Ak máte vlastnú doménu (napríklad contoso.com, namiesto contoso.onmicrosoft.com), je možné, že MX záznam vašej domény nie je správne nakonfigurovaný.

 1. V Centre spravovania služieb Office 365, prejdite na položky Nastavenia > Domény a potom vyberte položku domény príjemcu.

  Snímka obrazovky zobrazuje Centrum spravovania služieb Office 365 s vybratou možnosťou Domény. Na stránke sú zobrazené názvy domén spolu s možnosťami na pridanie alebo kúpu domény.
 2. V samostatne otváranej table Požadované nastavenia DNS vyberte položku Skontrolovať DNS.

  Snímka obrazovky zobrazuje stránku Požadované nastavenia DNS so zameraním na tlačidle Skontrolovať DNS.
 3. Overte, či je pre doménu príjemcu nakonfigurovaný iba jeden MX záznam. Microsoft nepodporuje používanie viacerých MX záznamov pre doménu, ktorá je zaregistrovaná v službe Office 365.

 4. Ak služby Office 365 zistia nejaké problémy s nastaveniami záznamu DNS Exchangeu Online, opravte ich podľa tohto odporúčaného postupu. Systém vás môže vyzvať, aby ste zmeny vykonali priamo v Centre spravovania služieb Office 365. V opačnom prípade je nutné aktualizovať MX záznam z portálu poskytovateľa hostiteľských služieb DNS. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie DNS záznamov pre Office 365 u ľubovoľného poskytovateľa hostiteľských služieb DNS.

  Poznámka: Vo väčšine prípadov by mal MX záznam vašej domény smerovať na úplný platný názov domény v službách Office 365: < doména >. mail.protection.outlook.com. Aktualizácie záznamov DNS sa zvyčajne rozšíria na internete v priebehu niekoľkých hodín, môže to však trvať až 72 hodín.

Ďalšie informácie

Oznámenia o nedoručení e-mailov v službách Office 365

Nevyžiadané oznámenia a EOP

Konfigurácia preposielania e-mailov v poštovej schránke

Synchronizácia vášho adresára so službami Office 365 je jednoduchá

Vytvorenie DNS záznamov pre Office 365 u ľubovoľného poskytovateľa hostiteľských služieb DNS

Nastavenie SPF v službách Office 365 s cieľom zabrániť predstieraniu iného odosielateľa.

Stále potrebujete pomoc s vrátenými odmietnutými správami s kódom 5.1.10?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×